Chương 4.1: Mạng không dây và di động

Computer Networking - Chương 6 Các mạng không dây  và di động pptx

Computer Networking - Chương 6 Các mạng không dây  và di động pptx
... di.cm d0 = -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 slot -1 slot channel output -1 1 1 1 d1 = -1 1 channel output Zi,m -1 -1 -1 slot -1 -1 -1 -1 slot channel output M Di = Σ Zi,m.cm m=1 received input -1 -1 -1 code ... Di = Σ Zi,m.cm m=1 received input -1 -1 -1 code bên nhận 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 slot M 1 -1 -1 -1 -1 slot d0 = d1 = -1 slot channel output slot channel output Các mạng không dây ... động Các đặc tính chuẩn kết nối không dây 54 Mbps 5-1 1 Mbps Mbps 802.11{a,g} 802.11b 11 p-to-p link 802.15 3G UMTS/WCDMA, CDMA2000 384 Kbps 2G IS-95 CDMA, GSM 56 Kbps nhà 10 – 30m bên vùng trung...
 • 63
 • 202
 • 11

Bài giảng mạng không dây di động chương 4 chuyển giao (handoff), định lại tuyến (rerouting) quản lý định vị (location management)

Bài giảng mạng không dây và di động chương 4  chuyển giao (handoff), định lại tuyến (rerouting) và quản lý định vị (location management)
... Chuyển giao định lại tuyến mạng di động • Giới thiệu – Các MH di chuyển tế bào – Khi có phiên truyền thông di n MH chuyển từ cell sang cell khác, phiên bị gián đoạn – Chuyển giao trình di n mạng ... pháp định lại tuyến • • • Định lại tuyến kết trình chuyển giao Đường gói tin phải cập nhật qua BS MH Định nghĩa: Quá trình thiết lập lại đường kết chuyển giao gọi định lại tuyến Các phương pháp định ... HLR kết nối với mạng với SS7 qua STP Quản định vị • • • Quản định vị bao gồm nhiệm vụ chính: đăng ký định vị phân phối gọi Các thủ tục đăng ký định vị cập nhật CSDL định vị HLR VLR, xác...
 • 27
 • 69
 • 0

Bài giảng mạng không dây di động chương 6 sự di động của các mạng không dây, điển hình là sự di động các giao thức của internet sự di động vi mô (micro mobility)

Bài giảng mạng không dây và di động chương 6  sự di động của các mạng không dây, điển hình là sự di động và các giao thức của internet và sự di động vi mô (micro mobility)
... Nội dung chương Sự di động giao thức Internet Sự di động vi (Micro- Mobility) Các vấn đề di động với IP • Các MH di chuyển thay đổi vị trí kết nối vào mạng Các dịch vụ dựa ... chuyển giao xảy thường xuyên – Mobile IP yêu cầu nhận địa cục liên lạc với HA di chuyển Cellular IP • Xử lý chuyển giao theo hình: Mạng truy nhập không dây xử lý di động vi Internet ... từ mạng sang mạng khác Các vấn đề di động với IP • Cách đánh địa Internet – Mỗi host gán địa IP 32 bit gồm hai phần: phần id mạng phần id host – Để Internet định tuyến cho gói tin MH di...
 • 18
 • 65
 • 0

Mạng không dây di động

Mạng không dây và di động
... mạng không dây di động tiết kiệm giá thành • Sự di động – Khái niệm không dây di động khó tách rời – Sự di động có nhiều ưu 10 Giới thiệu mạng không dây • Tiết kiệm giá thành – Cài đặt mạng không ... nhập không dây Mạng không dây – Sự phát triển mạng không dây – Những thách thức phát triển • Kiến trúc Internet không dây • Các thiết bị không dây tiêu chuẩn • Các ứng dụng Internet không dây ... dây • Sự phát triển mạng không dây – Điện thoại di động thời kỳ ban đầu – Điện thoại di động tương tự – Điện thoại di động số – Cordless phones – Các hệ thống truyền liệu không dây • Những thách...
 • 56
 • 1,029
 • 13

Mạng không dây di động

Mạng không dây và di động
... di động đạt tới trực tiếp (directly (di tl reached) h d) call thông qua mạng điện thoại di động SMR (Specialized Mobile Radio): non-cellular radio system NMT (N di (Nordic Mobile Telephone), GSM ... báo hiệu kênh chung (CCS:Common Channel Signaling) Mạng nối kết Mạng di động PSTN (xem mạng hệ thống di động) Cung cấp chức quản lý & điều khiển mạng điện thoại Bao gồm: giám sát (supervisory), ... Technology Department of Computer System & Data Communication 18 MẠNG KHÔNG DÂY & DI ĐỘNG (Mobile & Wireless Network) CHƯƠNG QUẢN LÝ DI ĐỘNG Ả Ý Ộ (MOBILITY MANAGEMENT) College Of Information & Communication...
 • 304
 • 98
 • 1

Mạng không dây di động MobileWirelessNetwork c1

Mạng không dây và di động MobileWirelessNetwork c1
... Telecommunications System ) Chuẩn giao di n không khí cho mạng viễn thông di động 3G Dùng phương pháp truy cập kênh DS-CDMA (Direct Sequence – CDMA) phương pháp FDD (Frequency Division Duplex) để tăng tốc ... • Tên băng tần radio 1900 MHz dùng cho “digital mobile phone services”: Canada, Mexico, USA Phát triển với nhiều hệ thống băng tần khác Đa dạng dịch vụ truy cập không dây di động -> All-IP Mọi ... All-IP Mọi lúc, nơi, nhiều dạng Các Hệ thống di động số lớp cao (High-tier digital cellular systems) • • Global System for Mobile Communication (GSM) Digital Advanced Mobile Phone Service (DAMPS)...
 • 18
 • 108
 • 0

Mạng không dây di động MobileWirelessNetwork c3

Mạng không dây và di động MobileWirelessNetwork c3
... riêng, gọi) Không giao tiếp với mạng di động sở, mà dùng kiến thức giải thuật gán kênh mạng để dự đoán kênh rỗi để dùng cho CDPD Đƣợc dùng nhƣ dịch vụ không dây mở rộng cho PSTN mạng liệu (nhƣ ... CDPD Giao di n không khí CDPD (Air Interface)     CDPD channel streams: 19.2Kbps duplex wireless link Dùng kênh di động RF rỗi CDPD transmission không đƣợc giao thoa với voice di động Forward ... NỘI DUNG      Báo hiệu mạng Báo hiệu mạng IS-41 Chuyển tiếp liên hệ thống chứng thực IS-41 Báo hiệu mạng PACS Dữ liệu gói dạng số cho mạng di động College Of Information & Communication...
 • 56
 • 134
 • 0

Mạng không dây di động MobileWirelessNetwork c4 GSM signaling

Mạng không dây và di động MobileWirelessNetwork c4  GSM signaling
... HIỆU TRONG MẠNG GSM GSM MAP Service Framework • • Các thực thể mạng GSM liên lạc với thông qua MAP dialogue cách gọi MAP service primitive Service primitive • • • Primitives: Request, Indication, ... Department of Computer System & Data Communication BÁO HIỆU TRONG MẠNG GSM GSM MAP protocol Hierarchy • Phân phối message bên mạng GSM (IntraGSM network) • • • Địa đích message mã điểm đích đơn giản ... Communication MS BÁO HIỆU TRONG MẠNG GSM GSM MAP protocol Hierarchy • GSM Mobile Application Part • • • • Là ứng dụng SS7 protocol Cung cấp Application layer cho mạng GSM (cũng dùng cho UMTS GPRS)...
 • 34
 • 127
 • 0

Mạng không dây di động MobileWirelessNetwork c4 SMS

Mạng không dây và di động MobileWirelessNetwork c4  SMS
... thêm vào 60 giây, bảo đảm dịch vụ AlphaServer™ ES45 HP, 8,000 SMS phân phối giây với CMG Wireless Data Solutions SMSC software Picasso SMS Centre Logica hỗ trợ đến 128 node với chia sẻ tải tự động ... message identifier)   SM-AL SMI không đƣợc truyền MS SM-SC Bốn dạng transfer protocol data units (TPDUs)     SMS- SUBMIT SMS- DELIVER SMS- STATUS-REPORT SMS- COMMAND College Of Information ... Communication DỊCH VỤ TIN NHẮN NGẮN Tổng quan GSM SMS  Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS- Short Message Service) cung cấp việc phân phối tin nhắn dạng không nối kết     SMS hỗ trợ tin nhắn với chiều dài tối...
 • 19
 • 507
 • 0

Mạng không dây di động MobileWirelessNetwork c5 NP

Mạng không dây và di động MobileWirelessNetwork c5 NP
... DỊCH VỤ DI ĐỘNG SỐ Di động số mạng di động (MNP)   Mobile Number Portability (MNP): di động số cho mạng di động, đƣợc gọi Wireless LNP (WLNP) Bắc Mỹ MS đƣợc kết hợp với số:       Directory ... of Computer System & Data Communication DỊCH VỤ DI ĐỘNG SỐ Di động số mạng cố định (LNP)     Local Number Portability (LNP): di động số cho mạng Fixed-Network Number Portability cố định Donor ... Department of Computer System & Data Communication PSTN IRN (Intermediate Routing Number) SRA DỊCH VỤ DI ĐỘNG SỐ Di động số mạng di động (MNP) Trunk setup in SRA Recipient Network B MS q MS p Originating...
 • 10
 • 132
 • 0

Mạng không dây di động MobileWirelessNetwork c5 prepaid

Mạng không dây và di động MobileWirelessNetwork c5 prepaid
... Data Communication DỊCH VỤ PHONE TRẢ TRƢỚC Mạng thông minh không dây WIN Prepaid call origination Khách hàng di động trả trƣớc gọi +xx xxx xxxxxx MSC khởi động WIN call setup trigger, tạm dừng thiết ... TRƢỚC Mạng thông minh không dây WIN Prepaid call termination when called party pays (US) Bên gọi gọi đến khách hàng di động trả trƣớc +xx yyy yyyyyy Call chuyển đến gateway GMSC GMSC khởi động ... TRƢỚC Mạng thông minh không dây  WIN (Wireless Intelligent Network):     Giải pháp hoàn chỉnh cho dịch vụ trả trƣớc Một P-SCP (Prepaid Service Control Point) liên lạc với MSC thông qua mạng...
 • 20
 • 123
 • 0

Mạng không dây di động MobileWirelessNetwork c5 VoIP

Mạng không dây và di động MobileWirelessNetwork c5 VoIP
... Network): hoà hợp Viễn thông Internet Protocol mạng, xác định chế để cung cấp chức điều khiển dịch vụ nhằm hội tụ mạng IP, mạng di động, mạng cố định không dây PSTN Một số kịch đƣợc định nghĩa TIPHON ... thị cho phƣơng pháp khác việc tích hợp IP mạng di động Phần dùng GSM nhƣ ví dụ cho mạng di động để mô tả tích hợp mobile/IP, dùng giao thức báo hiệu di động GSM MAP College Of Information & Communication ... & Data Communication DỊCH VỤ VoIP GSM Net  GSM/BTS   Gateway    Cung cấp truy cập không dây cho GSM MS mạng IP Cung cấp giao di n GSM Net mạng khác (đặc biệt mạng GSM) Bao gồm hai chức voice...
 • 11
 • 122
 • 0

Mạng không dây di động Thong tin mon hoc MDD

Mạng không dây và di động Thong tin mon hoc MDD
... thiệu (Introduction) Chương 2: Quản lý di động (Mobility Management) Chương 3: Báo hiệu mạng Dữ liệu gói dạng số cho mạng di động (Network signaling and Cellular Digital Packet Data) Chương 4: GSM, ... (Nguyễn Hoàng Việt) • Các thông tin môn học • Địa chỉ: http://elcit.ctu.edu.vn • Chọn môn học Mạng không dây & Di động Nguyễn Hoàng Việt – Khoa Công Nghệ Thông Tin ĐHCT (2007) 0.4 Đánh giá • Phương ... Nguyễn Hoàng Việt – Khoa Công Nghệ Thông Tin ĐHCT (20011) 0.2 Thông tin môn học •Số tín chỉ: •Lý Thuyết: 30 •Thực hành: Nguyễn Hoàng Việt – Khoa Công Nghệ Thông Tin ĐHCT (2007) 0.3 Tài liệu • Sách...
 • 5
 • 196
 • 0

Mạng không dây đ động MobileWirelessNetwork c4 GSM mobility management 1

Mạng không dây và đ động MobileWirelessNetwork c4  GSM mobility management  1
... Computer System & Data Communication QUẢN LÝ DI Đ NG TRONG GSM Tổng quan  Quản lý di đ ng (mobility management)     Đ ng ký/cập nhật vị trí Khởi đ ng gọi Chấm dứt gọi Chịu lỗi (fault tolerance) ... ciphering 11 data data QUẢN LÝ DI Đ NG TRONG GSM Thủ tục đ ng ký vị trí Ciphering MS     VLR sinh Frame Number (32bit) FN đ ợc gởi cho MS (A5, Kc, TDMA frame number) sinh chuỗi (sequence: 11 4 bit) ... Computer System & Data Communication 18 QUẢN LÝ DI Đ NG TRONG GSM Quản lý gọi chọn đ ờng Các trường hợp đ c biệt VLR khả xác đ nh VLR cũ từ LAI cũ VLR cũ không nhận dạng đ ợc TMSI    Nhắn tin báo...
 • 20
 • 171
 • 0

Mạng không dây đ động MobileWirelessNetwork c4 GSM overview 1

Mạng không dây và đ động MobileWirelessNetwork c4  GSM overview  1
...      Tổng quan hệ thống GSM Báo hiệu mạng GSM Quản lý di đ ng mạng GSM Dịch vụ tin nhắn ngắn GSM Roaming quốc tế mạng GSM Thao tác, quản trị, bảo dƣỡng mạng GSM Dịch vụ vô tuyến gói tổng ... chức GSM: MSC, BSC (và gián tiếp BTS) Duy trì thao tác thoả đ ng mạng GSM dựa việc quan sát tải, tốc đ , chuyển tiếp Các hoạt đ ng:    Network Management System (NMS): điều chỉnh cấu hình mạng ... Communication TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GSM Kiến trúc GSM (1) GSM PLMN (Public Land Mobile Network)   Các nhà cung cấp dịch vụ thiết lập mạng di đ ng the chuẩn GSM bên quốc gia Các hệ thống (subsystem)...
 • 24
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: THƠ KHUYNH HƯỚNG điền VIÊN – sơn THỦY VIỆT NAM THẾ kỷ XV – XVI NHÌN từ góc độ đặc TRƯNG THẨM mỹTín ngưỡng tống hậu nghiên cứu trường hợp đền mẫu ninh cường (xã trực phú, huyện trực ninh, nam định)Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh tuyên quang trong giai đoạn hiện nayCác nhân tố quyết định cho vay tiêu dùng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hòa lạcTuyên ngôn độc lập ngữ văn 12TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề GIẢI PHÓNG dân tộc ở CHÍNH QUỐCTRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ 1 CÓ ĐÁP ÁNluận án đặc khu kinh tế kinh nghiệm của trung quốc và đề xuất chính sách cho việt nam (TT)TIỂU LUẬN cơ sở lí LUẬN NHẬN THỨC về CHỦ NGHĨA xã hội và CON ĐƯỜNG đi lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMTIỂU LUẬN DIỄN đàn hợp tác KINH tế CHÂU á THÁI BÌNH DƯƠNG và một số tác ĐỘNG của nó đến đời SỐNG KINH tế, CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM gắn bó mật THIẾT với NHÂN dân vừa là NGƯỜI LÃNH đạo vừa là NGƯỜI đấy tớ TRUNG THÀNH của NHÂN dân THEO TT hồ CHÍ MINHTIỂU LUẬN GIÁ TRỊ địa HÌNH và sự vận DỤNG xây DỰNG căn cứ địa CÁCH MẠNG, KHU vực PHÒNG THỦ bảo vệ tổ QUỐC TRONG tác PHẨM PHÉP DÙNG BÌNH của tôn tử hồ CHÍ MINHTIỂU LUẬN GIÁO dục đạo đức, lối SỐNG CHO cán bộ ĐẢNG VIÊN là NHIỆM vụ cơ bản và cấp BÁCH TRONG CÔNG tác xây DỰNG, CHỈNH đốn ĐẢNG ở nước TA HIỆN NAYĐặc điểm của triết học cổ điển đứcTIỂU LUẬN LUẬN điểm bỏ QUA CHẾ độ tư bản CHỦ NGHĨA của c mác và PH ĂNG GHEN ý NGHĨA của nó đối với VIỆC xác ĐỊNH bước đi, HÌNH THỨC KINH tế và PHƯƠNG PHÁP QUÁ độ ở nước TAĐỒ án điều KHIỂN LOGIC và TRUYỀN ĐỘNG điệnTIỂU LUẬN NÂNG CAO đạo đức CÁCH MẠNG, CHỐNG CHỦ NGHĨA cá NHÂN với VIỆC CHỐNG SUY THOÁI đạo đức của một bộ PHẬN KHÔNG NHỎ cán bộ ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY THEO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHCHUC NANG VIỆT MINH TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8TIỂU LUẬN NGHỆ THUẬT tạo lực, lập THẾ TRONG NGHỆ THUẬT QUÂN sự hồ CHÍ MINH và sự vận DỤNG của ĐẢNG TA TRONG sự NGHIỆP bảo vệ tổ QUỐC HIỆN NAYChuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời trung đại
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập