KTHK II môn sinh 10 nâng cao định dạng test pro vũ thị thùy linh

KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH 11 – NÂNG CAO doc

KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH 11 – NÂNG CAO doc
... Thụ tinh II: Thụ phấn III: Tạo hạt phấn tạo túi phôi IV: Tạo hạt Thứ tự giai đoạn trình sinh sản hữu tính thực vật có hoa là: A I, II, III, IV B III, II, I, IV C II, III, I, IV D IV, III, II, I Câu ... mô II: Cơ quan hệ quan hình thành từ mô III: Hợp tử phân chia nhiều lần tạo khối tế bào phôi IV: Kết hình thành thể non Biến đổi xảy giai đoạn phôi theo thứ tự A III -II- I-IV B I-IV-III -II C I -II- III-IV ... hoa, nẩy mầm đóng mở khí khổng C Kìm hãm sinh trưởng phát triển Trang 5/7 - Mã đề thi 570 D Điều hòa hoạt động sinh trưởng Câu 37: Tốc độ, giới hạn sinh trưởng phát triển loài động vật khác...
 • 7
 • 139
 • 0

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn SINH HỌC NÂNG CAO ; lớp 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn SINH HỌC NÂNG CAO ; lớp 10
... hợp đúng là A I – (3) ; II – (2 ); III – (4 ); IV – (1) B I – (1) ; II – (2 ); III – (3 ); IV – (4) C I – (1) ; II – (2 ); III – (3 ); IV – (4) D I – (4) ; II – (2 ); III – (3 ); IV – (1) Câu 38: Ghép ... – (4 ); (II) – (3 ); (III)- (2 ); (IV) – (1) B (I) – (2 ); (II) – (4 ); (III)- (3 ); (IV) – (1) C (I) – (4 ); (II) – (2 ); (III)- (3 ); (IV) – (1) D (I) – (2 ); (II) – (4 ); (III)- (1 ); (IV) – (3) Câu 18: ... C Trang 3/4 - Mã đề thi 401 Loài thuộc nhóm vi sinh vật ưa lạnh là (I) ; thuộc nhóm ưa ấm là (II) A (I) – (1 ); (II) – (2) B (I) – (2 ); (II) – (3) C (I) – (4 ); (II) – (1) D (I) – (4);...
 • 4
 • 99
 • 0

Vật lý 10 nâng cao - ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN docx

Vật lý 10 nâng cao - ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN docx
... lượng vật Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo Bi ghi viên - Vận dụng kiến thức, - Yêu cầu HS viết biểu Điều kiện cân viết biểu thức định luật II thức định luật II vật xem Niu-tơn trường hợp Niu-tơn ... biểu định luật II - Nhận xét câu trả lời   F F Biểu thức: a  ; a  m m Niu-tơn, viết công thức - Yêu cầu HS phát Trong trường hợp vật (15.1) biểu định luật II Niuchịu tc dụng nhiều - Đọc SGK phần ... giáo Bi ghi viên - Quan sát hình 15.1 - Yêu cầu HS quan sát Định luật II Newton SGK hình 15.1 - Trả lời câu hỏi C1 - Nêu câu hỏi C1 “Vectơ gia tốc vật hướng - Tìm mối quan hệ - Hướng dẫn HS, dẫn...
 • 8
 • 1,403
 • 15

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn SINH 12 NÂNG CAO

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn SINH 12 NÂNG CAO
... (1) ; (II) – (2) ; (III) - (3) B (I) - (2) ; (II) – (3) ; (III) - (1) C (I) - (3) ; (II) – (2) ; (III) - (1) D (I) - (2) ; (II) – (1) ; (III) - (3) Câu 15: Trong trường hợp sau đây, cạnh tranh ... nước sớm rụng (III) Tự tỉa cành (3) Các sống nhóm chống lại tác động gió, bão, hạn chế nước so với sống riêng rẽ A (I) - (3) ; (II) – (2) ; (III) - (1) B (I) - (1) ; (II) – (2) ; (III) - (3) C (I) ... phân bố đồng đều, cá thể cạnh tranh gay gắt (II) Phân bố ngẫu nhiên (2) Điều kiện sống phân bố đồng đều, hỗ trợ cá thể yếu (III) Phân bố theo nhóm (3) Điều kiện sống phân bố không đều, cá thể...
 • 5
 • 121
 • 2

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn SINH HỌC NÂNG CAO ; lớp 11

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn SINH HỌC NÂNG CAO ; lớp 11
... thức sinh sản vô tính (cột B) Sán lông I Phân đôi Mối II Nảy chồi Trùng biến hình III Phân mảnh Bọt biển IV Trinh sinh A – II; – III; – IV; – I B – III; – IV; – I; – II C – II; – IV; – III; – ... II; – III; – IV; – I B – III; – IV; – I; – II C – II; – IV; – III; – I D – IV; – I; – III; – II Câu 20: Cơ sở khoa học sinh sản vô tính động vật là: A nguyên phân biệt hóa tế bào B giảm phân biệt ... thành thể (1) (2) là: A trứng, sinh dưỡng B sinh dưỡng, trứng C sinh dưỡng, sinh sản D trứng, tinh trùng Câu 22: Điền từ vào chỗ trống câu sau: “……là hình thức sinh sản giao tử đơn bội không...
 • 4
 • 310
 • 0

bài 45(sinh 10 nâng cao)

bài 45(sinh 10 nâng cao)
... BÀI 45: VI BỆNH ỨNG RÚT RÚT GÂY DỤNG CỦA VI NỘI DUNG BÀI HỌC  I Vi rút gây bệnh  II.ứng dụng vi rút thực tiễn Bảo vệ đời ... thể người bệnh ung thư Trò bệnh ung thư gan:  Vi-rút NV1020 có khả tiêu diệt tế bào ung thư mà khơng làm hại cho mơ lành xung quanh  NV1020 phiên điều chỉnh vi-rút gây bệnh mụn giộp (herpes...
 • 22
 • 1,140
 • 1

Ôn tập học kỳ 1 môn toán 10 (nâng cao)

Ôn tập học kỳ 1 môn toán 10 (nâng cao)
... ) = ( x 1) ( x ) ,1 x 1, 5 Câu 47 P N Cõu/ 10 A x B x x x C x x x D x x x Cõu/ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A x x x B x x x C x x D x x 11 12 13 14 x 15 16 17 18 19 20 x x x x 31 x 35 x ... y = ữx + m + 2006 2007 12 0 11 x + 2007 ; (m l tham s) Câu 16 im no sau õy nm trờn ng thng x + y = : (A) ( 1; 0 ) ; (B) ( 1; 1) ; (C) ( 1; ) ; (D) ( 0 ;1) Câu 17 Chn kt qu ỳng Hm s y = x ... bt u sai t bc no: (A) Bc 1: Gi s n chia ht cho v n khụng chia ht cho (B) Bc 2: Khi ú n = n.n , v n = 5k + (C) Bc 3: Suy n = ( 5k + 1) = 25k + 10 k + (D) Bc 4: Do 25k ;10 k chia ht cho 5; khụng...
 • 8
 • 806
 • 14

kiểm tra học kì II địa lí 10 nâng cao

kiểm tra học kì II địa lí 10 nâng cao
... Trờng thpt hơng khê Môn : Địa ( Ban nâng cao ) Kiểm tra học II Điểm Họ tên:.Lớp 10C Đề ra: I Trắc nghiệm khách quan (3 điểm): Hãy khoanh tròn ý trả ... ta qua năm? b Qua biểu đồ rút nhận xét? Trờng thpt hơng khê Môn : Địa ( Ban nâng cao) Kiểm tra học II Điểm Họ tên:Lớp 10C Đề ra: I Trắc nghiệm khách quan (3 điểm): Hãy khoanh tròn ý trả ... hơng khê Kiểm tra học II Môn : Địa ( Ban nâng cao) Họ tên:Lớp 10C Đề ra: I Trắc nghiệm khách quan (3 điểm): Hãy khoanh tròn ý trả lời câu sau Câu 1: Đạt hiệu kinh tế cao cự li vận chuyển...
 • 5
 • 566
 • 0

kt sinh 10 nang cao 1 tiet ki 2

kt sinh 10 nang cao 1 tiet ki 2
... số lượng tế bào ban đầu 20 Sau 15 phút, điều ki n nuôi cấy thích hợp, số lượng tế bào quần thể vi sinh vật 40 Vậy thời gian hệ A 20 phút B 10 phút C 15 phút D 25 phút Câu 27 : Vì sau rửa rau sống ... B C D Câu 14 : Nhiệt độ thích hợp vi khuẩn ưa ấm là: A Nhiệt độ sinh trưởng thích hợp 55 – 650 C B Nhiệt độ sinh trưởng thích hợp 20 -400 C C Nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 85 – 11 0 C D Sinh trưởng ... tục? A Vi sinh vật tổng hợp mạnh mẽ ADN prôtêin có enzim B Vi sinh vật chưa phân chia C Vi sinh vật thời kì thích ứng với môi trường sống D Vi sinh vật bắt đầu phân chia Câu 21 : Các vi sinh vật...
 • 3
 • 291
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II MÔN SINH 10 NĂM HỌC 2009-2010

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II MÔN SINH 10 NĂM HỌC 2009-2010
... axetic 10 sinh trưởng vi sinh vật gì? Thời gian thaế hệ gì? a khái niệm sinh trưởng: Là sinh trưởng quần thể vi sinh vật tăng số lượng tế bào cho quần thể b.Thời gian hệ: Là thời gian từ sinh tế ... cấy không liên tục gì? ứng dụng? môi trường nuôi cấy không liên tục, không bổ sung chất dinh dưỡng không lấy sản phẩm chuyển hóa vật chất 13.Vi sinh vật nhân thực nhân sơ có hình thức sinh sản ... với thể đa bào: Giúp thể sinh trưởng phát triển - Giúp thể tái sinh mô quan bị tổn thương - Là hình thức sinh sản sinh vật sinh sản sinh dưỡng Diễn biến NST qua kì giảm phân? Ý nghĩa giảm phân...
 • 6
 • 660
 • 1

Đề thi học kì 1 môn Địa 10 nâng cao trường Chu Văn An năm 2013 ppt

Đề thi học kì 1 môn Địa 10 nâng cao trường Chu Văn An năm 2013 ppt
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 NC - ĐỀ SỐ Câu 1: (3 điểm) Đáp án - Chế độ nhiệt nước ta có phân hóa rõ rệt ... tưởng lạc hậu nên Tỉ suất sinh cao, tỉ suất tử giảm thời hòa bình lập lại miền Bắc, đời sống nhân dân cải thi n, mạng lưới y tế phát triển - Giai đoạn 19 79 - 19 94: Tỉ suất sinh giảm mạnh (d/c), ... nhiên giảm nhanh (d/c) Tuy nhiên so với giới mức tăng cao Do: Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình thực hiệu Kinh tế phát triển, mức sống ngày cao, tiến y tế - Giai đoạn 2006 - 2 011 : Tỉ suất...
 • 3
 • 305
 • 5

Đề thi học kì 1 môn Sử 10 nâng cao 1 trường Chu Văn An năm 2013 docx

Đề thi học kì 1 môn Sử 10 nâng cao 1 trường Chu Văn An năm 2013 docx
... TẠO HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 012 - 2 013 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Môn: Lịch sử lớp 10 Nâng cao Dành cho học sinh lớp 10 chuyên Sử Buổi thi: Chiều ngày 22 /12 /2 012 ĐỀ THI SỐ Thời gian làm bài: ... thời gian giao đề Đề thi gồm 01 trang -ĐÁP ÁN Câu (4 điểm): Phân tích thái độ triều đình nhà Nguyễn giai đoạn thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam 18 58 – 18 84 Giai đoạn 18 58 – 18 62: ... diện Giai đoạn 18 62 – 18 84: Triều đình chuyển sang thái độ thỏa hiệp, bạc nhược, cắt đất cầu hòa, thể kí Hiệp ước với thực dân Pháp: - Hiệp ước Nhâm Tuất 18 62: … - Hiệp ước Giáp Tuất 18 74: … - Hiệp...
 • 3
 • 186
 • 0

Đề thi học kì 1 môn Toán 10 nâng cao năm 2013 trường Chu Văn An pdf

Đề thi học kì 1 môn Toán 10 nâng cao năm 2013 trường Chu Văn An pdf
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ – MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM HỌC 2 012 – 2 013 Câu Đáp án Điểm a (0,5 điểm) (1, 0 0,25  2  x  4  x   2  x    điểm) Hàm số ... x 1   x  1   Vậy C ( 1; 0) x  y 1  y  Điều kiện ( x  y)( y  z )( z  x)  Hệ tương đương với 1 1 12  x  y 1  x  12 x    xy  x  y   121 1 1   y   xz ... 2a, AN  AC  2a Từ áp dụng Định lí cos cho 0.25 tam giác AMN : cos MAN  AM  AN  MN  AM AN 0.5 0.25 Vậy BAC  MAN  12 00 2a (0,5 điểm)     1 Ta có AH  ( 1; 0), BH  (1; ...
 • 4
 • 533
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: nhung cau hoi thuc tien mon sinh hoc nang cao 10giáo án sinh 10 nâng caođề thi hk1 môn toán 10 nâng caođề thi học kì môn toán 10 nâng caođề thi học kì 2 môn toán 10 nâng caođề thi học kì 1 môn toán 10 nâng caogiáo án sinh 10 nâng cao 3 cộtđề thi học kì 2 môn hóa 10 nâng caođề thi học kì 1 môn hóa 10 nâng caotrắc nghiệm sinh 10 nâng caoke hoach giang day mon toan 10 nang caohô hấp tế bào sinh 10 nâng caođề kiểm tra học kì ii môn sinh 10bài tập trắc nghiệm sinh 10 nâng caocâu hỏi trắc nghiệm sinh 10 nâng caoLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnHoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hà TâyLL-Trần Phụng Vương-Nâng cao vị trí, vai trò cùa tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nayLL-Trần Thị Hải Yến-Công chức trong nền kinh tế thị trườngLLVLS_Doãn Thị Vân Anh_Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đỗi với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nayLQT_Nguyễn Thị Hương_Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng háo quốc tế trogn điều kiện hội nhân kinh tế quosco tếLQT-Hoàng Tùng-Thách thức do cắt giảm thuế quan khi Việt Nam tham gia tổ chức thương mại thế giớiMô hình hóa hiện tượng SPR của các hạt nano kim loạiCHIẾN LƯỢC MARKETING ONLINE TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG ĐỘT BIẾNDE ANH CHUNG chính thức 16 17 LStu dong hoa va dieu khien toi uutu học tieng anh giao tiepTiểu luận môn lý luận nhà nước và pháp luật giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật ở việt nam hiện nayđề thi violympic toán lớp 3 vòng 14 17 năm học 2010 2011 và 2011 2012MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN CHO TOÁN TỬ ĐẠO HÀM TRÊN THANG THỜI GIAN VÀ ÁP DỤNGĐề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 Trung tâm GDTX Quốc Oai, Hà Nội năm học 2015 2016Luận văn tốt nghiệp thực trạng công tác tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanhDay hoc theo chu de moi truong sinh hoc 9Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu giải trí của công nhân nhà trọ hiện nay