ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN LOẠI MỘT SỐ THỂ BỆNH CỦA LƠ XÊ MI CẤP

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN docx

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN docx
... áp dụng phương pháp miễn dịch học bổ sung tốt cho phân loại FAB việc xác định thể bệnh lơ xê mi cấp dòng tủy thể Mo, thể M7 Phương pháp Miễn dịch học góp phần phân biệt xác thể M4 M5 việc sử dụng ... CD61 - Phương pháp Di truyền tế bào: Các bất thường NST: Sử dụng phương pháp nuôi cấy lympho, làm tiêu NST, phân tích biến đổi NST KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bằng việc phối hợp áp dụng phương pháp phân ... Anti-CD7, Anti-CD10, Anti-CD19 kít chứng + Các hóa chất khác: đệm PBS, dung dịch phá hồng cầu, dung dịch cố định tế bào, ficoll… 2.3 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp (hình thái học, hoá học...
 • 17
 • 140
 • 1

nghiên cứu giá trị của một số yếu tố miễn dịch trong chẩn đoán, phân loại, tiên lựợng bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên (2)

nghiên cứu giá trị của một số yếu tố miễn dịch trong chẩn đoán, phân loại, tiên lựợng bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên (2)
... trị số yếu tố miễn dịch chẩn đoán, phân loại, tiên lựợng bệnh Viêm khớp tự phát thiếu niên thực chuyên đề tìm hiểu chế bệnh sinh bệnh VKTPTN với mục tiêu: Trình bày chế viêm bệnh viêm khớp thiếu ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ LÊ QUỲNH CHI Chuyên đề 2: VIÊM KHỚP TỰ PHÁT THIẾU NIÊN CƠ CHẾ BỆNH SINH THUỘC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MIỄN DỊCH TRONG ... CHẨN ĐOÁN, PHÂN LOẠI, TIÊN LỰỢNG BỆNH VIÊM KHỚP TỰ PHÁT THIẾU NIÊN Chuyên ngành: Nhi Mã số: 62.72.16.25 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Đô HÀ NỘI - 2013 ĐẶT VẤN ĐỀ Viêm khớp tự phát thiếu...
 • 54
 • 91
 • 0

tìm hiểu mối tương quan giữa triệu chứng lâm sàng và một số yếu tố miễn dịch trong chẩn đoán, phân loại, tiên lượng bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên

tìm hiểu mối tương quan giữa triệu chứng lâm sàng và một số yếu tố miễn dịch trong chẩn đoán, phân loại, tiên lượng bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên
... mối tương quan biểu lâm sàng, với số yếu tố miễn dịch chẩn đoán, phân loại, tiên lượng bệnh VKTPTN 3 TỔNG QUAN Đại cương bệnh Viêm khớp tự phát thiếu niên 1.1 Sơ lược lịch sử dịch tễ học bệnh Viêm ... chứng lâm sàng và một số yếu tố miễn dịch chẩn đoán, phân loại, tiên lượng bệnh VKTPTN”với mục tiêu: Khảo sát giá trị số số (marker) viêm số yếu tố miễn dịch bệnh VKTPTN Xác định mối ... trúc các xơ sụn, phát hiện sớm sự bào mòn nho ở khớp và những biến chứng [13] 2.2 Phân loại thể lâm sàng bệnh [14] Thể lâm sàng Định nghĩa Viêm khớp thể Viêm khớp ở nhiều hệ...
 • 54
 • 66
 • 0

Nghiên cứu một số biến đổi bệnhcủa bệnh care (canine distemper) trên chó và ứng dụng phương pháp miễn dịch huỳnh quang (immuno fluorescent) để chẩn đoán bệnh

Nghiên cứu một số biến đổi bệnh lý của bệnh care (canine distemper) trên chó và ứng dụng phương pháp miễn dịch huỳnh quang (immuno fluorescent) để chẩn đoán bệnh
... t i Vi t Nam Vì v y, nghiên c u th c hi n ñ tài: Nghiên c u m t s bi n ñ i b nh c a b nh Care (Canine Distemper) chó ng d ng phương pháp mi n d ch huỳnh quang (Immuno fluorescent) ñ ch n ñoán ... u quan c a chó nghi m c b nh Care - Xác ñ nh b nh vi th ch y u quan c a chó nghi m c b nh Care - Áp d ng phương pháp mi n d ch huỳnh quang ñ ch n ñoán b nh Care 3.5 Nguyên li u nghiên c u ... mi n d ch huỳnh quang ñ ch n ñoán 46 4.5 Nghiên c u s phân b c a virus Care quan c a chó m c b nh Care b ng phương pháp mi n d ch huỳnh quang 50 PH N V: K T LU N VÀ ð NGH ...
 • 79
 • 364
 • 2

Ứng dụng phương pháp sáng tạo trong thiết kế phần mềm

Ứng dụng phương pháp sáng tạo trong thiết kế phần mềm
... cách thức triển khai thực tế PHẦN – ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO: Phân tích ứng dụng phương pháp luận sáng tạo giải pháp thiết kế phần mềm quản lí học sinh cấp PHẦN – ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT ... thực đồ án: « Ứng dụng phương pháp luận sáng tạo khoa học thiết phần mềm quản lý học sinh trung học phổ thông » Nội dung báo cáo bao gồm phần sau: PHẦN – TỔNG QUAN: Giới thiệu phương pháp lưu trữ, ... Hiển thị D2 cho người dùng 19 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH THPT 2.1 TỔNG QUAN Từ xưa đến nay, hoạt động sáng tạo gắn liền với lịch sử tồn...
 • 27
 • 255
 • 0

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT XUẤT HUYẾT NÃO VÀ NHỒI MÁU NÃO TRÊN LỀU doc

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT XUẤT HUYẾT NÃO VÀ NHỒI MÁU NÃO TRÊN LỀU doc
... chỉnh, ứng dụng chẩn đoán nhiều bệnh lý kiểm chứng hiệu thực tế cách đáng tin cậy Tài liệu tham khảo 14 Cao Phi Phong (2001) So sánh giá trò thang điểm lâm sàng chẩn đoán phân biệt nhồi máu xuất huyết ... điểm lâm sàng chẩn đoán phân biệt nhồi máu não xuất huyết não lều Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh, 2003 (7):15-18 Phạm Hữu Khang, Phương Lan, Hoàng Đức Hải (2002) Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net ... khoa Để tìm hiểu đánh giá vai trò kỹ thuật này, thực nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán phân biệt NMN XHN lều II ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA:...
 • 7
 • 374
 • 4

Ứng dụng siêu âm nội mạch trong chẩn đoán và điều trị can thiệp bệnh động mạch vành

Ứng dụng siêu âm nội mạch trong chẩn đoán và điều trị can thiệp bệnh động mạch vành
... Ứng dụng siêu âm nội mạch chẩn đoán điều trị can thiệp bệnh động mạch vành 4 Mục tiêu nghiên cứu Chúng tiến hành đề tài: Ứng dụng siêu âm nội mạch chẩn đoán điều trị can thiệp bệnh động mạch ... tễ học bệnh động mạch vành 1.2.2 Nguyên nhân bệnh động mạch vành 10 1.2.3 Biểu bệnh động mạch vành 10 1.2.4 Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh động mạch vành 11 1.2.5 Điều trị bệnh động mạch vành 11 ... siêu âm nội mạch hỗ trợ chẩn đoán bệnh động mạch vành công trình nghiên cứu chứng tỏ lợi ích can thiệp động mạch vành dƣới hƣớng dẫn siêu âm nội mạch mang lại kết tối ƣu can thiệp động mạch vành...
 • 191
 • 333
 • 0

tóm tắt luận án ứng dụng siêu âm nội mạch trong chẩn đoán và điều trị can thiệp bệnh động mạch vành

tóm tắt luận án ứng dụng siêu âm nội mạch trong chẩn đoán và điều trị can thiệp bệnh động mạch vành
... mức độ trung bình chụp mạch cản quang, rút kết luận sau: Giá trị ứng dụng phƣơng pháp siêu âm nội mạch chẩn đoán bệnh động mạch vành: − Đánh giá chi tiết sang thương mạch vành: giúp đo xác thông ... Siêu âm nội mạch (IVUS: IntraVascular UltraSound) lần triển khai Việt Nam vào năm 2007 Chúng tiến hành đề tài: Ứng dụng siêu âm nội mạch chẩn đoán điều trị can thiệp bệnh động mạch vành nhằm ... 29,12% sang thương hẹp trung bình QCA có hẹp nặng IVUS Giá trị ứng dụng siêu âm nội mạch điều trị can thiệp bệnh động mạch vành: Siêu âm nội mạch giúp lựa chọn kích thước stent: chiều dài stent lớn...
 • 27
 • 138
 • 0

SKKN ứng dụng hpương phấp tọa độ trong mặt phẳng để giải một số bài toán đại số

SKKN ứng dụng hpương phấp tọa độ trong mặt phẳng để giải một số bài toán đại số
... Ứng dụng phương pháp tọa độ mặt phẳng để giải số toán Đại số Tên SKKN ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐẠI SỐ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Phương pháp tọa độ mặt phẳng ... Nhất A Trang Ứng dụng phương pháp tọa độ mặt phẳng để giải số toán Đại số 2.2 Khai thác vị trí tương đối đường thẳng với đường tròn để giải toán về: biện luận theo tham số tìm tham số để phương ... gốc tọa độ O có hệ số góc m Thành thử số nghiệm hệ (I) số giao điểm d (C) Người thực hiện: Nguyễn Lê Quỳnh – THPT Thống Nhất A Trang Ứng dụng phương pháp tọa độ mặt phẳng để giải số toán Đại số...
 • 18
 • 38
 • 0

LA20 031 ứng dụng siêu âm nội mạch trong chẩn đoán và điều trị can thiệp bệnh động mạch vành

LA20 031 ứng dụng siêu âm nội mạch trong chẩn đoán và điều trị can thiệp bệnh động mạch vành
... Ứng dụng siêu âm nội mạch chẩn đoán điều trị can thiệp bệnh động mạch vành 4 Mục tiêu nghiên cứu Chúng tiến hành đề tài: Ứng dụng siêu âm nội mạch chẩn đoán điều trị can thiệp bệnh động mạch ... tễ học bệnh động mạch vành 1.2.2 Nguyên nhân bệnh động mạch vành 10 1.2.3 Biểu bệnh động mạch vành 10 1.2.4 Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh động mạch vành 11 1.2.5 Điều trị bệnh động mạch vành 11 ... siêu âm nội mạch hỗ trợ chẩn đoán bệnh động mạch vành công trình nghiên cứu chứng tỏ lợi ích can thiệp động mạch vành dƣới hƣớng dẫn siêu âm nội mạch mang lại kết tối ƣu can thiệp động mạch vành...
 • 191
 • 69
 • 0

Nghiên cứu giá trị một số dấu ấn biệt hoá tế bào máu trong chẩn đoán phân loại và tiên lượng bệnh Lơxêmi cấp người lớn tại Viện Huyết học - Truyền máu

Nghiên cứu giá trị một số dấu ấn biệt hoá tế bào máu trong chẩn đoán phân loại và tiên lượng bệnh Lơxêmi cấp người lớn tại Viện Huyết học - Truyền máu
... dụng số dấu ấn biệt hoá tế bào máu chẩn đoán phân loại lơxêmi cấp phân tích ý nghĩa số dấu ấn sử dụng tiên lợng bệnh lơxêmi cấp Viện Huyết học- Truyền máu, kết luận: Giá trị số dấu ấn biệt hoá tế ... chẩn đoán đợc 4.2.4 Giá trị dấu ấn biệt hoá tế b o máu điều chỉnh chẩn đoán thể bệnh lơxêmi cấp phơng pháp HTH-HHTB Ngoài giá trị việc chẩn đoán thể bệnh đặc biệt, dấu ấn biệt hoá tế bào máu giá ... vậy, nghiên cứu đợc tiến hành với hai mục tiêu sau: Nghiên cứu giá trị số dấu ấn biệt hoá tế b o máu chẩn đoán phân loại bệnh lơxêmi cấp ngời lớn Phân tích ý nghĩa số dấu ấn biệt hoá tế b o máu...
 • 14
 • 392
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm bệnhcủa bệnh do PARVOVIRUS gây ra trên chó và ứng dụng phương pháp hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán bệnh

nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh do PARVOVIRUS gây ra trên chó và ứng dụng phương pháp hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán bệnh
... trên, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u m t s ñ c ñi m b nh c a b nh Parvovirus gây chó ng d ng phương pháp hóa mi n d ch ch n ñoán b nh” 1.2 M C ðÍCH • Các k t qu v b nh (lâm sàng, ... Th i gian nghiên c u 29 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 29 3.3.1 Xác ñ nh chó b b nh Parvovirus 29 3.3.2 Phương pháp theo dõi tri u ch ng lâm sàng 31 3.3.3 Phương pháp m khám ... khám 32 3.3.4 Phương pháp làm tiêu b n vi th 33 3.3.5 Phương pháp nhu m hóa mi n d ch 36 3.3.6 Phương pháp x s li u 37 PH N 4: K T QU VÀ TH O LU N 39...
 • 74
 • 438
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: The usborne little book of fairy stories (little books)Dưỡng sinh và trị bệnhWhat shall I draw (Usborne activities)Chuyên Đề Địa Hình Bề Mặt Trái Đất (Địa Lí 6)Cách đọc sách nhanhSáng Kiến Kinh Nghiệm Phát Triển Tư Duy Của Học Sinh Qua Tiết Làm Bài Tập Lịch Sử Ở Trường THCSTUYỂN TẬP CÁC BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT 04NQTW KHÓA VII VÀ BẢN MẪU ĐĂNG KÍ HỌC TẬP LÀM THEO ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ CỦA ĐẢNG VIÊN GIÁO VIÊN NĂM 2017Hướng dẫn tự học môn tài chính doanh nghiệp 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn địa lý kinh tế đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế vĩ mô 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn lập và quản lý dự án đầu tư đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn luật thương mại quốc tế đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn nguyên lý thống kê đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn ngữ pháp tiếng anh 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn pháp luật cơ sở đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản lý học 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị kinh doanh 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kiểm toán căn bản đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế đô thị đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn tư tưởng hồ chí minh đại học kinh tế quốc dân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập