Tài liệu tham khảo trường điện từ

Tài liệu tham khảo mạch điện tử

Tài liệu tham khảo mạch điện tử
... công su t (Power Amp) Chương 10: M ch dao ng (Oscillators) mercury@Updatesofts.com Ebooks Team TÀI LI U THAM KH O ***** Fleeman Electronic Devices, Discrete and intergrated Printice Hall- International...
 • 292
 • 405
 • 10

Tài liệu tham khảo hội thi tuyên truyền viên tham gia bảo vệ môi trường năm 2010

Tài liệu tham khảo hội thi tuyên truyền viên tham gia bảo vệ môi trường năm 2010
... ngày/tháng /năm nào? 46 Luật Bảo vệ Môi trường nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Quốc hội khoá XI thông qua ngày/tháng /năm nào? 47 Luật Bảo vệ Môi trường Quốc hội khoá XI thông qua có hiệu lực thi hành ... Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X đề số tiêu định hướng cụ thể môi trường đến năm 2010 Trong tiêu thu gom xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường quy định nào? Phần thi Tài năng” Đề tài ... Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam, Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên …………….quan hệ mật thi t với nhau, bao quanh người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, tồn tại, phát triển người thi n nhiên."...
 • 5
 • 647
 • 2

Tài liệu Giáo trình trường điện từ_Chương 1 + 2 pdf

Tài liệu Giáo trình trường điện từ_Chương 1 + 2 pdf
... E1 = α 11 q1 + 12 q + + α1n q n ϕ En = α n1q1 + α n q + + α nn q n Thật vậy, ta chọn mốc xa vô cùng, ta có: 1 ϕ E1 = σS1 dS1 + + σ S dSn = ϕ E 11 + ϕ E 12 + + ϕE1n 4πεr 4πεr n ∫ S1 ... 2 ∂ϕ E ∂r r =R = ε C 12 cos θ Ta suy hệ phương trình có ẩn C 12 , C 21 : 41 ) − E R cos θ + C 21 R − cos θ − C 12 R cos θ =   −3  + ε1E cos θ + 2 1C 21 R cos θ + ε C 12 cos θ = ε −ε 3 1 ⇒ C 21 ...  ∂ϕE1 = ε E2   1 ∂r  r = R ∂r  ∂ϕ E1 ,2 = C 11, 2 cos θ − 2C 21 , 2 r − cos θ ∂r ϕ E1 ( R ) = − E R cos θ + C 21 R 2 cos θ ϕ E ( R ) = C 12 R cos θ ∂ϕ = 1 − E cos θ − 2C 21 R − cos θ 1 E1 ∂r...
 • 59
 • 184
 • 0

Tài liệu Giáo trình trường điện từ_Chương 3 + 4 pptx

Tài liệu Giáo trình trường điện từ_Chương 3 + 4 pptx
... độ điện trường hai tụ điện là: ~ ⋅e ε2 E1 (p, x ) = ~ ~ +d ~ +d ~ ] p[prS ε1 ε2 ε2 ε1 pτ + k E + e⋅ pτ + =  (pτ + k E + 1)(pτ1 + k E + 1) pτ + k E + + k E + p prS ⋅ ε + d2  + d1 (pτ + 1)(pτ1 ... ) p τ + −8 ~(p ) = ε + ~ (p) = ε pτ + k E + = ε 10 p + + ε k 0 pτ + 10 −8 p + ( = ε0 10 −8 p + 10− p + ) = ε0 p + ⋅108 p + 108 ~ (p ) = p~(p ) = ε p + ⋅10 p σ ε p + 108 Trong trường hợp trường ... = jω ~ = jω ε d jωτ + d q Sε = u d Dẫn nạp tụ điện : Y = jωC = jω [ ] S − ω2 τ + (k E + 1) jω S ω τk E + j 3 + ω(k E + 1) = ε0 = ε0 d jωτ + d ω2 τ + = Re{Y} + j Im{Y} = g + jωC Vậy ω τk E S...
 • 54
 • 223
 • 1

Tài liệu Giáo trình trường điện từ_Chương 5 + 6 docx

Tài liệu Giáo trình trường điện từ_Chương 5 + 6 docx
... & r r ∂ 2E ∂ 2E r & 2& + + γ E + k E = + + k2 + γ2 E = ∂y ∂x ∂y ∂x r r r r & & & 2& r r r ∂ 2H ∂ 2H & + k2H = ∂ H + ∂ H + k + γ2 H = & & + + γ 2H ∂x ∂y ∂x ∂y ( 2& ) ( 1 36 ) r r r r & & & & r r ... hướng anten nửa sóng 4πR 2S max 4πR  15I  m  = 1 ,64 ;  D= =  Prad 36, 6I m  πR   D[dB] = 10 log1 ,64 = 2, 15 dB Điện trở xạ: R rad = 2Prad I2 m = ⋅ 36, 6 ⋅ I m I2 m ≈ 73 Ω Ví dụ: Trở lại ví ... a  & & & Ex = Hy = Ez = Hình 6. 12 mô tả cấu trúc trường điện (6. 12a), trường từ 6. 12b) toàn tranh đường sức trường điện từ sóng TE10 ống dẫn sóng chữ & nhật (6. 12c) Các điểm cực đại H di chuyển...
 • 56
 • 147
 • 0

Tài liệu Lý thuyết trường điện từ: Dẫn sóng và bức xạ ppt

Tài liệu Lý thuyết trường điện từ: Dẫn sóng và bức xạ ppt
... 12 Sóng ph ng 13 Ph n x & tán x sóng ph ng 14 D n sóng & b c x D n sóng & b c x D n sóng & b c x • • • • • • • • Tr ng c a ng dây dài Các ki u d n sóng c b n Phân tích sóng ph ng c a d n sóng ... Các ki u d n sóng c b n Phân tích sóng ph ng c a d n sóng song ph ng Phân tích d n sóng song ph ng b ng ph ng trình sóng D n sóng ch nh t D n sóng i n môi ph ng Cáp quang Các nguyên c b n c ... Phân tích sóng ph ng c a d n sóng song ph ng Phân tích d n sóng song ph ng b ng ph ng trình sóng D n sóng ch nh t D n sóng i n môi ph ng Cáp quang Các nguyên c b n c a anten D n sóng & b c...
 • 68
 • 293
 • 1

Tài liệu Lý thuyết trường điên tử P3 doc

Tài liệu Lý thuyết trường điên tử P3 doc
... Phương trình cho thấy: từ trường biến thiên sinh điện trường xoáy Như hai phương trình Maxwell mô tả mối quan hệ hai mặt điện từ trường điện từ biến thiên Trong trường hợp trường điện từ không biến ... hai mặt điện từ hoàn toàn không phụ thuộc vào nhau, → điện trường từ trường tính chất xoáy Lúc điện trường E → chắn có tính chất thế, từ trường B có tính chất hay không phụ thuộc vào mật → độ dòng ... vi môi trường mà ta nghiên cứu chương 1: → → → → → → • Trong môi trường điện môi có hệ số điện môi tuyệt đối ε: D = ε E • Trong môi trường từ môi có hệ số từ thẩm tuyệt đối µ: • Trong môi trường...
 • 6
 • 446
 • 5

Tài liệu Lý thuyết trường điên tử P2 doc

Tài liệu Lý thuyết trường điên tử P2 doc
... Khi tác động toán tử grad lên đại lượng vô hướng, ta có kết đại lượng véctơ • Khi tác động toán tử div lên đại lượng véctơ, ta có kết đại lượng vô hướng • Khi tác động toán tử rot lên đại lượng ... – ∆ A (2.22) rot(gradψ) = (2.23) → div(rot A ) = (2.24) 2.4 Các định biểu diễn quan hệ tích phân thường gặp 2.4.1 Định Green-Stock → → Lưu số véctơ A dọc theo vòng kín L thông lượng véctơ ... rot A qua mặt S giới hạn vòng kín L đó: → → → → Ñ A⋅ dl = ∫ rot A ⋅ dS ∫ L (2.25) S 2.4.2 Định Ostrogradsky-Gauss → → Thông lượng véctơ A qua mặt S kín tích phân véctơ div A theo thể tích...
 • 4
 • 910
 • 7

Tài liệu Lý thuyết trường điên tử P1 docx

Tài liệu Lý thuyết trường điên tử P1 docx
... cường độ điện trường E véctơ cường độ từ cảm B Chúng đo lực tác động lực trường điện từ môi trường chất → 1.3.1 Véctơ cường độ điện trường E Biến trạng thái đại diện cho mặt điện trường trường điện ... điện từ môi trường) để biểu diễn phản ứng môi trường ba mặt đó, véctơ cường độ → → điện trường E véctơ từ cảm B trường điện từ, cần định nghĩa thêm số biến trạng thái hệ trường- môi trường thông ... môi trường vật chất kích thích trường điện từ, môi trường xảy tượng phân cực điện, phân cực từ hay dẫn điện (tùy theo loại môi trường) Để đo trạng thái tượng (tức đo tương tác động lực học trường...
 • 7
 • 360
 • 4

Tài liệu Lý thuyết trường điện từ - Luật Coulomb & cường độ điện trường - Nguyễn Công Phương docx

Tài liệu Lý thuyết trường điện từ - Luật Coulomb & cường độ điện trường - Nguyễn Công Phương docx
... 2  Luật Coulomb & cường độ điện trường 29 Điện tích đường (5) L E a 2  -2 -4 -6 -8 2.5 1.5 2.5 0.5 1.5 0.5 -0 .5 -1 -0 .5 -1 -1 .5 -1 .5 -2 -2 .5 -2 -2 .5 Luật Coulomb & cường độ điện trường ... 36 Luật Coulomb & cường độ điện trường Luật Coulomb & cường độ điện trường • • • • • • Luật Coulomb Cường độ điện trường Điện trường điện tích khối liên tục Điện trường điện tích đường Điện trường ... Luật Coulomb & cường độ điện trường 39 Luật Coulomb & cường độ điện trường • • • • • • Luật Coulomb Cường độ điện trường Điện trường điện tích khối liên tục Điện trường điện tích đường Điện trường...
 • 42
 • 429
 • 0

tài liệu tham khảo về thủ tục bảo trì thiết bị

tài liệu tham khảo về thủ tục bảo trì thiết bị
... viên bảo trì Nhân viên bảo trì Nhân viên bảo trì Bảng kế hoạch khảo sát TP HCNS, GĐ Cty Nhân viên bảo trì Lịch bảo trì: 2/BM-TTBT TP HCNS, GĐ Cty Nhân viên bảo trì TP HCNS,Trưởng phận Nhân viên bảo ... khai thực bảo trì sửa chữa theo kế hoạch công việc chi tiết sửa chữa bảo trì lập - Nếu trình bảo trì phát sinh hư hỏng đột xuất nhân viên bảo trì lập kế hoạch sửa chữa bảo trì thiết bị, lập bảng ... duyệt, nhân viên bảo trì tiến hành tự bảo trì mời đơn vị bảo trì thuê đến bảo trì - Những người phân công chuẩn bị vật tư, phụ tùng cần thiết tương ứng với kế hoạch sửa chữa bảo trì - Những người...
 • 8
 • 306
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÀN DIỆN về THỜI điểm LỊCH sử TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN , hà nội 1946

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÀN DIỆN về THỜI điểm LỊCH sử TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN , hà nội  1946
... tộc Tàu, Xiêm, Diến Điện, Ấn Đ , Nam Dương dân tộc yêu chuộng dân ch , hoà bình giới Động viên nhân lực, vật lực, tài lực, thực toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến ... sửa tiến công ta Thủ đ , ta bất ngờ đánh phủ đầu chúng Nội, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Vinh, Hu , chủ động ngăn chặn, giam chân địch thành ph , chủ động mở đầu kháng chiến toàn ... năm 1946 quân dân Nội đồng loạt nổ súng đánh địch, mở đầu kháng chiến toàn quốc Pháo đài Láng có vinh dự bắn phát pháo mở cho chiến đấu quân dân Nội mở đầu kháng chiến toàn quốc Cuộc chiến...
 • 26
 • 65
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tham khảo về ma túytài liệu lý thuyết trường điện từtài liệu bài tập trường điện từtài liệu lý thuyết trường điên tử p4 doctài liệu tham khảo đại số tuyến tínhtài liệu tham khảo người ta từng có ý nghĩ tạo ra 1 chiếc gương có khả năng nhìn xuyên qua cơ thể như tia rơnghentài liệu tham khảo cho các bạn học sinh phổ thông có tư liệu ôn thi hóa tốt đạt kết quả cao trong các kì thi vào các trường cao đẳngtài liệu tham khảo môn thương mại điện tửtài liệu tham khảo về thư viện điện tửtài liệu tham khảo điện tử cơ bảntài liệu tham khảo về thương mại điện tửtai lieu hoc tap va tham khao mon dien tu can bandựa theo các dữ liệu thông tin thu thập được từ tài liệu tham khảo từ các luận văn chuyên đề trên thư viện trường đại học thương mại nhưtài liệu tham khảo môi trườngtài liệu tham khảo vềcấu tạo nguyên tử13202979581692 van HSG12 CVPKế Hoạch Hành Động Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Của Ngành Nông Nghiệp, Nông Thôn Giai Đoạn 2016-2020, Tầm Nhìn Đến 2050Chương trình đào tạo ngành kĩ thuật y sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Vận dụng lý thuyết quy luật cung cầu – giá cả để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng 2016 202030 cap tu de nham lan khi hoc tieng anhTL văn hóa và lưu ý đàm phán với đối tác Thái LanBài học Kinh tế phát triểnTìm hiểu văn trên tri tân tạp chíNhân vật nữ trong tác phẩm của Ernest Hemingway từ góc độ nữ quyềnQuan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo lào việt nam từ năm 1992 đến năm 2014Sử dụng biểu diễn trực quan hỗ trợ suy luận quy nạp và ngoại suy của học sinh mười lăm tuổi trong quá trình tìm kiếm quy luật toánBáo cáo thực tập công tác xã hội cá nhânkhoá luận đánh giá công tác đấu giá đấtĐề bài: Phân tích thái độ của nhân vật Huấn Cao đối với viên quản ngục trong truyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.500 từ ngữ thông dụng trong Tiếng AnhAEH Hacker Mũ Trắng AthenaChuyên Đề Một Số Vấn Đề Về Công Tác Xây Dựng Đảng Và Công Tác Cán Bộ Hiện NayChuyên Đề Những Vấn Đề Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chính Quyền Cơ Sở Miền Núi40 Đề Thi Thử N2 (Có Đáp Án)Phát triển sản phẩm du lịch ảm thực Việt Nam tại các khách sạn thuê thương hiệu của tập đoàn Accor ở Hà Nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập