Thực trạng ô nhiễm môi trường, sức khoẻ người lao động và hiệu quả biện pháp can thiệp tại làng nghề tái chế kim loại văn môn, yên phong, bắc ninh (TT)

Thực trạng ô nhiễm môi trường, sức khoẻ người lao động hiệu quả biện pháp can thiệp tại làng nghề tái chế kim loại Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh (TT)

Thực trạng ô nhiễm môi trường, sức khoẻ người lao động và hiệu quả biện pháp can thiệp tại làng nghề tái chế kim loại Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh (TT)
... làng nghề tái chế kim loại Với lý trên, thực đề tài "Thực trạng ô nhiễm môi trường, sức khoẻ người lao động hiệu biện pháp can thiệp làng nghề tái chế kim loại Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh" nhằm ... điểm trước can thiệp (p < 0,05) KẾT LUẬN Thực trạng môi trường lao động Môi trường lao động sở tái chế kim loại làng nghề Văn Môn bị ô nhiễm bụi kim loại nặng nề Vẫn tình trạng ô nhiễm nhiệt, ... giá thực trạng môi trường lao động sở tái chế kim loại Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2013 Mô tả tình hình sức khỏe, cấu bệnh tật mức độ thấm nhiễm kim loại nặng người lao động...
 • 27
 • 50
 • 0

Thực trạng nhiễm mầm bệnh ký sinh trùng nguồn nước sinh hoạt 2 xã huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình hiệu quả biện pháp can thiệp (2011 2012)

Thực trạng nhiễm mầm bệnh ký sinh trùng nguồn nước sinh hoạt ở 2 xã huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình và hiệu quả biện pháp can thiệp (2011 2012)
... PHNG NGHIÊN CứU THựC TRạNG NHIễM SINH TRùNG NGUồN NƯớC TạI HAI HUYệN KIếN XƯƠNG TỉNH THáI BìNH V HIệU QUả BIệN PHáP CAN THIệP (20 11- 20 12) Chuyờn ngnh: Y t cụng cng Mó s: 62. 72. 03.01 LUN N ... ng: NH4.Al2(SO4 )2. 12 H2O = NH4+ + Al3+ + 2SO 42- + 12H2O Al3+ + 2H2O = Al(OH )2+ + H3O+ Al(OH )2+ + 2H2O = Al(OH )2+ + H3O+ Al(OH )2+ + 2H2O = Al(OH)3+ H3O+ Kt ta to thnh di dng keo nhy sinh mi ni ... 4.1 .2 Yu t nh hng ti ụ nhim mm bnh sinh trựng ngun nc 101 4 .2 Hiu qu cỏc bin phỏp can thip 1 12 4 .2. 1 Hiu qu bin phỏp can thip bng truyn thụng 1 12 4 .2. 2 Hiu qu ca cỏc bin phỏp can...
 • 178
 • 579
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng hiệu quả biện pháp can thiệp

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic ở công nhân sản xuất vật liệu xây dựng và hiệu quả biện pháp can thiệp
... nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng đề xuất biện pháp can thiệp Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm dịch tễ học ... động 22 Kết luận Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng - Tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng 3,8% khác nhóm nghề, ... mắc bệnh bụi phổi - silic Những đóng góp luận án - Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng: xác định tỷ lệ mắc, tỷ lệ mắc, số mật độ mắc -...
 • 28
 • 783
 • 8

Nghiên cứu một số đặc điểm nhiễm sán lá gan lớn (Fasciola spp.) hiệu quả biện pháp can thiệp tại huyện Đại Lộc – Quảng Nam

Nghiên cứu một số đặc điểm nhiễm sán lá gan lớn (Fasciola spp.) và hiệu quả biện pháp can thiệp tại huyện Đại Lộc – Quảng Nam
... trị đặc hiệu biện pháp truyền thông 2.4.2 Nội dung nghiên cứu 2.4.2.1 Nghiên cứu đặc điểm nhiễm sán gan lớn Đại Lộc Nghiên cứu số yếu tố tự nhiên, xã hội ảnh hưởng đến nhiễm SLGL • Xác định số ... CỨU 3.1 Một số đặc điểm nhiễm tỷ lệ nhiễm sán gan lớn cộng đồng 3.1.1 Nhiễm sán gan lớn người 3.1.1.1 Thông tin chung cá nhân đối tượng nghiên cứu điều tra cắt ngang Bảng 3.1 Một số đặc điểm chung ... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Người dân, bệnh nhân, trâu bò, sán gan lớn, ốc Lymnaea, rau thủy sinh 2.2 Địa điểm nghiên cứu Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 2.3 Thời gian nghiên...
 • 26
 • 475
 • 2

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường , một số bệnh liên quan giải pháp can thiệp đối với hộ gia đình chăn nuôi lợn tại Phú Bình - Thái Nguyên.

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường , một số bệnh liên quan và giải pháp can thiệp đối với hộ gia đình chăn nuôi lợn tại Phú Bình - Thái Nguyên.
... (p2= 0,6 0); thay vo cụng th c ta cú: ( 1,9 6 1,2 8)2 n 0,3 8 (1 0,3 8) 0,6 0 (1 0,6 0) 10 3,1 5 ( 0,3 8 0,6 0)2 V y c m u t i thi u cho m i xó can thi p v - C m u can thi p ki n th c, thỏi l y p1 = 0,5 0 l ... S n - Phỳ Bỡnh, phớa Nam giỏp xó Thanh Võn - Hi p Ho - B c giang, phớa ụng giỏp xó Thanh Ninh - Phỳ Bỡnh, phớa Tõy giỏp xó - Xó D ng Tõn - Hi p Ho - B c Giang ng Thnh cú di n tớch 79 7,7 ha, s ... u Tr Sau can thi p c can thi p - Xỏc nh m t s y u t MTCN: VKH, - Xỏc nh m t s y u t MTCN: VSV, CO 2, NH 3, tr ng giun t VSV, CO 2, NH 3, tr ng giun t - Xỏc nh t l m c m t s b nh liờn quan - Xỏc nh...
 • 132
 • 406
 • 0

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường, một số bệnh liên quan giải pháp can thiệp đối với hộ gia đình chăn nuôi lợn tại phú bình tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường, một số bệnh liên quan và giải pháp can thiệp đối với hộ gia đình chăn nuôi lợn tại phú bình tỉnh thái nguyên
... Candida B nh n m Candida phõn b kh p n i trờn th gi i, cú kho ng 90 ch ng loi Candida, ch cú 20 loi gõy b nh, ú hay g p nh t l Candida albicans chi m kho ng 90% Y u t thu n l i cho b nh n m candida ... - Tõn Yờn - B c Giang, phớa c - Phỳ Bỡnh, phớa Nam ụng giỏp xó Nam C t - Tõn Yờn - B c Giang, phớa tõy giỏp xó Phỳc S n - Tõn Yờn - B c Giang 2.1.3 Th i gian nghiờn c u Th i gian nghiờn c u ... Chi n l quan thỳ y cỏc n c ny liờn quan n phũng ch ng cỏc ng v t v b nh lõy t v t nuụi sang ng b nh truy n nhi m kh n c p c u cho r ng ng c i C i ch n nuụi h gia ỡnh gi m t vai trũ quan tr...
 • 132
 • 93
 • 0

THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN KIM TRẺ EM NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO HIỆU QUẢ BIỆN PHÁP CAN THIỆP MỘT SỐ XÃ HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH

THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN KIM Ở TRẺ EM NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO VÀ HIỆU QUẢ BIỆN PHÁP CAN THIỆP Ở MỘT SỐ XÃ HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH
... tự nhà trẻ, mẫu giáo - Chọn nhà trẻ, mẫu giáo Chủ động chọn nhà trẻ, mẫu giáo trên: + Nếu số cháu học nhà trẻ, mẫu giáo tương đương với cỡ mẫu nghiên cứu chọn hết nhà trẻ, mẫu giáo ... cứu, tất số trên, khác biệt KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Thực trạng nhiễm giun kim trẻ em nhà trẻ, mẫu giáo nghiên cứu - Tỷ lệ nhiễm giun kim trẻ em nhà trẻ, mẫu giáo cao (54,7%), (58,4% ... ác số cần nghiên cứu - Tỷ lệ nhiễm giun kim trước, sau can thiệp - Tỷ lệ nhận thức /thực hành bệnh giun kim - Hiệu can thiệp: + Chỉ số hiệu can thiệp tỷ lệ nhiễm giun kim + Chỉ số hiệu can thiệp...
 • 8
 • 139
 • 0

thực trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở tái chế chì sức khoẻ học sinh xã chỉ đạo - văn lâm - hưng yên năm 2008

thực trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở tái chế chì và sức khoẻ học sinh xã chỉ đạo - văn lâm - hưng yên năm 2008
... tế Trờng đại học y H Nội Lỗ văn tùng Thực trạng ô nhiễm môi trờng sở tái chế chì v sức khoẻ học sinh đạo - văn lâm - hng yên năm 2008 luận văn thạc sĩ y học Chuyên ngành : Y học dự phòng Mã ... 0,1 0, 1-0 ,3 0, 3-3 ,0 0,03 - 0,08 0,03 - 0,2 0,2 - 2,4 - 30 30 - 4.500 150 - 15.000 Bi ng ph (ppm) 80 - 130 100 - 5.000 25.000 Bi nh (ppm) 50 - 500 50 - 3.000 100 - 20.000 0,002 - 0,08 0,002 - 0,08 ... Vin YHL- - ụ xy hoỏ (mg/l) VSMT (B Y t, 2002 [18] Ly mu, bo qun, phõn tớch theo - NO2 (mg/l) - NO3 (mg/l) - NH4 (mg/l) - St TS (mg/l) - Mn++ (mg/l) - Asen (mg/l) - H2S (mg/l) - COD - BOD5 - Tng...
 • 81
 • 176
 • 0

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG SỨC KHỎE, BỆNH TẬT CỦA CÔNG NHÂN TẠI MỘT SỐ NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP QUỐC PHÒNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE, BỆNH TẬT CỦA CÔNG NHÂN TẠI MỘT SỐ NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP QUỐC PHÒNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
... khỏe, bệnh tật công nhân số nhà máy nghiệp quốc phòng- Đề xuất giải pháp khắc phục Viện Vệ sinh Phòng dịch Quân đội đợc giao nhiệm vụ thực nhánh Xác định ô nhiễm môi trờng lao động số nhà máy, ... lao ng cỏc nh mỏy, xớ nghip quc phũng Từ thực tế đó, năm 2008 Bộ Khoa học Công nghệ giao cho Học viện Quân y thực Đề tài Độc lập cấp Nhà nớc Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trờng lao động sức ... cho ngi lao ng Trong giai đoạn 10 năm vừa qua (1998-2008) ngành công nghiệp quốc phòng có nhiều đổi mới, thay đổi công nghệ lao động sản xuất nhng tiềm ẩn yếu tố độc hại môi trờng lao động, có...
 • 148
 • 166
 • 0

Thực trạng ô nhiễm môi trường tại các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Việt Nam nhìn từ lý thuyết trò chơi.doc

Thực trạng ô nhiễm môi trường tại các Khu công nghiệp - Khu chế xuất ở Việt Nam nhìn từ lý thuyết trò chơi.doc
... (15/11/2008), Ô nhiễm môi trường ô thị công nghiệp Việt Nam: Hiện trạng đáng lo ngại”, http://www.3dzip.net/forum/cac-van-de-ve-moi-truong/829-onhiem-moi-truong-va-do-thi-cong-nghiep-viet -nam- hien-trangdang-lo-ngai.html ... nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường KCN, KCX phạm vi nước 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu "Thực trạng ô nhiễm môi trường Khu công nghiệp - Khu chế xuất Việt Nam nhìn từ thuyết trò chơi" 1.5 ... động ô nhiễm môi trường khu cụm công nghiệp , http://www.haiduongnet.gov.vn/chinh-quyen/ubnd-tinh/kinhte/TNMT/HDVMT/Pages/Bao-dong-ve-o-nhiem-moi-truong-tai-cackhu-va-cum-cong-nghie-2 0-1 2-2 00 8-1 01358.aspx...
 • 25
 • 2,617
 • 10

Tiểu Luận Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn Việt Nam hiện nay

Tiểu Luận Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nay
... Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn Việt Nam Sự phát triển nông nghiệp nguyên nhân gây tình trạng ô nhiễm nông thôn, vấn đề sử dụng phân bón nông nghiệp có tác động xấu đến môi trường ... vực nông thôn không đầu tư công nghệ xử lý môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường, tác giả đề cập đến Nguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn Việt Nam ... nhiễm môi trường nông thôn Việt Nam ba quản lý lỏng lẻo, yếu cấp quyền gây tình trạng nước thải động vật chăn nuôi trực tiếp thải môi trường sống Trong viết Ô nhiễm môi trường nông thôn: thực trạng...
 • 11
 • 13,838
 • 32

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Hà Tĩnh một số giải pháp khắc phục

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh và một số giải pháp khắc phục
... nghiên cứu: Thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh 6.2 Khảo sát đánh giá thực trạng ô nhiêm môi trương thành phố Tĩnh yếu tố ảnh hưởng tình trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh ... động môi trường khu công nghiệp” Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tưọng nghiên cứu Thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh số giải pháp khắc phục 3.2 Khách thể nghiên cứu Nghiên cứu ... ảnh hưởng lớn đến sống sức khỏe người dân thành phố Tĩnh Xuất phát từ vấn đề thực tiễn nói định chọn đề tài “ Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh số giải pháp khắc phục ...
 • 29
 • 3,893
 • 23

Thực trạng ô nhiễm môi trường không khí Hà Nội như thế nào, nguyên nhân tại sao cần phải làm gì để hạn chế tình trạng này

Thực trạng ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội như thế nào, nguyên nhân tại sao và cần phải làm gì để hạn chế tình trạng này
... giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí thành phố II Thực trạng ô nhiễm môi trường không khí Nội Nồng độ bụi không khí vượt mức cho phép Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí bụi ... I Nguyên nhân ô nhiễm môi trường không khí Nội Khái niệm ô nhiễm không khí Ô nhiễm không khí tượng làm cho không khí thay đổi thành phần tính chất bật nguyên nhân nào, có nguy gây ... I Nguyên nhân ô nhiễm môi trường không khí Nội .Error: Reference source not found Khái niệm ô nhiễm không khí Error: Reference source not found Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí...
 • 13
 • 13,017
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng ô nhiễm môi trường đô thịnghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trườngthực trạng ô nhiễm môi trường không khí ở tphcmthực trạng ô nhiễm môi trường không khí hiện naythực trạng ô nhiễm môi trường không khí hà nộithực trạng ô nhiễm môi trường tại việt namthực trạng ô nhiễm môi trường nước ở việt namthực trạng ô nhiễm môi trường đất ở việt namthực trạng ô nhiễm môi trường ở việt nam 2011thực trạng ô nhiễm môi trường đất ở hà nộithực trạng ô nhiễm môi trường nước tại hà nộithực trạng ô nhiễm môi trường nước ở hà nộithực trạng ô nhiễm môi trường tại hà nộithực trạng ô nhiễm môi trường ở hà nộithực trạng ô nhiễm môi trường dat ở việt namChuyên đề dao động cơ học haybai3cacppxsthuonggap 130303223102 phpapp02KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CÔNG PHẦN MỀMNghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quanNghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng việNghiên cứu mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng TP. Cần ThơNghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnhNghiên cứu phương pháp quản lý chuyển vùng trong mạng 4GNghiên cứu tối ưu hóa truy vấn hệ cơ sở dữ liệuNGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM LUẬNNghiên cứu về khai phá dữ liệu WEB và ứng dụng xây dựng WEBSITE tích hợp thông tinPHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGIPhương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụngThuật toán và các bài toán lịch biểuTHỰC HIỆN CƠ CHẾ CACHE ATOM HEADER CHO DỊCH VỤ TRUYỀN VIDEO TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG NHÚNGVăn hóa doanh nghiệp tại VNPT Bắc GiangXÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CMô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai năm 2015Mô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch MaiMối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lởi Nghiên cứu điển hình các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.PDF
Đăng ký
Đăng nhập