Báo cáo PPT

Tài liệu MS Access - Tạo Reports (báo cáo) pptx

Tài liệu MS Access - Tạo Reports (báo cáo) pptx
... báo cáo - Kích Next - Chọn cách bố trí (Layout) định hướng quay ngang hay dọc (Orientation) cho báo cáo - Sau kích Next - Chọn kiểu cho báo cáo - Kích Next - Tạo tiêu đề cho báo cáo - Chọn cách ... bạn muốn tạo thêm trường tính toán - Kích nút View - Kích Design View - Kích tab Design - Kích nút Text Box - Kích vào phần báo cáo, nơi bạn muốn định vị textbox - Kích nút Property Sheet - Kích ... Để tạo báo cáo trắng: - Kích nút Blank Report tab Create - Kích nút Add Existing Fields - Từ danh sách trường, kích kéo trường lên báo cáo Report Wizard Để tạo báo cáo sử dụng Report Wizard: -...
 • 8
 • 228
 • 1

Tài liệu Mẫu trình bày danh mục bản vẽ kèm theo báo cáo ppt

Tài liệu Mẫu trình bày danh mục bản vẽ kèm theo báo cáo ppt
... lệ 1:50.000 12 Bản đồ trọng sa nhóm I (vàng, pyrit, 12 cinabar) tờ E-48-42-A (Ianphila) tỷ lệ 1:50.000 Ghi chú: - Số hiệu đồ đánh theo nhóm, nhóm đồ tài liệu thực tế trước, đồ kết ... hiệu đồ đánh theo nhóm, nhóm đồ tài liệu thực tế trước, đồ kết sau - Thứ tự nhóm định hướng theo chương, mục lời thuyết minh ...
 • 2
 • 408
 • 0

Tài liệu TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁO pptx

Tài liệu TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁO pptx
... soát xét (tt): Tấc vấn đề quan trọng kế toán, kiểm toán báo cáo đƣợc phản ánh đầy đủ phần A810 – Tổng hợp kết kiểm toán Các số liệu báo cáo tài đƣợc kiểm toán phải đƣợc đánh tham chiếu đến giấy ... thích hợp với ý kiến kiểm toán đề xuất không  Các báo cáo tài không tồn sai sót trọng yếu  Tính phù hợp giả định hoạt động liên tục lập báo cáo tài  Quá trình kiểm toán đƣợc thực phù hợp với ... DUYỆT VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO (B100) 7.5.1.Phê duyệt phát hành BCKT thư quản lý (B110) Nội dung:  Thiết kế dạng câu hỏi có/không cho giai đoạn: Lập kế hoạch kiểm toán, thực kiểm toán, Tổng hợp – kết...
 • 18
 • 251
 • 2

Tài liệu Bộ 9 kỹ năng mềm chương trình hợp tác Việt Nam – Thụy Sỹ– P. 4 Viết báo cáo pptx

Tài liệu Bộ 9 kỹ năng mềm chương trình hợp tác Việt Nam – Thụy Sỹ– P. 4 Viết báo cáo pptx
... ngày ó i vi t gi i Trong tài li u này, b n s h c c cách t v m t báo cáo, vi t báo cáo nh th cho hi u qu cách trình bày ho c "bán" s n ph m c a Báo cáo Báo cáo Truy n Báo cáo truy n hai ph d n ng ... c p báo cáo? ng chi ti t b n c n i u a vào báo cáo c báo cáo c a b n? H c n tìm ki m gì? H mu n tìm ki m gì? Và sau c báo cáo c a b n h s làm gì? Các y u t nh h ng n cách th c b n vi t báo cáo ... nêu rõ ph m vi c a báo cáo D án Phát tri n ô th ng H i Trung tâm ph bi n ki n th c - d án PT T H: 4. Vi t báo cáo Tính hi u qu Xem xét m c V sau ây m t báo cáo: THU T: Báo cáo ph i M T K h c;...
 • 14
 • 192
 • 1

BÁO CÁO " " pptx

BÁO CÁO
... dại động vật Số liệu báo cáo xác số trường hợp chó dại lãnh thổ toàn quốc gia sẵn * Các hoạt động phòng chống bệnh dại - Tiêm phòng vacxin dại cho chó, xây dựng hệ thống báo cáo dịch bệnh quốc ... WHO) Tất bên liên quan giám sát tiến trình hướng đến xoá bỏ bệnh dại, báo cáo cập nhật / tiến độ quốc gia thành viên phải báo cáo Hội nghị ASEAN có liên quan Diễn đàn ASEAN phòng chống bệnh dại ... Thú y " Kêu gọi hành động hướng tới xóa bỏ bệnh dại nước thành viên ASEAN +3 vào năm 202 0" hỗ trợ Bộ trưởng Y tế Nông nghiệp Hội nghị ghi nhận phát triển Ngân hàng vacxin OIE Hội nghị khuyến cáo: ...
 • 7
 • 70
 • 0

Báo cáo " К вопросу о соотносительности словообразовательных элементов в русском языке " ppt

Báo cáo
... к нт к туаль о обус о ленным о мам о о отнести: с к, м к, о , лег и т.п С о о о м т к о о а в рус к м яз к насчит в ется о о ь о о ь о к личест о а к е о мы прилагатель о о, к в нные ... с о с в яз к в х единиц о о на, например, т к я схема стр к ур о- семантиче к й э о юции к рне о о фемы: о н к о ение в зан о о фемы - о - (ср о о а о пер о ачаль о от о итель о с о о о о ... Семантиче к я о т о итель о ть и о маль о о дест о здесь на к л к о в дны, ч о имеются, о- в ди о у, о та о ные о о ания к алифици о ать э о в ение к к о о ительную с о о у преф к о В о ем,...
 • 6
 • 126
 • 0

BÁO CÁO " " ppt

BÁO CÁO
... vacxin dại lần cho chó tháng tuổi nghiêm chỉnh thực quy trình tiêm chủng định kỳ năm hai lần khuyến cáo đảm bảo trì tỷ lệ bảo hộ bệnh dại cần thiết đàn chó tiêm chủng vacxin phòng bệnh IV KẾT LUẬN...
 • 6
 • 173
 • 0

Báo cáo " " ppt

Báo cáo
... xem xet phan bd cua T'^^^l^^ ^^^ ^^^° "' "' '' "^ ''^ "" ^ ^° "^ ^ "^ ^^ ^^^^- ^' ^" c GV khons cd GV nao d miic ^ i ^ n V l''^-^ ^'^^ ^ ^ ^^ '"" ^ ^ ^^ ^^ -^ "^ "^ ^ do- Trong co^cl mirc rat thap < t^lB ... gilng day d a minh"; "Rat tfch cue gilng day chuyen mon"; "Luon nhiet tinh va cdi md quan he vai SV va ddng nghiep"; "Nhiet tinh, say me g i d g day"; "Hang hii tim dpc tai lieu"; "Sin s d g ddi ... d d mirc dp " T h u d g xuyen va rat t h u d g xuyen" (chiem tren 70% cac y k i d ) CIc bidu hien: "Ly tudng nghd nghiep" (DTB = 3,94); "Co y thirc sang tao day hpc" (DTB = 3,81) :"" Sin sang thir...
 • 6
 • 55
 • 0

VSV HOC DAI CUONG bao cao pptx

VSV HOC DAI CUONG bao cao pptx
... vẽ (penicius) Penicillium có đính bào tử mang màu xanh đặc trưng phát tán dể dàng gió không khí (Cao Ngọc Điệp ctv, 2005: 52-53) Hình thức sinh sản  Sinh sản hữu tính - Chỉ có vài loài giống có ... nhị bội noãn phòng phát triển thành sợi noãn, nhân sợi noãn phân cắt hình thành nhiều nang bên (Cao Ngọc Điệp ctv, 2005: 53-55) Phân bố nguồn gốc phân lập - Phân bố Penicillium có mặt hầu hết ... ến đất, vùng nuớc mặn hay nước ngọt, hoại sinh xác bã động thực vật ký sinh thực vật động vật (Cao Ngọc Điệp, 2005) - Nguồn gốc phân lập Nhiều loài thuộc chi Penicillium phân bố rộng rãi nhiều...
 • 50
 • 149
 • 0

Quản trị Dự án - Bài 6: Hệ thống QL dự án và báo cáo pptx

Quản trị Dự án - Bài 6: Hệ thống QL dự án và báo cáo pptx
... DUNG Các hệ thống quản Dự án Báo cáo Dự án Thủ tục kết thúc Dự án Các hệ thống quản dự án -Hệ thống hành nhân -Hệ thống tài chính-kế toán -Hệ thống lưu trữ thông tin quản lý/hồ sơ -Hệ thống ... cáo cho Ban lãnh đạo -Báo cáo khảo sát ban đầu -Báo cáo định kỳ: báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm Các loại Báo cáo QL dự án Báo cáo cho nhà tài trợ -Báo cáo tài -Báo cáo tiến độ (tóm tắt ... sát đánh giá Các loại Báo cáo quản dự án Báo cáo cán dự án/ tư vấn -Báo cáo thực địa -Báo cáo kết thúc hoạt động -Báo cáo tư vấn kỹ thuật -Báo cáo thu thập thông tin giám sát định kỳ Báo cáo...
 • 7
 • 137
 • 0

Bài 8. Sử dụng Data Report để in biểu mẫu báo cáo pptx

Bài 8. Sử dụng Data Report để in biểu mẫu báo cáo pptx
... Bài BÀI GIẢNG THỰC HÀNH MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Bài tập 8.1 Kết nối DataEnvironment Visual Basic Mục đích: Sử dụng Data Environment để tạo command truy vấn, cung cấp thông tin cho Report ... Project ->Add DataReport Thiết lập thuộc tính DataSource DataMember cho DataReport hình vẽ Kéo thả rptTextBox vào Report, thiết lập thuộc tính DataField để lấy liệu mong muốn Bài BÀI GIẢNG THỰC ... đó, bấm OK Bài BÀI GIẢNG THỰC HÀNH MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Bài BÀI GIẢNG THỰC HÀNH MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Bài tập 8.2 Thiết kế Report VB Mục đích: Thiết kế Report, sử dụng command...
 • 13
 • 602
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của công ty cổ phần thủy sản đà nẵng part 2 pptbáo cáo thực tập tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của công ty cổ phần thủy sản đà nẵng part 3 pptbáo cáo thí nghiệm thực phẩm 2 bài 2 công nghệ sản xuất nước uống ngân nhĩ pptbáo cáo khóa luận tốt nghiệp pptbáo cáo khoa học ppttài liệu kiểm toán và dịch vụ có bảo đảm nâng cao pptxbáo cáo thực tập cơ khí đại cương pptbáo cáo thực tập về môn định giá bất động sản pptbáo cáo thực tập ngành hành chính văn thư văn phòng hđndubnd huyện sóc sơn pptbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần bia sài gòn nghệ tĩnh pptxbao cao luan van pptbao cao tieu luan pptmẫu báo cáo sơ kết công tác đội và phong trào thiếu nhi ppttiểu luận chuyên đề báo cáo thực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng tp việt trì phú thọ pptxmẫu số 8 báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng bằng khen của bộ trưởng bộ tư pháp cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề pptxGiao an hoa 9 cả nămApplication of hydro-mathematical models for flood forecast and inundation warning of Tra Khuc-Ve River basinsBẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THĂNG LONG - HÀ NỘI DƯỚI GÓC QUẢN LÝHoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcHợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt NamHợp đồng thuê khai thác tàu bay trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt NamLuật dân sự trong hệ thống Luật công - Luật tưLý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mạiMột số vấn đề của giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hiện nayNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt NamNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếMô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụngNghiên cứu đặc tính nước thải từ khai thác chế biến quặng phóng xạ và khả năng sử dụng vật liệu khoáng để xử lýNghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của Hồ Tây, thành phố Hà NộiNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọCơ sở khoa học cho bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản khu vực Đơn Dương - Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Phú Thọ.Pháp luật về quản lý chất thải rắn khu dân cư qua thực tiễn trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh PhúcTổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số cacboxylat kẽm (II)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập