KHO TÀI LIỆU ôn THI THPT QUỐC GIA FULL môn

KHO TÀI LIỆU ôn THI THPT QUỐC GIA FULL môn MIỄN PHÍ

KHO TÀI LIỆU ôn THI THPT QUỐC GIA FULL môn MIỄN PHÍ
... c gia môn hóa 2016 t p download 68 B thi th ptth qu c gia môn hóa 2016 t p download 69 B thi th ptth qu c gia môn hóa 2016 t p download 70 Sổ tay công phá lý thuy t hóa h c 2015 tài li u ôn thi ... 71 thi th i h c môn hóa 2016 (version 1) download 72 thi th i h c môn hóa 2016 (version 2) download 73 B thi th ptth qu l i gi i chi ti t download ih ng môn hóa th q 74 luy n thi tr c nghi m môn ... 9, 10 môn hóa thi ptth, quy y tr n tr ng n download 64 Th 65 ih t download thi tr c nghi m hóa h c dùng cho kỳ thi ptth qu download 66 B thi th ptth qu c gia môn hóa 2016 t p download 67 B thi...
 • 31
 • 146
 • 1

Tài liệu ôn thi công chức

Tài liệu ôn thi công chức
... công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: -Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh; tổ chức quản lý nhà nước doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa bàn ... việc sử dụng công trìng công cộng giao địa bàn; việc xây dựng trường phổ thông quốc lập cấp; việc xây dựng sử dụng công trình công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị, nội ... cán bộ, công chức: Nghĩa vụ cán bộ, công chức mà cán bộ, công chức phải làm; bổn phận, trách nhiệm cán bộ, công chức với nhà nước, với nhân dân Việc quy định nghĩa vụ giúp cho cán bộ, công chức...
 • 56
 • 430
 • 0

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán tham khảo

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán tham khảo
... làm ngày xong công việc Hai người làm ngày người thứ chuyển làm công việc khác, người thứ hai làm 4,5 ngày (bốn ngày rưỡi) hoàn thành công việc Hỏi làm riêng người hoàn thành công việc Câu 4: ... cho AB > AC Từ A, vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC) Từ H, vẽ HE vuông góc với AB HF vuông góc với AC (E thuộc AB, F thuộc AC) a) Chứng minh AEHF hình chữ nhật OA vuông góc với EF b) Đường thẳng ... R đường thẳng (d) cố định, (d) đường tròn (O; R) không giao Gọi H chân đường vuông góc kẻ từ O đến đường thẳng (d), M điểm thay đổi (d) (M không trùng với H) Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA MB với đường...
 • 27
 • 166
 • 0

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo (1)

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo (1)
... It was the best movie I’ve seen it this year  It _ Is this the letter? You wanted me to mail it  Is ... tell me the reason for…………….Mother’s Day? (celebrating, celebration, celebrate, celebrated) 52 We think that Mother’s Day should be celebrated………………….(nationhood, nation wide, nationality, nation) ... 39 He………………………very hard recently (has worked, is working, works, worked) 40 This is Mr Smith,…………………………son I’m studying with (who, whom, whose, that) 41 Tet is the most important…………………...
 • 5
 • 204
 • 0

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo (2)

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo (2)
... there CAPE COD LANGUAGE SCHOOL I’ll be back soon CAPE COD LANGUAGE SCHOOL I think so CAPE COD LANGUAGE SCHOOL I don’t think so CAPE COD LANGUAGE SCHOOL I guess so CAPE COD LANGUAGE SCHOOL I guess...
 • 182
 • 201
 • 1

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo (3)

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo (3)
... denied d reported >a 22 People used to think that heavy things always faster than light things a fall b collapsed c destroyed d fell d 23 There’s nothing I like more than for a brisk walk ... mistake The blind is unable to see anything a is b unable c to see d anything a "How far Vietnamese you know?” asked my friend a How far b c know d asked > a 10 I will come back as quickly as possible ... letter in it c 37 She is not doing in the garden, just walking about the place a anything b nothing c something d a few > a 38 ……………… recent times, the discipline of biology has expanded rapidly...
 • 497
 • 204
 • 0

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo (3)

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo (3)
... denied d reported >a 22 People used to think that heavy things always faster than light things a fall b collapsed c destroyed d fell d 23 There’s nothing I like more than for a brisk walk ... mistake The blind is unable to see anything a is b unable c to see d anything a "How far Vietnamese you know?” asked my friend a How far b c know d asked > a 10 I will come back as quickly as possible ... letter in it c 37 She is not doing in the garden, just walking about the place a anything b nothing c something d a few > a 38 ……………… recent times, the discipline of biology has expanded rapidly...
 • 505
 • 297
 • 0

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo (1)

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo (1)
... camping this weekend A We will probably go camping this weekend B We will not go camping this weekend C We may not go camping this weekend D We must not go camping this weekend 31 I think its ... the drug soon 34 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C.This book ought to be read on the spot D This book ought ... you borrow it You should clean this room every day This room should be cleaned everyday This room should been cleaned everyday This room should clean everyday D This room should be clean everyday...
 • 34
 • 203
 • 1

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo (2)

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo (2)
... _ It was the best movie I’ve seen it this year  It _ Is this the letter? You wanted me to mail it  Is ... tell me the reason for…………….Mother’s Day? (celebrating, celebration, celebrate, celebrated) We think that Mother’s Day should be celebrated………………….(nationhood, nation wide, nationality, nation) ... open the door There is a red sign of “Danger” on it  Don’t _ 10. The woman was wearing a green hat I was sitting behind her  ...
 • 4
 • 199
 • 0

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo chất lượng

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh tham khảo chất lượng
... English-speaking contest / celebrate / Teacher’s Day ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2015 – ĐỀ Môn: Tiếng Anh I Khoanh tròn phương án A, B, C D ứng với từ có phần gạch chân phát ... B at talking C talking D t alk How long ago _? A has this house built B was this house built C this house built D this hous e was built 10 I want you _ me alone A leave B leaving C left D ... earthquake A flood B fire C drought D rain A roots B snow C plant D trees A Anything B Something C Everything D Nothing 10 Newspapers, magazines, and books are the written media Newspapers are one...
 • 40
 • 590
 • 3

Ôn thi THPT quốc gia 2017 môn toán đạo hàm

Ôn thi THPT quốc gia 2017 môn toán đạo hàm
... 3 Công thức tính đạo hàm VD1: Tính đạo hàm Giải VD2: Tính đạo hàm Giải C1: C2: VD3: Tính đạo hàm Giải...
 • 6
 • 323
 • 2

tài liệu ôn thi vào lớp 10 thpt mới theo quy định chuẩn

tài liệu ôn thi vào lớp 10 thpt mới theo quy định chuẩn
... GV:on Vn Tớnh - 0946069661 S 14 THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2014 2015 THI CHNH THC Mụn thi : TON HC Thi gian lm bi : 120 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) ( thi ny gm mt trang, cú nm cõu ... Tớnh - 0946069661 - S 18 Kè THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2014 2015 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 26 thỏng 06 nm 2014 thi gm: 01 trang S GIO DC V ... THI TUYN SINH VO LP 10 THPT Nm hc 2011 - 2012 MễN THI: TON Thi gian: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) chớnh thc Cõu (3,0 im) a) Giai phng trỡnh: x2 x x y b) Giai hờ phng trỡnh: y x 10...
 • 55
 • 376
 • 2

Tài liệu ôn thi môn Toán THPT 2014

Tài liệu ôn thi môn Toán THPT 2014
... kính đáy R thi t diện qua trục hình vuông a) Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình trụ b) Tính thể tích khối trụ Tài liệu ôn thi tốt ngiệp THPT môn Toán năm học 2013 2014 14 Bài ... có DA = 5a DA vuông góc với mặt phẳng (ABC), ΔABC vuông B AB = 3a, BC = 4a a) Xác định tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp ABCD Tài liệu ôn thi tốt ngiệp THPT môn Toán năm học 2013 2014 15 b) Tính ... mặt đáy Tài liệu ôn thi tốt ngiệp THPT môn Toán năm học 2013 2014 11 Hình chóp hình hóp có đáy đa giác cạnh bên nhau, hình chiếu đỉnh lên mặt đáy trùng với tâm mặt đáy CÁC DẠNG TOÁN ĐIỂN HÌNH:...
 • 21
 • 2,632
 • 3

tài liệu ôn thi vào lớp 10 thpt môn văn tổng hợp các đề thi tuyển sinh có đáp án tham khảo

tài liệu ôn thi vào lớp 10 thpt môn văn tổng hợp các đề thi tuyển sinh có đáp án tham khảo
... Học sinh cần vận dụng kĩ làm văn thuyết minh tác giả, tác phẩm văn học hiểu biết Nguyễn Du Truyện Kiều để làm tốt văn a Giới thi u khái qt Nguyễn Du Truyện Kiều: - Nguyễn Du coi thi n tài văn ... ngày văn minh , tiến độ ứng xử có văn hóa Đặc biệt u cầu sống ngày , đường phố xanh – – đẹp tiêu chuẩn khơng thể thi u thành phố văn minh, đẹp Điều khiến người cần có ý thức giữ gìn vệ sinh ... truyền thống văn học - Thời đại : lịch sử đầy biến động gia đình xã hội - Con người : có khiếu văn học bẩm sinh, thân mồ cơi sớm, có năm tháng gian trn trơi dạt Như vậy, khiếu văn học bẩm sinh, vốn...
 • 104
 • 380
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi cao họctài liệu ôn thi công chức 2014tài liệu ôn thi công chức câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành kế toántài liệu ôn thi kho bạc nhà nướctài liệu ôn thi đại họctài liệu ôn thi hóa họctài liệu ôn thi anh văntài liệu ôn thi toántài liệu ôn thi toán họctài liệu ôn thi tiếng anhtài liệu ôn thi văntài liệu ôn thi tiếng ngatài liệu ôn thi địa lítài liệu ôn thi tiếng nhậttài liệu ôn thi toán vào lớp 10Phương pháp Đồ thị Hóa Học – Lý thuyết và Bài tập áp dụngKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải một số dạng bài toán về tính đơn điệu của hàm số theo hình thức thi trắc nghiệmKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán trắc nghiệm về đường tiệm cận của đồ thị hàm sốMột số kinh nghiệm giải quyết bài toán về sự tương giao của đồ thị hàm số bậc ba có chứa tham sốMột số phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong không gian lớp 11 dành cho HS trung bình, khá 2Một số phương pháp giải các bài toán về modun số phứcMột số phương pháp mới để giúp học sinh lớp 11 giải bài toán hình học không gianMột số sai lầm thường gặp của học sinh khi tính tích phânNhững định hướng giải toán bằng nhiều cáchPhát huy năng lực tự học môn toán cho học sinh thông qua nghiên cứu các bài toán lãi suất ngân hàng 2Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Phương pháp nhân liên hợp nhằm giúp học sinh giải nhanh một số phương trình vô tỉ phức tạp ở lớp 10Rèn luyện cho học sinh lớp 11 các kỹ năng giải toán lượng giác bằng phương pháp xây dựng chuỗi các bài toánBài Tập Tổng Hợp 100 Bài Tập Polime – Vật Liệu Polime Có Giải Chi TiếtSử dụng kiến thức hình học để giải một số bài toán liên qua đến giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của môđun số phứcSử dụng phương pháp tọa độ giải một số bài toán hình học không gianỨng dụng của tỉ số thể tích trong một số bài toán hình học không gianỨng dụng đạo hàm giải một số bài toán thực tế nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho học sinh lớp 12Ứng dụng số phức để giải một số bài toán hình học và lượng giác 2Ứng dụng tích phân trong bài toán thực tế 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập