đề cương ôn thi tốt nghiệp hóa THPT

Đề cương ôn thi tốt nghiệp: HÓA DƯỢC potx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp: HÓA DƯỢC potx
... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP Môn học: HÓA DƯỢC Đối tượng: Sinh viên Dược hệ năm Câu Amoxicillin trihydrat, trình bày: - Công thức cấu tạo nguồn gốc thuốc - Độ ... lần/24 h f Tác dụng không mong muốn: Uống liều cao, kéo dài gây tăng men gan, suy gan Một số bệnh nhân uống erythromycin bị nôn, dị ứng ĐÁP ÁN Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Hóa dược Hệ dài hạn năm ... kiểm tra công thức máu, chức gan f Chống định: Bệnh gan, rối loạn máu tủy xương ĐÁP ÁN Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Hóa dược Hệ dài hạn năm Câu Phenobarbital O HN C2H5 O HN O a Công thức cấu...
 • 41
 • 1,329
 • 23

DE CUONG ON THI TOT NGHIEP HOA HOC 2013

DE CUONG ON THI TOT NGHIEP HOA HOC 2013
... thuộc loại tơ thi n nhiên D chứa ngun tố giống Câu Dãy gồm polime tổng hợp A PE, xenlulozơ, nilon- 6, nilon- 6,6 B PE, polibutađien, nilon- 6, nilon- 6,6 C PE, tinh bột, nilon- 6, nilon- 6,6 D poli(vinylclorua), ... hay nilon-6,6 b/ Tơ nitron (olon) n CH2 CH CN acrilonitrin RCOOR', t0 CH2 CH CN n poliacrilonitrin II CAO SU Khái niệm: Cao su vật liệu polime có tính đàn hồi Phân loại: Có loại: cao su thi n ... NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO Giáo viên:Bùi Xn Phong Trường THPT Nam Lý Tài liệu ơn Tớt nghiệp THPT 2013 C CH3COONa CH2=CHOH D C2H5COONa CH3OH Câu 24 Đun nóng este...
 • 118
 • 199
 • 18

de cuong on thi tot nghiep hoa hoc truong chu van an 9258

de cuong on thi tot nghiep hoa hoc truong chu van an 9258
... lapsan B nilon–6,6 C nitron D nilon–6 21/ Về nguồn gốc tơ lapsan thuộc loại với A tơ tằm, bơng, len B tơ visco, tơ xenlulozơ axetat C tơ capron, tơ enang D tơ nitron, tơ đồng–amoniac 22/ Tơ capron ... glucozơ B tinh bột, etanol C mantozơ, etanol D saccarozơ, etanol → → → 25/ Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột X Y axit axetic X Y là: A ancol etylic, andehit axetic B mantozo, glucozơ C glucozơ, ... đimetylamin B đimetylamin ; metylamin ; anilin ; p-nitro anilin ; amoniac ; p- metyl anilin C đimetylamin ; metylamin ; amoniac ; p- metyl anilin ; anilin ; p-nitro anilin Đừng để thất vọng ngày hơm...
 • 23
 • 32
 • 0

de cuong on thi tot nghiep thpt mon hoa huu co

de cuong on thi tot nghiep thpt mon hoa huu co
... bazơ etylamin, phenylamin amoniac A amoniac < etylamin < phenylamin B etylamin < amoniac < phenylamin C phenylamin < amoniac < etylamin D phenylamin < etylamin < amoniac Trong tên gọi đây, chất có ... toàn hỗn hợp hai este thu khí CO2 H2O VH20: VCO2 =1:1 Công thức cấu tạo A B là: A HCOOC2 H5 CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 CH3COOCH3 C HCOOC3H7 C2H5COOCH3 D.C2H5COOC2H5 CH3COOCH3 Dạng 3: Xác định lượng ... chất đây, chất đipeptit ? A H2N-CH2 -CO- NH-CH2-CH2-COOH B H2N-CH2 -CO- NH-CH(CH3)-COOH C H2N-CH2 -CO- NH-CH(CH3) -CO- NH-CH2-COOH D H2N-CH(CH3) -CO- NH-CH2 -CO- NH-CH(CH3)-COOH ...
 • 10
 • 410
 • 13

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa
... thải công nghiệp thường chứa khí: SO2, NO2, HF Có thể dùng chất (rẻ tiền) sau để loại khí đó? A NaOH B Ca(OH)2 C HCl D NH3 GIỚI THI U MỘT SỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thức KỲ THI ... B quỳ tím C nước brom D AgNO3 dung dịch NH3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thức KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT – 2008 Môn thi: HOÁ HỌC –Không Phân ban Câu 1: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A CH3-CH3 ... chất Y có công thức phân tử C 4H8O2 Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Z có công thức C3H5O2Na Công thức cấu tạo Y ThS Phan Văn Dân Đề cương ôn tập Hóa học 12 -3- Trường THPT Chuẩn...
 • 42
 • 278
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT 2012 - 2013 môn hoá học

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT 2012 - 2013 môn hoá học
... chất đây, chất đipeptit ? A H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 8: Phân tử khối trung ... ? A H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 36: Từ glyxin (Gly) alanin (Ala) tạo chất đipeptit ... sau: (-CH2 – CH 2-) n ; (- CH 2- CH=CH- CH 2-) n ; (- NH-CH2 -CO-)n Cơng thức monome để trùng hợp trùng ngưng tạo polime A CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH 3- CH(NH2 )- COOH B CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH 2- CH2-...
 • 66
 • 289
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn hóa năm 2016

đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn hóa năm 2016
... 49 50 C C A C A D D A B C ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: ... 49 50 C D D A D B B C B D TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN LAN ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN I NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề đề thi 132 Họ, tên thí sinh: ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C A A B B C D A D ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN - 2015 Môn: Hóa Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Cho nguyên tử khối nguyên tố: H: 1; Li:...
 • 28
 • 67
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT Sử 12 (Chương trình mới, ban KHXH&NV)

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT Sử 12 (Chương trình mới, ban KHXH&NV)
... 1953 - 1957, 246 công trình đợc xây dựng đa vào sản xuất; đến năm 1957, sản lợng công nghiệp tăng 140 %, sản lợng nông nghiệp tăng 25 % ( so với năm 1952 ) Các nghành công nghiệp nặng nh chế ... bình % + Sản lợng công nghiệp Mĩ chiếm tới nửa sản lợng công nghiệp toàn giới ( 56,6 % năm 1948 ) + Sản xuất nông nghiệp tăng 27 % so với trớc chiến tranh Năm 1949, sản lợng nông nghiệp Mĩ lần sản ... 60 % máy móc cần thi t Copyright by Đỗ L ê Hoàn - CĐSPHN - SP Ngữ văn K34 Trong mời năm đầu xây dựng chế độ mới, tổng sản lợng công - nông nghiệp tăng 11,8 lần; riêng công nghiệp tăng 10,7 lần...
 • 45
 • 409
 • 2

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 2010 môn văn

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009  2010 môn văn
... Kỉ niệm ngày nhà văn tiêu biểu, người chiển sĩ u nước mặt trận văn hố tư tưởng GV: Nguyễn Văn Việt Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn ... Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn ngun độc lập tự cho dân tộc).Đồng thời tác phẩm vừa có giá trị văn học (Nó xem văn luận ... Xn Diệu, Chế Lan Viên GV: Nguyễn Văn Việt 22 Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn -Văn học vùng tạm chiếm có phát triển,...
 • 62
 • 281
 • 2

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa
... chức hay đa chức, no hay không no) A Este thuộc loại no B Este thuộc loại không no C Este thuộc loại no, đơn chức D Este thuộc loại không no đa chức 1.47 Quá trình không tạo CH3CHO? A Cho vinyl ... béo)để lâu ngày bị ôi thiu A Chất béo vữa B Chất béo bị oxi hoá chậm không khí tạo thành anđehit có mùi C Chất béo bị thuỷ phân với nước không khí D Chất béo bị oxi nitơ không khí chuyển thành ... 2.73 Giữa saccarozơ glucozơ có đặc điểm giống nhau? A Đều lấy từ củ cải đường B Đều có biệt dược “huyết ngọt” C Đều bị oxi hoá [Ag(NH3)2]OH D Đều hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường 2.74 Các khí tạo...
 • 187
 • 849
 • 11

đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT

đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT
... chn CHỦ ĐỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN I TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ VÀ CỦA ĐIỂM 1.Tọa độ vectơ Đònh nghóa: Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz cho vectơ u tùy ý ,do i , j , k → → → → không đồng ... vectơ pháp tuyến mặt phẳng (α ) nằm đường thẳng vuông góc với ( α ) → n ⊥(α) → → → Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz hai vectơ a , b ≠ , không phương đường thẳng chứa chúng song song nằm (α ... ;1 ;0) ,B(-1 ; ; 7) vuông góc với mặt phẳng (α) :2x– 3y+z–7 = b Đi qua M(0 ;2; -1) , song song với trục Ox vuông góc với mặt phẳng (β) x – y +z = c Đi qua N(-3;0;1) vuông góc với hai mặt phẳng...
 • 41
 • 289
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2010

đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2010
... mạch phân nhánh, không phân nhánh mạng không gian 10 GV: Trần Ngọc Giang Châu Trường THPT ĐĂK HÀ - Cấu tạo điều hoà (theo trật tự định ‘ đầu nối với đuôi’) không điều hoà (không theo trật tự định ... chất vật lý chung polime không A Hầu hết chất rắn, không bay B Đa số nóng chảy khoảng nhiệt độ rộng, không nóng chảy mà bị phân hủy đun nóng C Đa số không tan dung môi thông thường, số tan dung ... Giữa saccarozơ glucozơ có đặc điểm giống nhau: A Đều lấy mía hay củ cải đường; B Đều có biệt danh “huyết ngọt”; C Đều bị oxi hóa dd AgNO3/NH3; D Đều hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường,cho dd xanh...
 • 26
 • 249
 • 0

De cuong on thi tot nghiep THPT co phan phoi va TN kem theo Môn Sinh

De cuong on thi tot nghiep THPT co phan phoi va TN kem theo Môn Sinh
... gii hn sinh thỏi ca sinh vt - Gii hn sinh thỏi l khong giỏ trớ xỏc nh ca mt NTST m khong ú sinh vt cú th sinh vt cú th tn ti v phỏt trin n nh theo thi gian Nm ngoi gii hn sinh thỏi , sinh vt ... l CLTN + i tng ca CLTN: l cỏc cỏ th sinh vt + ng lc ca CLTN: u tranh sinh tn + Ni dung ca CLTN: CLTN l s phõn hoỏ v kh nng sng sút ca cỏc cỏ th qun th/loi + Kt qu ca CLTN: To nờn cỏc loi sinh ... sng? - H sinh thỏi bao gm qun xó sinh vt v sinh cnh ca qun xó Trong h sinh thỏi, cỏc sinh vt luụn tỏc ng ln v tỏc ng qua li vi cỏc nhõn t vụ sinh ca mụi trng to nờn mt h thng hon chnh v tng i n...
 • 14
 • 428
 • 6

Bài giảng Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2010

Bài giảng Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2010
... tên người (Mết, Tnú, Dít) gợi không khí sử thi Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp năm học 2009 – 2010, môn Ngữ văn (Tài liệu lưu hành nội bộ) 38 - Bắt đầu không khí sử thi: người già làng kể chuyện, ... vứt Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp năm học 2009 – 2010, môn Ngữ văn (Tài liệu lưu hành nội bộ) 48 - Năm 1923, ông sang Pháp làm báo viết văn Ông có xuất sách Ba truyện ngắn mười thơ không nhiều người ... Rô-xtôp vùng thảo nguyên sông Đông nước Nga Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp năm học 2009 – 2010, môn Ngữ văn (Tài liệu lưu hành nội bộ) 45 - Trong nội chiến (1918 - 1921), ông tham gia hoạt động quyền...
 • 59
 • 295
 • 0

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx
... điểm đáng ý đại…….(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) A) cổ sinh; trung sinh; tân sinh B) Trung sinh; cổ sinh; tân sinh C) Tân sinh; trung sinh; cổ sinh D) cổ sinh; tân sinh; trung sinh Đáp án C Câu ... Crômanhôn Đáp án B Câu 47 Người đại Crômanhôn sống cách : A) 5 0-7 0 vạn năm B) 5 -2 vạn năm C) vạn năm D) 3-5 vạn năm Đáp án D Câu 48 Người đại Crômanhôn có chiều cao: A) 170 cm B) 12 0-1 40 cm C) 15 5-1 66 ... Đáp án Câu 20 A) B) C) D) Đáp án Câu 21 A) B) C) D) Đáp án Câu 22 A) B) C) D) Đáp án Câu 23 A) B) C) D) Đáp án Câu 24 A) B) C) D) Đáp án Câu 25 Khoảng triệu năm Khoảng 30 triệu năm 5 -2 0 vạn năm...
 • 26
 • 336
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi tốt nghiệp hóa học 12đề cương ôn thi tốt nghiệp hóa họcđề cương ôn thi tốt nghiệp hóa 12 theo câu hỏi hiểuđề cương ôn thi tốt nghiệp thpt môn hóađề cương ôn thi tốt nghiệp thpt môn hóa họcđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hoáđề cương ôn thi tôt nghiệp thpt sinh họcđề cương ôn thi tốt nghiệp thpt năm học 2011đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa violetđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học 2012đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa 12đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa họcđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hoá 2012đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hoá 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lýbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề HIỆU ỨNG cấu TRÚCTài chính Kinh tế quốc tếbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề xây dựng hệ thống bài tập mở rộng và nâng cao về hóa lập thể hợp chất hữu cơbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề đồng phân hợp chất hữu cơ và các loại hiệu ứng cấu trúc trong hữu cơThuật Ngữ Về Thị Trường Chứng KhoánHướng dẫn trình bày bài báo khoa học IeeEbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề ĐỒNG PHÂN hợp CHẤT hữu cơHDgroup tổng hợp 15 đề pen i môn vật lý n2 2017 hocmaiHDgroup 14 đề pen i vật lý thầy tùng n2 hocmai 2017KỸ NĂNG KIỂM SOÁT HÀNH VI HUNG TÍNH ở THIẾU NIÊNMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG NGHE dân CAPhát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện yên mô ninh bình theo tiếp cận năng lực“ nghiên cứu tương tác của kpt(piperidin)cl3 với p nitroanilin và độc tính của một số phức chất Pt(II) chứa piperidinQUẢN lý HOẠT ĐỘNG tự học ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở dân tộc nội TRÚ cấp HUYỆN, TỈNH đăk NÔNGNGHIÊN cứu QUÁ TRÌNH CHUYỂN hóa KHÍ TỔNG hợp THÀNH NHIÊN LIỆU LỎNG TRÊN hệ xúc tác co meγ al2o3BÀI 25 HT LAMAC và học THUYẾT DACUYNKINH tế HUYỆN hải hà (QUẢNG NINH) từ năm 2001 đến năm 2012LỄ PHẬT đản VÀ lễ GIÁNG SINH TRONG đời SỐNG văn HÓA XÃ hội VIỆT NAMGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 2 (Unit 456)Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 COMMUNICATION, SKILLS 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập