SKKN tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên

Sáng kiến kinh nghiệm_Công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trong nhà trường

Sáng kiến kinh nghiệm_Công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trong nhà trường
... nghiệm tốt, định hướng việc thực quy chế chun mơn nhằm giúp cho giáo viên kiểm tra bước hồn thiện Giáo viên tự kiểm tra tổ, chéo tổ, cho giáo viên thấy kiểm tra nhà trường cơng việc cần phải làm khơng ... kiểm tra giáo viên) với chế kiểm tra gián tiếp (tổ khối trưởng kiểm tra giáo viên) Trong chế kiểm tra trực tiếp ban giám hiệu nhà trường trực tiếp kiểm tra giáo viên số giáo viên chun mơn chưa vững ... pháp: kiểm tra trực tiếp kết hợp với kiểm tra gián tiếp + Theo số lượng đối tượng kiểm tra: kiểm tra tồn bộ, kiểm tra có lựa chọn Thực tiễn việc đạo kiểm tra thực quy chế chun mơn giáo viên đơn...
 • 21
 • 575
 • 1

Quản lí việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên tại trường Đại học Khoa Học Đại học Thái Nguyên.

Quản lí việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên tại trường Đại học Khoa Học Đại học Thái Nguyên.
... luận quản việc thực quy chế chuyên môn giảng viên Chương 2: Thực trạng quản việc thực quy chế chuyên môn giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN Chương 3: Biện pháp quản việc thực quy chế chuyên môn ... việc thực quy chế chuyên môn giảng viên 5.2 Khảo sát thực trạng quản việc thực quy chế chuyên môn giảng viên trường ĐHKH – ĐHTN 5.3 Đề xuất số biện pháp quản việc thực hiện quy chế chuyên môn ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ THU TRANG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản...
 • 115
 • 221
 • 1

quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố uông bí tỉnh quảng ninh

quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
... pháp quản thực quy chế chuyên môn giáo viên trƣờng THCS thành phố Uông tỉnh Quảng Ninh Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ THỊ THÚY QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản giáo ... luận quản thực quy chế chuyên môn giáo viên trƣờng THCS Chƣơng Thực trạng quản thực quy chế chuyên môn giáo viên trƣờng THCS thành phố Uông tỉnh Quảng Ninh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/...
 • 110
 • 284
 • 0

biện pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng các trường thpt huyện bát sát, tỉnh lào cai

biện pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng các trường thpt huyện bát sát, tỉnh lào cai
... Chng THC TRNG CễNG TC KIM TRA, NH GI VIC THC HIN QUY CH CHUYấN MễN hiệu trởng trờng THPT huyện bát xát tỉnh lào cai 2.1 Vi nột v tỡnh hỡnh cỏc trng THPT huyn Bỏt Xỏt tnh Lo Cai 2.1.1 Mt s nột khỏi ... nghip nhng nm va qua ca THPT % T l tuyn sinh Cht lng T l TN Thi chuyờn nghip Cp hc THPT s THPT s THPT s T TB tr lờn Di TB THPT s T TB tr lờn Di TB THPT s THPT s THPT s THPT s 2006 46 30.1 2007 ... dung kim tra GV thc hin quy ch chm, cha bi Hiu trng Ngi kim tra PHT CM Tng s ln T trng, t phú kim tra 12 Nu s ln kim tra GV thc hin quy ch ging bi ó ớt thỡ vic kim tra quy ch GV thc hin quy ch...
 • 96
 • 356
 • 0

Biện pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn

Biện pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn
... dung kim tra GV thc hin quy ch chm, cha bi Hiu trng Ngi kim tra PHT CM Tng s ln T trng, t phú kim tra 12 Nu s ln kim tra GV thc hin quy ch ging bi ó ớt thỡ vic kim tra quy ch GV thc hin quy ch ... Kim tra ỏnh giỏ vic thc hin QCCM * Cỏc hỡnh thc kim tra - Kim tra trc tip: L hỡnh thc kim tra m cỏ nhõn ngi kim tra trc tip tip xỳc vi i tng c kim tra tin hnh kim tra Vớ d: Hiu trng kim tra ... kim tra, ỏnh giỏ thc hin quy ch chuyờn mụn cha c th, cha chi tit m da vo s kim tra, ỏnh giỏ ca cỏc t tra, kim tra ca on tra S GD&T t chc b) Nhn thc ca giỏo viờn v tm quan trng ca hot ng kim tra...
 • 96
 • 1,263
 • 5

Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ

Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ
... cán quản lí, ban ngành: Cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra; đổi việc đánh giá xếp loại cán bộ-công chức; công công tác nhiệm vụ giao, đầu hoạt động, việc thực nội quy, ... dạn trình bày kiến tất mặt hoạt động thông qua hình thức trực tiếp đại diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; Luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; kềm chế thân không để xảy tượng vi phạm đạo...
 • 2
 • 731
 • 5

Biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
... năm 2010 việc H-ớng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Thông t30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ tr-ởng Bộ GD & ĐT Về GDPT huyn Tiền Hải, tnh Thái Bình cú 04 trng THPT, ... khụng th thc hin mt cỏch ti u hot ng qun ca mỡnh Xuất phát từ luận thực tiễn trên, với t- cách CBQL tr-ờng THPT, nhận thấy việc kiểm tra, đánh giá GV thực QCCM cần thiết, không để xếp loại ... mụn v c s Hiu trng ch o, kim tra, ỏnh giỏ hot ng chuyờn mụn ca giỏo viờn cỏc trng THPT huyện Tiền Hải, tnh Thái Bình, cụng tỏc qun kim tra, ỏnh giỏ thc hin quy ch chuyờn mụn cũn cú mt s...
 • 147
 • 399
 • 0

Biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện tiền hải, tỉnh thái bình

Biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện tiền hải, tỉnh thái bình
... 1.2.4.4 Quản thực quy chế chuyên môn 17 1.2.4.5 Kiểm tra, đánh giá thực quy chế chuyên môn 17 1.2.5 Biện pháp kiểm tra, đánh giá thực quy chế chuyên môn: 17 1.2.5.1 Biện pháp ... 1.2.5.2 Biện pháp quản thực quy chế chuyên môn 17 1.2.5.3 Biện pháp kiểm tra, đánh giá thực quy chế chuyên môn 18 1.2.6 Các chức quản mối quan hệ kiểm tra, đánh giá với chức quản ... kiểm tra, đánh giá quản 19 1.3 Vai trò kiểm tra, đánh giá thực quy chế chuyên môn việc nâng cao chất lƣợng giáo dục 19 1.4 Cơ sở pháp kiểm tra, đánh giá thực quy chế chuyên môn...
 • 11
 • 56
 • 0

skkn HIỆU TRƯỞNG tổ CHỨC KIỂM TRA và CHỈ đạo CÔNG tác CHUYÊN môn THÔNG QUA GIỜ dạy TRÊN lớp ở TRƯỜNG THPT THANH BÌNH

skkn HIỆU TRƯỞNG tổ CHỨC KIỂM TRA và CHỈ đạo CÔNG tác CHUYÊN môn THÔNG QUA GIỜ dạy TRÊN lớp ở TRƯỜNG THPT THANH BÌNH
... việc đạo công tác chuyên môn thông qua kiểm tra dạy lớp Hiệu trưởng trường THPT Thanh Bình cho thấy Hiệu trưởng nhận thức tầm quan trọng công tác thanh, kiểm tra Mặc dù hình thức tổ chức kiểm tra ... chất, lực công tác Thực tế trường việc tổ chức kiểm tra chung Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tổ trưởng chuyên môn khó thực bỏ tiết dạy để đoàn kiểm tra Chính tổ trưởng tự bố trí thời gian kiểm tra Như ... biên: Trang Hiệu trưởng định thành lập ban kiểm tra dạy lớp Trưởng ban phải Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng chuyên môn * Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Hiệu trưởng phải cho thành viên ban kiểm tra...
 • 16
 • 58
 • 0

Biên bản thanh tra thực hiện quy chế chuyên môn giáo viên

Biên bản thanh tra thực hiện quy chế chuyên môn giáo viên
... GIÁO VIÊN ĐƯỢC KIỂM TRA ĐOÀN KIỂM TRA ………………………………… ... -Môn Mĩ thuật: …………… -Môn thủ công(Mĩ thuật) Nhận xét chung: *Ưu điểm ...
 • 3
 • 1,089
 • 1

BÁO CÁO THAM LUẬN Về việc quản lý thực hiện quy chế chuyên môn ở trường tiểu học.

BÁO CÁO THAM LUẬN Về việc quản lý thực hiện quy chế chuyên môn ở trường tiểu học.
... buông mà buông cần nắm ” làm việc phải có trách nhiệm, có lòng để“giữ tâm bất biến dòng đời vạn biến” Trên báo cáo tham luận việc quản thực quy chế chuyên môn trường tiểu học Phòng GDĐT Trảng ... tham khảo - Sở GDĐT tiếp tục mở hội nghị tập huấn việc soạn thảo đề kiểm tra bước đến với giáo viên C KẾT LUẬN VẤN ĐỀ: - Quản thực quy chế chuyên môn trường tiểu học trình thường xuyên, lâu ... 2273/SGD&ĐT-GDTH ngày 09/11/2007 Sở GD&ĐT,; Hướng dẫn nhiệm vụ năm học hàng năm cấp; Một số văn khác cấp có liên quan … B CÔNG TÁC QUẢN LÍ THỰC HIỆN QUI CHẾ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA PHÒNG GDĐT...
 • 12
 • 676
 • 0

Tham luận về thực hiện quy chế chuyên môn

Tham luận về thực hiện quy chế chuyên môn
... bài… , thực cập nhật, quản lý điểm số theo quy chế hành Thực quy định cột điểm, điểm số v quy chế đánh giá xếp loại học sinh Trên vài ý kiến cá nhân Rất mong sụ đóng góp ý kiến quý vị đẻ tham luận ... Ngoài tổ chức dự , đánh giá dạy giáo viên thực thường xuyên theo tình hình cụ thể Triển khai cụ thể hoá nội dung tiêu chí thi đua để kiểm ... xếp loại học sinh Trên vài ý kiến cá nhân Rất mong sụ đóng góp ý kiến quý vị đẻ tham luận hoàn thiện Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại Hội thành công tốt đẹp!...
 • 2
 • 4,174
 • 18

Quản lý thực hiện quy chế chuyên môn tại các trường THPT huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Quản lý thực hiện quy chế chuyên môn tại các trường THPT huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
... cứu thực trạng quản thực quy chế chuyên môn hiệu trưởng trường THPT huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 6.3 Đề xuất biện pháp quản thực quy chế chuyên môn hiệu trưởng trường THPT huyện Phú Lương ... hình trường THPT địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 41 2.2 Thực trạng thực quy chế chuyên môn trường THPT huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 43 2.3 Thực trạng quản thực ... cứu: Quản thực quy chế chuyên môn trường THPT huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở luận thực tiễn quản thực quy chế chuyên môn hiệu trưởng trường THPT...
 • 120
 • 194
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG 2 CẤP HỌC

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG 2 CẤP HỌC
... để giải quy t; Trên hướng dẫn việc thực Quy chế chuyên môn năm học 20 10 - 20 11 Ban giám hiệu trường THCS Phan Huy Chú BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN P.HIỆU TRƯỞNG Huongdanthuchienquychechuyenmon2010 -20 11-phc ... thực học, lại 01 tuần dành cho nghỉ cuối học kỳ; Huongdanthuchienquychechuyenmon2010 -20 11-phc - Học kỳ 2: 21 tuần ngày 03/01 /20 11 đến ngày 28 /05 /20 11, có 18 tuần thực học, nghỉ tết âm lịch 02 ... mức độ vi phạm nặng, nhẹ;… IV/- Tổ chức thực hiện: - Đề nghị lãnh đạo tổ khối trưởng (cấp trung học sở cấp tiểu học) sinh hoạt hướng dẫn thực quy chế chuyên môn đến toàn thể cán giáo viên tổ viên...
 • 9
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp 5 tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viênphó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra việc thực hiện nề nếp giờ giấc trên lớpgiải pháp 5 giải pháp quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn và kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới ppdhquản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn trong dạy học của tổ chuyên môn và giáo viênđánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn trong kê đơn thuốc ngoại trúphân tích một số chỉ số kê đơn và việc thực hiện quy chế chuyên môn trong kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện nội tiết trung ươngkiểm tra việc thực hiện quy trình kỹ thuật để đảm bảo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm ở các đơn vịkiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việcbiện pháp 2 thường xuyên kiểm tra quản lý gv thực hiện quy chế chuyên môn xây dựng các tiêu chí đánh giá gv về hđdhkhảo sát việc sử dụng thuốc thực hiện quy chế chuyên môn trong đơn thuốc gây nghiện ngoại trú việc thực hiện quy chế kê đơn tại bệnh việnthực hiện quy chế chuyên môn trong trường tiểu họcthực hiện quy chế chuyên môn trong kê đơn điều trị ngoại trúbiện pháp 4 xây dựng và triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục khác trong quản lí và giáo dục học sinh ở trường dtntxây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm trình hđnd cùng cấp thông qua để trình ubnd cấp tỉnh phê duyệt tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đóTất tần tật KIẾN THỨC từ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 11 kèm bộ đề LUYỆN tậpCHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG OXI hóa – KHỬHỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC vật lý 12 và các CÔNG THỨC365 câu tiếng anh thông dụng trong giao tiếpQuách xuân kỳ người cộng sản trung kiên và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của nhân dân bố trạch qua nhật ký của ông (1947 1949)THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÁC BÀI THƠ MỞ ĐẦU TIẾT HỌC VẦN VÀ HỆ THỐNG CÂU ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC HỌC VẦNSử dụng google earth trong dạy học môn địa lí ở trường THCSHoàn thiện công tác kế toán hàng tồn khoThực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhĐánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng tại ban quản lý rừng phòng hộ động châuGiá trị của truyền thông tôn giáo trong điều kiện đa dạng tôn giáo tại việt nam hiện nay từ góc nhìn xã hội họcGiải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín (sacombank)Văn xuôi Yên Bái từ 1986 đến nay (LV thạc sĩ)Hoàn thiện pháp luật về phòng ngừa rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (tt)Nghiên cứu và so sánh một số phần mềm dùng trong mô phỏng thí nghiệm vật lý ở chương trình phổ thôngĐộc thoại nội tâm của các nhân vật nữ chính trong một số truyện Nôm bác học (LV thạc sĩ)Tính triết lý trong thơ Chế Lan Viên sau 1975 (LV thạc sĩ)Sắc thái nữ quyền trong nhân vật nữ lệch của chèo cổ (LV thạc sĩ)Không gian công và tôn giáoAn investigation into the importance of guessing word meaning in context and strategies to help english major freshmen at quang binh university better at reading skill cao nữ trinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập