Tính lịch sự của lời đề nghị và hồi đáp lời đề nghị trong một số tác phẩm văn học việt nam hiện đại

Tính lịch sự của lời đề nghị hồi đáp lời đề nghị trong một số tác phẩm văn học việt nam hiện đại

Tính lịch sự của lời đề nghị và hồi đáp lời đề nghị trong một số tác phẩm văn học việt nam hiện đại
... lời đề nghị hồi đáp lời đề nghị số tác phẩm văn học Việt Nam đại 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn chủ yếu hạn chế số liệu thống kê tính lịch lời đề nghị hồi đáp lời đề nghị lời ... vật tác phẩm văn chương Lời đề nghị hồi đáp lời đề nghị giao tiếp nói chung tác phẩm văn học nói riêng số tác giả đề cập đến Đặc biệt, hành động đề nghị cách thức tiếp nhận lời đề nghị số tác phẩm ... đề nghị, hồi đáp lời đề nghị số tác phẩm văn học không giúp việc giảng dạy số tác phẩm văn học hiệu mà giúp người dạy hiểu rõ sắc thái lời đề nghị hồi đáp lời đề nghị cách lịch sự, văn hóa...
 • 101
 • 63
 • 0

Quan hệ liên cá nhân chi phối hành động xin lỗi, cảm ơn trong một số tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại

Quan hệ liên cá nhân chi phối hành động xin lỗi, cảm ơn trong một số tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại
... lựa chọn đề tài: Quan hệ liên nhân chi phối hành động xin lỗi, cảm ơn số tác phẩm văn học Việt Nam đại 2 Lịch sử vấn đề Quan hệ liên nhân số nhà nghiên cứu giới nước quan tâm nghiên cứu ... đích Luận văn hướng tới mục đích hệ thống hóa lí luận quan hệ liên nhân quan hệ liên nhân tác động đến việc sử dụng yếu tố ngôn ngữ hành động xin lỗi, cảm ơn tương tác người Việt 3.2 ... loại hành động xin lỗi quan hệ liên nhân: Dùng phân phân loại hành động xin lỗi quan liên nhân nhằm xác định loại hành động xin lỗi, quan hệ liên nhân Từ đó, tìm nguyên tắc sở tạo thành loại hành...
 • 127
 • 238
 • 2

Quan hệ liên cá nhân chi phối hành động xin lỗi, cảm ơn trong một số tác phẩm văn học việt nam hiện đại

Quan hệ liên cá nhân chi phối hành động xin lỗi, cảm ơn trong một số tác phẩm văn học việt nam hiện đại
... liệu hành động xin lỗi, cảm ơn; phân tích mổ xẻ vấn đề theo nhiều chi u khác để thấy rõ biểu quan hệ liên nhân chi phối hành động xin lỗi, cảm ơn số tác phẩm văn học Việt Nam đại 6.1.3 Phƣơng ... Chỉ tác động quan hệ liên nhân đến việc sử dụng yếu tố ngôn ngữ nhân vật giao tiếp số tác phẩm văn học Việt Nam đại - Phân tích yếu tố ngôn ngữ thể tính lịch hành động xin lỗi, cảm ơn hoạt động ... hóa lí luận quan hệ liên nhân quan hệ liên nhân tác động đến việc sử dụng yếu tố ngôn ngữ hành động xin lỗi, cảm ơn tương tác người Việt 3.2 Nhiệm vụ Từ mục đích trên, luận văn hướng tới...
 • 104
 • 377
 • 0

Đặc trưng ngữ pháp ngữ nghĩa của phụ từ chỉ lượng trong tiếng việt qua khảo sát một số tác phẩm văn học việt nam

Đặc trưng ngữ pháp và ngữ nghĩa của phụ từ chỉ lượng trong tiếng việt qua khảo sát một số tác phẩm văn học việt nam
... Chương 3: Đặc điểm ngữ nghĩa phụ từ lượng qua khảo sát số tác phẩm văn học Việt Nam 48 Ngữ nghĩa phụ từ lượng tấc phẩm văn học 48 1.1 .Nghĩa thực 47 1.2 .Nghĩa biểu trưng, sắc ... PHỤ TỪ CHỈ LƯỢNG TRONG TIẾNG VIỆT (qua khảo sát số tác phẩm văn học Việt Nam) Dẫn nhập Trong chương này, đề cập đến phương diện đặc điểm ngữ pháp phụ từ lượng Thông thường, xem xét đặc điểm ngữ ... trưng, sắc thái tình thái phụ từ số lượng 53 Vai trò phụ từ lượng tác phẩm văn học 70 Phụ từ lượng mối quan hệ với cấc từ ngữ lượng khác tác phẩm văn học ( số từ, đại từ) .74 Tiểu kết ...
 • 112
 • 417
 • 1

skkn phát huy tính thời sự ý nghĩa giáo dục trong một số tác phẩm văn học

skkn phát huy tính thời sự và ý nghĩa giáo dục trong một số tác phẩm văn học
... PHÁT HUY TÍNH THỜI SỰ VÀ Ý NGHĨA GIÁO DỤC TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC I Lí chọn đề tài: - Tiếp nhận cảm thụ văn học điều vô quan trọng cần thiết người học văn, dạy văn - Mỗi tác phẩm văn học ... văn học ý nghĩa giáo dục Tuy nhiên tác phẩm tính thời tác phẩm thời thời điểm đời Có tác phẩm tác dụng thời Do giảng dạy, giáo viên cần có lựa chọn tác phẩm, chắt lọc kiến thức tác ... vụ sống người Vì vậy, văn học sống gắn bó mật thiết với “ Tác phẩm văn học gương phản chiếu sống” - Có tác phẩm giá trị thời điểm đời, mà giữ nguyên giá trị thời đại sau Do nhiều tác phẩm văn học, ...
 • 17
 • 71
 • 0

skkn ngữ văn PHÁT HUY TÍNH THỜI sự ý NGHĨA GIÁO dục TRONG một số tác PHẨM văn học

skkn ngữ văn PHÁT HUY TÍNH THỜI sự và ý NGHĨA GIÁO dục TRONG một số tác PHẨM văn học
... quan trọng văn học giáo dục Vì vậy, tác phẩm văn học ý nghĩa giáo dục Tuy nhiên tác phẩm tính thời sự, tác phẩm thời thời điểm đời, có tác phẩm tác dụng thời Do giảng dạy, giáo viên ... tính thời ý nghĩa giáo dục mốt số tác phẩm văn học IV/ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: Việc kết hợp tính thời ý nghĩa giáo dục việc giảng dạy số tác phẩm văn học, nhận thấy số hiệu định: * Đối với giáo ... tài: Phát huy tính thời ý nghĩa giáo dục mốt số tác phẩm văn học Từ thực tiễn giảng dạy có số bất cập phiến diện khai thác văn đổi cách nhìn toàn diện, mở rộng tính thời số tác phẩm văn học, ...
 • 21
 • 100
 • 0

TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ NGÔN TỪ BIỂU HIỆN SỰ KÌ THỊ GIỚI TÍNH TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ NGÔN TỪ BIỂU HIỆN SỰ KÌ THỊ GIỚI TÍNH TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NGUYỄN TUẤN ANH TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ NGÔN TỪ BIỂU HIỆN SỰ KÌ THỊ GIỚI TÍNH TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... 1.4.2 Sự thiếu cân đối mặt hình thái học danh từ tác nhân nam giới nữ giới 22 CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ NGÔN TỪ BIỂU HIỆN SỰ KTGT TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM ... giới tính tiếng Việt, tiếng Anh, biểu thị giới tính ngôn ngữ Để từ tìm yếu tố ngôn từ biểu thị giới tính số tác phẩm văn học trung đại Việt Nam vào phân tích biểu 4.3 Ý nghĩa lí luận Khóa...
 • 60
 • 669
 • 0

skkn dạy học văn gắn với đời sống giúp học sinh tiếp nhận các vấn đề thời sự trong một số tác phẩm văn học ở trung học phổ thông

skkn dạy học văn gắn với đời sống giúp học sinh tiếp nhận các vấn đề thời sự trong một số tác phẩm văn học ở trung học phổ thông
... sẻ với đồng nghiệp kinh nghiệm nhỏ dạy đọc văn: Dạy học văn gắn với đời sống giúp học sinh tiếp nhận vấn đề thời số tác phẩm văn học Trung học phổ thông B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn ... vấn đề Một số khái niệm cần làm rõ 1.1 Dạy học văn gắn với đời sống Đời sống hiểu đời sống tâm hồn, tâm tư, tình cảm học sinh, rộng thực tiễn xảy xung quanh em Dạy học văn gắn với đời sống từ sống ... 1.2 Vấn đề thời sự: vấn đề nóng hổi, diễn hàng ngày tác động đến đời sống người cộng đồng xã hội Cơ sở lý luận phương pháp Dạy học văn gắn với đời sống 2.1 Dạy học văn gắn với thực tế đời sống cách...
 • 29
 • 853
 • 3

Dựa vào một số tác phẩm văn học từ năm 1930 đến nay, anh (chị) hãy chứng minh rằng văn học đã theo sát cuộc đấu tranh của dân tộc ta, phản ánh được những ước mơ nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta.

Dựa vào một số tác phẩm văn học từ năm 1930 đến nay, anh (chị) hãy chứng minh rằng văn học đã theo sát cuộc đấu tranh của dân tộc ta, phản ánh được những ước mơ và nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta.
... gộc Đó đấu tranh mặt trận Đội ngũ nhà văn, nhà thơ thực xâm nhập vào thực tế, sát cánh chiến đấu toàn dân, tác phẩm họ phản ánh, theo sát chiến đấu dân tộc ta Điều thể rõ qua hình tượng nhân vật, ... Dậu hiền lành mà liệt đấu tranh chống lại áp bóc lột cường hào, địa chủ, hành động chị Dậu, tự phát, song phản ánh phần đấu tranh nhân dân ta Cuộc đấu tranh đấu tranh liệt đến cùng, không phút ... khác tiến lên tiếp tục đấu tranh Chính theo sát đấu tranh nhân dân ta nên văn học dựng lên hình ảnh oai hùng dân tộc ta: Hời giặc Pháp, tám mươi năm tội ác Trên đầu bay, sống thác ta cần chi Giết...
 • 3
 • 142
 • 0

Dạy học văn gắn với đời sống giúp học sinh tiếp nhận các vấn đề thời sự trong một số tác phẩm văn học ở trung học phổ thông

Dạy học văn gắn với đời sống giúp học sinh tiếp nhận các vấn đề thời sự trong một số tác phẩm văn học ở trung học phổ thông
... QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề Một số khái niệm cần làm rõ 1.1 Dạy học văn gắn với đời sống Đời sống hiểu đời sống tâm hồn, tâm tư, tình cảm học sinh, rộng thực tiễn xảy xung quanh em Dạy học ... luận phương pháp Dạy học văn gắn với đời sống 2.1 Dạy học văn gắn với thực tế đời sống cách thức thực phương pháp dạy học tích cực, giúp học sinh có hứng thú với môn văn đồng thời phát huy tính ... dễ tiếp nhận 2.3 Xuất phát từ lý thuyết tiếp nhận văn học Tác phẩm văn học trở thành sinh thể nghệ thuật, có đời sống riêng người đọc tiếp nhận học văn đối tượng học sinh Bản chất tiếp nhận văn...
 • 15
 • 107
 • 0

Vấn đề cảm hứng phê phán được thể hiện qua các tác phẩm Văn xuôi Việt Nam hiện đại

Vấn đề cảm hứng phê phán được thể hiện qua các tác phẩm Văn xuôi Việt Nam hiện đại
... Liên Xô Việt Nam) Đây công trình nghiên cứu cảm hứng phê phán số tác phẩm văn xuôi Liên Xô Việt Nam Trong luận án này, tác giả nghiên cứu cảm hứng phê phán tác phẩm Đám cưới giấy giá thú Ma Văn Kháng ... vấn đề cảm hứng phê phán Bằng cách phân tích tham khảo ý kiến tác phẩm tác giả, bước đầu nghiên cứu vấn đề cảm hứng phê phán thể qua tác phẩm nhằm làm sáng tỏ tư tưởng nhân văn tích cực mà tác giả ... thuyết Ma Văn Kháng - Luận văn thạc sĩ Bùi Lan Hương… Đề cập đến cảm hứng phê phán sáng tác Ma Văn Kháng, tác giả Nguyễn Văn Xuất có công trình nghiên cứu Cảm hứng phê phán tiểu thuyết đại (qua số...
 • 107
 • 605
 • 0

Dạy đọc hiểu các tác phẩm văn học việt nam hiện địa trong trường THPT ( khảo sát trênđịa bàn huyện đô lương tỉnh nghệ an) luận văn thạc sỹ ngữ văn

Dạy đọc  hiểu các tác phẩm văn học việt nam hiện địa trong trường THPT ( khảo sát trênđịa bàn huyện đô lương  tỉnh nghệ an) luận văn thạc sỹ ngữ văn
... nghiên cứu luận văn Dạy đọc - hiểu tác phẩm VHVNHĐ trường THPT (Khảo sát địa bàn huyện Đô Lương) 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung tìm hiểu vấn đề dạy đọc - hiểu tác phẩm VHVNHĐ (trong chương ... cho dạy giảng văn" [48, tr.235] Hoặc Đổi học tác phẩm văn chương THPT, Phan Trọng luận có "cách nhìn môn văn học tác phẩm văn chương THPT" ông vào xây dựng cấu trúc, mô hình học học tác phẩm văn ... hữu hiệu vấn đề dạy đọc - hiểu tác phẩm VHVNHĐ trường THPT, đặc biệt dạy đọc - hiểu trường THPT huyện Đô Lương - VHVNHĐ đưa vào chương trình THPT với số lượng tác phẩm lớn Kết luận văn vận dụng...
 • 130
 • 470
 • 2

tích hợp giáo dục những vấn đề khoa họchội - nhân văn trong dạy học tác phẩm văn xuôi việt nam hiện đại lớp 11 thpt

tích hợp giáo dục những vấn đề khoa học xã hội - nhân văn trong dạy học tác phẩm văn xuôi việt nam hiện đại lớp 11 thpt
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM VŨ THỊ THỊNH TÍCH HỢP GIÁO DỤC NHỮNG VẤN ĐỀ KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN XUÔI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI LỚP 11 THPT CHUYÊN ... sát viết học sinh tác phẩm văn xuôi Việt 43 Nam đại CHƢƠNG : DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN XUÔI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO YÊU CẦU TÍCH HỢP KIẾN THỨC KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN 2.1 Xác ... hội - nhân văn tích hợp 54 dạy tác phẩm văn xuôi Việt Nam đại trung học phổ thông 2.2.1 Khả tích hợp 54 2.2.2 Nội dung tích hợp 59 2.3 Tổ chức dạy học tác phẩm văn xuôi Việt Nam đại trung học...
 • 120
 • 326
 • 1

Đề tài vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong dạy các tác phẩm truyện thơ việt nam hiện đại – SGK ngữ văn lớp 9

Đề tài vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong dạy các tác phẩm truyện thơ việt nam hiện đại – SGK ngữ văn lớp 9
... giới thiệu đôi nét truyện ngắn ''vợ nhặt''( Các em đợc học chơng trình văn lớp 12) H: Nêu hoàn cảnh đời truyện ngắn làng Sáng tác năm 194 8(giai đoạn đầucuộc kháng chiến chống Pháp) Giọng đọc thay ... việc, cốt truyện tác phẩm truyện đại - Đối thoại, độc thoại đọc thoại nội tâm; kết hợp yếu tố miêu tả biểu cảm văn tự đại - Tình yêu làng, yêu nớc, tinh thần kháng chiến ngời nông dân Việt Nam kháng ... kháng chiến ngời nông dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp 2.Kĩ - Đọc - hiểu văn truyện Việt Nam đại đợc sáng tác thời kì kháng chiến chống thực dân pháp Thái độ: - Giáo dục HS tình yêu quê hơng B.Chuẩn...
 • 23
 • 599
 • 3

Phong Lê một số vấn đề lịch sử văn học Việt Nam hiện đại pptx

Phong Lê và một số vấn đề lịch sử văn học Việt Nam hiện đại pptx
... quan Văn xuôi Việt Nam đường thực xã hội chủ nghĩa nêu Trong Văn học thực, lần Phong đặt vấn đề đại hoá, bên cạnh cách mạng hoá, yêu cầu bản, cấp thiết phát triển văn học Việt Nam đại Vấn đề đại ... hướng tới Lịch sử văn học Việt Nam đại, niềm kì vọng không riêng Phong Có cảm giác chất liệu văn học - thứ “bột” để “gột nên hồ” - Lịch sử văn học, có đủ, song cần làm cho “tinh” điều quan ... Phong đặt lí giải lại gần toàn hệ vấn đề lí luận lịch sử văn học mối quan hệ văn học thực, văn học trị, chức văn học, nhân vật – người văn học, vấn đề chủ thể sáng tạo phản ánh thật… Ngay cách...
 • 40
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: việt dạy học các tác phẩm văn học việt nam sau 1975 theo chương trình và sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thôngđặc điểm của văn học việt nam hiện đạimột số tác phẩm văn học hay của việt namđề tài bi kịch trong văn học việt nam hiện đạibi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ qua một số tác phẩm văn học trung đại đã học đọc tiểuthanh kí nguyễn du chinh phụ ngâm đặng trần côn – đoàn thị điểm cung oán ngâm nguyễn gia thiềubi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ qua một số tác phẩm văn học trung đại đã học độc tiểu thanh ký nguyễn du chinh phụ ngâm đặng trần côn – đoàn thị điểm cung oán ngâm nguy� văn mẫukhảo sát các phát ngôn hỏi đáp từ góc độ giới tính trên cứ liệu một số tác phẩm văn học trước cách mạngchủ nghĩa hiện thực và vai trò của nó trong lịch sử nghiên cứu văn học và lịch sử nghiên cứu văn học việt nam trung đạibản chất của nền văn hóa việt nam hiện đạithơ và văn xuôi việt nam hiện đạivăn hóa khoa cử thời trung đại qua một số tác phẩm văn xuôi tự sự việt nam giai đoạn 19301945vì sao truyện ngắn chí phèo được coi là một kiệt tác của nền văn xuôi việt nam hiện đạivân nghị luận về 1 tác phẩm văn họcđề tài làm quen với tác phẩm văn học cho trẻ em mầm non 45 tuoitim va phan tich cac luan diem luan cu trong doan trich khai quat van hoc viet nam tu the ki x den the ki xixĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHÔI SAU RÃ ĐÔNG VÀ TỶ LỆ CÓ THAI SAU CHUYỂN PHÔI NGÀY 2 NGÀY 3 ĐÔNG LẠNH THEO PHƯƠNG PHÁP THUỶ TINH HOÁNỒNG ĐỘ EBVDNA HUYẾT TƯƠNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN TNMĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BÀI TẬP LUYỆN GIỌNG THỰC QUẢN VỚI NGUYÊN ÂM TRẦM CHO NGƯỜI BỆNH BỊ CẮT THANH QUẢN TOÀN PHẦNĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG DRESSĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TỔN THƯƠNG THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁITính đa hình thái đơn nucleotid 309 gen MDM2 và nguy cơ ung thư tế bào gan nguyên phát ở Việt NamTỷ lệ và phân bố nhạy cảm ngà răng ở người trưởng thành tại thành phố Hồ Chí Minhquy trình sản xuất sạch hơn ngành thuộc daRối loạn hành vi ăn uống ở trẻ tự kỷKết quả bước đầu phương pháp tiêm tinh trùng trữ lạnh từ mào tinh vào bào tương noãn trong điều trị vô sinh namHiệu quả của điện châm trong điều trị bệnh zonaSức sống của vạt đùi trước ngoài cuống mạch liền trong tái tạo dương vật do ung thưHiệu quả điều trị của phương pháp cận tam châm trên bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấpThời gian sống thêm bệnh nhân ung thư vú có điều trị nội tiết bổ trợ bằng nội khoa tại bệnh viện K trong giai đoạn 2006 2012PHÂN BỐ GENOTYPE CỦA HUMAN PAPILLOMAVIRUS TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG Ở PHÍA BẮC, VIỆT NAMXÁC ĐỊNH DẠNG ĐA HÌNH FOKI CỦA GEN RECEPTOR VITAMIN D Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆUĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HUYẾT ÁP KHI SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ MEN CHUYỂN (ENALAPRIL) Ở BỆNH NHÂN VIÊM CẦU THẬN MẠNMỐI LIÊN QUAN GIỮA VITAMIN D VỚI KHÁNG INSULIN Ở PHỤ NỮ MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI NGHÉNTÁC DỤNG CỦA FLUCONAZOLE 2% TIÊM DƯỚI KẾT MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤMMỔ GIẢI ÉP THẦN KINH ĐIỀU TRỊ ĐAU DÂY V TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập