Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 5)

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển docx

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển docx
... kinh tế 12 Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế ... sản lượng, sản lượng sản xuất nhau, có giá khác Phát triển kinh tế xảy tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh tế trình lớn lên nhiều mặt kinh tế thời kì định Trong bao gồm tăng thêm quy mô ... thức 15 Phát triển kinh tế trình công nghiệp hóa đất nước (S) Ngoài công nghiệp hoá phải đại hoá 16 Tất nước có kinh tế thị trưòng phát triển không coi trọng công tác kế hoạch hoá vĩ mô kinh tế (S)...
 • 7
 • 3,221
 • 68

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển ppt

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển ppt
... kinh tế 12 Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế ... sản lượng, sản lượng sản xuất nhau, có giá khác Phát triển kinh tế xảy tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh tế trình lớn lên nhiều mặt kinh tế thời kì định Trong bao gồm tăng thêm quy mô ... thức 15 Phát triển kinh tế trình công nghiệp hóa đất nước (S) Ngoài công nghiệp hoá phải đại hoá 16 Tất nước có kinh tế thị trưòng phát triển không coi trọng công tác kế hoạch hoá vĩ mô kinh tế (S)...
 • 8
 • 1,793
 • 25

Các đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Có đáp án

Các đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Có đáp án
... đánh vào hh cuối, t2 thuế suất đánh vào hh NVL câu í gt ERP = (VAd-VAw)/VAw = ((Pd- Cd) - (Pw-Cw))/(Pw-Cw) = [((Pw(t1+1) - Cw(t2+1)) -( Pw - Cw)]/(Pw - Cw) = (Pw.t1 - Cw.t2)/(Pw - Cw) = (t1 - ... (nếu đáp án đề đúng) ko cất cánh thầy Đức vs cô Hằng chả gt gì, toàn bảo: đọc lại t nghĩ câu ko chắn => đáp án Sai đất đai giới hạn tăng trưởng mà Hoa chuối giả nai thật nước bán dầu tiền phát ... trạng thâm hụt cán cân thương mại làm cho GNP nước phát triển thấp GDP Hệ số gia tăng vốn tư - đầu cho biết hiệu suất vốn đầu tư Hệ số cao suất biên vốn đầu tư cao Các nhà kinh tế thuộc trường...
 • 6
 • 1,186
 • 19

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển
... lịch sử làm thuộc địa nước phát triển a Là cần thi t điều có tác động đến tình trạng phát triển tương lai nước phát triển b Không cần thi t vấn đề kinh tế nước phát triển trầm trọng phải ưu tiên ... điểm phát triển người, a Thu nhập phương tiện để đạt mục tiêu phát triển b Thu nhập mục tiêu phát triển c Đáp án a b d Không phải đáp án a b Question 10 Phát triển kinh tế a Tăng trưởng kinh tế ... thành tăng trưởng kinh tế thành phúc lợi dân chúng Question 40 Bình đẳng giới a Vừa mục tiêu phát triển vừa thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế b Sẽ tự đạt tăng trưởng kinh tế đạt tới mức độ...
 • 11
 • 329
 • 4

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 1)

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 1)
... cuối trình phát triển kinh tế quốc gia : a Tăng mức thu nhập bình quân đầu người b Thay đổi cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển c Tăng phúc lợi cho tất người d Tất mục đích 21 Hệ số GINI dùng ... Lớn nhỏ c Bằng d Lớn 17 Chuyển dịch cấu ngành kinh tế trình thay đổi: a Số lượng ngành kinh tế b Tỷ trọng ngành GDP c Vai trò, vị trí ngành kinh tế d Tất nội dung 18 Điều kiện để chuyển lao động ... vai trò định đến tăng trưởng kinh tế b Chính phủ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế c Chính phủ đóng vai trò mờ nhạt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế d Vốn lao động kết hợp với...
 • 6
 • 630
 • 5

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 2)

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 2)
... với nước phát triển: a Có mức thu nhập thấp nước phát triển b Có suất lao động thấp nước phát triển c Có tốc độ tăng dân số thấp nước phát triển d Có tỷ lệ dân cư thành thị thấp nước phát triển ... Cầu vốn đầu tư kinh tế tăng lên b Cầu vốn đầu tư kinh tế giảm xuống c Cung vốn đầu tư kinh tế giảm xuống d Cung vốn đầu tư kinh tế tăng lên 31 Trên thị trường vốn đầu tư, chu kỳ kinh doanh thời ... đánh giá vai trò Chính phủ tăng trưởng kinh tế là: a Không cần thi t b Rất mờ nhạt c Điều tiết tổng cầu sách kinh tế d Tham gia điều tiết có mức độ vào kinh tế nhằm hạn chế mặt tiêu cực thị trường...
 • 6
 • 425
 • 10

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 3)

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 3)
... thay nhập nhằm mục đích: a Phát triển ngành nông nghiệp nước b Phát triển ngành công nghiệp sử dụng nhiều vốn c Phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng d Phát triển tất ngành 37 Xuất ... loại trừ: a Phát triển ngành sản xuất sản phẩm trung gian b Phát triển ngành công nghiệp chế biến sử dụng nhiều vốn c Phát triển ngành công nghiệp cung cấp hàng tiêu dùng d Phát triển sở hạ tầng ... trưởng kinh tế đại dựa vào mô hình tân cổ điển về: a Mối quan hệ yếu tố đầu vào b Vai trò khoa học kỹ thuật với tăng trưởng kinh tế c Vai trò Chính phủ với hoạt động kinh tế d Cả (a) (b) 13 Cho số...
 • 6
 • 373
 • 4

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 4)

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 4)
... giai cấp động lực tăng trưởng kinh tế d Cả (a), (b) (c) 26 Từ mô hình thực nghiệm nghiên cứu vào năm 60, nhà kinh tế rút kết luận:nước trải qua tăng trưởng kinh tế nhanh với công thấp a Brazin ... 23 Để phản ánh bất bình đẳng giới, người ta sử dụng số : a GDI HDI b GDI GDP/người c GDI GEM d GDI GINI 24 Trong trình phát triển kinh tế, hệ số GINI có xu hướng tăng giai đoạn đầu giảm giai đoạn ... liệu thay c Nhu cầu tích luỹ nước phát triển ngày tăng họ có xu hướng hạn chế cung xuất sản phẩm thô d Các nước phát triển không muốn mua nguyên liệu nước phát triển họ sản xuất chúng với chi phí...
 • 6
 • 315
 • 7

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 5)

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển (Đề số 5)
... động không d Cả (a) (c) 20 Cơ cấu ngành kinh tế thể hiện: a Mối quan hệ tỷ lệ ngành kinh tế b Mối quan hệ tương hỗ ngành kinh tế c Vị trí khác ngành kinh tế d Tất nội dung 21 Xu hướng có tính quy ... kinh tế J.Keynes lý thuyết tăng trưởng đại có quan điểm : a Công nghệ đóng vai trò định đến tăng trưởng kinh tế b Điểm cân kinh tế mức sản lượng tiềm c Nhà nước vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh ... giá cầu lao động: a Phản ánh số lượng việc làm kinh tế b Phản ánh số lượng lao động mà đơn vị kinh tế sẵn sàng sử dụng với mức tiền công định c Mang tính chất thứ phát d Tất nhận định 29 Mức tiền...
 • 5
 • 343
 • 9

trắc nghiệm môn kinh tế phát triển

trắc nghiệm môn kinh tế phát triển
... Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế cổ điển vai ... sản lượng, sản lượng sản xuất nhau, có giá khác Phát triển kinh tế xảy tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh tế trình lớn lên nhiều mặt kinh tế thời kì định Trong bao gồm tăng thêm quy mô ... thức 15 Phát triển kinh tế trình công nghiệp hóa đất nước (S) Ngoài công nghiệp hoá phải đại hoá 16 Tất nước có kinh tế thị trưòng phát triển không coi trọng công tác kế hoạch hoá vĩ mô kinh tế (S)...
 • 20
 • 1,118
 • 5

Trắc nghiệm môn kinh tế phát triển

Trắc nghiệm môn kinh tế phát triển
... triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh t ế m ột trình tăng ti ến v ề mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản l ượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế cổ ... sản lượng sản xuất nhau, ch ỉ có giá khác Phát triển kinh tế xảy tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh t ế trình l ớn lên v ề nhiều mặt kinh tế thời kì định Trong bao gồm tăng thêm v ề ... ết n ữa, v ẫn phải kiểm nghiệm số liệu thực tế Vậy, mô hình kinh tế cách thức diễn đạt đưòng, hình thái, nội dung phát triển kinh tế quốc gia thông qua biến số, nhân tố kinh t ế quan h ệ ch ặt...
 • 11
 • 804
 • 1

Trắc nghiệm môn kinh tế phát triển

Trắc nghiệm môn kinh tế phát triển
... triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh t ế m ột trình tăng ti ến v ề mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản l ượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế cổ ... sản lượng sản xuất nhau, ch ỉ có giá khác Phát triển kinh tế xảy tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh t ế trình l ớn lên v ề nhiều mặt kinh tế thời kì định Trong bao gồm tăng thêm v ề ... ết n ữa, v ẫn phải kiểm nghiệm số liệu thực tế Vậy, mô hình kinh tế cách thức diễn đạt đưòng, hình thái, nội dung phát triển kinh tế quốc gia thông qua biến số, nhân tố kinh t ế quan h ệ ch ặt...
 • 11
 • 3,015
 • 1

Trác nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án

Trác nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án
... tế tân cổ điển học thuyết kinh tế Keynes Tăng trưởng kinh tế thay đổi lượng phát triển kinh tế thay đổi chất? - Sai: Tăng trưởng kinh tế thay đổi lượng, phát triển kinh tế bao gồm thay thay đổi ... 12 Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế cổ điển ... tế Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người - (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội Kinh tế cổ điển...
 • 21
 • 437
 • 1

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô đề số 16

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 16
... inflation): Là lạm phát mức số năm số ổn định (lạm phát chữ số; 10%) * Lạm phát phi mã (galloping inflation): Là lạm phát phạm vi số năm * Siêu lạm phát (Hyperinflation): Là lạm phát số năm hay giá tăng ... gây lạm phát Lạm phát chi phí đẩy (push-cost) • ASSR1 Diễn số loại chi phí đồng P ASSRo loạt tăng lên toàn kinh tế • P1 Hay diễn có cú sốc cung E1 Po Eo bất lợi, ví dụ giá nguyên vật liệu đầu vào ... y tế tăng 7%, - 20% cho y tế; - giáo dục tăng 5% so - 20% cho giáo với năm 2006 dục CPI năm 2007: (108×0,6) + (107×0,2) + (105×0,2) = 107 08/15/13 Vũ Thị Hải Anh 9.1 Khái niệm đo lường • Chỉ số...
 • 77
 • 1,035
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô đề số 5

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 5
... phí TC = 10Q2 +10Q + 450 , giá thị trường 210đ/sp tổng lợi nhuân tối đa a 1000 b 155 0 c 55 0 d Các câu sai 41/ Trên thị trường sản phẩm X có 100 người mua 50 người bán, hàm số cầu người mua có dạng: ... 33/ Cùng số vốn đầu tư, nhà đầu tư dự kiến lợi nhuận kế toán phương án A,B,C, 100 triệu, 50 triệu , 20 triệu, phương án B lựa chọn lợi nhuận kinh tế đạt là: a 100 triệu b -50 triệu c 50 triệu ... hạn doanh nghiệp có thể: a Có lợi nhuận kinh tế hay thua lỗ d Luôn có lợi nhuận kinh tế b Luôn có lợi nhuận không (hòa vốn) c Luôn thua lỗ 25/ Trong hình đường cầu gãy” (The kinked demand...
 • 8
 • 975
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm môn kinh tế phát triểnđề trắc nghiệm môn kinh tế phát triểntrắc nghiệm môn kinh tế phát triển có đáp ántrắc nghiệm môn kinh tế phát triểncâu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế phát triểnbài tập trắc nghiệm môn kinh tế phát triểnnhững câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế phát triểncác câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế phát triểntài liệu trắc nghiệm môn kinh tế phát triểnđề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môđề thi trắc nghiệm môn kinh tế họcđề thi trắc nghiệm môn kinh tế học đại cươngđề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô 2đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô 1các đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ