Tiet 14, bai 10 thoi ki hinh thanh va phat trien của che do pk o tay au

Bai 10: Thoi ki hinh thanh va phat trien cua che do phong kien Tay au

Bai 10: Thoi ki hinh thanh va phat trien cua che do phong kien Tay au
... 376 d Năm 276 2 c trng kinh t ca xó hi phong kin Tõy u l a Hỡnh thnh nn kinh t lónh a b Kinh t nụng nghip c Kinh t th cụng nghip d Kinh t hng húa Hãy nối nội dung cho Kinh tế thành thị trung ... c? Kit thu ụg iỏo Lónh chỳa phong kin Quý tc tng l QHSX PK Chõu u hỡnh thnh vi gc mi lónh chỳa pk - nụng nụ Nụng dõn Mt t Nụ l Ph thuc Nụng nụ Xó hi phong kin Tõy u: - Gia tk IX lónh a phong kin ... thức: Sự hình thành xã hội phong ki n Tây Âu? Cơ cấu xã hội? Lãnh địa phong ki n? Đặc trưng kinh tế lãnh địa? Tại thành thị xuất hiện? Kinh tế thành thị trung đại khác với kinh tế lãnh địa nào? Bi...
 • 40
 • 628
 • 0

Bài 10 . Thời hình thành phát triển của chế dộ phong kiến tây Âu

Bài 10 . Thời kì hình thành và phát triển của chế dộ phong kiến tây Âu
.. . Bài 10 : Thời hình thành phát triển chế độ phong kiến Tây Âu (Từ kỉ V đến kỉ XIV ) Sự hình thành v ơng quốc phong kiến Tây Âu - Thế kỉ III đế quốc Rôma lâm vào khủng hoảng .. . dân, phong tặng đất đai tớc vị cho nhà thờ tạo nên tầng lớp quý tộc tăng lữ Tác động: Các giai cấp đợc hình thành: Lãnh chúa phong kiến, nông nô Quan hệ sản xuất phong kiến châu Âu đợc hình thành .. . đợc hình thành Xã hội phong kiến Tây - Giữa kỉ IX lãnh địa phong kiến Tây Âu đời - Đời sống lãnh địa + Lãnh chúa sống đầy đủ sung túc lao động Cảnh sinh hoạt quý tộc phong kiến Cảnh săn + Nông...
 • 16
 • 107
 • 0

BÀI 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU

BÀI 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU
... Tây Âu đơn vị trị kinh tế chế độ phong kiến châu Âu (có 14’ GV nêu đặc trưng chế thể có quân đội án, luật pháp độ phong kiến Tây Âu chế độ thuế khoá riêng) Có thể gợi ý: + Cơ cấu giai cấp mâu ... hội phong kiến đất đai theo tước vị cho quý tộc nhà thờ 2) Xã hội phong kiến Tây Âu: Hoạt động 4: GV nêu câu hỏi - Học sinh + Khái niệm lãnh địa: thảo luận trả lời câu hỏi? • Khu đất lãnh chúa Tây ... vỡ kinh tế tự cung tự cấp, tao điều kiện cho kinh tế hàng hoá phát triển • Xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống quốc gia dân tộc • Mang lại không khí...
 • 3
 • 4,967
 • 25

Sử 10-Bài 10:THỜI KỲ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU (từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV) pdf

Sử 10-Bài 10:THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU (từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV) pdf
... lược tộc người Giéc –man v o đế quốc Rô –ma Lược đồ quôc gia phong kiến Tây Âu hình lãnh địa phong kiến Lâu đài lãnh chúa Xã hội phong kiến Tây u a Sự hình thành -Đến kỷ IX, phần lớn đất đai ... quý tộc tăng lữ hình thành có đặc quyền giàu có , trở thành lãnh chúa phong kiến , nô lệ nông dân biến thành nông nô phụ thuộc lãnh chúa Quan hệ sản xuất phong kiến Châu Âu hình thành Sự xâm lược ... trở thành thành thị -Trong thành thị có thương hội phường hội -Sự phát triển thủ công nghiệp thương nghiệp thành thị phá v kinh tế tự nhiên lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển...
 • 7
 • 453
 • 2

Bài 10. THỜI kỳ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN của CHẾ độ PHONG KIẾN tây âu (từ thế kỷ v đến thế kỷ XIV)

Bài 10. THỜI kỳ HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN của CHẾ độ PHONG KIẾN tây âu (từ thế kỷ v đến thế kỷ XIV)
... thành củng cố phát triển, v i xuất thành thị trung đại kỷ XI – XII có vai trò to lớn phát triển kinh tế xã hội châu Au thời trung đại Để hiểu trình hình thành v ơng quốc phong kiến tây Âu diễn nào? ... GV khái quát nội dung phần kiểm tra cũ, dẫn dắt v o nêu nhiệm v nhận thức cho HS sau: Từ kỷ V, Tây Âu dần hình thành quốc gia phong kiến người Giécman, quan hệ sản xuất phong kiến dần hình thành ... chúa phong kiến, nông nô, quan hệ sản xuất phong kiến Châu Au bắt đầu hình thành Các hoạt động thầy trò Hoạt động 3: Cả lớp Những kiến thức HS cần nắm v ng  Xã hội phong kiến Tây Âu - GV trình...
 • 7
 • 318
 • 0

bài 10. Thời hình thành phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ TK V đến TK XIV)

bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ TK V đến TK XIV)
... túc đơn v trị độc lập, v ơng quốc riêng, nên quyền lực bị phân tán, khơng tập trung v o tay vua  hình thành chế độ phong kiến phân quyền Ban đặc quyền miễn nghĩa v phong kiến cho Phong cấp ... xuất phong kiến Các tầng lớp xã hội phong kiến châu Âu Tăng lữ, v sĩ nơng nơ II Xã hội phong kiến phân quyền Tây Âu Lãnh địa phong kiến – Mỗi lãnh chúa, ơng vua, tồn quyền cai quản lãnh địa phong ... trình hình thành v ơng quốc phong kiến Tây Âu Năm 395, đế quốc La Mã bị chia thành phần Đơng Tây Đế quốc La Mã bò xâm lăng – 476 : đế quốc La Mã bị diệt vong Nhiều v ơng quốc người German thành...
 • 53
 • 194
 • 0

NHÀ NƯỚC TRONG THỜI HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU. NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN FRĂNG TRẠNG THÁI PHONG QUYỀN CÁT CỨ PHONG KIẾN

NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU. NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN FRĂNG VÀ TRẠNG THÁI PHONG QUYỀN CÁT CỨ PHONG KIẾN
... quốc Frăng chuỗi dài thống nhất, phân chia, thống Trạng thái phân quyền cát phong kiến Trạng thái phân quyền cát nhà nước phong kiến Tây Âu Thời kỳ phát triển chế độ phong kiến : - Hình thành ... thiết lập trình phát triển tan rã nhà nước Frăng Vương quốc Frăng biểu rõ trình hình thành chế độ phong kiến Tây Âu Nhà nước Frăng bước đánh bại vương quốc khác, mở rộng lãnh thổ toàn Tây Âu, người ... phong làm hoàng đế, nhà nước Frăng trở thành nhà nước quân chủ chuyên chế tập quyền - Thế nhưng, sách phân phong ruộng đất cho lãnh chúa phong kiến, vua giao cho lãnh chúa phong kiến nhiều quyền...
 • 15
 • 1,288
 • 0

Bai 10. Thời kỳ hình thành phát triển của chế độ PKở Tây Âu

Bai 10. Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ PKở Tây Âu
... việc làm có tác PK động đến + Các trình hình hình thành: Lãnh giai cấp thành QHSX PK châu nô, chúa PK nông Âu? Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành 2.Xã hội phong kiến Tây Âu: - Lãnh địa gì? ... Chính trị: Góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xác lập chế độ phong kiến tập quyền, thống quốc gia dân tộc - Xã hội: Hình thành tầng lớp xã hội thị dân động, ham làm giàu, ham hiểu ... -> tập đời thành thị? trung đầu mối giao thông - >Thành thị đời +Lãnh chúa lập phục hồi thành phố cổ - >Thành thị đời - Đời sống thành thị: + Thợ thủ công + Thương nhân giai cấp Các thành thị?...
 • 13
 • 434
 • 1

Bai 10 Thoi ky hinh thanh va phat trien cua che do PKo Tay Au.

Bai 10 Thoi ky hinh thanh va phat trien cua che do PKo Tay Au.
... nghiệp Nền tảng kinh tế thành thị? - Vai trò thành thị: +Kinh tế: Góp phần phá vỡ kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hoá biết vai trò Hãy cho phát triển thành thị...
 • 13
 • 403
 • 5

Bài 10 Thời kỳ hình thành phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu ( từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

Bài 10 Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu ( từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)
... Mất đất QHSX Phong kiến Tây Âu Nông nô • Sơ đồ hình thành giai cấp Tây Âu − LÃNH ĐỊA PHONG KIẾN -Giữa kỷ IX Lãnh địa phong kiến hình thành, đơn v kinh tế, trị Thế lãnh địa phong kiến? Lãnh địa ... 1 − SỰ HÌNH THÀNH CÁC V ƠNG QUỐC PHONG KIẾN TÂY ÂU -Thế kỷ III, đế quốc Rô-ma rơi v o tình trạng khủng hoảng, suy yếu, xã hội rối ren -Thế kỉ V, bị người Giécman xâm chiếm ... học lớn + Góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống quốc gia =>Góp phần làm cho chế độ phong kiến Châu Âu suy vong ĐẠI HỌC OXFORD ANH ĐẠI HỌC SORBONNE PHÁP ...
 • 41
 • 933
 • 5

Bài 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU pptx

Bài 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU pptx
... nụ C Nụ lờ D Lanh chua phong kiờn Hãy nối nội dung dới cho Kinh tế thành thị trung đại Những ngời sản xuất lãnh địa Lãnh chúa phong kiến Kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển Nông nô Đóng kín, ... QUC PHONG KIN TY U - Cac giai cõp mi i: lanh chua phong kiờn v nụng nụ => Quan hờ san xuõt phong kiờn bt õu c hinh thnh chõu u X HI PHONG KIN TY U THO LUN NHểM Nhúm 1: Thờ no l lanh ia phong ... tội Clovis Lõu i ca mt lónh chỳa phong kin Khu kinh tế lãnh địa lãnh chúa phong kiến Các giai cấp xã hội Nông nô Là ngời sản xuất lãnh địa bị gắn chặt lệ thuộc vào lãnh chúa Lãnh chúa Sống nhàn...
 • 27
 • 477
 • 0

Giáo án Lịch Sử lớp 10: THỜI HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU pdf

Giáo án Lịch Sử lớp 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU pdf
... thành: lãnh chúa phong kiến, nông nô ,quan hệ sản xuất phong kiến châu Âu bắt đầu hình thành Xã hội phong kiến Tây Âu -Giữa kỉ IX lãnh địa phong kiến Tây Âu đời, đơn vị trị kinh tế thời phong ... chế độ phong kiến phương Đông với Tây Âu theo nội dung sau: Nội dung so sánh -Giai cấp xã hội -Đặc trưng kinh tế - Thế chế trị Chế độ phong kiến phương Đông Chế độ phong kiến Tây Âu ... dắt vào nêu nhiệm vụ nhận thức cho HS sau: Từ kỉ V, Tây Âu dần hình thành quốc gia phong kiến người Giéc –man, quan hệ sản xuất phong kiến dần hình thành củng cố phát triển, với với xuất thành...
 • 8
 • 1,026
 • 4

bài giảng lịch sử 10 bài 10 thời kỳ hình thành phát triển của chế độ phong kiến tây âu (từ thế kỷ v đến thế kỷ xiv)

bài giảng lịch sử 10 bài 10 thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu (từ thế kỷ v đến thế kỷ xiv)
... T xng vua v phong chc tc, to nờn h thng ng gỡ n xó hi? ng cp quý tc v s - Tip thu Kitụ giỏo, phong t cho quý tc, nh th to nờn h thng quý tc tng l 1 S hỡnh thnh vng quc PK Tõy u * Nhng vic lm ... trn vo lónh th Rụma, ngi Giec-man cú nhng vic lm gỡ? S di c t ca ngi Giec-man S hỡnh thnh vng quc PK Tõy u * Nhng vic lm ca ngi Giecman: - Th tiờu b mỏy nh nc c, thnh lp nhiu vng quc mi Nhng vic ... hỡnh thnh vng quc PK Tõy u Xó hi phong kin Tõy u Gia TK IX cỏc lónh a phong kin Tõy u i, õy l n v chớnh tr Th no l kinh t c bn thi lónh a kỡ PK phõn quyn phong kin? Lónh a S hỡnh thnh vng quc PK...
 • 28
 • 911
 • 1

Bài 10: Thời hình thành phát triển của Phong kiến Tây âu (Hội giảng)

Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của Phong kiến Tây âu (Hội giảng)
... dụng hội tiếnphong kiến đánh xâm chiếm tới năm 476đại diện Rô-ma cổ đại thức diệt vong đế quốc Tây Âu cho chế độ hình thành chiếm kiến lệ phát triển Chế độ phonghữu nôở Tây Âu hình thành thông ... kinh tế thời phong kiến phân quyền Tây Âu Đây vùng Em hiểu đất đai rộng lớn dovề lãnh làm chủ, lãnh chúa địa có lâu đài, thành quách, phong kiến nhà thờ, đầm hồ, rừng trung đại Tây Âu? b Đời ... Nông người => Xã hội phong kiến hình Giéc-man Phong tước vị cho thành làm gì? Thủ tiêu tôn giáo nguyên Thủy, tiếp thu Ki-tô giáo Một số hình ảnh Lãnh địa phong kiến tây âu a Khái niệm lãnh địa...
 • 14
 • 1,212
 • 44

THỜI KỲ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU - Giáo án lịch sử lớp 9 potx

THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU - Giáo án lịch sử lớp 9 potx
... hội phong kiến tây Au địa vị giai cấp xã hội Nguyên nhân đời vai trò thành thị trung đại Bài tập - Dặn dò nhà - Học cũ, đọc trước trả lời câu hỏi SGK - Bài tập: Chế độ phong kiến Chế độ phong kiến ... 2: Hình thành giai cấp mới: - Các giai cấp hình thành: lãnh lãnh chúa phong kiến, nông nô, với chúa phong kiến, nông nô, quan hệ quan hệ sản xuất phong kiến châu Au sản xuất phong kiến Châu Au ... V, Tây Âu dần hình thành quốc gia phong kiến người Giécman, quan hệ sản xuất phong kiến dần hình thành củng cố phát triển, với xuất thành thị trung đại kỷ XI – XII có vai trò to lớn phát triển...
 • 13
 • 354
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài tập tình huống quản trị họcCông ty đa quốc gia metroNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)sách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnGiao trinh sinh hoc phan tu nguyen hoang loc, tran thi le, ha thi minh thihuong dan giai mon hoaTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Softech (LV thạc sĩ)khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện, tiệc, hội nghị tại khách sạn lotte hà nộiMỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC VÀ BẢO QUẢN VỐN TÀI LIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞKinh nghiệm quản lý trong xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtbài báo cáo thực tập sư phạm trường tiểu học cây gáoĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)Tái cấu trúc thị trường chứng khoánTăng cường hoạt động kinh tế báo chí của báo Tuyên QuangBộ 839 Câu trắc nghiệm Tin học thi công chức năm 2016-201717 câu hỏi và giải đáp môn kiến thức chung chọn lọc- ôn thi công chức 2017ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTELTác động của việc gia nhập WTO đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập