SKKN giúp học sinh học tốt toán lớp 4

GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT TOÁN LỚP 4

GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT TOÁN LỚP 4
... thức dạy học để gây hứng thú cho học sinh Theo dõi, nhắc nhở thường xuyên những sai lầm của học sinh (được tích lũy từ kinh nghiệm dạy học nhiều lượt học sinh) - 7- Khi ... học: * Căn cứ vào đặc điểm nhận thức của học sinh Tiểu học, các phương pháp dạy học thường được sử dụng dạy học toán ở bậc iểu học gồm: phương pháp trực quan, phương pháp ... trên, đồng thời để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm chọn đề tài: “ Giúp học sinh học tốt toán lớp ” B- THỰC TẾ DẠY PHÉP NHÂN , PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN LỚP I-Cơ sở lý luận...
 • 10
 • 2,001
 • 49

đổi mới phương pháp giảng dạy phép nhân, chia số tự nhiên để giúp học sinh học tốt toán lớp 4

đổi mới phương pháp giảng dạy phép nhân, chia số tự nhiên để giúp học sinh học tốt toán lớp 4
... chọn đề tài: Đổi phương pháp giảng dạy phép nhân, chia số tự nhiên để giúp học sinh học tốt toán lớp 4 B- THỰC TẾ DẠY PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN LỚP I-Cơ sở lý luận Để giúp giáo ... sinh có kiến thức, kỹ phép nhân, phép chia; tự đặt tính tính: nhân số tự nhiên với số tự nhiên có đến chữ số; chia số tự nhiên có đến chữ số cho số tự nhiên có đến chữ số ( chủ yếu chia cho số ... Nội dung dạy học phép nhân, phép chia số tự nhiên chương trình toán lớp a).Về phép tính: - Củng cố phép nhân với số có chữ số ; phép chia cho số có chữ số - Nhân số tự nhiên với số tự nhiên có...
 • 15
 • 405
 • 1

Bộ đề thi giữa học kỳ II toán lớp 1

Bộ đề thi giữa học kỳ II toán lớp 1
... C 13 D Tất sai 19 – ……… ……… ……… 17 – ……… ……… ……… 20 + 20 – 10 = …… 50 – 10 – 30 = …… Bài Số? 20 = 14 + …… + 19 = 11 + + …… 15 = 11 + …… + 16 = 13 + + …… Bài Lớp 1A thu gom 10 kg giấy vụn Lớp 1B ... lớn nhất: b) Khoanh vào số bé nhất: 10 11 , , 19 17 , , 15 16 , , 17 14 , , 18 12 Bài Viết tiếp vào chỗ chấm: a) Số liền sau số 14 là: ……… b) Số liền trước số 17 là: ……… Bài Số ? Bài Điền dấu (> ... phép tính 16 + là: A 19 B 18 b) Kết phép tính 19 – là: A 11 B 12 Bài Nối ô trống với kết đúng: Bài Đặt tính tính: 12 + 11 + ……… ……… ……… ……… ……… ……… Bài Tính: 10 + 50 – 30 = …… 70 – 10 – 20 =...
 • 5
 • 84
 • 2

Báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu các thuật toán khai phá luật kết hợp có trọng số và ứng dụng

Báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu các thuật toán khai phá luật kết hợp có trọng số và ứng dụng
... khai phá luật kết hợp có trọng số tương ứng  Cài đặt ứng dụng các thuật toán vào phân tích dữ liệu bán hàng có sử dụng các phương pháp tăng hiệu quả thuật toán  Hướng ... |l|;  End;  Return R; 10/39 Luật kết hợp có trọng số 11/39 A Ý nghĩa của trọng sô  Nhận xét:  Bài toán khai phá luật kết hợp có trọng số có ý nghĩa lớn thực tế  Tuy ... triển  Nghiên cứu ứng dụng khác luật kết hợp có trọng số (CSDL web log, y học,…)  Cải thiện thời gian chạy thuật toán cách cải tiến thuật toán, cài đặt thuật toán song...
 • 39
 • 283
 • 2

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu các thuật toán khai phá luật kết hợp có trọng số và ứng dụng

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu các thuật toán khai phá luật kết hợp có trọng số và ứng dụng
... luật kết hợp có trọng số và cài đặt ứng dụng Bố cục của đồ án gồm: Chương 1: Tổng quan Giới thiệu tổng quan về khai phá dữ liệu và bài toán khai phá luật kết hợp ... thường Chương 2: Luật kết hợp có trọng số Phân tích ý nghĩa của dạng trọng số mục liệu Nghiên cứu thuật toán phát luật kết hợp có trọng số cho dạng trọng số tương ứng Chương 3: ... khai phá luật kết hợp có trọng số và ứng dụng luật có trọng số vào phân tích dữ liệu giỏ hàng nhằm tìm các mối quan hệ, các mặt hàng thường cùng nhau, có xét đến...
 • 85
 • 240
 • 0

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để xây dựng chương trình minh họa cho các thuật toán trong sách giáo khoa Tin học 10

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để xây dựng chương trình minh họa cho các thuật toán trong sách giáo khoa Tin học 10
... thiệu chương trình minh họa chi tiết cho thuật toán Đây chính là chương trình tác giả sẽ dùng để minh họa, chạy, ta sẽ thấy từng bước của thuật toán Minh họa chương trình ... Minh họa chương trình chạy Dưới là hình ảnh minh họa chương trình chạy: Mô thuật toán sơ đồ khối Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal … Trang / 27 Sáng kiến – Kinh nghiệm Sử dụng ... dựng chương trình minh họa: Để minh họa thuật toán với nhiều bộ Test khác nhau, tác giả đã sử dụng vòng lặp Repeat–Until để lặp lại quá trình sử dụng chương trình Chỉ...
 • 27
 • 100
 • 1

30 bộ đề thi học kỳ II toán lớp 1

30 bộ đề thi học kỳ II toán lớp 1
... + 20 + 10 = …… 30 + 30 + 20 = …… 50 + 30 + 10 = …… 10 + 10 + 50 = …… Bài Đặt tính tính: 48 + 11 62 + 16 84 – 22 76 – 15 ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Bài Có 24 táo 31 ổi Hỏi ... ………………………………………………………………………………………………… ĐỂ DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ (FILE WORD) VÀO LINK: http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/bo -30- de -thi- hoc-ky-2-toan-lop -1- 606.html ... 80 – 70 = …… 83 – 80 = …… Bài Đặt tính tính: 65 + 24 31 + 26 72 – 61 84 – 34 ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Bài Lớp em có 16 bạn nữ 20 bạn nam Hỏi lớp em có tất bạn? Bài giải...
 • 5
 • 318
 • 8

Gia Công - Phương Pháp Đặc Biệt (Phần 2) part 4 pps

Gia Công - Phương Pháp Đặc Biệt (Phần 2) part 4 pps
... hợp chọn thông số công nghệ vết nứt Trang - 186 - PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT không lan đến lớp trắng không làm giảm tuổi thọ nhiều vật gia công Lớp có tính chòu mòn cao, gia công số dụng cụ ... phận bao che khởi động máy gia công VII Các ứng dụng gia công tia lửa điện : - Tùy theo tính chất công việc, thiết bò gia công tia lửa điện chia làm nhóm sau : + Máy gia công lỗ + Máy khoan lỗ nhỏ ... Hình 5.51 : Một số loại chuyển động gia công tia lửa điện Hình 5.52 : Nguyên lý mài sắc dao Trang - 190 - PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT - Từ hình thấy rõ rằng, phương pháp khác cần có máy chuyên...
 • 8
 • 116
 • 0

Các chuyên đề toán lớp 9 chọn lọc

Các chuyên đề toán lớp 9 chọn lọc
... cac g6c 60°, 30°, 15°,4°, 2°, 1° hoac 95 °,5°,20°, 1° Cac ban sau dU...
 • 355
 • 314
 • 0

Các dạng toán lớp 5

Các dạng toán lớp 5
... đấu, Hồng Hà đợc tất 65 điểm Hỏi Hồng Hà thắng ván ? Bài 5: An tham gia đấu cờ đấu 20 ván, ván thắng đợc 10 điểm, ván thua 15 điểm Sau đợt thi An đợc 50 điểm Sau đợt thi An đợc 50 điểm Hỏi An thắng ... th nht v s th hai l 355 , tng ca s th hai v s th ba l 59 7, tng ca s th ba v s th nht l 482 a) Tỡm trung bỡnh cng ca s b) Tỡm mi s ó cho Bi 7: Hin trung bỡnh cng s tui ca b l 25 tui Tui b hn tui ... Bài 12: Tính nhanh: 1 1 : 0 ,5 : 0, 25 + : 0,1 25 : 0,1 10 Toán - CC BI TON dạng trung bình cộng Bi 1: Cho hai s cú trung bỡnh cng l 25 S th nht gp ln s th hai Tỡm hai s ú Bi 2:...
 • 16
 • 434
 • 0

Tìm hiểu các thuật toán truy xuất dữ liệu XML

Tìm hiểu các thuật toán truy xuất dữ liệu XML
... sở liệu truy vấn XML, thƣờng thống tiêu chuẩn ngôn ngữ để thể truy vấn Bây thời gian ngắn giới thiệu hai lớp củatruy vấn : truy vấn DB+IR truy vấn IR-only Không giống nhƣ truy n thống truy vấn ... liên quan đến truy vấn, truy vấn XML kiểu IR đƣợc thực chi tiết XML Các truy vấn DB+IR truy vấn DB+IR tăng cƣờng từ truy vấn liệ ấn Xpathvà Xquery với đặc tính IR Chẳng hạn tăng cƣờng truy vấn Xpath,Xquery ... lƣu trữ truy vấn liệu XML Tiếp cận theo hƣớng tự nhiên: xây dựng từ hệ thống chuyên dùng để lƣu trữ truy vấn liệu XML cách không lựa chọn Nhiều nghiên cứu truy vấn liệu XML giả thiết truy vấn...
 • 54
 • 216
 • 1

SKKN Giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 7

SKKN Giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 7
... ******************************************************************************************************** Đối với môn sinh học có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, qua lại với môn khác Nhiều kiến thức kỹ đạt đợc qua môn sinh học sở việc học tập môn khác Phơng pháp giảng dạy sinh học cách đắn, ... dạy môn sinh học - Thực trạng học dạy môn sinh trờng - Một số biện pháp thực kết đạt đợc - Một số học kinh nghiệm kiến nghị đề xuất Giới hạn đề tài Nghiên cứu về: - Vai trò mục đích môn sinh ... học sinh sở tự giác, tự do, tự khám phá dới tổ chức, hớng dẫn giáo viên Từ xây dựng phơng pháp tự học theo hớng tích cực Môn sinh học vấn đề trọng tâm phơng pháp dạy học, lẽ môn sinh học môn...
 • 16
 • 306
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Kĩ năng giao tiếp trong thời đại toàn cầu hóaĐánh giá tình hình sử dụng nước sinh hoạt và các bệnh lý liên quan đến ô nhiễm nước tại các hộ gia đìnhMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần may lê trựcLịch sử hình thành và phát triển của tổng công ty bia – rượu – nước giải khát hà nội luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap002BÀI PHÁT BIỂU cảm NGHĨĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (lần 3) hóa 10 năm 2016 2017 có đáp ánĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKII hóa 10 có đáp ánĐề kiểm tra học kỳ 2 hóa 11, đề chính thức có đáp án150 câu trắc nghiệm chọn câu đồng nghĩa tiếng AnhÔn thi hóa 10 kỳ 1 ban cơ bảntrắc nghiệm tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học hóa học 10Ứng dụng phần mềm HRM nâng cao chất lượng quản lý nhân sự trong công ty cổ phần sen palace, bắc giangFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap011Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap015Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap017Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap018Xây dựng module quản lý công tác và phân công công việc cho website quản lý của bộ môn mạng truyền thông – khoa công nghệ thông tinXây dựng hệ thống giám sát dựa trên giao thức SNMP cho VNPT phú bìnhXây dựng sản phẩm thương mại điện tử SOZO trên nền shopify
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập