thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh

Bài thuyết trình môn tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả

Bài thuyết trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả
... I .Tư tưởng HỒ CHÍ MINH xây dựng nhà nước vững mạnh, hoạt động hiệu II .Xây dựng nhà nước vững mạnh 1.Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu ... hoạt động Nhà nước đặc biệt nạn tham ô, lãng phí, quan liêu TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG ... chức nhà nước II Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu công đổi Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh, hoạt...
 • 39
 • 16,429
 • 113

thuyết trình môn tưởng hồ chí minh tác phẩm sửa đổi lối làm việc chương thói ba hoa

thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh tác phẩm sửa đổi lối làm việc chương thói ba hoa
... đến chưa làm, làm không đúng, lý luận thực tế không ăn khớp với Dạy theo cách học thuộc lòng Câu 7: Cách chữa thói ba hoa: Phải học cách nói quần chúng Chớ nói cách giảng sách Mỗi tưởng, câu ... - Phải luôn thực công tác kiểm tra, kiểm soát cán - Làm việc phải rõ ràng,cẩn thận - Luôn đặt lợi ích nhân dân,dân tộc lên hàng đầu làm việc Có mong chữa tận gốc thói ba hoa ... tỏ rõ tưởng lòng ước ao quần chúng Phải luôn dùng lời lẽ, thí dụ giản đơn, thiết thực dễ hiểu Khi viết, nói, phải luôn làm cho hiểu Làm cho quần chúng hiểu, tin, tâm theo lời kêu gọi Bao phải...
 • 3
 • 1,857
 • 1

Thuyết trình môn tưởng Hồ Chí Minh Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa cần tiến hành chủ động, sáng tạo có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sạn ở chính quốc

Thuyết trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa cần tiến hành chủ động, sáng tạo có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sạn ở chính quốc
... Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cần tiến hành chủ động, sáng tạo khả giành thắng lợi trước cách mạng sản quốc 1 Đây luận điểm sáng tạo Hồ Chí Minh mối quan hệ giải phóng dân tộc ... hội được, gợi vấn đề cần, thức tỉnh đồng chí vấn đề thuộc địa 2.3 Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa sức bật thuận lợi Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa sức bật thuận lợi tưởng ... hoàn toàn công giải phóng thuộc địa giai cấp sản giành thắng lợi nước tiên tiến" Hồ Chí Minh cho rằng: Cách mạng giải phóng thuộc địa quan hệ bình đẳng với cách mạng sản quốc đấu tranh...
 • 23
 • 2,633
 • 4

Thuyết trình môn tưởng hồ chí minh phân tích nội dung chữ cần trong tưởng hồ chí minh

Thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh phân tích nội dung chữ cần trong tư tưởng hồ chí minh
... Khái niệm chữ Cần tưởng Hồ Chí Minh Phân tích nội dung chữ Cần tưởng Hồ Chí Minh Mối liên hệ Cần ,Kiệm ,Liêm ,Chính “ Liên hệ thực tiễn Khái niệm chữ Cần tưởng Hồ Chí Minh Cần tảng ... ng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xã hội ? Ứng dụng chữ cần tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xã hội giúp hiệu tốt Học tập theo gương Bác, cần Bác vào thực tiễn Theo Bác, người có đức cần ... phong trào thi đua lao động sáng tạo dân tộc” Nội Dung Phân tích khái niệm Cần “ Làm để thực cần : Lợi ích việc thực chữ cần : Phân tích khái niệm ‘ Cần ‘ Siêng Chăm Lao động có kế hoạch, có hiệu...
 • 39
 • 190
 • 0

GIÁO TRÌNH MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

GIÁO TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... v.v túng ,chia rẽ, kiêu ngạo Tăng cường pháp luật đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng Câu 10: Phân tích tưởng HCM nhà nước pháp quyền có hiệu lực , pháp lý mạnh mẽ vận dụng tưởng ... đường qua 28 nước,4 châu lục sau 30 năm Ý nghóa việc học tập nghiên cứu Tưởng HCM thân Là: Câu 2: Tại Sao nói đời Tưởng HCM tất yếu khách quan ? Trả Lời : Tình hình giới : Cuối TK 19 đầu ... có trí tiến thủ ,tiến Phải có văn hóa ,chính trò Vận dụng tưởng vào công đổi nước ta : chống tham nhũng ,ko có hiệu ,hệ thống pháp luật chưa liên minh Câu 11 : Phân tích phẩm chất đạo đức...
 • 12
 • 351
 • 1

GIÁO TRÌNH MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

GIÁO TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... quan hệ mật thiết với môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin môn tưởng Hồ Chí Minh Vì đường lối Đảng kết hợp chân lý phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách ... dụng sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh mà bổ sung, phát triển làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trước vận động, biến đổi không ngừng đất nước ... đường lối cách mạng bị tổn thất, chí bị thất bại Để hoạch định đường lối cách mạng đắn Đảng phải nắm vững vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, bám sát thực tiễn vận động...
 • 125
 • 225
 • 0

Giáo trình môn tưởng Hồ Chí Minh - 2 ppt

Giáo trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh - 2 ppt
... cứu tưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực: tưởng Hồ Chí Minh người; tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hoá Việt Nam; tưởng Hồ Chí Minh ngoại giao; tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; tưởng Hồ Chí Minh ... vào Giáo trình quốc gia tưởng Hồ Chí Minh (xuất năm 20 03) nhiều tập giảng môn tưởng Hồ Chí Minh nhà trường, học viện I ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Khái niệm tưởng tưởng ... Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (2 tiết) HỒ CHÍ MINH VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Vài nét nghiệp Hồ Chí Minh Đối với nghiệp cách mạng Việt Nam - Hồ Chí Minh người lựa...
 • 119
 • 121
 • 0

Giáo trình môn tưởng Hồ Chí Minh potx

Giáo trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh potx
... sở, trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh I Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh …………………………… II Quá trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh ……… 10 III Giá trị tưởng Hồ ... 2006) Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh – Hội đồng TƯ, NXB trị quốc gia (2003) tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam – Đại ng Võ Nguyên Giáp Học tập làm theo tưởng Hồ Chí Minh – Đại ng ... đầu: Đối ng, phương pháp nghiên cứu ý nghĩa học tập môn tưởng Hồ Chí Minh 3,4,5 Chương I: Cơ sở, trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh 6,7,8 Chương II: tưởng Hồ Chí Minh vấn...
 • 30
 • 150
 • 0

Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn tưởng hồ chí minh ở trường đại học hùng vương thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn tư tưởng hồ chí minh ở trường đại học hùng vương thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... việc kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề dạy học môn tưởng Hồ Chí Minh trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh ... VIỆC KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH VỚI PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1.1 Lý luận phương pháp dạy học thuyết trình phương pháp dạy học nêu vấn đề 1.1.1 Phương pháp ... kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn giảng dạy môn tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất quy trình giải pháp kết hợp phương pháp thuyết...
 • 111
 • 667
 • 4

Luận án quá trình dạy học môn tưởng hồ chí minh ở các trường đh, cđ vùng tây bắc

Luận án quá trình dạy học môn tư tưởng hồ chí minh ở các trường đh, cđ vùng tây bắc
... cho SV trường ĐH, vùng Tây Bắc dạy học môn tưởng Hồ Chí Minh - Góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn tưởng Hồ Chí Minh cho SV trường ĐH, vùng Tây Bắc nói riêng, SV trường ĐH, CĐ nói ... cho SV trường ĐH, vùng Tây Bắc dạy học môn tưởng Hồ Chí Minh Chương 3: Yêu cầu, biện pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho SV trường ĐH, vùng Tây Bắc dạy học môn tưởng Hồ Chí Minh Chương ... môn tưởng Hồ Chí Minh 1.3 Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho niên - sinh viên dạy học môn tưởng Hồ Chí Minh Từ năm học 2005, môn tưởng Hồ Chí Minh đưa vào giảng dạy đại trà trường ĐH, CĐ...
 • 166
 • 205
 • 0

Bài tập lớn môn TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Bài tập lớn môn             TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... câu nói - ngày 1/6/1946 thư gửi đồng bào Nam Bộ Hồ Chí Minh - ngày 25/1/1963 lời chúc mừng năm Hồ Chí Minh 1.2 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết 1.2.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin ... tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất dân tộc ta nhân loại, để lại cho di sản tinh thần vô giá, hệ thống tưởng nhiều mặt Trong tưởng đại đoàn kết tưởng ... thành công thành công đến nơi phải tập hợp tất lực lượng tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bền vững Chính vậy, đại đoàn kết dân tộc tưởng Hồ Chí Minh vấn đề có ý nghĩa chiến lược,...
 • 13
 • 4,123
 • 16

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.doc

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.doc
... soát dân, xây dựng máy pháp đại Chương - tưởng đạo đức Nhân văn Văn hoá Hồ Chí Minh TTHCM đạo đức TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH I tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (Bài Text ... Giảng viên) tưởng nhân văn trào lưu tưởng bàn tới người, có lịch sử phát triển từ thời phục hưng đến Cơ sở hình thành tưởng nhân văn HCM 38 tưởng nhân văn HCM hình thành từ tưởng nhân ... nhà nước - Nhà nước dân, dân, dân Chủ tịch Hồ Chí Minh Nếu nước “lấy dân làm gốc” tưởng trị truyền thống đến Hồ Chí Minh, tưởng diễn đạt mệnh đề chủ động giản dị, tự nhiên: "Dân gốc nước"...
 • 54
 • 2,206
 • 21

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... anh em -HCM coi trng vic thit lp mi quan h tt hu ngh v cỏc nc khu vc cú ch chớnh tr khỏc vi ta Bng trớ tu thi n ti, thin chớ, khiờm nhng ó vt qua khú khn, tn dng ti a SM thi i -> a cm VN -> thng ... -Lai hỡnh mt trn: 1930: Phn ng minh Sau ú mt trn dõn ch ụng dng Mt trn Vit Minh -Mt trn dõn tc thng I phi c t/chc theo cỏc nguyờn tc sau: +Phi c xd trờn nn tng liờn minh cụng nụng & l trớ úc +Phi ... -> ũan kt quc t Huyứnh Minh Thoõng Trang11 Tử tửụỷng HCM Cõu 10: Trỡnh by ni dung t tng HCM v kt hp SM dõn tc vi SM thi i Ni dung t tng HCM v s kt hp sc mnh dõn tc vi SM thi i: quan im a/Nm bt...
 • 22
 • 3,068
 • 52

Tổng hợp một số câu hỏi và đáp án bài kiểm tra trắc nghiệm môn Tưởng Hồ Chí Minh

Tổng hợp một số câu hỏi và đáp án bài kiểm tra trắc nghiệm môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh
... rãi tập hợp đông đảo lực lượng phấn đấu hoà bình,vì mục tiêu Dtộc tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc 1 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc tưởng Hồ Chí Minh đại ... tộc dân chủ, kinh nghiệm thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga sở thực tiễn cần thiết cho việc hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc 1.2 Những quan điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân ... thành tưởng Người đại đoàn kết dân tộc c) Tổng kết kinh nghiệm thành công thất bại phong trào cách mạng Việt Nam giới Trong trình tìm đường cứu nước sau này, Hồ Chí Minh ý nghiên cứu, tổng...
 • 8
 • 6,642
 • 87

Xem thêm

Từ khóa: thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minhbài thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dânbài thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước của dân do dân vì dânbài thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hoạt động có hiệu quảbài thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh về xây dựng con người mới39 tr bài thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽslide thuyet trinh mon tu tuong ho chi minh ve dao ducthuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địathuyết trình về tư tưởng hồ chí minhnhững bài thuyết trình về tư tưởng hồ chí minhbài thuyết trình về tư tưởng hồ chí minhbài thuyết trình powerpoint tư tưởng hồ chí minhgiáo trình môn tư tưởng hồ chí minhtải giáo trình môn tư tưởng hồ chí minhbài slide thuyêt trình về tư tưởng hồ chí minhNâng cao chất lượng nguồn nhân lực của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng trịNâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của siêu thị big c thanh hóaNghiên cứu nhân giống một số giòng keo tai tượng (acacia mangium willd) ưu trội bằng phương pháp giâm homQuản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huếĐánh giá chất lượng dịch vụ quảng cáo truyền hình đối với khách hàng trong tỉnh tại đài phát thanh truyền hình thừa thiên huếHoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóaHoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần thuốc sát trùng việt namBài 53. ChimNâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại liên đoàn lao động tỉnh thanh hóaNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn khu kinh tế nghi sơn thanh hóaĐánh giá chất lượng dịch vụ sau bán hàng của chi nhánh thanh khê – công ty cổ phần ô tô trường hảiBài 59. Trái Đất. Quả địa cầuHoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại trường cao đẳng nghề du lịch huếHoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại chi cục thuế huyện thọ xuân tỉnh thanh hóaNâng cao chất lượng đội ngũ công chức văn phòng UBND tỉnh quảng trịNâng cao chất lượng huy động vốn dân cư tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng trịNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóaĐánh giá sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế tại các điểm khám chữa bệnh ở thị xã hương thủy, TT huếĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng TMCP ðầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bỉm sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập