Nghiên cứu giải pháp truyền năng lượng siêu cao tần công suất lớn, hiệu suất cao phục vụ cho khai thác năng lượng vũ trụ.

Nghiên cứu giải pháp xây dựng vùng giá trị đất đai và tương quan đường phố phục vụ định giá đất hàng loạt tại khu vực phường Đức Xuân thị xã Bắc Kạn

Nghiên cứu giải pháp xây dựng vùng giá trị đất đai và tương quan đường phố phục vụ định giá đất hàng loạt tại khu vực phường Đức Xuân thị xã Bắc Kạn
... dựng vùng giá trị đất đai giải pháp định giá hàng loạt cho đất đô thị khu vực phường Đức Xuân, thị Bắc Kạn 2.2 Mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu xây dựng vùng giá đất, vùng giá trị đất đai theo đường ... cứu giải pháp xây dựng vùng giá trị đất đai tương quan đường phố phục vụ định giá đất hàng loạt khu vực phường Đức Xuân, thị Bắc Kạn" Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu xây dựng ... QUỐC TRUNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÙNG GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI VÀ TƢƠNG QUAN ĐƢỜNG PHỐ PHỤC VỤ ĐỊNH GIÁ ĐẤT HÀNG LOẠT TẠI KHU VỰC PHƢỜNG ĐỨC XUÂN, THỊ XÃ BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số:...
 • 104
 • 225
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bản sao microfilm bảo hiểm tài liệu lưu trữ

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bản sao microfilm bảo hiểm tài liệu lưu trữ
... ngành Lưu trữ bảo hiểm tài liệu lưu trữ; qua đưa khái niệm cách giải thích liên quan đến cụm từ: bảo hiểm tài liệu lưu trữ , bản bảo hiểm tài liệu lưu trữ , bản microfilm tài liệu lưu trữ ; ... 1.1.3 Khái niệm microfilm bảo hiểm tài liệu lưu trữ Trên sở khái niệm bản bảo hiểm tài liệu lưu trữ , bản microfilm bảo hiểm tài liệu lưu trữ hiểu từ tài liệu lưu trữ theo phương pháp, tiêu chuẩn ... bảo hiểm tài liệu lưu trữ bản bảo hiểm tài liệu lưu trữ 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm tài liệu lưu trữ: Có nhiều cách hiểu khác cụm từ bảo hiểm tài liệu lưu trữ sau: Căn vào nghĩa thứ từ „bảo...
 • 107
 • 453
 • 4

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử thành phố đà nẵng

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử thành phố đà nẵng
... thác, sử dụng tài liệu Kho Lưu trữ Lịch sử Thành phố Đà Nẵng 40 2.4 Các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu Kho Lưu trữ Lịch sử Thành phố Đà Nẵng 43 2.4.1 Thủ tục khai thác, sử ... liệu hạn chế lớn Lưu trữ Đà Nẵng Với lý trên, chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng tài liệu Kho Lưu trữ Lịch sử Thành phố Đà Nẵng làm đề tài luận văn Thạc ... cần thiết phải nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng tài liệu Kho Lưu trữ Lịch sử Thành Phố Đà Nẵng 26 1.3.1 Khái niệm chất lượng tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ ...
 • 101
 • 55
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử thành phố đà nẵng

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử thành phố đà nẵng
... thác, sử dụng tài liệu Kho Lưu trữ Lịch sử Thành phố Đà Nẵng 40 2.4 Các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu Kho Lưu trữ Lịch sử Thành phố Đà Nẵng 43 2.4.1 Thủ tục khai thác, sử ... liệu hạn chế lớn Lưu trữ Đà Nẵng Với lý trên, chọn đề tài "Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng tài liệu Kho Lưu trữ Lịch sử Thành phố Đà Nẵng" làm đề tài luận văn Thạc ... cần thiết phải nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng tài liệu Kho Lưu trữ Lịch sử Thành Phố Đà Nẵng 26 1.3.1 Khái niệm chất lượng tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ ...
 • 101
 • 42
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất các trường thành viên đại học quốc gia thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất các trường thành viên đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
... cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu 3: Đánh giá hiệu giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất Đại học Quốc ... học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu 1: Thực trạng công tác giáo dục thể chất trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu 2: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng ... quan trường Từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất trường thành viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nghiên...
 • 40
 • 26
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất các trường thành viên đại học quốc gia thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất các trường thành viên đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
... đích: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh MỤC TIÊU NGHIÊN ... 2: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu 3: Đánh giá hiệu giải pháp nâng cao chất lượng công ... tác giáo dục thể chất 68 3.1.3 Tổ chức hội thảo khoa học 82 3.2 Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh...
 • 174
 • 21
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất các trường thành viên đại học quốc gia thành phố hồ chí minh (TT)

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất các trường thành viên đại học quốc gia thành phố hồ chí minh (TT)
... cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu 3: Đánh giá hiệu giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất Đại học Quốc ... học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu 1: Thực trạng công tác giáo dục thể chất trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu 2: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng ... quan trường Từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất trường thành viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nghiên...
 • 38
 • 33
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất các trường thành viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất các trường thành viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
... cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu 3: Đánh giá hiệu giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất Đại học Quốc ... học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu 1: Thực trạng công tác giáo dục thể chất trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu 2: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng ... quan trường Từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất trường thành viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nghiên...
 • 41
 • 7
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chế độ sinh hoạt vận động viên của trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chế độ sinh hoạt vận động viên của trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc
... thực trạng nêu mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản chế độ sinh hoạt vận động viên trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc II Mục Đích, Nhiệm ... Nhiệm vụ 2: Xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản chế độ sinh hoạt vận động viên trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc - Đề xuất xây dựng quy trình quản - Những để xây ... nghề tỉnh * Điều 2: Chế độ huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển thể thao; Chính sách vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia - Chế độ dinh dỡng huấn luyện viên, vận động viên Vận động viên, huấn...
 • 81
 • 700
 • 3

nghiên cứu giải pháp tăng dung lượng của hệ thống thông tin quang bằng kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng wdm

nghiên cứu giải pháp tăng dung lượng của hệ thống thông tin quang bằng kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng wdm
... hiểu công nghệ ghép kênh theo bước sóng thông tin quang em muốn thông qua đồ án “ Nghiên cứu giải pháp tăng dung lượng hệ thống thông tin quang kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng WDM “ để nâng ... khác WDM ghép kênh phân chia theo tần số – FDM (Frequency Division Multiplexing) Một hệ thống thông tin quang sử dụng kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng gọi hệ thống thông tin quang ghép kênh theo ... Phân loại hệ thống WDM Có cách để phân loại hệ thống WDM: Phân loại theo hướng truyền dẫn, phân lọai theo phương pháp ghép kênh phân loại theo cấu trúc hệ thống Phõn loại hệ thống WDM theo hướng...
 • 85
 • 322
 • 0

nghiên cứu giải pháp tiêu năng hợp lý đối với đập tràn xả lũ bản mòng tỉnh sơn la

nghiên cứu giải pháp tiêu năng hợp lý đối với đập tràn xả lũ bản mòng tỉnh sơn la
... BN MềNG SN LA 3.1 Tng quan v p trn Bn Mũng Sn La 3.1.1 V trớ v nhim v H cha nc Bn Mũng tnh Sn La c xõy dng ti bn N Púng xó Ha La thnh ph Sn La Cú h thng kờnh cp nc i qua thnh ph Sn La, xó Ching ... c ca nn ỏ h lu La chn h s nn K, h s nn l hm s ca cỏc ch tiờu c nh: , , , E, , C Tựy theo iu kin a cht thụng qua cỏc kt qu thớ nghim cỏc ch tiờu c ca mu ỏ, trờn c s ú quyt nh vic la ... trn h cha T Trch (Tha Thiờn Hu), p trn Bn V (Ngh An), p trn Thy in Sn La, p trn Thy in Bn Chỏt (Lai Chõu), p trn Thy in Lai Chõu, p trn cụng trỡnh Thy li, Thy in Ca t (Thanh Húa), p trn h cha...
 • 137
 • 120
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao vai trò giới trong quản lý rừng tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao vai trò giới trong quản lý rừng tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
... chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao vai trò giới quản rừng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Làm rõ thực trạng vai trò giới sử dụng quản ... chăm sóc rừng, … - Nghiên cứu giải pháp nâng cao vai trò giới quản rừng 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Đánh giá, phân tích vai trò, vị phụ nữ nam giới quản rừng địa bàn nghiên cứu * Vai trò, ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÁP THỊ HƢỜNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ GIỚI TRONG QUẢN LÝ RỪNG TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60620116...
 • 97
 • 108
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định.

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định.
... SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA THỊNH 62 4.1 Quan điểm sử dụng hiệu đất nông nghiệp 62 4.1.1 Quan điểm sử dụng hiệu đất nông ... “nguyên tắc sử dụng quan điểm sử dụng đất nông nghiệp sử dụng để phục vụ cho nghiên cứu - Luận văn nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có ... địa bàn Nghĩa Thịnh - Xác định tồn tại, hạn chế vấn đề sử dụng đất nông nghiệp, nguyên nhân tồn - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Nghĩa Thịnh Ý nghĩa...
 • 83
 • 141
 • 0

Nghiên cứu giải pháp truyền động điện động cơ máy bơm công suất lớn bằng bộ khởi động mềm điện tử

Nghiên cứu giải pháp truyền động điện động cơ máy bơm công suất lớn bằng bộ khởi động mềm điện tử
... truyền động điện máy bơm thủy lợi 1.2.2 Hệ thống truyền động điện máy bơm 1.3 Khởi động dừng máy bơm 1.3.1 Máy bơm thủy lợi 1.3.2 Khởi động dừng máy bơm 3 7 11 11 12 Phơng pháp nghiên cứu triển ... chọn phơng pháp khởi động cho động máy bơm công suất lớn trạm bơm thủy lợi Nghiên cứu nguyên lý hoạt động số khởi động mềm điện tử h ng nớc sản xuất có bán đ đợc sử dụng nớc ta 2.4 Giải Pháp kỹ ... 3.1.5 Khởi động động bơm phơng pháp dùng điện trở phụ 27 3.1.6 Phơng pháp khởi động động dùng khởi động Thyristo 29 3.2 Phơng hớng nghiên cứu phát triển hệ thống truyền động điện cho máy bơm thuỷ...
 • 128
 • 170
 • 1

Nghiên cứu giải pháp truyền thông điệp trong thương mại điện tử ứng dụng xây dựng mạng kinh doanh điện tử cho vài doanh nghiệp quy mô lớn thuộc bộ công thương

Nghiên cứu giải pháp truyền thông điệp trong thương mại điện tử ứng dụng xây dựng mạng kinh doanh điện tử cho vài doanh nghiệp quy mô lớn thuộc bộ công thương
... HỌC CÔNG NGHỆ -o0o - NGUYỄN ANH TUẤN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG ĐIỆP TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MẠNG KINH DOANH ĐIỆN TỬ CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP QUY MÔ LỚN THUỘC BỘ CÔNG ... số hình thương mại điện tử tiêu biểu phủ với doanh nghiệp, doanh nghiệp với doanh nghiệp; Ứng dụng giải pháp truyền thông điệp việc xây dựng mạng kinh doanh điện tử cho cho số doanh nghiệp quy ... văn Nghiên cứu giải pháp truyền thông điệp thƣơng mại điện tử ứng dụng xây dựng mạng kinh doanh điện tử cho số doanh nghiệp quy lớn thuộc Bộ Công Thƣơng”nhằm tìm hiểu so sánh phương pháp truyền...
 • 59
 • 51
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giáo trình bài tập 5 vật rắnGiáo trình bài tập bdnldc baigiang2Giáo trình bài tập nhom 03Giáo trình bài tập 20 đề ôn cuối kìGiáo trình bài tập chuong 07Xây dựng ứng dụng hỗ trợ theo dõi chăm sóc sức khỏe trẻ em trên androidXây dựng hệ thống tổng hợp tin tức trên androidPhát triển phần mềm luyện nói tiếng anh trên các thiết bị sử dụng nền tảng androidNghiên cứu và ứng dụng SEO website trường đại học sư phạm thái nguyênXây dựng website bán hoa cho cửa hàng hoa tươi miền bắcXây dựng website bán hàng trực tuyến cho nhà hàng gau choỨng dụng giải pháp bảo mật microsoft forefront TMG 2010 trong thiết kế mạng cho công ty THHH huyndai merchant marine việt namXây dựng ứng dụng quản lý shipping cho công ty vận chuyển khánh thịnh thái nguyênXây dựng ứng dụng hỗ trợ học tiếng anh trên nền tảng androidSử dụng công nghệ JSP xây dựng module quản lý chấm công nhân viên cho công ty phần mềm 2NF – software hà nộiXây dựng ứng dụng test toeic trên androidHệ lai mờ nơ ron và ứng dụng trong dự báoXây dựng hệ thống hỗ trợ phân công, quản lý lịch cho giáo viên trường đại học công nghệ thông tin và truyền thôngTiếp cận dựa trên logic mờ cho bài toán xếp hạng tín dụng khách hàngNghiên cứu các phương pháp trích chọn sự kiện và ứng dụng vào bài toán trích chọn sự kiện dịch bệnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập