BÀI 6 ôn tập

Bai 6: Ôn tập

Bai 6: Ôn tập
... Thứ ngày tháng 10 năm 2010 Lòch sử: Ôn tập HĐ1: Thảo luận nhóm đôi Quan sát vào băng thời gian em nêu tên Hai giai đoạn lòch sử mà em ... Buổi đầu dựng nước giữ nước Khoảng 700 năm Năm 179 CN Năm 938 Lòch sử: Thứ ngày tháng 10 năm 2010 Ôn tập HĐ2: Thảo luận nhóm bàn Quan sát vào trục thời gian em ghi kiện tiêu biểu học tương ứng mốc ... lễ hội.) Nhóm 3,4: Khởi nghóa Hai Bà Trưng nổ hoàn cảnh nào? Nêu diễn biến kết khởi nghóa? Nhóm5 ,6: Trình bày diễn biến nêu ý nghóa chiến thắng Bạch Đằng Kể đời sống người Lạc Việt thời Văn Lang...
 • 15
 • 169
 • 0

Lịch sử. bài 6 Ôn tập

Lịch sử. bài 6 Ôn tập
... ngày 12 tháng 10 nm 2010 Lịch sử Cảnh giã gạo Thứ ba ngày 12 tháng 10 nm 2010 Lịch sử Ôn tập 1.Hai giai đoạn lịch sử lịch sử dân tộc iền vào chỗ trống tên hai giai đoạn lịch sử học Buổi đầu dựng ... tháng 10 nm 2010 Lịch sử Ôn tập 1.Hai giai đoạn lịch sử lịch sử dân tộc - Buổi đầu dựng nước gi nước - Hơn nghỡn nm đấu tranh giành lại độc lập Các kiện lịch sử tiêu biểu Các kiện lịch sử tiêu biểu ... Thứ sáu ngày tháng 10 nm 2010 Lịch sử Ôn tập 1.Hai giai đoạn lịch sử lịch sử dân tộc - Buổi đầu dựng nước gi nước - Hơn nghỡn nm đấu tranh giành lại độc lập Các kiện lịch sử tiêu biểu Khoảng nm700...
 • 35
 • 497
 • 2

Tài liệu TIẾT 23 - BÀI 6 - ÔN TẬP BÀI HÁT “NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC” doc

Tài liệu TIẾT 23 - BÀI 6 - ÔN TẬP BÀI HÁT “NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC” doc
... trình ôn tập) C Bài - Giới thiệu : - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG : ÔN TẬP BÀI HÁT HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG - GV cho HS nghe lại giai đi u - HS lắng nghe Ôn tập hát “Ngày hát học” ... hát học” - GV đàn mẫu âm cho HS luyện - HS luyện - HS hát lại hát theo đàn đệm theo nhạc đệm GV ý - HS hát kết hợp với gõ phách nghe học sinh hát để sửa sai (Nếu - HS quan sát sau luyện tập theo ... nhóm HS đọc tập đọc nhạc GV đánh giá cho đi m D Củng cố BT: Khoanh tròn vào phương án mà em cho Bài hát “Ngày học” viết nhịp ? A B C.4 D 4 Bài hát “Ngày học” có nội dung ? A Nói lên niềm vui bạn...
 • 6
 • 1,041
 • 4

Tài liệu TIẾT 24 - BÀI 6 - ÔN TẬP BÀI HÁT : NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC docx

Tài liệu TIẾT 24 - BÀI 6 - ÔN TẬP BÀI HÁT : NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC docx
... trình ôn tập) C Bài - Giới thiệu : - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG : ÔN TẬP BÀI HÁT HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG - GV cho HS nghe lại giai đi u - HS lắng nghe Ôn tập hát Ngày hát học ... luyện tập - GV tiến hành kiểm tra nhóm HS, cá nhân HS trình bày hát GV nhận xét cho đi m HOẠT ĐỘNG : ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC SỐ - GV cho HS nghe lại giai - HS lắng nghe Ôn tập tập đọc đi u tập đọc ... giá trị D Củng cố - GV đàn tiết nhạc hát Ngày học tập đọc nhạc số yêu cầu HS nghe trình bày lại tiết nhạc lời ca đọc nhạc GV cho HS thi đấu nhóm E Dặn dò nhà - Học - Làm tập - Chuẩn bị IV,...
 • 5
 • 697
 • 1

Bài giảng lịch sử 4 bài 6 ôn tập

Bài giảng lịch sử 4 bài 6 ôn tập
... Lịch sử Ôn tập học kì TCN 700 179 SCN 40 938 1009 12 26 140 0 - T nm 700 - 179 TCN: Bui u dng nc v gi nc - T nm 179 TCN - 983: ... tranh ginh c lp - T nm 938 - 1009: Bui u c lp - T nm 1009 - 12 26: Nc i Vit thi nh Lý - T nm 12 26 - 140 0: Nc i Vit thi nh Trn Ôn tập Hoạt động 2: Làm việc nhúm * Ni thi gian vi nhng s kin lch ... TCN n nm 938 Nm 179 TCN Chin thng Bch ng Nm 40 Nc Vn Lang Nm 700 TCN Nc u Lc Nm 938 Khi ngha Hai B Trng Lng Vua Hựng Chin thng Bch ng nm 938 Lịch sử Ôn tập Hoạt động 3: Làm việc cá nhân * Triu i...
 • 11
 • 280
 • 0

bài giảng toán 3 chương 1 bài 6 ôn tập bảng chia

bài giảng toán 3 chương 1 bài 6 ôn tập bảng chia
... : :6 cốc Đáp số cốc TaiLieu.VN Ôn tập bảng chia Mỗi số hình tròn kết phép tính ? 24 : 21 16 : TaiLieu.VN 32 : 24 + 4 x 10 40 4x7 28 3x7 Bảng chia Bảng chia Bảng chia Bảng chia Bảng chia Bảng chia ... Đáp số 40 người TaiLieu.VN Ôn tập bảng chia Thực hành : Tính nhẩm : × = 12 × = 10 = 15 ×2 = 12 : = 10 : = 15 : = : =4 12 : = 10 : = 15 : = : = TaiLieu.VN 3 Ôn tập bảng chia Tính nhẩm : 200 : = ... trăm Vậy : 200 : = 10 0 a) 400 : = 200 60 0 : = 200 30 0 : = 10 0 400 : = 10 0 TaiLieu.VN b) 800 : = 400 800 : = 200 Ôn tập bảng chia Có 24 cốc xếp vào hộp Hỏi hộp có cốc ? Bài giải :: Bài giải Số cốc...
 • 9
 • 233
 • 0

bài giảng âm nhạc 3 bài 6 ôn tập hát đếm sao

bài giảng âm nhạc 3 bài 6 ôn tập hát đếm sao
... làm động tác” Âm nhạc Học hát Đếm sao Nhạc lời: Văn Chung Đếm Một ông sáng, hai ông sáng Ba ông sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng Bốn ông sáng sao, năm ông sáng Kìa sáu ông sáng sao, trời cao ... tác phẩm Nghe hát mẫu Đếm Một ông sáng, hai ông sáng Ba ông sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng Bốn ông sáng sao, năm ông sáng Kìa sáu ông sáng sao, trời cao Hoạt động 1: Học hát Đếm sao Đọc lời ... sáng / Àôngaôngasao/a áhai ông sángánhavàng / amuôn / a Ba sáng sáng chiếu Bốn ông sáng / năm ông sáng / Kìa sáu ông sáng / / trời cao / Giáo viên dạy học sinh hát câu Ghép Hoạt động 2: Học hát kết...
 • 11
 • 332
 • 0

bài giảng toán 5 chương 1 bài 6 ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

bài giảng toán 5 chương 1 bài 6 ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số
... 10 63 Bài 1a: Tính 10 x x 10 x 12 90 : x 54 27 x 20 10 10 Bài 1a: Tính x : x x 5 x 10 x 20 10 Bài 1b: Tính x : : 1 : : 4x3 x 1x8 3x2 1x1 1x1 1 2x3 12 Bài 1b: Tính x : 4x3 12 8 3x2 : 1 1 2x3 6 ... Bài 2: Tính (theo mẫu) Mẫu: 10 x x 3x3x5 10 x 5x2x3x2 Bài 2: Tính (theo mẫu) 25 40 17 13 : x : 21 x 20 3x2x5x4 20 25 x 21 5x5x3x7 35 14 40 x 14 5x8x2x7 x 7x5 51 17 x 26 17 x x 13 26 13 x 51 13 ... 4 21 52 45 45 a) Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số Ví dụ: x 2x5 10 7x9 63 b) Muốn chia phân số cho phân số ta lấy phân số thứ nhân với phân số thứ hai...
 • 15
 • 193
 • 0

Bai 6: On tap Logo (Q3)

Bai 6: On tap Logo (Q3)
... Thứ ngày tháng năm 2011 Tin học: Bài 6: Thực hành tổng hợp T1 Phối hợp hình vẽ văn Viết thủ tục để Logo vẽ hình sau: to khan cs setpencolor repeat 30[repeat 6[fd 30 ... end Chúc mừng sinh nhật! Thứ tư, ngày tháng năm 2011 Tin học: Bài 6: Thực hành tổng hợp T1 Phối hợp hình vẽ văn Viết thủ tục để Logo vẽ hình sau: to khan setpensize[1 3] cs setpencolor repeat 30[repeat ... dài cạnh hình vuông độ dài cạnh tam giác) C1: to hinhvuong repeat 4[fd 20 rt 90] End To tamgiac repeat 3[fd 20 rt 120] End To ngoinha hinhvuong fd 20 rt 30 Tamgiac End To banhxe Repeat 12[ngoinha]...
 • 9
 • 413
 • 0

BÀI 6 ÔN TẬP

BÀI 6 ÔN TẬP
... Thứ ba ngày 12 tháng 10 nm 2010 Lịch sử Cảnh giã gạo Lịch sử Ôn tập Hai giai đoạn lịch sử lịch sử dân tộc iền vào chỗ trống tên hai giai đoạn lịch sử học Buổi ... nghỡn nm đấu nước gi nước tranh giành lại độc lập Khoảng nm700 Nm 179 CN Nm 938 Lịch sử Ôn tập 1.Hai giai đoạn lịch sử lịch sử dân tộc - Buổi đầu dựng nước gi nước - Hơn nghỡn nm đấu tranh ... nghĩa Hai Bà Trưng Trong vòng không đầy tháng , khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi n th Hai B Trng n th Hai B Trng ( H Ni ) (Mờ Linh ) Chin thng Bch ng (938) Chú thích: Sông cửa biển Bạch ằng xưa (giả...
 • 35
 • 177
 • 0

bài 6 ôn tập

bài 6 ôn tập
... Lịch sử Bài : Ôn tập Hoạt động 1: Cá nhân Quan sát lược đồ khu vực mà người Lạc Việc sinh sống Lược đồ Bắc Bộ Bắc Trung Bộ Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch sử Bài : Ôn tập - Khu vực Sông Hồng,sông - ... ngày tháng năm 2009 Lịch sử Bài : Ôn tập - Khu vực Sông Hồng,sông - Ra đời nhà nước Văn Lang Cả,sông Mã nơi đời nhà - Vàonước khoảng 700 TCNthời ?năm vào khoảng gian ? Quan sát tranh sau : Các ... ảnh vừa kể lại trận đánh quân ta ? Trận đánh lãnh đạo vào thời gian ? -Trận đánh quân Nam Hán sông Bạch Đằng -Do Ngô Quyền lãnh đạo ; Năm 938 Hoạt động 2: nhóm đôi 1- Điền vào chỗ chấm tên hai...
 • 20
 • 36
 • 0

bài 2 tiết 6: Ôn tập tập đọc nhạc số 2. Nhạc lí: sơ lược về hợp âm. Âm nhạc thường thức : Nhack sĩ Trai- cốp- xki

bài 2 tiết 6: Ôn tập tập đọc nhạc số 2. Nhạc lí: sơ lược về hợp âm. Âm nhạc thường thức : Nhack sĩ Trai- cốp- xki
... Bài 2- Tiểt ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số Nhạc : lược hợp âm Âm nhạc thường thức : Nhạc Trai-cốp -xki I Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số II Nhạc l : lược hợp âm Hợp âm: Bài 2- Tiểt ôn tập ... Âm nhạc thường thức: Nhạc Trai- Cốp Bài 2- Tiểt ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số Nhạc : lược hợp âm Âm nhạc thường thức : Nhạc Trai-cốp -xki I Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số II Nhạc l : ... 2- Tiểt ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số Nhạc : lược hợp âm Âm nhạc thường thức : Nhạc Trai-cốp -xki I Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số II Nhạc l : lược hợp âm Hợp âm: - Hợp âm vang lên đồng...
 • 16
 • 2,376
 • 11

BÀI TÂẠ ÔN TẬP TIẾNG ANH 6 LAN 10

BÀI TÂẠ ÔN TẬP TIẾNG ANH 6 LAN 10
... does she have breakfast? (sometimes) Minh goes fishing (never) Bài 5: Đọc đoạn văn sau đánh dấu (T) thông tin đúng, (F) thông tin sai Lan has three meals a day: breakfast, lunch and dinner She usually ... People often (6) swimming in this season The fall is the season of fruits In the winter, its usually very (7) The day is short and the (8) is long 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Bài 10: Điền từ : ... tonight How you go camping? ~ Once a year Which you play? ~ I play soccer 10. What does Lan her free time? ~ She goes shopping Bài 7: Sắp xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh Vy / does / often / what /...
 • 4
 • 965
 • 26

su 6 Bai 7 On tap

su 6 Bai 7 On tap
... Đáp án : 1–b b, Nămg su t lao động tăng 2–a c, Xã hội nguyên thuỷ tan rã 3–d d, Giàu 4–e e, Nghèo 5-c Bài tập : Hãy hoàn thành sơ đồ sau: Công cụ sản xuất kim loại Năng su t lao động tăng Giàu ... nguyên thuỷ tan rã Công xã thị tộc đời Bài tập : a, Em liệt kê quốc gia cổ đại Thế giới ? b, Trong thành tựu văn hoá cổ đại em thích thành tựu nhất? Vì sao? Bài : Ôn tập Xã hội nguyên thuỷ So...
 • 21
 • 5,557
 • 1

Bài soạn Ôn tập AV9 p. 6

Bài soạn Ôn tập AV9 p. 6
... 4/ The earthquake has destroyed many buildings / He has just killed a tiger 6/ Lan’s mother is making her a dress 7/ We saw Mrs Quyen leave her house at o’clock ...
 • 2
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài toán phân loại các nhóm phản xạ hữu hạn (LV tốt nghiệp)Sáng tạo bất đẳng thức (LV tốt nghiệp)Môđun chính tắc trên vành artin địa phương (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid (NCKH)Lớp bài toán neumann có ba nghiệm (LV tốt nghiệp)Phương trình tích phân trong không gian hilbert (LV tốt nghiệp)Tích phân lebesgue trên tập số thực (LV tốt nghiệp)Dạy học đọc hiểu Thơ mới 1932 – 1945 ở trường phổ thông theo đặc điểm loại hình (LA tiến sĩ)Khảo sát lỗi ngữ âm của người Trung Quốc học tiếng Việt và cách khắc phụcKhảo sát năng lực sử dụng từ tình thái và cách nói biểu thị cảm xúc của học viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ (học viên ở trình độ C và trên CMạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Motif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà NộiNghiên cứu chữ Nôm và tiếng Việt trong văn bản Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tậpNhững đổi mới của Thơ Mới lãng mạn 1932 - 1945 nhìn từ phương diện thể loạiPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt NamQuản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Hà NộiSự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PJICO Vĩnh PhúcBáo cáo thực tập tổng hợp khoa QTKD trường ĐH Thương Mại tại công ty cổ phần Công Nghệ MacrocomQuản lý nguồn nhân lực tại Công ty tài chính Cổ phần Điện lực - Copy
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập