Về phép toán đạo hàm trên tập số

CHUYÊN ĐỀ VỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN CẤP

CHUYÊN ĐỀ VỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN SƠ CẤP
... dụng đạo hàm củng để khảo sát vẽ đồ thị hàm số, ứng dụng đạo hàm việc giải toán cấp chưa sử dụng nhiều học sinh cách vận dụng, song đề thi đại học cao đẳng gần việc giải toán ứng dụng đạo ... x V/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Việc sử dụng ứng dụng đạo hàm toán giải phương trình, bất phương trình” có hiệu - Giáo viên phải hướng em xoáy sâu vào trọng tâm học tùy vào bài, nội dung mà áp dụng ... nghiệm Hàm số đơn điệu hàm số tăng giảm *Định lí 1: Nếu hàm số y = f ( x) đồng biến (hoặc nghịch biến) liên tục D số nghiệm phương trình D: f ( x) = k không nhiều f (u ) = f (v) u = v ∀u, v ∈ D Chứng...
 • 13
 • 158
 • 0

VỀ một số PHƯƠNG TRÌNH hàm TRÊN tập số NGUYÊN

VỀ một số PHƯƠNG TRÌNH hàm TRÊN tập số NGUYÊN
... 2n với n Ơ * Bi Tỡm tt c cỏc hm s f : Ơ * Ă tha ng thi ba iu kin sau: f (1) = f (p) = với p số nguyên tố f (m.n) = mf (n) + nf (m) với m, n Ơ * Bi Cú bao nhiờu hm s f : Ơ * Ơ * tha ng thi ... Chng minh rng f l hm tun hon Bi Cho hm s f : Ơ Â tha ng thi ba iu kin sau f (n) với n Ơ f (n) hàm bị chặn f (n).f (n + 1) f(n+2)= với n Ơ * 3f (n) 2f (n + 1) Chng minh rng f l hm tun hon 10...
 • 10
 • 68
 • 0

Chương 4 CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN TRÊN TẬP HỢP docx

Chương 4 CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN TRÊN TẬP HỢP docx
... Khái niệm tập hợp Các kiểu liệu trừu tượng tập hợp Cài đặt tập hợp Từ điển Bảng băm KHÁI NIỆM TẬP HỢP • Là tập hợp thành viên (members) phần tử (elements) • Các phần tử tập hợp phải khác • Các phần ... – Tập hợp A B nhau, kí hiệu A = B:nếu A⊆ B B⊆ A – Hợp hai tập hợp: A∪B={x| x⊆A x∈B} – Giao hai tập hợp: A∩B={x| x∈A x∈B} – Hiệu hai tập hợp: A\B={x| x∈A x∉B} KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƯỢNG TẬP HỢP Tên ... viên tập hợp S x∉ S : x không thành viên tập hợp S ∅ : tập hợp rỗng, thành viên VD: A={1,2} B= {1,2,3} • Cho hai tập hợp A B: – A phận B, kí hiệu A ⊆ B: thành viên A thành viên B • VD: A ⊆ B – Tập...
 • 36
 • 220
 • 0

Luận văn thạc sĩ phương trình hàm trên tập số nguyên

Luận văn thạc sĩ phương trình hàm trên tập số nguyên
... xuất phương pháp giải phù hợp Một vấn đề khác biệt phương trình hàm tập số nguyên với phương trình hàm tập số thực là, số công cụ sử dụng tập số thực việc sử dụng đạo hàm, sử dụng tính chất hàm ... phương trình hàm tập số nguyên Chương Áp dụng lý thuyết phương trình sai phân để giải phương trình hàm Chương trình bày số toán số phép chuyên đổi dãy số dãy số chuyển đổi phép tính số học, dãy số ... giải phương trình hàm tập số nguyên, ta dễ dàng nhận quy luật chuyển toán theo hệ đếm số khác Chương Áp dụng số tính chất dãy số hàm số để giải phương trình hàm Chương trình bày việc sử dụng số...
 • 75
 • 591
 • 1

PHƯƠNG TRÌNH hàm TRÊN tập số NGUYÊN

PHƯƠNG TRÌNH hàm TRÊN tập số NGUYÊN
... nên a số nguyên tố Do ta có với số nguyên tố p f ( p) số nguyên tố lập phương số nguyên tố Mặt khác với p nguyên tố mà f ( p) = p f ( f ( p )) = f ( p ) nên p = p suy p = mâu thuẫn với p số nguyên ... chất hàm số như: tuần hoàn, đơn ánh với tính chất dãy số như: cấp số cộng, cấp số nhân bất đẳng thức, đẳng thức đại số lượng giác để giải toán phương trình hàm Ví dụ 1.4 Có tồn hay không hàm số ... vô số hàm f thoả mãn đề bài, chẳng hạn theo cách xác định trên) V Sử dụng số tính chất số học Trong phần này, ta xét số phương trình hàm giải cách áp dụng tính chất số học như: tính chia hết, nguyên...
 • 19
 • 209
 • 4

Một số dạng phương trình hàm trên tập số nguyên

Một số dạng phương trình hàm trên tập số nguyên
... xét dãy số {un } mở rộng tập số nguyên, tức xét toán dãy {un }, n ∈ Z hàm số tập số nguyên 27 Chương Một số dạng phương trình hàm tập số nguyên Các hàm số xác định tập số nguyên đa dạng Ngoài ... cộng tính nhân tính) số dãy đặc biệt Chương trình bày số dạng phương trình hàm tập số nguyên Chương trình bày số phương trình hàm mở rộng tập số hữu tỉ số toán phương trình hàm đề thi Olympic Toán ... 1.3 20 Một số dãy số dạng đặc biệt 21 Một số dạng phương trình hàm tập số nguyên 2.1 27 27 2.1.1 Hàm số chuyển đổi phép tính số học 28 2.1.2 Hàm số chuyển...
 • 108
 • 135
 • 0

Ánh xạ đạo hàm trên đại số lie

Ánh xạ đạo hàm trên đại số lie
... Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh nguyễn thị huệ ánh xạ đạo hàm đại số lie Chuyên ngành: Hình Học - Tôpô mã số: 60.46.10 Luận văn thạc sĩ toán học Ngời hớng dẫn ... Chng i s Lie I i s Lie II i s Lie tớch, i s Lie thng v i s Lie na n III ng cu Lie Chng Phộp o hm trờn i s Lie I Phộp o hm trờn i s Lie II nh ... 2010 Tỏc gi CHNG I I S LIE Trong chng ny, chỳng tụi trỡnh by cỏc nh ngha, vớ d v mt s tớnh cht ca i s, i s Lie, i s Lie con; v i s Lie tớch, i s Lie thng, i s Lie na n v ng cu Lie cựng mt s tớnh...
 • 37
 • 42
 • 0

skkn hướng dẫn hs tự học về phép chia trên tập số nguyên

skkn hướng dẫn hs tự học về phép chia trên tập số nguyên
... nhiên với x, y số nguyên 7) x3 + 2y3 = 4z 8) 5x = + y với x số tự nhiên với x, y số nguyên với x, y số tự nhiên 9) x 3y = với x, y số tự nhiên dương 10) x = + 3y.7z với x, y,z số tự nhiên 11) ... tập hợp { 0;1;2; ; b } Như với số tự nhiên a tập số nguyên Z "phân hoạch" theo a "lớp" Mỗi lớp gồm số nguyên chia cho a có số dư 1.2- Mt s tớnh cht c bn vờ chia ht Cho a,b,c l cỏc s nguyờn ... 1) ( n + 1) ( n k + 1) TC3.3 Số a số lũy thừa bậc t t ước chung n1 , n , n k 3- nh lý Fec-ma Cho a số tự nhiên p số nguyên tố a p a Mp Hệ quả: a số tự nhiên p số nguyên tố (a,p)=1 a p1 1Mp 4-...
 • 36
 • 144
 • 0

Một phương pháp dưới đạo hàm giải bài toán cân bằng trên tập điểm bất động

Một phương pháp dưới đạo hàm giải bài toán cân bằng trên tập điểm bất động
... cách hệ thống kiến thức toán cân bằng, toán điểm bất động ánh xạ không giãn, sở giới thiệu phương pháp đạo hàm giải toán cân tập điểm bất động ánh xạ không giãn Đây lớp toán cân hai cấp quan tâm ... TRÊN TẬP ĐIỂM BẤT ĐỘNG Giải toán cân đề tài hấp dẫn thu hút quan tâm nhiều người Trong chương này, ta trình bày vài phương pháp giải toán cân đưa phương pháp giải toán cân tập điểm bất động Nội ... nghĩa giải toán cân tập điểm bất động Trước hết ta trình bày thuật toán giải toán cân đơn điệu mạnh 3.1.2 Các phương pháp giải Các dạng tương đương nêu chương gợi ý hai phương pháp giải toán (EP)...
 • 69
 • 203
 • 0

SKKN Hướng dẫn học sinh THCS tự học về phép chia trên tập số nguyên

SKKN Hướng dẫn học sinh THCS tự học về phép chia trên tập số nguyên
... y số tự nhiên với x, y số tự nhiên với x, y số nguyên 7) x + 2y = 4z 3 4) 6a5b M 330 với x, y số nguyên với x, y số tự nhiên 9) x 3y = với x, y số tự nhiên dương 10) x = + 3y.7z với x, y,z số ... hợp { 0;1;2; ; b } 1.2- Mt Như với số tự nhiên a tập số nguyên Z "phân hoạch" theo a "lớp" Mỗi lớp gồm số nguyên chia cho a có số dư s tớnh cht c bn vờ chia ht Cho a,b,c l cỏc s nguyờn Ta cú ... 1) ( n + 1) ( n k + 1) TC3.3 Số a số lũy thừa bậc t t ước chung n1 , n , n k 3- nh lý Fec-ma Cho a số tự nhiên p số nguyên tố a p a Mp Hệ quả: a số tự nhiên p số nguyên tố (a,p)=1 a p1 1Mp 4-...
 • 43
 • 282
 • 0

MỘT số bài TOÁN về PHƯƠNG TRÌNH TRÊN tập số NGUYÊN

MỘT số bài TOÁN về PHƯƠNG TRÌNH TRÊN tập số NGUYÊN
... cho Bài Với số nguyên dương , với gọi tập số nguyên biểu diễn dạng số nguyên lớn a/ Chứng minh b/ Tìm Lời giải a/ Nếu ngược lại có số nguyên dương Từ ta có lớn suy hai số Bởi vậy, tồn số nguyên ... Xét ba số nguyên dương Ta có với Suy tồn số nguyên thỏa mãn Từ ta có Trái với cách chọn ba Bài toán giải Bài Chứng minh với số nguyên dương thỏa mãn có nghiệm nguyên dương Bài Tìm tất số nguyên ... tất số nguyên dương cho phương trình phương trình có nghiệm nguyên dương Bài Tìm tất ba số tự nhiên thỏa mãn Bài Tìm tất số nguyên dương có nghiệm nguyên dương cho phương trình ...
 • 6
 • 231
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phương hướng hoàn thiện pháp luật về an toàn lao động trên cơ sở đường lối chủ trương của đảng và nhà nước ta về an toàn lao độngbai tap toan dao ham va su bien thien cua ham sobài tập về phép toán biểu thức câu lệnh gánbài tập toán đạo hàm cấp caobài tập toán đạo hàm lớp 11ôn tập toán đạo hàmbài tập về ứng dụng đạo hàmphép chia trên tập số nguyêncác dạng bài tập về ứng dụng đạo hàmcác bài toán về phương trình đạo hàm riêngbài tập về phép toán 2 ngôitim hieu ve dang bai tap ve phep toan chia het va chia co dunghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dâybài tập về ứng dụng đạo hàm riênggiải bài toán tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất và chứng minh bất đẳng thức bằng cách kết hợp ứng dụng của đạo hàm với một số phƣơng pháp khácchuong 3 bai 5 2 202 1397705048chuong 3 bai 7 3 596 1397882818chuong 3 bai 10 2 202 1397705048chuong 3 bai 14 3 966 1397883229chuong 3 bai 21 3 897 1397883519Cambridge english vocabulary in use u59 u60 health fitnessEnvironment vocabulary for IELTSNghiên cứu tạo màng và xử lý màng BC có kích thước và tính chất phù hợ với việc hấp thu thuốc phục vụ việc sử dụng trên dakĩ thuật giải đề thi thpt quốc gia môn toán bằng máy tính cầm tayEnglish vocabulary in use u65 u67 traffic ANSWERSIdioms health answersĐI dây ĐAI TỔNG TRÊN ELANTRA ADIELTS vocabulary homeReading for IELTS unit 210 từ điển tiếng anh online tốt nhất hiện naykhao sat he thong dien than xe ford ranger HgAF5Le5nB 20130206021209 4chuong 1 bai 3 1 598 1397532421chuong 1 bai 4 1 598 1397532421chuong 1 bai 6 1 598 1397532421chuong 2 bai 3 2 67 1397704722
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập