BAO CAO ND2 (1) PPT

Tài liệu BÁO CÁO QUÝ 1 năm 2008 (Tháng 01-03/2008) - Chương trình phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế - Việt ppt

Tài liệu BÁO CÁO QUÝ 1 năm 2008 (Tháng 01-03/2008) - Chương trình phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế - Việt ppt
... 01/ 0 8-0 7/08 01/ 0 8-0 3/08 01/ 0 8-0 7/08 01/ 0 8-0 3/08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 ... khuyến nông Hỗ trợ khuyến nông viên Thời gian 01/ 0 8-0 6/08 01/ 0 8-0 8/08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 ... 01/ 0 8-0 4/08 01/ 0 8-0 6/08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 0 8-0 4/08 01/ 0 8-0 5/08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 Đang thực Tiến độ hoạt động 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Ngân...
 • 63
 • 157
 • 0

Báo cáo project 1 tiết kiệm năng lượng trong mạng 0546

Báo cáo project 1 tiết kiệm năng lượng trong mạng 0546
... suất 18 0 18 5 W, chuyển mạch tích hợp với công suất 15 0 ,15 2 ,15 1 ,15 4 W, chuyển mạch top of rack với công suất 12 3, 12 5 ,12 2 ,12 7 ,12 4 ,12 8 W Ta có ma trận công suất: Báo cáo Project 18 0 15 0 12 3 18 5 15 2 ... biến k1,k5 k5=b[2][a[5] -1] +d 29 Báo cáo Project Optimizer if(a[2]==a[4]):#Tương tự k2=b [1] [a[2] -1] +2*d k4=k2 else: k2=b [1] [a[2] -1] +d k4=b [1] [a[4] -1] +d k3=b[0][a[3] -1] +d #Đến ta có biến k1=>k5 ... mtdl [1] [mtd[k][2] -1] =mtdl [1] [mtd[k][2] -1] +ketnoi[i][j] mtdl[0][mtd[k][3] -1] =mtdl[0][mtd[k][3] -1] +ketnoi[i][j] mtdl [1] [mtd[k][4] -1] =mtdl [1] [mtd[k][4] -1] +ketnoi[i][j] mtdl[2][mtd[k][5] -1] =mtdl[2][mtd[k][5] -1] +ketnoi[i][j] 31 Báo cáo...
 • 48
 • 213
 • 0

Báo cáo tháng 1,2

Báo cáo tháng 1,2
... huyện 600 000đ + Tặng giếng nớc cho gia đình sách khó khăn trị giá khoảng 1,5 triệu đồng vào dịp tháng + Tổ chức sân chơi trí tuệ quy mô lớn Thắp sáng tài dịp 26/3 - Thực việc đăng kí, công nhận ... mạnh (70 em), Tay xinh tay khéo (65 em) cho nhi đồng tiêu biểu xác nhận BGH Điệp Nông, ngày 23 tháng 02 năm 2009 T/M LĐ - TPT Trần Xuân Kháng ...
 • 2
 • 206
 • 0

Báo cáo đợt 1

Báo cáo đợt 1
... 250 10 10 2 Cách vào biểu: - Mục có số liệu ghi vào,không có ghi tính luỹ kế - Đợt I: Cột số liệu đợt = Cột luỹ kế từ đầu năm - Đợt II: Cột luỹ kế = Cột luỹ kế đợt I + Phát sinh đợt II (Đợt III ... giáo việt nam 20 /11 liên đội kết hợp với chi đoàn ,công đoàn nhà trường tổ chức thi tiếng hát hay hội vui học tập chấm báo tường vào ngày thi duyệt nghi thức đội vào ngày 12 /11 Ngoài chi đoàn ... đội tổ chức quyên góp số sách cũ năm trước để tặng bạn: 20 sách toán (Tập 1) 10 sách toán (Tập 1) 14 sách toán (Tập 1) sách anh văn sách anh văn sách ngữ văn sách ngữ văn sách vật lý Ngày 5-9...
 • 4
 • 137
 • 0

Bài soạn Báo cáo tháng 1 /2011 - TH ĐỒNG TÂM B

Bài soạn Báo cáo tháng 1 /2011 - TH ĐỒNG TÂM B
... tác Đội phong trào TTN th< /b> ng < /b> 12< /b> /2 010< /b> ., phương hướng nhiệm vụ công tác Đội th< /b> ng < /b> 1/< /b> 2 011< /b> Liên Đội trường TH < /b> Đồng Tâm < /b> B XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI Nguyễn Th< /b> Kiểm ... ĐỘNG: 1/< /b> Công tác truyên truyền giáo dục: - < /b> Tuyên truyền giáo dục học sinh truyền th< /b> ng ngày HSSV 9 /1/< /b> 2 011< /b> - < /b> Tuyên truyền tinh th< /b> n tương th< /b> n tương , b n giúp b n 2/ Công tác học tập: - < /b> Phát ... sinh sân trường -IV/ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TH< /b> NG TỚI: - < /b> Th< /b> c chương trình theo chủ điểm “Nghìn hoa việc tốt , Mừng Đảng mừmg Xuân ” - < /b> Tổ chức, kiểm tra công nhận chuyên hiệu khối 4-5 < /b> - < /b> Tuyên truyên...
 • 3
 • 205
 • 0

Gián án báo cáo tháng 1

Gián án báo cáo tháng 1
... TÁC TRỌNG TÂM THÁNG TỚI: - Tổ chức thu kế hoa ̣ch nhỏ lầ n thứ - Thực hiê ̣n lich nghỉ tế t : An toàn, tiế t kiê ̣m ̣ Trên báo cáo công tác Đội phong trào TTN tháng 01 phương hướng ... -Phớ i hơ ̣p tở chức thi ho ̣c kỳ năm ho ̣c 2 010 – 2 011 .Và thi ho ̣c sinh giỏi khớ i vòng hu ̣n - Phối hợp tổ khiếu tổ chức tham dự hội thao cấp ... dộng vệ sinh trường lớp trước nghỉ tết ngun án 5/ Công tác xây dựng Đội vững mạnh: - Liên đội hoàn thành việc thu Kế hoạch nhỏ : Thu gom giấy vụn kg/ 1hs - trì tốt hoạt động đội nhóm nòng cốt -...
 • 2
 • 111
 • 0

Bài soạn bao cao thang 1 tan lap a

Bài soạn bao cao thang 1 tan lap a
... đế n lớp ho ̣c và làm bài đầ y đủ, truy bài đầ u giờ 3/ Vòng tay bạn bè: - Giáo du ̣c các em biế t đoàn kế t giúp đỡ lẫn Đă ̣c biê ̣t là các em có hoàn cảnh khó khăn ho ̣c ... bảo vê ̣ môi trường, thực hiê ̣n tố t an toàn giao thông, phòng chố ng các tê ̣ na ̣n xã hô ̣i 2/ Công tác học tập: - Duy trì các hoa ̣t đô ̣ng ho ̣c đúng giờ, đế n lớp ho ̣c và ... khỏe, lao động xã hội: - Duy trì thể du ̣c đầ u giờ, giư a giờ, mu a sân trường vào sáng thứ và sáng thứ hàng tuầ n - Tổng kết phong trào nuôi heo đất giúp bạn nghèo ăn Tết : 8. 410 .000đ...
 • 3
 • 147
 • 0

Tài liệu Bài giảng nguyên lý kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu ppt

Tài liệu Bài giảng nguyên lý kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu ppt
... dòng ngân lưu họ • Và nhớ, báo cáo ngân lưu báo cáo bắt buộc theo chuẩn mực kế tốn quốc tế nhiều quốc gia • Ở Việt Nam? 8/17/2006 Nguyễn Tấn Bình Phân tích báo cáo ngân lưu Báo cáo ngân lưu ... Dự báo dòng ngân lưu tương lai 8/17/2006 Nguyễn Tấn Bình Nguyễn Tấn Bình Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng Ngun kế tốn Phân tích báo cáo ngân lưu Biên dạng ngân lưu ... trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng Ngun kế tốn Báo cáo ngân lưu quan trọng nào? • Thể tranh hồn chỉnh trạng tài doanh nghiệp • Nhiều doanh nghiệp lớn bị thất bại khơng quản lý...
 • 6
 • 285
 • 0

Tài liệu Báo cáo tiếp khách pptx

Tài liệu Báo cáo tiếp khách pptx
... mục tiêu xúc tiến hợp tác trước mắt lâu dài: IV Kiến nghị khác: Ngày tháng năm QUẢN LÝ Người báo cáo (ký ghi họ tên) ...
 • 2
 • 180
 • 1

Tài liệu HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN VÀ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ppt

Tài liệu HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN VÀ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ppt
... thảo luận nhóm, chụp địa bàn nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, v.v.) - 13 - B YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO NGHIÊN CỨU, LUẬN VĂN - Báo cáo nghiên cứu/ luận văn phải sáng sủa, rõ ràng, ... A GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VÀ LUẬN VĂN Báo cáo nghiên cứu, đặc biệt luận văn tốt nghiệp Cao học hay Chuyên khoa I YTCC sản phẩm đầu công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, ... Mẫu bìa báo cáo nghiên cứu, luận văn (luận văn phải đóng bìa cứng) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG HỌ VÀ TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI BÁO CÁO NGHIÊN CỨU BÀI...
 • 22
 • 625
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO KINH DOANH ppt

Tài liệu BÁO CÁO KINH DOANH ppt
... tháng năm 2005 Chính phủ đăng ký kinh doanh hợp tác xã Số lượng xã viên thành viên liên hiệp hợp tác xã theo mục HTXDS , ngày tháng năm CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Người ký, đóng dấu ghi rõ ... CN, VPĐD - Địa đặt CN, VPĐD Thu hồi Giấy CNĐKKD Thu hồi Giấy CNĐKHĐ CN, VPĐD Xóa tên Kèm theo báo cáo: Danh sách hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã theo Khoản mục III Thông tư số /2005/TT-BKH ngày...
 • 2
 • 386
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bao cao buoi 1 nmms uitbáo cáo khoa học pptbao cao luan van pptbao cao tieu luan pptbao cao project 1 congnitive radiotạo nhiều hình nền trong các báo cáo dùng powerpoint pptphân tích báo cáo lctt 1bài báo cáo vldc 1bài báo cáo nhóm 1hướng dẫn viết báo cáo đgn 1icor kt kt 1 yt yt 1 trong đó k là vốn y là gdp t là kỳ báo cáo t 1 là kỳ trướcbáo cáo thực tập tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của công ty cổ phần thủy sản đà nẵng part 1 pptlập trình win báo cáo mô hình 1 giải bóng đábáo cáo chuyên đề học vần lớp 1báo cáo kinh tế xã hội tháng 1 năm 2012Nghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí (SBR) phục vụ quá trình vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, Thành phố Đà NẵngĐánh giá mức độ hài lòng của sinh viên năm thứ tư học viện ngân hàng đối với hoạt động phục vụ bạn đọc của trung tâm thông tin thư việnDạy học đa thức bậc bốn và các dạng toán liên quan cho học sinh khá, giỏi ở THPTDạy học quy tắc đếm trong các bài toán tổ hợp và xác suất nhằm phát triển tư duy phê phán cho học sinh lớp 11Sách tất tần tật lý thuyết hóa học 12 esteQuản lý nợ quá hạn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hải PhòngQuản lý rủi ro gian lận thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà NộiSKKN: Một số biện pháp thúc đẩy học sinh học tập tích cực môn Toán tại lớp 6B Trường PTDTBT THCS Tà LongSử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tại Việt NamHoàn thiện công tác quyết toán vốn của các doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ))Nâng cao hiệu quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ))CHIẾN lược KINH DOANH QUỐC tế VINASOY THỊ TRƯỜNG SINGAPORECHIẾN lược MARKETING TOÀN cầuHOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược CHO CÔNG TY NHỰA BÌNH MINHphân tích chiến lược marketing dịch vụ của hãng du lịch saigontouristTài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân lý luận và thực tiễnPHÂN TÍCH môi TRƯỜNG bên NGOÀI AirASIAQUẢN TRỊ CHIẾN lược EMIRATES AIRLINEEMIRATES AIRLINEDO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DAN04 270 bài tập TIỆM cận