Tong hop de thi HKI tieng anh lop 11 with keydoc

Tổng hợp đề thi HKI tiếng Anh lớp 11 (With key)

Tổng hợp đề thi HKI tiếng Anh lớp 11 (With key)
... GIÁO DUC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC : 2 011 2012 TRƯỜNG THPT SỐ AN NHƠN MÔN THI : TIẾNG ANH 11 đề : 110 2 THỜI GIAN : 45 PHÚT ( Không kể giao đề ) ***** @ ***** Họ tên thí ... HỌC KỲ I LỚP 11 CÔNG LẬP THPT NĂM HỌC 2 011 – 2012 Môn: TIẾNG ANH Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Họ tên: …………………………… – Lớp: ………… – Số báo danh: ……… Mã đề: 371 ... AN NHƠN MÃ ĐỀ : 123 11 B 31 A 12 D 32 C 13 B 14 C 33 A 15 D 34 B 16 B 35 A 17 A 18 A 36 B 19 D 37 B 20 C 38 B 21 B 22 A 39 A 23 A 40 D ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 (2011LỚP: 11 A… TÊN:……………………………...
 • 42
 • 1,313
 • 2

tổng hợp đề thi hki tiếng anh lớp 6 (with key)

tổng hợp đề thi hki tiếng anh lớp 6 (with key)
... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012- 2013 Môn: Tiếng Anh -Lớp Thời gian: 60 phút (Không kề thời gian phát đề) Thí sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra - Họ tên: …………………………… - Lớp: ... TRẬN: Nhận biết TN TL Voc+ Gram 4c 2đ Reading Vận dụng TN TL 2đ 3đ Tổng 4c 2đ 8c 4đ 2c 2đ 4đ 6c 3đ 4c 3đ 10 đ 6c 3đ Writing Tổng Thông hiểu TN TL 2c 1đ 1đ A Matrix THE FIRST SEMESTER TEST SUBJECT: ... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I K6 I.Khoanh tròn từ cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống ( m) 1.A 2.C 3.B 4.A * Mỗi câu 0.5 điểm II Cho...
 • 8
 • 3,326
 • 100

tổng hợp đề thi hki tiếng anh lớp 7 (with key)

tổng hợp đề thi hki tiếng anh lớp 7 (with key)
... twenty-eight days April, June, September and November have thirty days All the rest have thirtyone (30) 26 A from B between C among D to 27 A years B weeks C months D days 28 A one B first C last ... 37 Where does her mother work?  She works in a local hospital. _ VII Fill in each blank with a suitable preposition 38 Our classes always start _at _7 o’clock ... ANSWERS 46 How often you clean the room? A It’s a good idea! 46-C 47 Let’s go somewhere for a swim B She is playing the guitar 47- A 48 What you often after lunch? C Once a week 48-E 49 What is...
 • 14
 • 7,190
 • 546

Tổng hợp đề thi HKI tiếng Anh lớp 12 (With key)

Tổng hợp đề thi HKI tiếng Anh lớp 12 (With key)
... 2011-2 012 MÔN: Anh Văn lớp 12 Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề) (Học sinh làm phiếu trả lời trắc nghiệm) Họ tên: _ Lớp: _ Số báo danh: _ ĐỀ CHÍNH THỨC: Mã đề thi ... determine B disaster C encounter D government ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKI MÔN TIẾNG ANH 12 – NĂM HỌC 2011-2 012 ĐỀ 132 1.C 2.D 3.C 4.C 5.B 6.D 7.C 8.B 9.B 10.D 11.C 12. A 13.D 14.C 15.D 16.B 17.C 18.C 19.C 20.D ... 0m 0% 0s 0m 0% 9s 2.25 m 22.5 % ĐỀ THI CHÍNH THỨC – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2011-2 012 LỚP 12 – MÔN THI : TIẾNG ANH Thời gian làm : 45 phút , không kể thời gian giao đề Code : 135 Identify the one underlined...
 • 29
 • 783
 • 3

Tổng hợp đề thi HKI tiếng Anh lớp 12 (With key)I các tinh

Tổng hợp đề thi HKI tiếng Anh lớp 12 (With key)I các tinh
... TẠO LÂM ĐỒNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 04 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP 12 THPT Năm học: 2011 – 2 012 đề 528 A Môn thi: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) Mark the ... has opened this box for a hundred years A This box has been opened for a hundred years B This box hasn't been opened for a hundred years C This box was opened hundred years ago D This box wasn't ... has the same meaning with the given one 36 Many people think Steve stole the money A The money is thought to be stolen by Steve B Many people think the money is stolen by Steve C Steve is thought...
 • 9
 • 256
 • 2

Tổng hợp đề thi HKI tiếng Anh lớp 8 (With key)

Tổng hợp đề thi HKI tiếng Anh lớp 8 (With key)
... THCS …………………… Lớp : …………………………… Họ Tên : …………… Điểm Giám thị A-LANGUAGE FOCUS : ĐỀ THI KIỂM TRA HKI Năm học : 2012-2013 Môn : Anh Phần Trắc Nghiệm Thời gian 25 phút (không kể phát đề) Giám thị ... Trường THCS …………………… Lớp : …………………………… Họ Tên : …………… Điểm Giám thị ĐỀ THI KIỂM TRA HKI Năm học : 2012-2013 Môn : Anh Phần Tự Luận Thời gian 20 phút (không kể phát đề) Giám thị Giám khảo ... PHÒNG GD & ĐT …………… ĐỀ THI KIỂM TRA HKII Trường THCS …………………… Năm học : 2012-2013 Lớp : …………………………… Môn : Anh Họ Tên : …………… Phần Trắc Nghiệm Thời gian 15 phút (không kể phát đề) Điểm Giám thị...
 • 40
 • 194
 • 0

Tổng hợp đề thi HKI tiếng anh lớp 12 (with key)

Tổng hợp đề thi HKI tiếng anh lớp 12 (with key)
... 2011-2 012 MÔN: Anh Văn lớp 12 Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề) (Học sinh làm phiếu trả lời trắc nghiệm) Họ tên: _ Lớp: _ Số báo danh: _ ĐỀ CHÍNH THỨC: Mã đề thi ... determine B disaster C encounter D government ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKI MÔN TIẾNG ANH 12 – NĂM HỌC 2011-2 012 ĐỀ 132 1.C 2.D 3.C 4.C 5.B 6.D 7.C 8.B 9.B 10.D 11.C 12. A 13.D 14.C 15.D 16.B 17.C 18.C 19.C 20.D ... KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2 012 Môn : TIẾNG ANH - Lớp 12 – Chương trình chuẩn Thời Gian Làm Bài : 45 phút 11 Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mark the letter...
 • 92
 • 224
 • 0

Tổng hợp đề thi HKI tiếng anh lớp 6 (with key)

Tổng hợp đề thi HKI tiếng anh lớp 6 (with key)
... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012- 2013 Môn: Tiếng Anh -Lớp Thời gian: 60 phút (Không kề thời gian phát đề) Thí sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra - Họ tên: …………………………… - Lớp: ... Nhận biết TN TL Voc+ Gram 4c 2đ Reading Vận dụng TN TL 2đ 3đ 2c 1đ 1đ Tổng 4c 2đ 8c 4đ 2c 2đ 4đ 6c 3đ 4c 3đ 10 đ 6c 3đ Writing Tổng Thông hiểu TN TL A Matrix THE FIRST SEMESTER TEST SUBJECT: ENGLISH ... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I K6 I.Khoanh tròn từ cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống ( m) 1.A 2.C 3.B 4.A * Mỗi câu 0.5 điểm II Cho...
 • 8
 • 192
 • 0

Tổng hợp đề thi HKII tiếng Anh lớp 11 (With key)

Tổng hợp đề thi HKII tiếng Anh lớp 11 (With key)
... 5/1,25 40 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II -NĂM HỌC 2010-2 011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 Thời gian: 45 phút Họ tên:……………………………………… Số báo danh:………… (Học sinh làm phiếu trả lời trắc nghiệm) Lớp 11A… Mã đề : 001 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 18 X 19 20 A B C D A B C D ĐÁP ÁN ĐỀ KT HKII – MÔN TIẾNG ANH 11 CB – NĂM HỌC 2010 – 2 011 MÃ ĐỀ C1 ... ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II -NĂM HỌC 2010-2 011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 đề: 001 12 1B 15B 29C 2A 16C 30A 3C 17A 31A 4C 18C 32B 5C 19B 33B 6A 20C 34D 7C 21D 35D 8D 22B 36A 9A 23C 37D 10B 24C 38A 11B...
 • 17
 • 407
 • 1

tổng hợp đề thi hki tiếng anh lớp 9

tổng hợp đề thi hki tiếng anh lớp 9
... GIÁO DỤC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP – NH 2007 - 2008 MÔN KIỂM TRA : TIẾNG ANH Thời gian : 60 phút ( không kể thời gian giao đề ) Họ tên học sinh: Số báo danh ... ate this kind of food in January She hasn’t 4- Walking in the rain gives my brother pleasure My brother enjoys 5- Have you ever played a computer game before? Is this ... have written c have write d has written Many woman today prefer wearing modern clothing traditional clothing a to b with c from d on 10 Mr Nam likes ………… football in the afternoon a playing...
 • 7
 • 2,801
 • 71

tổng hợp đề thi hsg tiếng anh lớp 9 (with key)

tổng hợp đề thi hsg tiếng anh lớp 9 (with key)
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS THỊ XÃ PHÚ THỌ Môn: Tiếng Anh Đề thức Năm học: 2012-2013 (Đề có trang) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Giám khảo số ... ……………………………………………………………………………………………… Sở Giáo dục & Đào tạo TỈNH QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9- THCS **** HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH LISTENING: Mỗi câu cho 0.2 điểm : 15 câu x 0.2 ... - Đúng chủ đề - Đảm bảo nội dung - Đúng tả ngữ pháp - Diễn đạt ý trôi chảy; có kết nối ý The end PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI MÔN: TIẾNG ANH THỜI GIAN...
 • 26
 • 7,797
 • 29

Tổng hợp đề thi HKII tiếng Anh lớp 8 (With key)

Tổng hợp đề thi HKII tiếng Anh lớp 8 (With key)
... the height of the monument to 93 meters The statue was completed in 188 4 in France, and then transported to America in 188 6 Tourists can visit the statue from 9.30 am to pm daily expect Chirstmas ... 35.“I am going to see a movie this evening” Hoa said èHoa said _The end _ ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012 Student’s name:…………………………… Grade Class :8 … Time allowance: 45 minutes ... in 188 4 in America Tourists can not visit the statue on Christmas Day V Complete the second sentence in such a way that is has the same meaning as the first one ( 1,5pts) Can you correct this...
 • 11
 • 297
 • 3

TÀI LIỆU TỔNG hợp đề THI HK1 tiếng anh lớp 11

TÀI LIỆU TỔNG hợp đề THI HK1 tiếng anh lớp 11
... 10 17 18 40 Tài liệu tổng hợp đề thi học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 11 SỞ GIÁO DUC & ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT SỐ AN NHƠN ĐỀ THI HỌC KỲ I – NH : 2 011 2012 MÔN THI : TIẾNG ANH 11 đề : 110 2 THỜI ... 32 Tài liệu tổng hợp đề thi học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 11 50.A THƯ VIỆN SEN VÀNG 33 Đề cương ôn thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 11 (có đáp án) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2 011 - ... 24 Tài liệu tổng hợp đề thi học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 11 SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỒNG ĐẠO ************* ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 11 CÔNG LẬP THPT NĂM HỌC 2 011 – 2012 Môn: TIẾNG ANH...
 • 92
 • 333
 • 0

ĐỀ thi HKI tiếng Anh lớp 11 (With key)

ĐỀ thi HKI tiếng Anh lớp 11 (With key)
... A LISTENING I.(0.25pt/item) a II.(0.25pt/item) Bill b Mary KÌ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I Nămhọc: 2014-2015 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔNTIẾNG ANH 11 b 654-9389 c 5:00 B PHONETICS, GRAMMAR & VOCABULARY I (0.25pt/item)...
 • 3
 • 464
 • 2

Tổng hợp đề thi HSG tiếng anh lớp 9

Tổng hợp đề thi HSG tiếng anh lớp 9
... giáo dục-đào tạo đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh -THCS tỉnh thừa thi n huế năm học 2004-2005 *** Số phách Đề thi thức Môn thi: Tiếng anh lớp (vòng 2) (Do chủ tich HĐ ghi) Ngày thi : 13 - -2005 ... 7B 48- 49 D) READING: I) mi cõu ỳng 0,3: 1B 2A 3C 8D 9B II) mi cõu ỳng 0,5 1A 2C 3A 4D 5B 4B 6A 7A 5D 10A -HT Đề thi Học Sinh Giỏi cấp Huyện năm học 2008-20 09- Đề Môn thi : Tiếng Anh Lớp Thời ... stopped Đề thi chọn đội tuyển thi học học sinh giỏi cấp tỉnh lớp - Năm học 2006-2007 Môn tiếng anh (Đề thi có 02 trang) Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Question...
 • 89
 • 5,496
 • 100

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp đề thi hsg tiếng anh lớp 9tổng hợp đề thi toán tiếng anh lớp 8 thi quốc giađề thi hki tiếng anh lớp 11tổng hợp đề thi ki tiếng anh các lớp cấp iitổng hợp đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 hkii có đáp ántổng hợp đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 hk2 with keytổng hợp các thì trong tiếng anh lớp 9đề thi hki tiếng anh lớp 4tổng hợp đề thi olympic tiếng anh 304tổng hợp đề thi olympic tiếng anhđề thi hki tiếng anh lớp 9đề thi hki tiếng anh lớp 6tổng hợp đề thi olympic tiếng anh 30 4đề cương ôn thi hki tiếng anh lớp 9 with keytong hop đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 học kì 2Giáo trình lịch sử các học thuyết chính trị , NXB đại học quốc gia (phần 1)Giáo án vnen toán 6 phần hình học hay, lo gic, chi tiếtLUẬN văn THẠC sĩ KINH tế CHÍNH TRỊ HUY ĐỘNG vốn CHO PHÁT TRIỂN kế cấu hạ TẦNG KINH tế xã hội NÔNG THÔN ở TỈNH hải DƯƠNG HIỆN NAYKHÓA LUẬN tốt NGHIỆP THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ nước ở VIỆT NAMSự hạn chế quyền lực nhà nước phần 3Sự hạn chế quyền lực nhà nước phần 4Sự hạn chế quyền lực nhà nước phần 5Giáo án vnen toán 6 phần số học hay, lo gic, chi tiếtGiáo án vnen khoa học tự nhiên 7 phần môn vật líCÂU hỏi TRỌNG tâm ôn tập TRƯỚC kì THI THPTQG 2017 MÔN VẬT LÝbáo cáo Quy trình xét duyệt người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; xét duyệt hộ nghèo, hộ thoát nghèo và xét duyệt hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 1362013NĐCPKẾ HOẠCH ĐỘI TÌNH NGUYỆNGiáo trình pre toeic listening ms hoaẢnh hưởng của chất lượng dịch vụ và cảm nhận giá đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau mobigoldHoàn thiện hệ thống xếp hạn tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuXây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty CP kinh đô giai đoạn 2015 2020Copy 2 the wizard of oz30 đề học sinh giỏi toán lớp 7 có đáp án tham khảoBài tập môn học hoá công nghệ môi trường đề tài Tổng quan các phương pháp đánh giá sinh trưởng vi tảo trong PTNkỹ năng phỏng vấn trong tiếng anh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập