báo cáo HDXH PPT

Tài liệu Pháp luật về thuế và báo cáo thuế ppt

Tài liệu Pháp luật về thuế và báo cáo thuế ppt
... tăng (Luật) Thuế tiêu thụ đặc biệt (Luật) Thuế xuất khẩu, thuế nhập (Luật) Nhóm huy động từ tài sản Thuế Nhà đất (Pháp lệnh) Thuế sử dụng đất nông nghiệp (Luật) Thuế chuyển quyền sử dụng đất (Luật) ... nhập chòu thuế = tính thu nhập chòu thuế kì kì tính tính thuế thuế Chi phí hợp lý kì tính thuế Thu nhập + chòu thuế khác kì tính thuế Thu nhập chòu thuế kỳ tính thuế bao gồm thu nhập chòu thuế hoạt ... nộp thuế gắn liền với tăng cường chức quản lý, giám sát quan thuế (xem Chương 9) 10 Chương – IX Các yếu tố Luật thuế Đối tượng nộp thuế: chủ thể thuế (người nộp thuế) Đối tượng chòu thuế: chòu thuế...
 • 213
 • 204
 • 1

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH LẬP BÁO CÁO THUẾ pptx

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH LẬP BÁO CÁO THUẾ pptx
... Lập bảng cân đối kế toán Lập báo cáo kết HĐKD Lập tờ khai thuế GTGT FAA Nội dung Lập Báo cáo tài i Các khái niệm ii Lập Bảng cân đối kế toán iii Lập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Lập báo cáo ... Kỳ lập báo cáo tài FAA  Kỳ lập báo cáo tài năm  Là năm dương lịch kỳ kế toán năm 12 tháng tròn sau thông báo cho quan thuế  TH đặc biệt ngắn dài 12 tháng không 15 tháng  Kỳ lập báo cáo tài ... cộng lập báo cáo tài tổng hợp báo cáo tài hợp  Số hiệu ghi vào cột “Thuyết minh” báo cáo thể số liệu chi tiết tiêu Bản thuyết minh báo cáo tài năm  Số liệu ghi vào cột “năm trước” báo cáo kỳ...
 • 27
 • 264
 • 1

bao cao 7 pptx

bao cao 7 pptx
... vào bẫy Sau vài lần bị treo phải khởi động phương pháp nhân công Nói chung, bảo dưỡng phần mềm bao gồm công việc quản lý tổng đài, trung tâm điều hành bảo dưỡng OMC trung tâm phần mềm phải thực ... sáu tại Đông Nam Á Theo nguồn thông tin nước ngoài, tổng trị giá dự án VINASAT-1 250 triệu USD, bao gồm chi phí mua vệ tinh phí phóng vệ tinh, xây dựng trạm mặt đất, bảo hiểm Dự tính vệ tinh ... chiều Các dịch vụ trung kế cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ Internet nhà khai thác mạng Internet bao gồm: - Đồng bộ, cận đồng bộ, song công - Chia sẻ băng tần khu vực - Truyền qua sóng mang số...
 • 162
 • 188
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẬP BÁO CÁO THUẾ ppt

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẬP BÁO CÁO THUẾ ppt
... 1, Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng, quý, năm theo phương pháp khấu trừ phương pháp trực tiếp 2, Hướng dẫn lập tờ khai điều chỉnh thuế GTGT 3, Hướng dẫn lập hồ sơ hoàn thuế GTGT II, Thuế ... tháng theo quý 2, Hướng dẫn lập tờ khai toán thuế thu nhập cá nhân theo năm IV, Hướng dẫn lên Báo cáo tài 1, Bảng cân đối kế toán 2, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 3, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ... 1, Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo tháng, quý, năm 2, Lập tờ khai toán thuế TNDN theo năm III, Thuế thu nhập cá nhân 1, Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng theo quý 2, Hướng...
 • 3
 • 127
 • 0

bao cao tt pptx

bao cao tt pptx
... Đội : Mạnh ; CTĐ : Tiến tiến xuất sắc II-GIẢI PHÁP BIỆN PHÁP ;SÁNG KIẾN ,SÁNG KIẾN CẢI TIẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ Đề tài : Chấm chữa viết Tập làm văn Biện pháp :Yêu cầu học sinh viết nháp, đọc ,sửa...
 • 3
 • 39
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Thiết lập vườn ươm và đào tạo để nâng cao hiệu quả chất lượng cây giống và thử nghiệm các mô hình trồng Macadamia tại 3 tỉnh phía Bắc Việt Nam - Báo cáo MS11 " pptx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... 34 4 26.8 25 .3 28.0 27.1 32 .8 34 .0 31 .3 508 32 .3 30.1 27.0 30 .6 33 .9 33 .4 33 .1 660 31 .7 30 .3 27.8 32 .7 36 .4 39 .0 36 .1 741 30 .4 32 .0 31 .1 27.9 36 .0 37 .9 35 .6 800 28.5 31 .4 27.2 28.5 33 .8 37 .2 33 .0 ... Nhỏ - TB 17 5-1 90 5-1 2 34 -4 2 9 3- 100 35 -4 1 741 (CM700) TB 135 -1 50 3- 8 32 -3 9 8 8-9 9 31 -3 7 508 (CM1000) Nhỏ - TB 14 8-1 70 5-1 2 32 -3 9 8 4-1 00 30 -3 8 Tỷ lệ thành công trung bình theo địa bàn khảo nghiệm ... lục - Các điểm trồng khảo nghiệm Úc Phụ lục - Báo cáo đầy đủ FSI Phụ lục - Báo cáo đầy đủ WASI Phụ lục - Các báo cáo Trung Quốc Phụ lục - Báo cáo Thái Lan Phụ lục 10 - Báo cáo giống Macadamia Nam...
 • 26
 • 114
 • 0

bao cao LV pptx

bao cao LV pptx
... nguong > datnguong Then frmbaodong.Show frmbaodong.WindowsMediaPlayer1.Controls.play End If If nguong < datnguong Then frmbaodong.WindowsMediaPlayer1.Controls.stop Unload frmbaodong End If '===================== ... hin t bnh ỏi ng bao gm bnh tim, t qu, cao huyt ỏp, bnh v thn Nhn cn bnh ny l mt nguyờn nhõn hng u gõy t vong m, rừ rng rng õy l mt bnh m cn s chỳ ý nghiờm tỳc S iu tr bnh ỏi ng bao gm mt ch ... ca cỏc ghi, bn vộc t ngt, v mt s hng s phn cng khỏc c xỏc nh trc Nú bao gm c + Hardware Abstraction Library (HAL): Th vin ny bao gm rt nhiu cỏc macro v cỏc hm nhm lm n gin hoỏ vic truy cp vo phn...
 • 68
 • 66
 • 0

bao cao c pptx

bao cao c pptx
... PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI II.1 X c định yêu c u ch c phi ch c II.1.1 C c yêu c u ch c - Quản lý lưu trữ tất thông tin hồ sơ đăng ký ký t c xá - Quản lý danh s c sinh viên ký t c xá tài sản ký t c xá - Cho ... thị chi tiết bảng liệu IV.2.HẠN CHẾ: Do chưa hiểu rõ Visual Basic NET hệ quản trị sở liệu Microsoft Office Access 2003 nên vi c áp dụng viết mã nhiều hạn chế: - C c ch c sơ sài: +C c ràng bu c ... trường kh c nên c ng t c quản lý với trường kh c Ở em tìm hiểu c ng t c quản lý đặt thù riêng trường ĐHCT nên chương trình chủ yếu áp dụng cho c ng t c quản lý trường mà Do thời gian hạn chế trình...
 • 28
 • 88
 • 0

Báo cáo chăn nuôi cá sấu.ppt

Báo cáo chăn nuôi cá sấu.ppt
... Chăm sóc nuôi dưỡng Công tác thú y Giá trị thị trường Các giống sấu giới sấu Thái Lan sấu Việt Nam sấu Cu Ba sấu Úc Trên giới, sấu loài động vật có giá trị kinh tế cao Da sấu ... Trong suốt đời, sấu đẻ khoảng 1.500-1.700 trứng 3 CHUỒNG TRẠI Chuồng nuôi sấu bố mẹ Chuồng nuôi sấu non Chuồng nuôi sấu thương phẩm CHUỒNG TRẠI 3.1 Chuồng nuôi sấu bố mẹ: -Phải ... dựng trơn, nhẵn - Đối với sấu nuôi để xuất lấy da mật độ nuôi khoảng 40 - 50 con/chuồng - Đối với sấu nuôi lấy thịt mật độ nuôi nên từ 60 - 70 con/chuồng Chuồng nuôi sấu thương phẩm Thức...
 • 46
 • 374
 • 5

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật nuôi cá sấu.ppt

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật nuôi cá sấu.ppt
... Chăm sóc nuôi dưỡng Công tác thú y Giá trị thị trường Các giống sấu giới sấu Thái Lan sấu Việt Nam sấu Cu Ba sấu Úc Trên giới, sấu loài động vật có giá trị kinh tế cao Da sấu ... Trong suốt đời, sấu đẻ khoảng 1.5001.700 trứng 3 CHUỒNG TRẠI Chuồng nuôi sấu bố mẹ Chuồng nuôi sấu non Chuồng nuôi sấu thương phẩm CHUỒNG TRẠI 3.1 Chuồng nuôi sấu bố mẹ: -Phải ... dựng trơn, nhẵn - Đối với sấu nuôi để xuất lấy da mật độ nuôi khoảng 40 - 50 con/chuồng - Đối với sấu nuôi lấy thịt mật độ nuôi nên từ 60 - 70 con/chuồng Chuồng nuôi sấu thương phẩm Thức...
 • 46
 • 1,969
 • 10

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng (kèm file ppt báo cáo).doc

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng (kèm file ppt báo cáo).doc
... luận -Phần 2: Thực trạng khả cạnh tranh Công ty Chế biến thuỷ sản xuất Hải Phòng -Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh Công ty Chế biến thuỷ sản xuất Hải Phòng Trong thời gian thực ... trạng khả cạnh tranh Công ty Chế biến Thuỷ sản Xuất Hải Phòng báo cáo thực tập công ty chế biến thủy sản xuất hải phòng 28 Lơng Thị Thin Lớp CQDN 05.1 1/ Thực trạng khả cạnh tranh Công ty Chế biến ... triển nâng cao lực cạnh tranh báo cáo thực tập công ty chế biến thủy sản xuất hải phòng 19 Lơng Thị Thin Lớp CQDN 05.1 phần II: thực trạng khả cạnh tranh Công ty chế biến thuỷ sản xuất hải phòng...
 • 66
 • 437
 • 4

Thực trạng về sử dụng lao động và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Xí Nghiệp Xây lắp 141 (kèm ppt báo cáo).doc

Thực trạng về sử dụng lao động và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Xí Nghiệp Xây lắp 141 (kèm ppt báo cáo).doc
... - Kỹ thuật) III .Thực trạng hiệu sử dụng lao động Nghiệp Xây lắp 141 1, Sử dụng số lợng lao động Phân tích đặc điểm lao động Nghiệp Xây lắp 141 thấy lao động chủ yếu lao động trực tiếp Đội ... Chơng II: Thực trạng công tác sử dụng lao động Nghiệp Xây lắp 141 I Quá trình hình thành phát triển Nghiệp Xây lắp 141 1.1 Sự hình thành Nghiệp Xây lắp 141 nghiệp xây lắp 141 đơn vị ... Nhân tố ảnh hởng đến hiệu sử dụng lao động Nghiệp Xây lắp 141 Tình hình bố trí sử dụng lao động Nghiệp Xây lắp 141 1.1 Cơ cấu cán lãnh đạo nghiệp Nghiệp Xây lắp 141 trực thuộc Tổng...
 • 69
 • 1,182
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CÔNG PHẦN MỀMNghiên cứu IMS và ứng dụng cung cấp các dịch vụ băng rộng cho mạng viễn thông của VNPTMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống nhận dạng vân tayMột số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúnNghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPTNghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụngNghiên cứu phương pháp quản lý chuyển vùng trong mạng 4GNGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN ISO 27001 VÀ ỨNG DỤNG LUẬNNGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM LUẬNNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG XỬ LÝ VĂN BẢN LUẬT GIAO THÔNGNghiên cứu, thiết kế mạng băng rộng cho công ty điện thoại Hà Nội 1Phân cụm đa mục tiêu mờ cho dữ liệu định danhPhát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độnPHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBPhương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụngTHE ROLE OF SOCIAL TIES IN SOCIAL RECOMMENDATION SYSTEMSXÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI SỐ MÁY TÍNH XỬ LÝ BIỂU THỨC TOÁN HỌCMở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà NamMô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch MaiMối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lởi Nghiên cứu điển hình các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.PDF
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập