Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy học các kiến thức thuộc phần “sinh học cơ thể động vật” sinh học 11 nâng cao THPT khoa luan chinh thuc

Xây dựng bộ liệu hỗ trợ giảng dạy kiến thức phần sinh học thể thực vật sinh học 11 nâng cao THPT

Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ giảng dạy kiến thức phần sinh học cơ thể thực vật sinh học 11 nâng cao THPT
... pháp xây dựng liệu hỗ trợ giảng dạy kiến thức phần Sinh học thể thực vật Sinh học 11 NC – THPT 2.3.4.1 Các nguyên tắc xây dựng Bộ liệu hỗ trợ giảng dạykiến thức phần Sinh học thể thực vật- ... chữ liệu để giảng dạy số thuộc phần Sinh học thể thực vật SGK sinh học 11NC - Khảo sát điều tra tính khả thi, hiệu việc sử dụng liệu hỗ trợ giảng dạy phần Sinh học thể thực vật Sinh học ... chiếu,…) sử dụng PTDH giảng dạy môn Sinh học trường THPT Ý kiến giáo viên liệu hỗ trợ dạy học kiến thức phần Sinh học thể thực vật- Sinh học 11 NC ý kiến HS dạy- học giảng điện tử có nhiều...
 • 56
 • 68
 • 1

Xây dựng bộ liệu hỗ trợ dạy học các kiến thức chương 1 trồng trọt, lâm nghiệp đại cương môn công nghệ 10 THPT

Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ dạy học các kiến thức chương 1 trồng trọt, lâm nghiệp đại cương môn công nghệ 10  THPT
... dịch hại 1. 4.2 Bảng phân phối chương trình chương 1: Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương môn Công nghệ 10 - THPT Chương 1: “Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương Công nghệ 10 - THPT chia ... nguồn liệu phục vụ cho quá trình giảng dạy hiệu quả, quyết định chọn đề tài : "Xây dựng liệu hỗ trợ dạy học kiến thức chương 1: "Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương" môn Công nghệ 10 ... Kết quả xây dựng liệu trực quan hỗ trợ dạy học chương 1: Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương - Công nghệ 10 - THPT 3.3 .1 Hệ thống hình ảnh, video, trắc nghiệm, giáo án mẫu liệu 32...
 • 56
 • 129
 • 0

Xây dung và sử dụng “Bộ liệu hỗ trợ dạy học phần di truyền họcsinh học 12 nâng cao” theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

Xây dung và sử dụng “Bộ tư liệu hỗ trợ dạy học phần di truyền học – sinh học 12 nâng cao” theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh
... tài Xây dung sử dụng Bộ t liệu hỗ trợ dạy học phần di truyền học sinh học 12 nâng cao theo hớng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh Mục đích nghiên cứu Xây dựng sử dụng Bộ t liệu hỗ trợ dạy ... niệm Bộ t liệu hỗ trợ dạy học phần di truyền học - SH 12 NC * Khái niệm Bộ t liệu hỗ trợ dạy học phần di truyền học - SH 12 NC Bộ t liệu hỗ trợ dạy học phần di truyền học - SH 12 NC tập hợp hình ... dạy học phần di truyền học - SH 12 NC theo hớng tích cực hóa hoạt động học tập HS, góp phần đổi PPDH sinh học Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc Bộ t liệu hỗ trợ dạy học phần di truyền học...
 • 45
 • 110
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học đề tài xây dựng bộ công cụ hỗ trợ giải bài tập các hệ mật mã cổ điển

luận văn tốt nghiệp đại học đề tài xây dựng bộ công cụ hỗ trợ giải bài tập các hệ mật mã cổ điển
... cứu đề xuất 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Tìm hiểu cách hệ thống vấn đề hệ mật cổ điển  Nêu phương pháp tạo mật giải mật hệ  Nghiên cứu đề giải thuật dùng để cài đặt hệ mật cổ điển ... Luận Văn Tốt Nghiệp LỜI CẢM ƠN  Sau học luận văn Xây dựng công cụ hỗ trợ giải tập hệ mật cổ điển , lời cảm ơn muốn nói lời cảm ơn đến thân Vì thực nổ lực cố gắng để hoàn thành luận văn ... hệ mật khác, mang tính tương đối đơn giản, dễ hiểu nên thích hợp cho việc học tập nghiên cứu Chính vậy, mục Luận Văn Tốt Nghiệp đính luận văn tìm hiểu xây dựng công cụ giải tập hệ mật cổ...
 • 82
 • 192
 • 2

Ứng dụng bản đồ duy hỗ trợ giảng dạy một số kiến thức vật lí phổ thông

Ứng dụng bản đồ tư duy hỗ trợ giảng dạy một số kiến thức vật lí phổ thông
... Vì sử dụng BĐTD dạy học vật ?     1.BĐTD chứa đựng nhiều yếu tố vận dụng cho dạy học VL 2.Dự án THCS II tập huấn sử dụng BĐTD QLGD đổi PPDH 3 .Một số GV VL sử dụng BĐTD dạy học VL ... cực nhận thức giúp họ có kế hoạch hoạt động nhận thức Có thể sử dụng lại BĐTD việc bổ sung KT cụ thể sau HS học xong phần KT   Giới thiệu KT vật học II.BĐTD hỗ trợ dạy học kiến thức   ... THCS gia đình HS có máy tính nên XD BĐTD máy tính 8.BĐTD sử dụng khâu trình dạy học VL Giới thiệu số ứng dụng BĐTD dạy học môn vật  I Lập BĐTD theo đề cương (BĐTD tổng quát)  1.Ghi chép...
 • 9
 • 106
 • 0

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 – THPT - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỊA LÝ

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 – THPT - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỊA LÝ
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC QUẢN THỊ MỸ DUNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 THPT CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÍ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng ... ữ q ì dạy , ó ầ ự ệ mụ đ m dạy i , nhi , giới h n h i nghi n Đề “ ụ đề l ậ ì ứ n l ậ lượ dạy í 10 ự ễ ủ ệ ậ dụ dạy Đị 10 đó, ằm â ườ ứ l ậ ì - Vậ dụ l ậ Đị 10 ế - ế ậ 10 - ự ủ ... LÍ LUẬN VÀ TH C TI N C A PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 10 - THPT 1.1 C s n K a ài ề d d D ữ ấ đề a ro ọ í ọ ô ọ a ề ảo 1141 Q 1142 Ý 1.1.4.5 ậ 10...
 • 58
 • 267
 • 1

Xây dựng quy trình thiết kế kế hoạch dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chương nitơ photpho (hóa học 11 nâng cao)

Xây dựng quy trình thiết kế kế hoạch dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chương nitơ photpho (hóa học 11 nâng cao)
... ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ OANH XÂY DỰNG QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNGGIẢNG DẠY CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO (HÓA HỌC 11 NÂNG CAO) Chuyên ngành: Lí luận Phương pháp dạy học ... dạy học để thiết kế lên lớp Xuất phát từ trăn trở chọn đề tài : Xây dựng quy trình thiết kế kế hoạch dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chương NITƠ -PHOTPHO (Hóa học 11 nâng cao) ” Mục ... dạy học + Điều tra thái độ học sinh môn hóa học 41 CHƯƠNG 2: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC NHẰM NÂNG CÁO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC 2.1 Algorit quy trình thiết kế kế hoạch dạy...
 • 150
 • 90
 • 0

Xây dựng trang web liệu hỗ trợ giảng dạy phần hiđrocacbon mạch hở SGK hóa học lớp 11 nâng cao trường THPT

Xây dựng trang web tư liệu hỗ trợ giảng dạy phần hiđrocacbon mạch hở  SGK hóa học lớp 11 nâng cao trường THPT
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC ===***=== TRƯƠNG THỊ KIỀU LOAN XÂY DỰNG TRANG WEB TƯ LIỆU HỖ TRỢ DẠY HỌC PHẦN “HIĐROCACBON MẠCH HỞ” - SGK HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO TRƯỜNG THPT KHÓA ... 2.1 Trang chủ website 2.4 Kết xây dựng trang Web liệu hỗ trợ dạy học phần Hiđrocacbon mạch hở trường THPT Tôi hoàn thiện quy trình xây dựng trang Web liệu hỗ trợ dạy học phần mềm Microsoft ... nghiên cứu Xây dựng trang Web liệu hỗ trợ dạy học môn học Hóa học nhằm nâng cao hiệu việc dạy học môn Hóa học nói chung phần Hóa học Hữu lớp 11 nói riêng trường Trung học phổ thông (THPT) Giả...
 • 61
 • 112
 • 0

XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

 XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN  ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
... Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đánh giá kiến thức môn tự chọn chương trình Giáo dục Thể chất cho sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Nội Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng câu ... VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2.1 Chương trình đào tạo môn tự chọn chương trình GDTC cho sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Nội [21] Môn học tự chọn chương trình ... thực hành 40 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỀ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDTC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 3.1 Cơ sở lý luận phương...
 • 111
 • 908
 • 3

luận văn tốt nghiệp đề tài xây dựng bộ công cụ hỗ trợ giải bài tập hệ mật mã des và rsa

luận văn tốt nghiệp đề tài xây dựng bộ công cụ hỗ trợ giải bài tập hệ mật mã des và rsa
... mật DES RSA thực nhằm mục đích hỗ trợ cho việc học tập nghiên cứu mật học 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI  Đề tài phải hệ thống lại kiến th ức hệ mật DES RSA Xây dựng công cụ giải tập hệ mật ... số đề tài mật học Những đề tài mang tính chất nghiên cứu hệ mật mã, em nhận thấy chưa có đề tài mang tính chất hỗ trợ giáo dục Chính điều này, đề tài Xây dựng công cụ hỗ trợ giải tập hệ mật ... hai hệ mật GVHD: Thầy Lê Đức Thắng -9- SVTH: Phạm Ngọc Quyền này, đề tài xây dựng Bộ công cụ hỗ trợ giải tập hệ mật DES RSA xây dựng nhằm tạo tảng cho việc học tập nghiên cứu mật học...
 • 88
 • 156
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học ứng dụng điện toán đám mây xây dựng bộ công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm trực tuyến

luận văn tốt nghiệp đại học ứng dụng điện toán đám mây xây dựng bộ công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm trực tuyến
... LVTN: Công Cụ Thiết Kế CSDL Online GVHD: Ts.TRẦN CAO ĐỆ TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ HỖ ... cấp dịch vụ đám mây công cộng xây dựng cho nhà phát triển họ môi trƣờng phát triển trực tuyến (online) nhƣ công cụ Visualforce Salesforce hay theo infoworld, môi trƣờng phát triển ứng dụng dựa tảng ... ứng dụng tƣơng tự Chúng ta phải tích lũy kinh nghiệm từ đầu sử dụng công cụ hoàn toàn với chƣa chúng hỗ trợ tốt công cụ trƣớc Và điều dự án kéo dài năm việc sử dụng công cụ tháng nhƣng công cụ...
 • 99
 • 357
 • 1

luận văn sư phạm địa xây dựng bộ liệu phục vụ cho việc thiết kế bài giảng điệntử - chương trình đại lý lớp 10 cải cách - phần địa lý kinh tế xã hội (chơng vii, viii, ix)

luận văn sư phạm địa xây dựng bộ tư liệu phục vụ cho việc thiết kế bài giảng điệntử - chương trình đại lý lớp 10 cải cách - phần địa lý kinh tế xã hội (chơng vii, viii, ix)
... tài cần đạt đến liệu phục vụ cho việc thiết kế giảng điện tử cho chương trình địa lớp 10 cải cách phần địa kinh tế hội (chương VII, VIII, IX) đĩa CD Từ liệu giúp cho GV thu hẹp ... tài: “ Xây dựng liệu phục vụ thiết kế giảng điện tử - chương trình Địa lớp 10 cải cách - phần địa kinh tế hội (chương VII, VIII ,IX) Mong với đề tài góp phần nhỏ công sức để việc soạn ... nghiệp CHƯƠNG BỘ TƯ LIỆU PHỤC VỤ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỚP 10 CẢI CÁCH BAN CƠ BẢN (PHẦN NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ) Bộ sưu tập liệu phục vụ giảng dạy dịa lí lớp 10 cải cách (phần...
 • 68
 • 76
 • 0

luận văn sư phạm địa xây dựng bộ liệu phục vụ thiết kế bài giảng điện tử cho chương trình địa lý lớp 12 ban bản – phần địa lý các vùng kinh tế

luận văn sư phạm địa xây dựng bộ tư liệu phục vụ thiết kế bài giảng điện tử cho chương trình địa lý lớp 12 ban cơ bản – phần địa lý các vùng kinh tế
... cách thiết kế giảng điện tử cách giảng dạy đạt hiệu chương trình địa tự nhiên lớp 10  Xây dựng liệu phục vụ thiết kế giảng điện tử - chương trình địa lớp 10 cải cách phần địa kinh ... việc thiết kế giáo án điện tử chương trình địa lớp 12 phần địa vùng kinh tế Bên cạnh phục vụ cho thiết kế giáo án điện tử, liệu phục vụ cho giảng dạy nghiên cứu tất GV (kể việc giảng ... học Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp Trong đề tài luận văn mình, nghiên cứu xây dựng liệu phục vụ thiết kế giảng điện tử cho chương trình địa lớp 12 ban phần địa vùng kinh tế Vì nhìn nhận...
 • 94
 • 195
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập