Bút pháp sáng tác của nhạc sĩ doãn nho trong hai tác phẩm thánh gióng và khúc tưởng niệm

Bút pháp sáng tác của nhạc Doãn Nho trong hai tác phẩm Thánh gióng Khúc tưởng niệm

Bút pháp sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho trong hai tác phẩm Thánh gióng và Khúc tưởng niệm
... Cấu trúc tác phẩm Khúc tưởng niệm cho giọng Soprano dàn nhạc giao hƣởng Tác phẩm Khúc tưởng niệm cho giọng Soprano dàn nhạc giao hưởng nhạc Doãn Nho sáng tác vào năm 1991 Đây tác phẩm diễn ... dàn nhạc giao hưởng (1991) Với mong muốn tìm hiểu đặc điểm âm nhạc nhạc Doãn Nho, nên chọn hai tác phẩm để làm đề tài cho luận văn Đề tài luận văn là: BÚT PHÁP SÁNG TÁC CỦA NHẠC SĨ DOÃN NHO TRONG ... nhiên, tác phẩm Thánh Gióng Khúc tưởng niệm hai tác phẩm viết cho dàn nhạc giao hưởng nên nhắc lại tác giả có thay đổi phối khí âm vực thể Việc nhắc lại nguyên dạng chủ đề tác phẩm nhạc Doãn Nho...
 • 94
 • 6
 • 0

một số biện pháp tu từ trong ca từ các sáng tác của nhạc trịnh công sơn

một số biện pháp tu từ trong ca từ các sáng tác của nhạc sĩ trịnh công sơn
... Tổng quan biện pháp nghệ thuật ca từ nhạc Trịnh Công Sơn Các biện pháp tu từ ca từ Trịnh Công S ơn 3.1 So sánh tu từ ca từ nhạc Trịnh Công Sơn 3.2 Hình ảnh ẩn dụ ca từ nhạc Trịnh Công S ... Một số biện pháp tu từ ca từ sáng tác nhạc Trịnh Công Sơn Tiều sử nhạc Trịnh Công S ơn 1.1 Tiểu sử Trịnh Công Sơn 1.2 Sự nghiệp sáng tác Trịnh Công S ơn 1.3 Nội dung sáng tác Trịnh Côn Sơn ... CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TU TỪ TRONG CA TỪ CỦA NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN Tiều sử Trịnh Công Sơn Trịnh Công Sơn (28/2/1939 – 1/4/2001), nhạc lớn Tân nhạc Việt Nam Trong nghiệp âm nhạc, ông sáng tác...
 • 75
 • 240
 • 0

NGHIÊN CỨU TỪ “NGƯỜI” TRONG MỘT SỐ NHẠC PHẨM CỦA NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN ĐỀ XUẤT CÁCH DỊCH TƯƠNG ỨNG CỦASANG TIẾNG PHÁP ppt

NGHIÊN CỨU TỪ “NGƯỜI” TRONG MỘT SỐ NHẠC PHẨM CỦA NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN VÀ ĐỀ XUẤT CÁCH DỊCH TƯƠNG ỨNG CỦA NÓ SANG TIẾNG PHÁP ppt
... viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 3.2 Nghiên cứu từ NGƯỜI số nhạc phẩm nhạc Trịnh Công Sơn Sau đọc nhạc phẩm nhạc Trịnh Công Sơn, rút đƣợc 164 ngữ cảnh có chứa từ ... viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 1.2 Đối tượng nghiên cứu Từ NGƢỜI số nhạc phẩm nhạc Trịnh Công Sơn 1.3 Phạm vi nghiên cứu 164 ngữ cảnh có chứa từ NGƢỜI 84 nhạc phẩm nhạc ... luận Tóm lại, sau nghiên cứu tiến hành dịch 164 ngữ cảnh có chứa từ NGƢỜI 84 nhạc phẩm nhạc Trịnh Công Sơn, rút kết luận việc dịch từ NGƢỜI tuân theo quy tắc từ vựng, ngữ pháp ngữ nghĩa Nhƣng...
 • 5
 • 157
 • 0

tóm tắt luận án tiến những thủ pháp sáng tác trong một số trường phái âm nhạc thế kỷ XX

tóm tắt luận án tiến sĩ những thủ pháp sáng tác trong một số trường phái âm nhạc thế kỷ XX
... hình nghiên cứu thúc chọn viết Luận án tiến nghệ thuật âm nhạc với đề tài Những thủ pháp sáng tác số tr-ờng phái âm nhạc kỷ XX Lịch sử vấn đề Chúng ta b-ớc sang kỷ XXI đ-ợc m-ời năm, việc hệ thống ... sáng tác âm nhạc kỷ XX Luận án đề tài thuộc lĩnh vực lịch sử âm nhạc Những nghiên cứu luận án rút kết luận: - Quan niệm âm nhạc thính phòng giao h-ởng Việt Nam d-ới góc độ khuynh h-ớng sáng tác ... giả tiêu biểu âm nhạc Việt Nam nói chung có điểm tác phẩm khí nhạc tác giả có sáng tác Ngoài tài liệu đ-ợc xuất có số luận văn, luận án chuyên ngành lý luận âm nhạc đề cập đến số khía cạnh liên...
 • 24
 • 135
 • 0

nhung tac pham cua nhac si beethoven

nhung tac pham cua nhac si beethoven
... tấu đàn dây số 12–16 Grosse Fuge, Opus 127, 130–135 (Beethoven) Tứ tấu đàn dây số 12 cung Mi giáng trưởng (1825) Tứ tấu đàn dây số 13 cung Si giáng trưởng (1825) Tứ tấu đàn dây số 14 cung Đô thăng ... (1815) Ouverture Die Weihe des Hauses ("Hiến dâng Nhà"; 1822) Tác phẩm nhạc phòng Các tứ tấu đàn dây Beethoven gần tiếng giao hưởng Ông soạn nhạc phòng cho vài loại đồng diễn khác, bao gồm ba dương ... tấu đàn dây số cung Đô thứ (1801) Tứ tấu đàn dây số cung La trưởng (1801) Tứ tấu đàn dây số cung Si giáng trưởng (1801) Giữa Ba tứ tấu đàn dây số ("Rasumovsky"; 1806) Tứ tấu đàn dây số cung Fa...
 • 5
 • 474
 • 2

Những thủ pháp sáng tác trong một số trường phái âm nhạc thế kỷ XX

Những thủ pháp sáng tác trong một số trường phái âm nhạc thế kỷ XX
... nghệ thuật âm nhạc với đề tài Những thủ pháp sáng tác số trường phái âm nhạc kỷ XX Lịch sử đề tài Chúng ta b-ớc sang kỷ XXI đ-ợc m-ời năm, việc hệ thống lại thủ pháp sáng tác âm nhạc kỷ XX qui mô ... quát hệ thống hóa thủ pháp sáng tác âm nhạc kỷ XX Từ cách phân tích, khái quát đánh giá, hy vọng đ-a số nhận xét có sở nét trội thủ pháp sáng tác số tr-ờng phái âm nhạc kỷ XX khí nhạc Việt Nam, ... nhạc kỷ XX Trong phần nửa đầu kỷ XX đề cập đến ba tr-ờng phái âm nhạc ấn t-ợng, tân cổ điển biểu nhạc sĩ tiêu biểu tr-ờng phái Phần nửa sau kỷ XX giới thiệu khái quát số khuynh h-ớng âm nhạc...
 • 117
 • 336
 • 2

Cảm hứng sáng tạo bút pháp thể hiện của ts aitmatốp qua giamilia truyện núi đồi thảo nguyên

Cảm hứng sáng tạo và bút pháp thể hiện của ts aitmatốp qua giamilia truyện núi đồi và thảo nguyên
... trình sáng tác Ts. Aitmatốp vị trí Giamilia Truyện núi đồi thảo nguyên nghiệp văn học ông Chơng Cảm hứng sáng tạo Ts. Aitmatốp Giamilia Truyện núi đồi thảo nguyên Chơng Bút pháp thể Ts. Aitmatốp Giamilia ... biết cảm hứng sáng tạo bút pháp thể nhà văn Giamilia Truyện núi đồi thảo nguyên Đối tợng nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiên cứu Luận văn đề cập khía cạnh sáng tác Ts. Aitmatốp - vấn đề cảm hứng ... cứu Ts. Aimatốp tập Giamilia Truyện núi đồi thảo nguyên - Cố gắng tái cách đầy đủ có hệ thống nội dung tác phẩm Giamilia Truyện núi đồi thảo nguyên - Phân tích đặc sắc phơng diện cảm hứng sáng tạo...
 • 54
 • 409
 • 3

Bút pháp kí sự của Lê Hữu Trác qua đoạn trích "Vào phủ chúa Trịnh" ppt

Bút pháp kí sự của Lê Hữu Trác qua đoạn trích
... nhà chúa Cái tài Hữu Trác chỗ: ông việc tự nói lên tất ý nghĩa Hữu Trác tổ chức điểm nhìn trần thuật linh hoạt Có đoạn việc kể theo quan sát nhân vật xưng Có đoạn nhà văn nhân vật quan ... tăng chất trữ tình cho tranh thực toàn vẹn quang cảnh cung cách sinh hoạt nơi phủ chúa Bút pháp (du kí, nhật kí, hồi ) kết hợp hoà lẫn với bút pháp châm biếm văn khoa học xen kẽ văn trữ ... sâu sắc, táo bạo Mở đầu đoạn trích kiện cụ thể, chân thực Tính chất bút pháp Hữu Trác thể rõ cách ghi tỉ mỉ việc, thời gian Nhà văn kết hợp biện pháp kể khách quan với nghệ thuật gợi không...
 • 7
 • 549
 • 2

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÁC PHẨM " “Em đứng giữa giảng đường hôm nay” của nhạc Tân Huyền " potx

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÁC PHẨM
... ca khúc: “Em đứng giảng đường hôm nay” nhạc Tân Huyền nhiều ca khúc có chủ đề để phân tích Trước sâu vào phân tích ca khúc “Em đứng giảng đường hôm nay” tìm hiểu đôi chút nhạc Tân Huyền – ... kết thúc tác phẩm âm chủ giọng amoll Ca khúc “Em đứng giảng đường hôm nay” nhạc sỹ Tân Huyền viết nhịp 2/4 với nhịp độ vừa phải, với tiết tấu đặn thay đổi tạo gắn kết nhịp nhàng đoạn tác phẩm Dù ... khúc “ Em đứng giảng đường hôm nay” nhạc Tân Huyền Đề bài: Bài làm Lịch sử Việt Nam vào cuối năm 60 kỷ XX giai đoạn lịch sử đặc biệt: Miền Bắc vừa khẩn trương xây dựng đất nước, vừa tích cực...
 • 8
 • 318
 • 2

Tính ngụy tạo của khái niệm phương pháp sáng tác trong lí luận phê bình văn học

Tính ngụy tạo của khái niệm phương pháp sáng tác trong lí luận phê bình văn học
... nghĩa thực” Việc coi phương pháp sáng tác phương pháp phê bình chứng tỏ khái niệm thiếu khoa học, đồng sáng tác phê bình, hai lĩnh vực khác Sự phát triển luận phê bình văn học kỉ XX cho thấy ... phái, phương pháp sáng tác Vậy thực chất gọi phương pháp sáng tác mà lâu người ta nhiều luận gì? Theo thuyết sáng tác thuyết sáng tác phương pháp sáng tác Thực vậy, xem lại giáo trình luận ... phương pháp phê bình văn học thực xã hội chủ nghĩa phát động quần chúng phê bình văn học Quần chúng có quyền phê bình nghệ thuật Ai trở thành nhà phê bình văn học, phát thấy sáng tác xa rời phương...
 • 11
 • 71
 • 1

đặc điểm phương pháp sáng tác hiện thực chủ nghĩa trong tác phẩm epghênhi ônêghin của alêchxan xecghêêvits puskin

đặc điểm phương pháp sáng tác hiện thực chủ nghĩa trong tác phẩm epghênhi ônêghin của alêchxan xecghêêvits puskin
... TÁC GIẢ TÁC PHẨM 1.1 Một số vấn đề phương pháp sáng tác thực chủ nghĩa 1.1.1 Phương pháp sáng tác thực chủ nghĩa gì? Cũng giống với chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa thực phê phán vừa có nghĩa trào ... Trang 39 đặc điểm phương pháp sáng tác thực chủ nghĩa nhận định giá trị chúng phần trình bày CHƯƠNG : ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC HIỆN THỰC CHỦ NGHĨA QUA TÁC PHẨM EPGHÊNHI ÔNÊGHIN 2.1.Nguyên ... pháp sáng tác thực chủ nghĩa 1.1.1 Phương pháp sáng tác thực chủ nghĩa 1.1.2 Cơ sở hình thành phương pháp sáng tác chủ nghĩa thực 1.1.2.1 Cơ sở xã hội 1.1.2.2 Cơ sở ý thức 1.1.3 Các nguyên tắc sáng...
 • 93
 • 1,174
 • 6

Phân tích Bút pháp kí sự của Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

Phân tích Bút pháp kí sự của Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh
... nhà chúa Cái tài Hữu Trác chỗ: ông việc tự nói lên tất ý nghĩa Hữu Trác tổ chức điểm nhìn trần thuật linh hoạt Có đoạn việc kể theo quan sát nhân vật xưng Có đoạn nhà văn nhân vật quan ... quan lại bất tài, ăn bám Các nhà nho xưa nói Nhưng đoạn trích này, tác giả không ngần ngại để “Tôi” đóng vai trò quan trọng Vào phủ chúa Trịnh thể trực tiếp cá nhân người cầm bút Qua đoạn trích ... tình với Hữu Trác thái độ mỉa mai châm biếm lộng quyền, tiếm lễ chúa Trịnh Sâm lúc Quang cảnh cung cách sinh hoạt phủ chúa ghi lại tỉ mỉ qua mắt quan sát thầy thuốc lần bước chân vào giới...
 • 3
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những sáng tác của nhạc sĩ hoàng hiệpsự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ nguyễn đức toàncác sáng tác của nhạc sĩ nguyễn hải phongnhững sáng tác của nhạc sĩ nguyễn đức cườngnhững sáng tác của nhạc sĩ phó đức phươngcác sáng tác của nhạc sĩ nguyễn văn týsáng tác của nhạc sĩ hoàng hiệpcâu 11 bài hát chú voi con ở bản đôn mà các em vừa nghe là sáng tác của nhạc sĩ nàocác tác phẩm của nhạc sĩ phó đức phươngnghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở việt nam khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phónhung tac pham cua nhac si phan huynh dieuphương pháp sáng tác nhạcphương pháp học đàn organ của nhạc sĩ lê vũcac tac pham cua nhac si modabut phap uoc le cua nguyen du qua doan trich chi em thuy kieumặt cắt và hình cắtt20b tiet55 u9 speakingt21b tiet59 u10 readingTIEU LUAN NK THEP o CTY CP TONG BH BO TM IUHTIEU LUAN NK THEP PHE LIEU o CTY CN TAU THUY NGO QUYEN IUHt24 tiet67 u11 writingTIEU LUAN NK LINH KIEN XE MAY TAI CTY QHQT DTSX IUHTIEU LUAN BH27 IUHBáo cáo Thực tập ở Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang và Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm thực phẩm vi sinh Hà Nộit28 tiet79 u13 listeningTIEU LUAN BH24 IUHTIEU LUAN BH XNK HANG HOA BANG DUONG BIEN TAI BAO MINH HN IUHTIEU LUAN BH y TE HS SV IUHtua35a tiet98 u16 writingTuan30 bai 9vai trò và triển vọng phát triển của ngành điện tử trong đời sốngTóm tắt Thiết kế điều khiển đồng bộ robot 4 bậc tự doĐỀ CƯƠNG ôn tập HOA 11TIEU LUAN XK GOM XD TAI TOCONTAP IUHTIEU LUAN BH TNDS IUH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập