NGHĨA QUÂN tây sơn TIẾN RA THĂNG LONG

LS4-NGHIA QUAN TAY SON TIEN RA THĂNG LONG

LS4-NGHIA QUAN TAY SON TIEN RA THĂNG LONG
... TrịnhThăng Long , giao Nguyễn quyền lại cho vua Lê ,mở phân tranh Nghóa quân Tây Sơn tiến Thăng Long , đến đâu thắng , đầu cho việc thống TỔNG KẾT • Nguyễn Huệ kéo qn Bắc,tiến vào Thăng Long ... 1785 nghĩa qn Tây Sơn làm chủ Thăng Long mở đầu cho việc thống lại đất nước ,chấm dứt thời kì Trịnh- Nguyễn phân tranh Tướng Tây Sơn có bà Bùi ngun họ , tên Thị Xn Tay bà thống đốc ba qn Đánh ... họ Nguyễn Đàng Trong ( 1777) , đánh đuổi qn xâm lược Xiêm (1785) • Nghĩa qn Tây Sơn làm chủ Thăng Long diệt quyền họ Trịnh Nguyễn Huệ THẢO LUẬN • Sau lật đổ chúa Nguyễn Đàng Trong, Nguyễn Huệ...
 • 15
 • 1,333
 • 11

Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long ( Năm 1786 ) potx

Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long ( Năm 1786 ) potx
... lớp luyện tập GV nhận xét tuyên dương - ( HS giỏi ) Hoạt động : Làm việc lớp - Tổ chức cho HS thảo luận kết ý nghĩa kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long - GV nhận xét D CŨNG CỐ - DẶN DÒ : ... Huệ tiến quân cải , đưa vợ trốn Bắc , thái độ Trịnh Khải quân - HS trả lời tướng ? + Cuộc tiến quân Bắc nghĩa quân Tây Sơn diễn ? GV nhận xét - Các nhóm đóng vai theo nội dung SGK : Từ đầu … quân ... điểm II / Bài Hoạt động Làm việc lớp Trính bày phát triển nghĩa quân - Lớp lắng nghe Tay Sơn - – 3HS trình bày lại - GV nhận xét Hoạt động : - Lớp lắng nghe - GV kể lại tiến Thăng Long tiêu diệt...
 • 5
 • 5,146
 • 17

bài giảng lịch sử 4 bài 24 nghĩa quân tây sơn tiến ra thăng long ( năm 1786 )

bài giảng lịch sử 4 bài 24 nghĩa quân tây sơn tiến ra thăng long ( năm 1786 )
... PHÁT TRIỂN CỦA NGHĨA QN TÂY SƠN HOẠT ĐỘNG 2: NGHĨA QN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG HOẠT ĐỘNG 3: NÊU Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHĨA QN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG LƯỢC ĐỒ CĂN CỨ ĐỊA CỦA QN TÂY SƠN Nghệ An An ... biến tiến cơng Thăng Long nghĩa qn Tây Sơn ? Tổ 3: Sắp xếp tranh theo trình tự diễn biến tiến cơng Thăng Long nghĩa qn Tây Sơn ? Tổ 4: Đóng vai cảnh chúa Trịnh bầy tơi nghe tin qn Tây Sơn tiến Thăng ... việc thống đất nước sau 200 năm bị chia cắt Lựa chọn đâp ân Nghĩa qn Tây Sơn tiến Thăng Long năm nào?Do huy? A Năm 1786, Nguyễn Huệ huy B Năm 1786 Nguyễn Nhạc huy C Năm 1785 , Nguyễn Huệ huy...
 • 30
 • 2,324
 • 0

Lich su 4 : Nghia quan Tay Son tien ra Thang Long

Lich su 4 : Nghia quan Tay Son tien ra Thang Long
... Thăng Long (năm 1786) Vài nét nghĩa quân Tây Sơn: Mục đích tiến quân Thăng Long Nguyễn Huệ Thái độ chúa Trịnh Diễn biến tiến quân Thăng Long nghĩa quân Tây Sơn Kết ý nghĩa tiến quân Thăng Long ... Thăng Long (năm 1786) Vài nét nghĩa quân Tây Sơn: Mục đích tiến quân Thăng Long Nguyễn Huệ Thái độ chúa Trịnh Đọc SGK từ đoạn “Sau lật đổ…” đến “dàn binh đợi đánh” thảo luận theo cặp câu hỏi: * ... Trịnh Khi nghe tin quân Tây Sơn tiến ra, thái độ chúa Trịnh quần thần nào? Thái độ chúa Trịnh quần thần nghe tin Nguyễn Huệ tiến quân Thăng Long l : lo sợ, chủ quan khinh thường Thứ Tư ngày 27...
 • 28
 • 1,797
 • 10

lich su 4 nghia quan tay son tien ra thang long

lich su 4 nghia quan tay son tien ra thang long
... theo nội dung SGK : Từ đầu … quân Tây Sơn - Một nhóm minh họa tiểu phẩm Quân Tây Sơn tiến Thăng Long trước lớp - Họ Trònh sọ hải đứng ngồi không yên cuống cuồng lo , cắt dấu cải , đưa vợ trốn ... trước lớp - ( HS giỏi ) - Tổ chức cho HS thảo luận kết ý nghóa kiện nghóa quân Tây Sơn tiến Thăng Long D CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Nhận xét tiết học - Giáo dục HS tự hào lòch sử nước nhà - Học thuộc...
 • 2
 • 321
 • 8

Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (1786)

Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (1786)
... 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long (Năm 1786) Mục đích nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long Diễn biến kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long Kết ý nghĩa kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long ... 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long (Năm 1786) Mục đích nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long Diễn biến kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long Kết ý nghĩa kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long ... Tây Sơn tiến Thăng Long Thứ bảy ngày 12 tháng năm 2011 Lịch sử Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long (Năm 1786) Mục đích nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long - Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn tiến...
 • 19
 • 475
 • 0

LỊCH SỬ 4; NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG

LỊCH SỬ 4; NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG
... Thng Long ( nm 1786) Phong tro tõy Sn xng? Vo thi gian no? Lược đồ địa nghĩa quân Tây Sơn Th nm, ngy 17 thỏng nm 2011 Lch s Tit 28 Ngha quõn Tõy Sn tin Thng Long ( nm 1786) Lược đồ địa nghĩa quân ... đồ địa nghĩa quân Tây Sơn Th nm, ngy 17 thỏng nm 2011 Lch s Tit 28 Ngha quõn Tõy Sn tin Thng Long ( nm 1786) 1/ Nguyờn nhõn ngha quõn Tõy Sn tin Thng Long 2/ Cuc tin quõn Thng Long ca Ngha quõn ... Tõy Sn tin Thng Long ( nm 1786) 1/ Nguyờn nhõn Ngha quõn Tõy Sn tin Thng Long 2/ Cuc tin quõn Thng Long ca ngha quõn Tõy Sn 3/ Kt qu v ý ngha ca vic ngha quõn Tõy Sn tin Thng Long Ghi nh: Nguyn...
 • 9
 • 234
 • 0

NGHĨA QUÂN TÂY SƠN

NGHĨA QUÂN TÂY SƠN
... Nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long 1/ Sự phát triển nghĩa quân Tây Sơn Thông tin phát triển nghĩa quân Tây Sơn • Mùa xuân năm 1771,ba anh em Nguyễn Nhạc ... tướng ? • Cuộc tiến quân Bắc quân Tây Sơn diễn ? 3/ Kết ý nghĩa kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long Thời gian 1786 Nhân vật Sự kiện lịch sử Nguyễn Nghĩa quân Tây Sơn tiến Huệ Thăng Long, đến ... Lữ ,Nguyễn Huệ xây dựng khởi nghĩa Tây Sơn Nghĩa quân đánh đổ chế độ thống trị họ Nguyễn Đàng Trong ( 1777) , đánh đuổi quân xâm lược Xiêm (1785) • Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long diệt...
 • 7
 • 353
 • 0

Bài 19 - Hình 41 - Lược đồ tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn

Bài 19 - Hình 41 - Lược đồ tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn
... Bài 19 Hình 41 - SGK: Lược đồ đường tiến quân Bắc nghĩa quân Lam Sơn ĐÔNG QUAN ...
 • 2
 • 627
 • 9

Thuyết minh những chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn docx

Thuyết minh những chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn docx
... - Biết sử dụng chiến lược, chiến thuật tài tình: Thế trận xuất kỳ lấy yếu chống mạnh Dùng quân mai phục lấy địch nhiều - Biết nêu cao cờ nhân nghĩa hoạt động: Ðem đại nghĩa để thắng tàn Lấy chí ... gọi nhân dân để tên giặc gian ác, tàn bạo II Thuyết minh Nêu luận đề nghĩa: - Luận đề xây dựng dựa sở mối quan hệ yếu tố: Nhân nghĩa, dân nước: + Nhân nghĩa: điếu dân phạt tội, bênh vực cho kẻ **** ... vang Những quan niệm Nguyễn Trãi Cáo Nhân nghĩa, Dân, Nước xuất phát từ thực tiễn kế thừa phát triển truyền thống yêu nước, phù hợp với đạo đức truyền thống hoàn cảnh lịch sử đương thời Những...
 • 5
 • 942
 • 1

Mối quan hệ Nghệ an với thăng long- hà nội xưa và nay

Mối quan hệ Nghệ an với thăng long- hà nội xưa và nay
... phần, Nghệ An mối quan hệ đặc biệt phát triển kinh tế, hợp tác với Nội Tô Hồng Hải MỐI QUAN HỆ NGHỆ AN VỚI THĂNG LONG – HÀ NỘI XƯA VÀ NAY - Về kinh tế : Đã có hợp tác, giúp đỡ Nội quê ... ngày nay) Thời Hậu Trần Hồ Quý Tô Hồng Hải MỐI QUAN HỆ NGHỆ AN VỚI THĂNG LONG – HÀ NỘI XƯA VÀ NAY Ly đánh tan quân Chế Bồng Nga sông Ngu Giang Thanh Hoá (1380) Quân dân Nghệ An ạt công thành ... vùng Nghệ An địa linh nhân kiệt Tô Hồng Hải MỐI QUAN HỆ NGHỆ AN VỚI THĂNG LONG – HÀ NỘI XƯA VÀ NAY Thời Lê Mạt thời loạn có không hai lịch sử nước ta Trong loạn có quậy phá quân lính tranh giành...
 • 7
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghia quan tay son tien ra thang longthiet ke bai nghia quan tay son tien ra thang longcác nữ tướng của nghĩa quân tây sơn tiến ra thăng longgiao an nghia quan tay son tien ra thang longgiao an lich su lop 4 nghia quan tay son tien ra thang longgiao an lich su nghia quan tay son tien ra thang longđề cương môn lịch sử lớp 4 bài nghĩa quân tây sơn tiến ra thằng long và nhà nguyễn thành lậpnghĩa quân tây sơn tiến ra thăng long 1786 59tiết 28 nghĩa quân tây sơn tiến ra thăng longnghóa quân tây sơn tiến ra thăng long 1786nghóa quân tây sơn tiến ra thăng longbài nghóa quân tây sơn tiến ra thăng longnghĩa quân tây sơncác nữ tướng của nghĩa quân tây sơnnữ tướng nghĩa quân tây sơnWays of living winslow homer american painterBo che hoa khi toyotaNGHIÊN cứu PHẢN ỨNG của 5 BRMO 7 CACBOXYMETOXY 6 HYROXY 1 METYLQUINOLINI 3 SUNFONAT với một số tác NHÂN NUCLEOPHINDạy học đọc hiểu thơ mới 1932 – 1945 ở trường phổ thông theo đặc điểm loại hìnhMột số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân độiTHỰC TRẠNG PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG KHU VỰC CÔNGĐặc điểm khu vực công MalaysiaĐề án Ban Chấp hành Huyện ĐoànBí quyết trường thọ của người nhật bảnNHỮNG TÌNH HUỐNG TRONG THỰC TIỄN QUẢN lý GIÁO dụcTƯ vấn tâm lý học ĐƯỜNG hãy là CHÍNH MÌNHNGHIÊN cứu điều KIỆN tự NHIÊN và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG HUYỆN đảo KIÊN hải, TỈNH KIÊN GIANGBai tap bo tro nang cao tieng anh 7 sach cuGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Phú ThọHoàn thiện công tác quản lý tài chính các hoạt động có thu ở các đơn vị dự toán thuộc Quân khu I - Bộ Quốc phòngTự chế tạo điều hòa không khí, đồ án tốt nghiệpBài tập trắc nghiệm học phần thanh toán quốc tế, quan hệ quốc tế có giải chi tiếtNonfiction comprehension test practice level 6Dấu ấn văn hóa Nam Bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu ChánhNhững hoạt động văn hóa xã hội của Đạo Thiên chúa 18581896
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập