(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

tóm tắt luân án tiếnpháp luật về doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ công thực trạng và giải pháp hoàn thiện

tóm tắt luân án tiến sĩ pháp luật về doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ công thực trạng và giải pháp hoàn thiện
... ớch Lut Doanh nghip Nh nc 2003 tip tc phõn bit hai loi hỡnh doanh nghip (doanh nghip nh nc hot ng kinh doanh v doanh nghip nh nc hot ng cụng ớch), to iu kin cho loi hỡnh doanh nghip cung ng hng ... phỏp lut v doanh nghip cung ng hng hoỏ, dch v cụng T mc ớch trờn, lun ỏn cú nhim v: - Tng hp, phõn tớch nhng lý lun v doanh nghip cung ng hng hoỏ, dch v cụng; - Phõn bit doanh nghip cung ng hng ... lý thuyt ca ti; Chng Lý lun v doanh nghip cung ng hng hoỏ, dch v cụng v phỏp lut v doanh nghip cung ng hng hoỏ, dch v cụng; Chng Thc trng phỏp lut v doanh nghip cung ng hng hoỏ, dch v cụng Vit...
 • 27
 • 189
 • 1

tóm tắt luân án tiếnpháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường việt nam hiện nay

tóm tắt luân án tiến sĩ pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở việt nam hiện nay
... tế bảo vệ môi trường Việt Nam, kinh nghiệm giới xây dựng pháp luật sử dụng công cụ kinh tế bảo vệ môi trường học kinh nghiệm cho Việt Nam việc sử dụng pháp luật sử dụng công cụ kinh tế bảo vệ môi ... pháp luật sử dụng công cụ kinh tế bảo vệ môi trường Việt Nam Từ đó, ưu điểm hạn chế quy định pháp luật sử dụng công cụ kinh tế bảo vệ môi trường Việt Nam làm sở hoàn thiện pháp luật sử dụng công ... GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 4.1 Quan điểm mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật sử dụng công cụ kinh tế bảo vệ môi trường Việt...
 • 27
 • 312
 • 0

tóm tắt luân án tiếnpháp luật về mua bán doanh nghiệp việt nam

tóm tắt luân án tiến sĩ pháp luật về mua bán doanh nghiệp ở việt nam
... PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2.1 Quy định hình thức mua bán doanh nghiệp 2.1.1 Mua bán toàn doanh nghiệp Mua bán toàn doanh nghiệp việc chủ sở hữu doanh nghiệp chuyển quyền sở ... LUẬN VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát mua bán doanh nghiệp 1.1.1 Quan niệm mua bán doanh nghiệp Trên sở phân tích cách hiểu mua bán doanh nghiệp số quốc ... khoa học pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam, thể qua việc xác định rõ nội dung pháp luật mua bán doanh nghiệp bao gồm quy phạm hình thức mua bán doanh nghiệp, chủ thể mua bán doanh nghiệp, ...
 • 29
 • 497
 • 1

Luận văn thạc sĩ về quản lý tài sản công trong các quan hành chính nhà nước Việt nam

Luận văn thạc sĩ về quản lý tài sản công trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt nam
... T NG QUAN V QU N LÝ TÀI S N CÔNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C 1.1./ quan hành nhà nư c n n kinh t qu c dân 1.2./ Tài s n công quan hành nhà nư c 19 1.3./ Qu n tài ... công quan hành nhà nư c 25 1.4./ Qu n tài s n công quan hành nhà nư c m ts nư c h c kinh nghi m cho Vi t Nam 42 CHƯƠNG TH C TR NG QU N LÝ TR HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C S LÀM VI C C A CƠ QUAN ... liên quan nh ng quy nh m c linh n qu n tài s n công, nh c a m t s nư c lĩnh v c v i danh m c công trình tài li u tham kh o 7 CHƯƠNG T NG QUAN V QU N LÝ TÀI S N CÔNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH...
 • 233
 • 2,796
 • 40

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện thanh trì hà nội

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện thanh trì  hà nội
... LUN V TRANH CHP T AI V GII QUYT TRANH CHP T AI THễNG QUA C QUAN HNH CHNH 1.1 Nhng lý lun chung v tranh chp t thụng qua c quan hnh chớnh 1.1.1 Khỏi nim v tranh chp t Theo Lut t nm 2003: "Tranh ... quyt tranh chp t thụng qua c quan hnh chớnh trờn a bn huyn Thanh trỡ Chng 3: Hon thin phỏp lut v gii quyt tranh chp t thụng qua vic nghiờn cu thc trng ỏp dng ti huyn Thanh Trỡ Chng TNG QUAN NHNG ... chc ca c quan hnh chớnh nh nc cú mi quan h trc thuc theo mt th bc cht ch (quan h mnh lnh) to thnh mt h thng thng nht t trung ng xung cỏc cp a phng; - Chc nng quan trng v ch yu ca c quan hnh...
 • 16
 • 1,731
 • 6

Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu quan hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay docx

Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay docx
... người đứng đầu quan hành nhà nước yêu cầu trình hoàn thiện pháp luật trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước Năm là, hoàn thiện pháp luật trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước cần ... trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước theo nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu Hai là, hệ thống pháp luật trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước hành số quy phạm pháp ... nhiệm người đứng đầu trở thành nội dung cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, không tách rời Sáu là, hoàn thiện pháp luật trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước...
 • 19
 • 276
 • 0

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
... thỡ c quan thu thp nhanh chúng v thun tin ú l c quan hnh chớnh nh nc bi c quan hnh chớnh nh nc l c quan qun lý v t ai, l c quan trc tip t chc thc hin cỏc quy nh phỏp lut v cỏc trờn, vy c quan ... quyn gii quyt tranh chp t thụng qua c quan hnh chớnh nh nc 36 Chng 2: THC TRNG P DNG PHP LUT V GII QUYT 41 TRANH CHP T AI THễNG QUA C QUAN HNH CHNH NH NC TRấN A BN TNH NAM NH 2.1 Tng quan v iu kin ... v tranh chp t v gii quyt tranh chp t thụng qua c quan hnh chớnh nh nc thc hin; - ỏnh giỏ thc trng ỏp dng phỏp lut v gii quyt tranh chp t thụng qua cỏc c quan hnh chớnh nh nc trờn a bn tnh Nam...
 • 121
 • 145
 • 0

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội
... loại quan hành nhà nước vào thẩm quyền Theo cách phân loại này, quan hành nhà nước phân thành quan hành nhà nước thẩm quyền chung quan nhà nước thẩm quyền riêng 1.3.2.1 quan hành nhà nước ... Hiến pháp năm 1992: Bộ máy quan quản lý nhà nước bao gồm 03 hệ thống quan: quan lập pháp (Quốc hội), quan pháp (TAND VKSND) quan hành pháp (cơ quan quản lý hành nhà nước) quan hành nhà nước ... quyền giải tranh chấp đất đai 31 1.3 Một số vấn đề lý luận giải tranh chấp đất đai quan hành 35 1.3.1 Khái niệm quan hành nhà nước 35 1.3.2 Phân loại quan hành nhà nước 38 1.3.2.1 quan hành nhà...
 • 106
 • 178
 • 0

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện hoài đức, thành phố hà nội

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện hoài đức, thành phố hà nội
... hạn quan hành nhà nước vị trí, tính chất hệ thống quan nhà nước định10 1.2.1.2 Đặc điểm quan hành nhà nước: quan hành nhà nước loại quan nhà nước, phận cấu thành máy nhà nước Do vậy, quan hành ... Tổng quan vấn đề lý luận tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai thông qua quan hành Nhà nước Chương 2: Pháp luật giải tranh chấp đất đai thông qua quan hành nhà nước thực tiễn thi hành địa bàn ... TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THÔNG QUA QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI 36 2.1 Pháp luật giải tranh chấp đất đai thông qua quan hành Nhà nước ...
 • 99
 • 37
 • 0

Hoàn thiện chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các quan hành chính nhà nước Việt Nam

Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
... viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nguyễn văn tuấN HOàN THIệN CHế KIểM TRA VĂN BảN QUY PHạM PHáP LUậT CủA CáC QUAN HàNH CHíNH NHà NƯớC VIệT NAM Chuyên ngành : Lý luận lịch sử nhà n-ớc pháp ... T kim tra bn ca c quan ban hnh bn (t kim tra) ; (ii) Kim tra ca c quan, ngi cú thm quyn kim tra bn theo nhim v c phõn cụng (kim tra theo thm quyn) Vic kim tra bn theo thm quyn c thc hin c quan ... hot ng kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan ny gúp phn bo v quyn ngi Vit Nam hin Kim tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam cú tớnh cht quan trng bo v quyn ngi Bi...
 • 158
 • 54
 • 0

Hoàn thiện chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các quan hành chính nhà nước Việt Nam

Hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
... tố chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nƣớc Việt Nam 2.2.1 Các yếu tố chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam Một là, quy định pháp luật kiểm tra văn quy phạm ... trò chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam; - Các yếu tố mối quan hệ yếu tố chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam; - Tiêu chí hoàn thiện chế kiểm ... giám sát quan nhà nước có thẩm quy n xã hội 2.1.3 Vai trò chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Việt Nam với...
 • 12
 • 49
 • 0

Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của quan hành chính nhà nước

Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước
... 1: sở lý luận Chương 2: Thực trạng hoạt động máy hành nhà nước Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động máy nhà nước Chương sở lý luận máy hành nhà nước Việt Nam Bộ máy hành nhà nước ... khảo DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UBND CQHCNN BMHCNN Uỷ ban nhân dân quan hành nhà nước Bộ máy hành nhà nước ĐỀ TÀI Thực trạng hoạt động giải pháp nâng cao hiệu hoạt động máy hành nhà nước Phần mở ... nhân dân, làm lòng tin nhân dân nhà nước Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng hoạt động máy hành nhà nước đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động máy hành nhà nước Tình hình nghiên cứu Mục tiêu...
 • 35
 • 277
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện thanh trì thành phố hà nộithực trạng đảm bảo pháp lý về quyền con người qua hoạt động của cơ quan hành chính nhà nướcpháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sởhoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động của ngân hàng thương mại việt nam pdfđịnh của pháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại việt namphân tích địa vị pháp lý của cơ quan hành chính nhà nước7 địa vị pháp lí hành chính của cơ quan hành chính nhà nướctóm tắt luân án tiến sĩ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự việt namtóm tắt luận án tiến sĩ luật họctóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuậthướng dẫn viết tóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sitóm tắt luận án tiên sĩtóm tát luận án tiến sĩVật lí đại cương lương duyên bìnhMẫu Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của ĐảngTỔNG hợp KIẾN THỨC về CHUYÊN đề SÓNG ÁNH SÁNGQuy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu tổng hợp hydrotalcit đa thành phần cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa nhằm chế tạo nhiên liệu kerosen xanh (TT)Bài Tập Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương MạiĐẢNG bộ HUYỆN BÌNH lục (hà NAM) LÃNH đạo xây DỰNG NÔNG THÔN mới từ năm 2008 đến năm 2014ĐẶC điểm dân cư TỈNH HƯNG yênBÁO cáo THỰC tập một số DOANH NGHIỆP vận tải THUỶ bộNGHIÊN cứu điều KIỆN tự NHIÊN và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG HUYỆN đảo KIÊN hải, TỈNH KIÊN GIANGCÁC BIỆN PHÁP GIÚP đỡ học SINH yếu kém TOÁN lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNGNGHIÊN cứu, PHÁT TRIỂN ĂNG TEN VI dải KÍCH THƯỚC NHỎ BĂNG THÔNG SIÊU RỘNGPHÁT TRIỂN KINH tế HUYỆN THANH sơn TỈNH PHÚ THỌ GIAI đoạn 2002 – 2012PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ mộc ở HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ hà nộiĐầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào thực trạng và giải phápGiải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán LC tại MSB sở giao dịchMột số thông tin về thuốc chứa GlycyrrhizinNâng cao hiệu quả TTQT bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP quân độiTăng cường quản lý và sd vốn ODA của Cộng Hòa LB đức trong dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp cá hệ sinh thái rừng thuộc các tính quảng nam, kon tum và gia laiĐấy mạnh tiêu thụ sản phẩm tạịcông ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ anh nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập