Slide semantic meeting 7

powerpoint _ template mẫu slide thuyết trình (7)

powerpoint _ template mẫu slide thuyết trình (7)
... LOGO Hot Tip How I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides?  On the [View] menu, point to [Master], and then click [Slide Master] or [Notes Master] Change images ... Master] or [Notes Master] Change images to the one you like, then it will apply to all the other slides LOGO Diagram Title Add your text ThemeGallery ThemeGallery is a Design Digital Content &...
 • 20
 • 143
 • 0

Slide Địa lí 7 MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC _Tuyết Nhung

Slide Địa lí 7 MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC _Tuyết Nhung
... MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC CHƯƠNG III: TIẾT 21: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Đặc điểm môi trường - Quan sát lược đồ kết hợp kênh chữ SGK: ? Các hoang mạc giới ... hoang mạc đới nóngở đới nóng hoang mạc đới hoang mạc đới ôn hòa hoang mạc ôn hòa: + Hoang mạc đới nóng: biên độ nhiệt năm cao, có mùa đông ấm, mùa hạ nóng + Hoang mạc đới ôn hòa: biên độ nhiệt ... tầm hình ảnh hoạt động kinh tế người hoang mạc) Tài liệu tham khảo - Sách giáo khoa địa - Sách giáo viên địa - Để học tốt địa - Những điều thú vị địa ...
 • 40
 • 76
 • 0

Slide tin học 7 bài hướng dẫn chỉnh sử trang tính _B.T Hằng

Slide tin học 7 bài hướng dẫn chỉnh sử trang tính _B.T Hằng
... dạng Đã định dạng HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA TRANG TÍNH Thay đổi phông chữ Thay đổi cỡ chữ Thay đổi kiểu chữ Căn lề ô tính Tô màu ô tính Tô màu chữ ô tính HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA TRANG TÍNH Định dạng phông ... Align left,Center, ? right Căn ô HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA TRANG TÍNH Căn lề ô tính Chọn ô cần liệu vào Nháy vào nút Merge and Center HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA TRANG TÍNH Căn lề ô tính Nháy Format chọn Cells ... lại Kết Làmlại HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA TRANG TÍNH Tô màu kẻ đường biên ô tính a Tô màu Chọn ô (hoặc ô) cần tô màu Nháy Fill Color để chọn màu Nháy chọn màu HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA TRANG TÍNH Tô màu kẻ...
 • 49
 • 155
 • 0

Slide tin học 7 bài sắp xếp và lọc dữ liệu _H.T.T Ngần

Slide tin học 7 bài sắp xếp và lọc dữ liệu _H.T.T Ngần
... BÀI SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU LỜI GIỚI THIỆU MỤC TIÊU BÀI SẮP XẾP DỮ LIỆU LỌC DỮ LIỆU BÀI TẬP CỦNG CỐ KẾT BÀI “Việc học thuyền dòng nước ngược, không tiến...
 • 2
 • 214
 • 0

Slide tin học 7 bài trình bày dữ liệu bằng biểu đồ _H.T.T Ngần

Slide tin học 7 bài trình bày dữ liệu bằng biểu đồ _H.T.T Ngần
... dụng biểu đồ - Biết số dạng biểu đồ thông thường - Biết bước cần thiết để tạo biểu đồ từ bảng liệu - Biết thay đổi dạng biểu đồ tạo, xoá, chép biểu đồ vào văn Word MỤC TIÊU BÀI HỌC Kĩ năng: Tạo biểu ... tục! Xóa Xóa Biểu đồ cách minh họa liệu trực quan, giúp người học dễ so sánh liệu dự đoán xu tăng hay giảm liệu Những loại biểu đồ phổ biến: biểu đồ cột, biểu đồ đường gấp khúc, biểu đồ hình tròn ... vẽ biểu đồ: - Chọn dạng biểu đồ - Xác định miền liệu - Cung cấp thông tin giải biểu đồ - Xác định vị trí đặt biểu đồ trang tính Khi liệu thay đổi, biểu đồ tự động cập nhật Ngoài ra, chương trình...
 • 27
 • 78
 • 0

Slide tin học 7 bài 4 sử dụng các hàm để tính tóan _T.N Hoa

Slide tin học 7 bài 4 sử dụng các hàm để tính tóan _T.N Hoa
... tiên? Nhập hàm Bài SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Một số hàm chương trình bảng tính: a) Hàm tính tổng Ta cộng điểm tất để Làm môn học tổng điểm có học sinh học sinh? Bài SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN ... =Average(A1:A3) tính sử dụng hàm Average giúp ta tính trung bình cộng cho giá trị Bài SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Hàm chương trình bảng tính Hàm công thức định nghĩa từ trước  Hàm sử dụng để thực tính ... Làm NỘI DUNG BÀI HỌC Hàm chương trình bảng tính Cách sử dụng hàm Một số hàm chương trình bảng tính Bài SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Hàm chương trình bảng tính: Em lập công thức tính =Average(3,10,2)...
 • 32
 • 166
 • 0

Slide tin học 7 bài 8 sắp xếp và lọc dữ liệu _N.T Sáu

Slide tin học 7 bài 8 sắp xếp và lọc dữ liệu _N.T Sáu
... hay thấp Sắp xếp liệu Sắp xếp liệu Lọc liệu TIẾT 37: BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (TIẾT 1) Sắp xếp liệu: Hình SắpCột điểm Trung gì? xếp liệu bình chưa xếp Hình Cột điểm Trung bình xếp theo thứ ... OK Sắp xếp giảm dần TIẾT 37: BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (TIẾT 1) Sắp xếp liệu Ví dụ: Em xếp thứ hạng nước theo tổng số huy chương đạt (theo thứ tự giảm dần)? TIẾT 37: BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ ... 37: BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (TIẾT 1) Sắp xếp liệu: a Khái niệm: Sắp xếp liệu hoán đổi vị trí hàng để giá trị liệu hay nhiều cột xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần TIẾT 37: BÀI 8: SẮP...
 • 35
 • 199
 • 0

Slide tiếng anh 7 Unit 5 Work and play _Đình Chiểu

Slide tiếng anh 7 Unit 5 Work and play _Đình Chiểu
... time for recess They usually these games at recess Unit 5: WORK AND PLAY Period : 29 B.1,2- It’s time for recess Period: 29 UNIT : WORK AND PLAY Lesson : B.1,2- It’s time for recess 1.Vocabularies ... eating and drinking as Eating and drinking well as chatting Some students are Talking playing games like blindman’s Playing marbles bluff or catch Some boys and girls are playing marbles and some ... 29 UNIT : WORK AND PLAY Lesson : B.1,2- It’s time for recess 4.Practice b Ask and answer questions with a partner a What you usually at recess? I usually talk with my friends / play catch / play...
 • 27
 • 267
 • 0

Slide tiếng anh 7 UNIT 7 THE WORLD OF WORK _Thị Phương

Slide tiếng anh 7 UNIT 7 THE WORLD OF WORK _Thị Phương
... Reading II Read Then answer the questions Reading fewer+Ns/es+than (ít hơn) more+Ns/es+than (nhiều hơn) The present simple tense Period 41: Unit 7: The world of work Lesson 3: A student’s work ( A4) ... 7: The world of work Lesson 3: A student’s work ( A4) *Listen again Then find out new words Period 41: Unit 7: The world of work Lesson 3: A student’s work ( A4) I New words: Easy life: Cuộc sống ... work hard at school and at home F 3/ Hoa is a lazy student F 4/ She has about five periods a day, seven days a week F 5/ She has about 12 hours of homework T Period 41: Unit 7: The world of work...
 • 33
 • 105
 • 0

Slide tiếng anh 7 unit 7 your house _Thị Kim

Slide tiếng anh 7 unit 7 your house _Thị Kim
... continuing Submit Submit Clear Clear Does he live in a house? Correct Click anywhere to Correct Click anywhere to continue answer: continue answer: Your Your Incorrect Click anywhere to Incorrect Click ... town? Correct Click anywhere to Correct Click anywhere to continue answer: continue answer: Your Your Incorrect Click anywhere to Incorrect Click anywhere to continue continue You did not ... quiet Correct Click anywhere to Correct Click anywhere to continue answer: continue answer: Your Your phòng khám yên tĩnh ồn chợ hộ Incorrect Click anywhere to Incorrect Click anywhere to...
 • 24
 • 84
 • 0

Slide tiếng anh 7 Unit 8 Places _Quang Hiển

Slide tiếng anh 7 Unit 8 Places _Quang Hiển
... Phần mềm adobe presenter - Sách tham khảo: Sách giáo viên; sách giáo khoa Tiếng Anh - Chuẩn kiến thức kỹ Tiếng Anh THCS - Tranh ảnh từ trang google ... of…)+ the N(place)(địa điểm/nơi chốn) Look at the street map(on page 81 ) and practice asking and answering directions to some places Lời cảm ơn Tài liệu tham khảo Bài giảng thiết kế bởi: - Phần ... supermarket book school It’s ………….the ………………… Look at the street map again Listen and write the places L i s t e n You are here Go straight ahead to the second street Turn left The …………… is on...
 • 29
 • 201
 • 0

Slide tiếng anh 7 Unit 12 Let’s eat! _ THCS Nam Thanh

Slide tiếng anh 7 Unit 12 Let’s eat! _ THCS Nam Thanh
... guessing Period 72 Unit 12: LET’S EAT ! Lesson 1: What shall we eat(A1) 1.New words pork (n) thịt lợn cucumber(n) dưa chuột spinach(n) rau chân vịt pineapple(n) dứa Hoa : I’m in class 7A Nam: So am ... Neither I I hate durians Aunt: OK Let’s get some of those Practice with a partner At the meat stall At the vegetable stall At the fruit stall Period 72 Unit 12: LET’S EAT ! Lesson 1: What shall ... aren’t ripe Neither are the bananas Let’s buy some oranges then OK Can you smell the durians? I don’t like them Neither I I hate durians Period 72 Unit 12: LET’S EAT ! Lesson 1(A1) New words pork(n)...
 • 23
 • 151
 • 0

Slide tiếng anh 7 Unit 12 Let’s eat! _Van Vien

Slide tiếng anh 7 Unit 12 Let’s eat! _Van Vien
... partner a Vocabulary : Unit 12 : Let’s eat Lesson – What shall we eat? –A1 Listen and read Then practice with a partner a Vocabulary : spinach (n) Rau mâm xôi Unit 12 : Let’s eat Lesson – What ... Hoa: Let’s buy a papaya and a pineapple Neither Aunt : They aren’t ripe are the bananas.Can you smell the durians? I don’t like them Neither Hoa: I I hate durians Unit 12 Let’s eat Unit 12 ... Hoa: Let’s buy a papaya and a pineapple Neither Aunt : They aren’t ripe are the bananas.Can you smell the durians? I don’t like them Neither Hoa: I I hate durians Unit 12 :12 : Let’s eat Unit...
 • 57
 • 135
 • 0

Slide tiếng anh 7 Unit 12 Let’s eat! _Văn Vinh

Slide tiếng anh 7 Unit 12 Let’s eat! _Văn Vinh
... papaya Unit 12 :Let’s eat! Lesson 1: What shall we eat? (A1) Unit 12 :Let’s eat! Lesson 1: What shall we eat? (A1) Listen Unit 12 :Let’s eat! Lesson 1: What shall we eat? (A1) Listen Unit 12 :Let’s ... continuing before continuing Submit Submit Clear Clear Unit 12 :Let’s eat! Lesson 1: What shall we eat? (A1) II/ Model sentences Unit 12 :Let’s eat! Lesson 1: What shall we eat? (A1) Put so,too,either ... continuing Submit Submit Clear Clear Unit 12 :Let’s eat! Lesson 1: What shall we eat? (A1) III Practice Listen and read Then practice with a partner Unit 12 :Let’s eat! Lesson 1: What shall we eat?...
 • 33
 • 278
 • 0

Slide tiếng anh 7 Unit 12. Let’s eat. Lesson 4 Our food (B1) _Lê Hương

Slide tiếng anh 7 Unit 12. Let’s eat. Lesson 4 Our food (B1) _Lê Hương
... exercises B1.2 (page 76 in the workbook) - Prepare Unit 12: B2 UNIT 12 Let’s eat Lesson 4: Our food Tư liệu tham khảo - Tiếng Anh 7, Nxb Giáo dục, Hà Nội 2011; - SGV Tiếng Anh 7, Nxb Giáo dục, ... Periods: 79 Unit 12: LET’S EAT! Lesson 4: Our food (B1) Match the names with the right pictures a papayas b pineapple meat spinach ... Giáo dục, Hà Nội 2011; - Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn Tiếng Anh, Nxb Giáo dục, Hà Nội 2009 - Âm thanh: nhạc số hát Tiếng Anh (CHI TIẾT VỀ TƯ LIỆU THAM KHẢO XEM THÊM TRONG KẾ HOẠCH BÀI...
 • 30
 • 548
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ĐHCN giáo trình thực hành kỹ thuật phay bào nhiều tác giả, 157 trang2017 PROS thi online coban b010202 conlacloxodaodongdieuhoa2017 PROS thi online b010301 chuanhoaphuongtrinhdaodongvasosanhcuahaidaodong2017 PROS thi online b0103 moiquanhedoclapthoigiantrongdaodongdieuhoa p22017 PROS thi online b0104 vietphuongtrinhdaodongdieuhoa p12017 pros cotrang thionline menhdetinhngu menhdequanhe de22017 pros NP 02 adjectiveclauses(tailieuhocbai)(1)2017 PROS thi online CB b010802 DungPhepTinhSoPhucDeTongHopDDDH (1)2017 PROS thi online CB b0108 tonghopdaodongdieuhoacungtanso (1)2017 PROS thi online CB b011002 SuChuyenHoaQuaLaiGiuaDongNangVaTheNangTrongDDDH (1)2017 PROS thi online b0110(p3) NangLuongDDDH (1)ĐÁNH GIÁ kỹ NĂNG GIẢNG dạy lâm SÀNG của điều DƯỠNG TRONG dự án TĂNG CƯỜNG NĂNG lực GIẢNG dạy lâm SÀNG CHO điều DƯỠNG PHỐI hợp BỆNH VIỆN VIỆT đức và QUT AUSTRALIA2017 PROS thionline b011301 daodongtatdanvadaodongduytri2017 PROS thi online b010403 kichthichdaodongbangvacham2017 NC PROS thionline BTCB KhoangCachGiuaHaiDDDDHCungTanSo2017 PROS thionline BTCB b011203 conlacdontichdiendaodongtrongdientruong2017 PROS thionline b0113 daodongtatdan duytri cuongbucNghiên cứu, phân tích vai trò của cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở và người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)2017 NC PROS thionline BTCB DiChuyenVTCBCuaDaoDongBangNgoaiLuc01 KC tu diem den mp de 3 trac nghiem
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập