đề cương tóm tắt vi sinh vật

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VI SINH VẬT TRONG ĐẤT ppt

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VI SINH VẬT TRONG ĐẤT ppt
... giúp sinh vi n vi n hiểu rõ phần trình sinh hóa diễn đất Tóm tắt nội dung môn học Môn học bao gồm nội dung sau: khái quát vi sinh vật vai trò vi sinh vật vòng tuần hoàn vật chất; thành phần vi sinh ... bố vi sinh vật đất 1.1.1 Môi trường đất 1.1.2 Sự phân bố vi sinh vật đất mối quan hệ nhóm vi sinh vật 1.1.3 Mối quan hệ đất, vi sinh vật thực vật 1.2 Môi trường nước phân bố vi sinh vật nước 1.3 ... sinh vật chuyển hóa vật chất; nhiễm bệnh từ vi sinh vật đất phương pháp kiểm soát mầm bệnh Nội dung chi tiết môn học Chƣơng 1: Sự phân bố vi sinh vật môi trƣờng 1.1 Môi trường đất phân bố vi sinh...
 • 7
 • 203
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VI SINH VẬT ĐẤT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VI SINH VẬT ĐẤT
... − Môn học tiên quyết: Vi sinh vật học đại cương, vi sinh vật học công nghiệp, sinh thái học vi sinh vật Môn học kế tiếp: Khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu môn học: Về kiến thức: - Môn học dành ... đất 3.4.2 Các nhóm vi sinh vật hoạt động phân giải chất Chương MỐI QUAN HỆ GIỮA VI SINH VẬT ĐẤT VÀ THỰC VẬT 4.1 Vi sinh vật sống bên thực vật 4.1.1 Vi sinh vật 4.1.2 Vi sinh vật vùng rễ 4.2 Vi ... dành cho sinh vi n chuyên ngành vi sinh, sinh vi n nông nghiệp, sinh vi n thổ nhưỡng môi trường quan tâm vi sinh vật có mặt đất, chất vi sinh vật sinh đất mối quan hệ với thực vật - Đất môi trường...
 • 10
 • 130
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VI SINH VẬT HỌC CÔNG NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VI SINH VẬT HỌC CÔNG NGHIỆP
... khác biệt công nghệ sinh học vi sinh vật đại vi sinh vật học công nghiệp truyền thống, phân biệt nhóm sản phẩm trình công nghiệp, vai trò vi sinh vật tuyển khoáng, vai trò vi sinh vật xử lý nước ... (thái độ học tập….): Yêu cầu sinh vi n chăm chỉ, sáng tạo Tóm tắt nội dung môn học: Cung cấp cho sinh vi n sinh học, công nghệ sinh học kiến thức sở ứng dụng công nghiệp quan trọng vi sinh vật: khác ... Giáo trình Vi sinh vật học công nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1999 Fritsche, W, (1983), Cơ sở hóa sinh vi sinh vật học công nghiệp, Kiều Hữu Ảnh Ngô Tự Thành dịch NXB Khoa học Kỹ thuật,...
 • 12
 • 226
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VI SINH VẬT HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VI SINH VẬT HỌC
... SINH THÁI HỌC VI SINH VẬT 9.1 Các khái niệm sinh thái học vi sinh vật 9.1.1 Quần thể, nhóm loài sinh thái quần xã 9.1.2 Sinh thái học vi sinh vật 9.1.3 Vi sinh vật tự nhiên - Vi sinh vật vi môi ... hệ vi sinh vật tự nhiên đời sống sản xuất toàn hoạt động sống vi sinh vật - Vi sinh vật học môn học cung cấp cho sinh vi n kiến thức giới vi sinh vật Nắm vững kiến thức chuyên môn sở vi sinh vật, ... 14 8.2 Vi sinh vật học công nghiệp 8.2.1 Vai trò vi sinh vật lên men công nghiệp 8.2.2 Các sản phẩm công nghiệp vi sinh vật Thực hành phòng thí nghiệm Vi sinh vật học 8.3 Vi sinh vật học xử lý...
 • 15
 • 204
 • 3

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VI SINH VẬT HỌC PHÂN TỬ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VI SINH VẬT HỌC PHÂN TỬ
... 10.4.3 Phân tích hệ thống chức gene 10.4.4 Di truyền học vi sinh vật nhân thật 10.4.5 Di truyền học nấm men 10.4.6 Tổng kết Học liệu: Học liệu bắt buộc: Bùi Thị Vi t Hà,( 2006), Vi sinh vật học phân ... dịch mã Tổ chức gene Yêu cầu sinh vi n chuẩn bị Hình thức tổ chức dạy học - Đọc đề cương môn học - Chuẩn bị kế hoạch học tập môn học - Chuẩn bị học liệu - Giao chủ đề seminar - Ghi chép nhiệm ... + Sau học giáo trình này, sinh vi n cần hiểu kiến thức sinh học phân tử di truyền vi sinh vật, đặc biệt trình chuyển gen, công nghệ ADN tái tổ hợp,...
 • 16
 • 122
 • 0

đề tài:ứng dụng vi sinh vật nấm men nấm mốc xạ khuẩn

đề tài:ứng dụng vi sinh vật nấm men nấm mốc xạ khuẩn
... lipit Một số nấm men có khả hình thành lượng lớn lipit 3 Sinh sản Ở nấm men có hình thức sinh sản - Sinh sản sinh dưỡng : hình thức sinh sản đơn giản nấm men Có hình thức sinh sản sinh dưỡng: nảy ... thải - Màng nguyên sinh chất Màng nguyên sinh chất tế bào nấm men dày khoảng nm có cấu tạo tương tự màng nguyên sinh chất vi khuẩn -Tế bào chất nấm men tương tự tế bào chất vi khuẩn, độ nhớt tế ... Nếu tế bào nấm men khác gọi tiếp hợp dị giao 4.Chu kì sống nấm men Trong chu trình sống nhiều loài nấm men, có kết hợp hình thức sinh sản khác Sau trình sinh sản S serevisiae - loài nấm men phân...
 • 5
 • 2,578
 • 36

Đề cương tóm tắt môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin hp1

Đề cương tóm tắt môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin hp1
... HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Chương CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG I CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Sự đối lập chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm việc giải vấn đề triết học a Vấn đề ... tâm việc giải vấn đề triết học a Vấn đề triết học; b Chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm Chủ nghĩa vật biện chứng – hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật - Duy Vật chất phác cổ đại; - Duy vật siêu hình ... chứng vật a Khái niệm phép biện chứng vật b Những đặc trưng vai trò phép biện chứng vật II CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Nguyên mối liên hệ phổ biến a Khái niệm mối liên...
 • 7
 • 15,716
 • 347

Tài liệu Đề cương thực tập vi sinh pptx

Tài liệu Đề cương thực tập vi sinh pptx
... ÐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP VI SINH VẬT ỨNG DỤNG SỐ TIẾT : 30 Trình bày môn vi sinh ứng dụng thực tập gồm hai nội dung : - Ứng dụng vi sinh vật lên men sản phẩm theo phương pháp truyền thống Sinh ... phẩm - Qua thực hành sinh vi n biết kết hợp lý thuyết , thực hành , vi t báo cáo , nhận xét , cách tra cứu tài liệu làm số sản phẩm lên men từ vi sinh vật có sẵn tự nhiên chủng vi sinh vật khiết ... học ) Qua thực hành lớp sinh vi n biết : - Cách làm môi trường gieo cấy , giữ giống vi sinh vật kỹ thuật - Biết cách phân lập vi sinh vật tạo chủng khiết - Từ chủng vi sinh vật khiết ( vi khuẩn...
 • 6
 • 492
 • 10

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Ứng dụng của vi sinh vật trong Y tế pdf

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Ứng dụng của vi sinh vật trong Y tế pdf
... hình ứng dụng VSV Y tế Phần 2: Các sản phẩm y tế có nguồn gốc từ VSV A Các VSV thường ứng dụng Y tế B Các chế phẩm I Vacxin II Hoocmon III Kháng sinh IV Vitamin V Men tiêu hóa VI Kỹ thuật di truyền ... đến suy t y, thiểu tuyến t y, thể không bảo vệ dễ sinh nhiễm trùng 19 VI Kỹ thuật di truyền: - Là kỹ thuật thao tác vật liệu di truyền dựa hiểu biết cấu trúc hóa học ADN di truyền vi sinh vật *Các ... lâu vitamin bay hết Khi sử dụng vitamin nên có lời khuyên định bác sĩ 26 Phần 3: Kết luận Khả ứng dụng vi sinh vật lĩnh vực y tế vô vô tận Những khám phá người vi sinh vật mang lại lợi ích to lớn,...
 • 28
 • 716
 • 0

Tài liệu Đề tài: ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT RƯỢU VANG doc

Tài liệu Đề tài: ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT RƯỢU VANG doc
... trình sản xuất rượu vang Hình 3: Công nghệ lên men rượu vang DH10QM Ứng dụng vsv sản xuất rượu vang1 0 11 DH10QM Ứng dụng vsv sản xuất rượu vang1 1 12 II.2 Nguyên liệu II.2.1 Nho Trong sản xuất rượu ... nghệ lên men Sau số sản phẩm từ công nghệ lên men DH10QM Ứng dụng vsv sản xuất rượu vang4 1/ Trong sản xuất sinh khối nhờ vi sinh vật 2/ Sản xuất men bánh mì 3/ Sản xuất phân vi sinh 4/Chế phẩm diệt ... độ sinh sản số lượng tế bào nấm men giảm dần II.3 Vi Sinh Vật Trong Quá Trình Sản Xuất Rượu Vang II.3.1.Khái quát vi sinh vật trình sản xuất rượi Vang Trong nước nho tươi có nhóm vi sinh vật...
 • 40
 • 1,571
 • 8

Đề tài: ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT GIẤM pot

Đề tài: ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT GIẤM pot
... trình vi sinh vật công nghiệp”, NXB Khoa học kĩ thuật 1999 Nguyễn Đức Lượng, “Công nghệ vi sinh vật tập 1, NXB Quốc gia TpHCM, 2004 Nguyễn Đức Lượng, “ Công nghệ vi sinh tập 2, “ Vi sinh vật ... kích thước 0,3-0,4 mm Bọ giấm làm thay đổi chất lượng giấm Nhiều bọ giấm xuất với lượng 5.3.4 Ruồi giấm Ở sở sản xuất giấm, người ta thường thấy có nhiều ruồi giấm Ruồi giấm thường có màu nâu đỏ, ... hại Trong sản xuất, người ta thường giữ lại độ rượu môi trường 0,3-0,5% 4.1.3.Nhiệt độ Tùy theo loài mà nhiệt độ tối ưu cho trình oxy hóa Nhưng sản xuất, người ta dùng loài vi sinh vật thích ứng...
 • 27
 • 1,200
 • 7

Đề tài: ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT BÁNH MÌ doc

Đề tài: ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT BÁNH MÌ doc
... loại vi sinh vật, chúng ngày có nhiều thực tiễn đời sống Và qua ứng dụng vi sinh vật sản xuất bánh mì. chúng ta dã biết đến vai trò quan trọng vi sinh vật vi c lên men bánh Ngoài vi sinh vật ... V.C HỆ VI SINH VẬT BÁNH MÌ: Hệ vi sinh vật bánh bắt nguồn từ bột mì, men bánh tạp nhiễm Khi làm bột nhào men bánh hoạt động mạnh tao rượu khí cacbonic làm nở bột nhào Khi nắn bánh đem ... LÀM BÁNH MÌ: I.A NGUYÊN LIỆU CHÍNH I.A.1 Bột mì: Bột nguyên liệu để sản xuất bánh mì, chế biến từ hạt lúa Bột có hai loại: bột trắng bột đen Bột trắng sản xuất từ hạt lúa mì...
 • 13
 • 1,253
 • 1

Đề tài: ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT BIA ppt

Đề tài: ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT BIA ppt
... vi sinh vt v qui trỡnh lờn men bia ..16 B1.Ging vi sinh vt 16 I.Phõn loi . 17 II.c im hỡnh thỏi v kớch thc 18 III.Thnh phn cu to 18 Trang IV.Thnh phn hoỏ hc 19 V .Sinh trng v sinh sn . 20 1 .Sinh ... n cht lng ca bia Nc men v thit b i hi phi sch, khụng c cha nhiu cỏc hp cht hu c v vi sinh vt c bit i vi cỏc vi sinh vt v vi trựng cú nh hng trc tip n nhng quỏ trỡnh k thut sn xut bia, phi thng ... mg/l Vi sinh vt (nho hon hoac bang) 100 t bo/lớt Cỏc kim loi nng: khụng cú Cỏc vi sinh vt gõy bnh:khụng cú Ecoli (nho hon hoac bang) 2% (2 t bo/lớt).)% B Ging vi sinh vt v quy trỡnh lờn men bia...
 • 35
 • 764
 • 2

Đề tài: ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN VI SINH pptx

Đề tài: ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN VI SINH pptx
... hợp sản xuất phân vi sinh vật từ vi khuẩn Vi sinh vật môi trườngVI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG Trang Ứng dụng vi sinh vật sản xuất phân bón vi sinh Bảng 1: Môi trường tổng hợp sử dụng sản xuất phân vi sinh ... cứu phân vi sinh vật Các nhà khoa học phân lập nhiều chủng vi sinh vật cố định đạm số vi sinh vật phân giải lân Vi sinh vật môi trườngVI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG Trang Ứng dụng vi sinh vật sản xuất phân ... vật sản xuất phân bón vi sinh Vi sinh vật môi trườngVI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG Trang Ứng dụng vi sinh vật sản xuất phân bón vi sinh CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN BÓN I.1 Khái niệm Phân bón thức...
 • 60
 • 928
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập vi sinh vậtde thi trac nghiem vi sinh vat dai cuongđề tài nghiên cứu vi sinh vậtđề cương khóa luận về sinh vật chỉ thị môi trườngde cuong tom tat nghien cuu anh huongđề thi trắc nghiệm vi sinh vậtde thi trac nghiem vi sinh vat hoccác thực phẩm dễ bị lây nhiễm vi sinh vậtvới nhiệt độ môi trường thực phẩm để quá 02 giờ vi sinh vật sản sinh số lượng có thể gây ngộ độcđề cương vi sinh vật họcđê cương vi sinh vậtđề cương vi sinh vật đại cươngđề cương vi sinh vật y họcđề thi vi sinh vật đại cươngđề cương môn vi sinh vật thú yGiao an KHTN 6 (Sinh)NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUFactors influencing the adoption of internet banking a case study in ho chi minh cityPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế VI mô SAU đại họckiếm tiền online với sms.vnSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN THPT: Hướng dẫn học sinh tìm ẩn phụ bằng phương pháp “chia” để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình Đại số 10 .Soạn bài Bài ca ngất ngưỡngBỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNđề thi thử đại học chuyên vinh lần 3CÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUAMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 1TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2CÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤN4 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪUTỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾPHỎNG VẤN LỄ TÂN KHÁCH SẠN BẰNG TIẾNG ANH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập