Quyết định 1793/QĐ-KTNN về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán

mối LIÊN QUAN GIỮA THANG điểm ASPECT với các THANG điểm ĐÁNH GIÁ kết cục NHỒI máu não

mối LIÊN QUAN GIỮA THANG điểm ASPECT với các THANG điểm ĐÁNH GIÁ và kết cục NHỒI máu não
... Conclusion: There is an association between ASPECT scale with the scale of assessment and prognosis of cerebral infarction outcomes Keywords: cerebral infarction, ASPECT scoring ...
 • 2
 • 81
 • 1

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO AASC THỰC HIỆN

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO AASC THỰC HIỆN
... ty AASC Trên số nhận xét ý kiến đóng góp em nhằm nâng cao hiệu việc thực quy trình kiểm toán chi phí sản xuất sản phẩm kiểm toán Báo cáo tài Công ty Dịch vụ t vấn Tài Kế toán Kiểm toán AASC Do ... vụ kiểm toán khoản mục có mối liên hệ với để thuận tiện cho việc đối chi u kiểm tra phần hành 3.2 Phơng hớng hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất sản phẩm kiểm toán tài AASC thực Quy ... cáo tài chính. Thực tế kiểm toán năm Công ty PL AASC thực hiện, kiểm toán viên không tiến hành kiểm toán số d đầu năm hạn chế thời gian kiểm toán chi phí kiểm toán Việc không tiến hành kiểm toán...
 • 19
 • 134
 • 0

QUYET DINH 171 VE THU CHI TAI CHINH CONG DOAN

QUYET DINH 171 VE THU CHI TAI CHINH CONG DOAN
... u tiờn chi bi dng, o to cỏn b cụng on; Chi hỗ trợ tham quan du lịch không 10%; Chi trợ cấp khó khăn không 10% 3- Nguồn thu khác công đoàn sở định vic phõn b cho cỏc khon mc chi iu 6: Chi tài ... công đoàn chuyên trách tài công đoàn chi Tiền lơng trả theo kết sản xuất kinh doanh doanh nghip i vi cán công đoàn chuyên trách doanh nghiệp Nhà nớc doanh nghiệp chi trả theo khoản iều 24 Luật Công ... cấp kiêm nhim Chủ tịch công đoàn sở chi từ nguồn khác doanh nghiệp ó chi tài công đoàn không chi 5- Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân doanh nghiệp, quan, đơn vị chi theo Thông t số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN...
 • 8
 • 182
 • 2

quy định về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn

quy định về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn
... - Nơi gửi xe Nơi gửi xe khu Khu vực gửi xe khách khu khách khu khách khu khu vực khách sạn, vực khách sạn, đủ vực khách sạn vực khách sạn vực khách sạn đủ cho 30 % tổng số cho 50 % tổng số buồng ... Đối với cán quản Đối với cán quản Đối với cán quản quản lý khách sạn khách sạn (giám lý khách sạn (giám lý khách sạn (Giám lý khách sạn (Giám (giám đốc) đốc) đốc) đốc) đốc) - Trình độ văn - ... kinh doanh quản trị kinh doanh quản trị kinh doanh quản trị kinh doanh khách sạn tối thiểu khách sạn khách sạn khách sạn khách sạn tháng quản lý kinh tế du quản lý kinh tế du quản lý kinh tế du quản...
 • 8
 • 681
 • 13

KHẢO sát TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG BỆNH NHÂN SUY THẬN mãn TÍNH lọc máu CHU kỳ BẰNG THANG điểm ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN

KHẢO sát TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG BỆNH NHÂN SUY THẬN mãn TÍNH lọc máu CHU kỳ BẰNG THANG điểm ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN
... giá tình trạng dinh dỡng bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ KếT LUậN Qua nghiên cứu tình trạng dinh dỡng thang điểm đánh giá dinh dỡng toàn diện 144 bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu ... chức gan giảm Bảng điểm đánh giá toàn diện SGA nh tên gọi đánh giá toàn diện bệnh nhân mang tính đặc thù cho bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ, đợc tất nhà Thận học- Lọc máu sử dụng Kết ... bảng điểm đánh giá dinh dỡng toàn diện Y học thực hành (870) - số 5/2013 đợc Hội thận học quốc tế sử dụng để đánh giá tình trạng dinh dỡng bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ Bảng đánh giá...
 • 3
 • 160
 • 1

Một số địnhvề sự tồn tại điểm trùng nhau điểm bất động chung của các ánh xạ đơn trị đa trị luận văn thạc sỹ toán học

Một số định lí về sự tồn tại điểm trùng nhau và điểm bất động chung của các ánh xạ đơn trị và đa trị luận văn thạc sỹ toán học
... Chương Sự tồn điểm trùng điểm bất động chung ánh xạ đơn trị ánh xạ đa trị Trong chương này, trình bày số kết tồn điểm trùng ánh xạ đơn trị ánh xạ đa trị, đưa số kết tồn điểm bất động chung ánh xạ đơn ... KẾT LUẬN Luận văn đạt kết sau - Trình bày cách có hệ thống số định tồn điểm bất động chung ánh xạ đơn trị, điểm bất động chung ánh xạ đơn trị ánh xạ đa trị, điểm trùng ánh xạ đơn trị đa trị ... cứu tồn điểm bất động, điểm trùng ánh xạ đơn trị ánh xạ đa trị, điểm bất động chung ánh xạ đơn trị ánh xạ đa trị Mục đích dựa vào tài liệu tham khảo để nghiên cứu thuyết điểm bất động, điểm trùng...
 • 41
 • 34
 • 0

ứng dụng hệ trợ giúp quyết định nhóm đa tiêu chuẩn trong môi trường mờ trực cảm tại trường đại học tây bắc

ứng dụng hệ trợ giúp quyết định nhóm đa tiêu chuẩn trong môi trường mờ trực cảm tại trường đại học tây bắc
... tài ỨNG DỤNG HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH NHÓM ĐA TIÊU CHUẨN TRONG MÔI TRƢỜNG MỜ TRỰC CẢM TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC” nhằm nghiên cứu mô hình hệ trợ giúp định nhóm đa tiêu chuẩn môi trường mờ trực cảm, ... CHƢƠNG III: ỨNG DỤNG HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH NHÓM ĐA TIÊU CHUẨN TRONG MÔI TRƢỜNG MỜ TRỰC CẢM TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 3.1 Hệ trợ giúp định nhóm đa tiêu chuẩn môi trƣờng mờ trực cảm hoạt động ... trực cảm 22 CHƢƠNG II: HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH NHÓM ĐA TIÊU CHUẨN TRONG MÔI TRƢỜNG MỜ TRỰC CẢM 2.1 Vấn đề hệ trợ giúp định nhóm đa tiêu chuẩn 2.1.1 Đặc điểm chung hệ trợ giúp định đa tiêu chuẩn...
 • 67
 • 156
 • 0

Cơn đau thắt ngực Bệnh mạch vành Tiếp cận ban đầu Tiêu chuẩn chẩn đoán Thang điểm đánh giá Tiên lượng điều trị.

Cơn đau thắt ngực Bệnh mạch vành Tiếp cận ban đầu Tiêu chuẩn chẩn đoán Thang điểm đánh giá Tiên lượng và điều trị.
... tăng: Ở bệnh nhân chẩn đoán đau thắt ngực trước mà: đau với tần số gia tăng, kéo dài có giảm ngưỡng gây đau ngực (nghĩa tăng mức theo phân độ CCS tới mức III trở lên) Phân độ đau thắt ngực (Theo ... tim mạch Canada CCS) Độ Đặc điểm I Những hoạt động thể lực bình thường không gây đau thắt Đau thắt ngực xuất hoạt động thể lực ngực mạnh Hạn chế nhẹ hoạt động thể lực bình thường Đau thắt ngực ... định: đau xảy liên hệ với gắng sức - CĐTN không ổn định: + ĐTN nghỉ : Đau thắt ngực xảy nghỉ kéo dài, thường 20 phút + Đau thắt ngực xuất nặng từ mức III theo phân độ CCS trở lên + Đau thắt ngực...
 • 27
 • 507
 • 0

Bệnh mạch vành Tiêu chuẩn, phân tầng, các thang điểm đánh giá.

Bệnh mạch vành Tiêu chuẩn, phân tầng, các thang điểm đánh giá.
... III theo phân độ CCS trở lên + Đau thắt ngực gia tăng: Ở bệnh nhân chẩn đoán đau thắt ngực trước mà: đau với tần số gia tăng, kéo dài có giảm ngưỡng gây đau ngực (nghĩa tăng mức theo phân độ CCS ... đau ngực (nghĩa tăng mức theo phân độ CCS tới mức III trở lên) Phân độ đau thắt ngực (Theo hiệp hội tim mạch Canada - CCS) Độ Đặc điểm Chú thích I Những hoạt động thể lực bình thường không gây ... chất dinh dưỡng cho tim tăng lên: gắng sức, xúc cảm, trời lạnh…Giảm nghỉ ngơi dùng thuốc giãn vành Tiêu chuẩn chẩn đoán CĐTN( Theo Hội TM Hoa Kỳ) - ĐTN điển hình: Khi có đầy đủ yếu tố sau: + Đau...
 • 27
 • 339
 • 0

Các hệ thống thang điểm đánh giá bệnh nặng

 Các hệ thống thang điểm đánh giá bệnh nặng
... so với khoa ICU khác, thời điểm khác  Đánh giá tiên lượng BN Sử dụng hệ thống thang điểm bệnh nặng lâm sàng  Thang điểm sử dụng lúc vào viện: Các hệ thống thang điểm thường sử dụng khoa săn ... SAPS II, MPMII có phân loại hệ thống điều chỉnh tốt APACHE II, SAPS, MPMI Sử dụng hệ thống thang điểm bệnh nặng lâm sàng  So sánh đánh giá lâm sàng với hệ thống thang điểm  BN nguy cao tiên lượng ... không Tuổi tình trạng bệnh mãn tính Sử dụng hệ thống thang điểm bệnh nặng lâm sàng  So sánh hệ thống thang điểm khác nhau: Khó thực khác biệt nguồn dân số sử dụng phương pháp thống kê khác APACHE...
 • 29
 • 1,576
 • 11

Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế đánh giá xếp loại học sinh

Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế đánh giá xếp loại học sinh
... ĐTBmcn = Xếp loại trung bình môn học học kỳ, năm học môn học đánh giá nhận xét: Xếp loại trung bình môn học học kỳ, năm học mức đánh giá chung kết trình học tập, mức đánh giá chung xác định từ ... độ học tập học sinh học kỳ năm học" Điều 13 sửa đổi sau: "Điều 13 Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ xếp loại năm Loại giỏi, có đủ tiêu chuẩn đây: a) Điểm trung bình môn học từ 8,0 trở lên, đó: học sinh ... môn học Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THCS Thể dục cấp THCS cấp THPT, trường hợp đánh giá nhận xét kết học tập xếp loại trung bình môn học xếp thành loại quy định khoản Điều Quy chế này; kết xếp loại...
 • 5
 • 263
 • 0

Tài liệu Giáo trình Các hệ thống thang điểm đánh giá bệnh nặng docx

Tài liệu Giáo trình Các hệ thống thang điểm đánh giá bệnh nặng docx
... ICU so với khoa ICU khác, thời điểm khác Đánh giá tiên lượng BN Sử dụng hệ thống thang điểm bệnh nặng lâm sàng Thang điểm sử dụng lúc vào viện: Các hệ thống thang điểm thường sử dụng khoa săn ... SAPS II, MPMII có phân loại hệ thống điều chỉnh tốt APACHE II, SAPS, MPMI Sử dụng hệ thống thang điểm bệnh nặng lâm sàng So sánh đánh giá lâm sàng với hệ thống thang điểm BN nguy cao tiên lượng ... không Tuổi tình trạng bệnh mãn tính Sử dụng hệ thống thang điểm bệnh nặng lâm sàng So sánh hệ thống thang điểm khác nhau: Khó thực khác biệt nguồn dân số sử dụng phương pháp thống kê khác APACHE...
 • 29
 • 352
 • 2

Thang điểm đánh giá trường thân thiện....

Thang điểm đánh giá trường thân thiện....
... học sinh tích cực” Đạt 95 điểm trở lên Trong tổng điểm tiêu chuẩn không thấp 20% so với điểm chuẩn - Tiêu chuẩn Trường học thân thiện, học sinh tích cực” xem xét để đánh giá, xếp loại thi đua khen ... lịch sử nhà trường, lưu giữ thành tích, danh hiệu thi đua nhà trường qua thời kỳ Tổng cộng 4.0 3.0 15 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 100 II XẾP LOẠI: - Trường đạt danh hiệu Trường học thân thiện, học ... phát triển nhà trường; thành tích, danh hiệu thi đua đơn vị - Có cổng, biển trường, hàng rào - Có nhà bếp, nhà ăn, khu nghỉ trưa tiêu chuẩn cho học sinh (trường có bán trú) - Sân trường, lối chung...
 • 4
 • 139
 • 0

Đề tài: “Vốn trong nước biện pháp huy động vốn. Tại sao nói vốn trong nước là quyết định,vốn ngoài nước là quan trọng? Đánh giá đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN “. pps

Đề tài: “Vốn trong nước và biện pháp huy động vốn. Tại sao nói vốn trong nước là quyết định,vốn ngoài nước là quan trọng? Đánh giá đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN “. pps
... vốn nước vốn nước. Tại nói vốn nước định ,vốn nước quan trọng C .Đánh giá đầu trực tiếp nước vào VN A.VỐN TRONG NƯỚC VÀ BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG VỐN I .Vốn nước 1.khái niệm vốn nước Vốn nước nguồn vốn ... vấn đề vốn : vốn nước biện pháp huy động vốn Tại nói vốn nước định ,vốn nước quan trọng? Đánh giá đầu trực tiếp nước vào VN “ Nhóm xin trình bày nội dung sau: A.Vôn nước biện pháp huy động vốn ... nước nguồn vốn có tính chất định, người dân nước chưa dám bỏ vốn đầu người nước chưa mạnh dạn đầu vào VN C.Dánh giá đầu trực tiếp nước VN 1.Khái niệm đầu trực tiếp nước hình...
 • 17
 • 295
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu về tiêu chuẩn quản lý chất lượng haccp trong ngành chế biến thủy sảntiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh việnbộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh việnquyết định 491 về tiêu chí nông thôn mớiquyết định 342 về thu chi đảng phítiêu chí và thang điểm đánh giá kỹ năng gqvđ của sinh viên trường đại học hoa sen trong quá trình thực tập nhận thứcxác định tiêu chuẩn cơ cấu và thang điểm đánh giábước 4 xây dựng bản hướng dẫn thang điểm đánh giá theo tiêu chí rubrichệ thống các tiêu chí và thang điểm đánh giá lựa chọn công nghệ không đốt3 1 hệ thống các tiêu chí và thang điểm đánh giá công nghệ vi sóng kết hợp hơi nước bão hòaquyết định công bố tiêu chuẩn quốc giaquyết định hủy bỏ tiêu chuẩnđịnh nghĩa về tiêu chuẩnquyết định hủy bỏ tiêu chuẩn ngành xây dựng đợt 2quyết định ban hành tiêu chuẩn hộ nghèoGiải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan tại cục hải quan tỉnh lào caiThành phần sâu hại trên cây đậu tương và đặc điểm sinh học của loài bọ đuôi kìm bắt mồi (Euborellia annulipes Lucas) trên vụ đông xuân ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (LV tốt nghiệp)Xây dựng và phát triển văn hoá công sở tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dươngQuản trị nhân lực tại công ty công ty bất động sản viettelPhát triển nguồn nhân lực hải quan hà tĩnh trong bối cảnh hội nhập quốc tếQuản trị nhân lực tại công ty TNHH 1 thành viên xây lắp thương mại MBCVăn hóa quản lý tại tập đoàn viễn thông quân độiVăn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hà nộiPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty điện lực thành phố hà nộiSử dụng động vật không xương sống cỡ lớn làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng nước tại suối Quân Boong thuộc Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh (LV tốt nghiệp)Ẩm thực truyền thống của người Thái ở huyện Mường La tỉnh Sơnmôn Lịch sử Việt Nam: Những đóng góp của vương triều Lý trong lịch sử của dân tộcNhững đóng góp của triều Lý với lịch sử dân tộcĐiều tra, nghiên cứu thành phần loài côn trùng, đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái của loài bọ rùa đỏ (Micraspis discolor) trên cây lạc vụ hè thu năm 20152016, tại ruộng chuyên canh mầu thuộc Đông Anh, Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và thể lực của học sinh trường THPT Trung Giã Sóc Sơn Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu năng lực trí tuệ và khả năng ghi nhớ của học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, xã An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng chú ý và ghi nhớ của học sinh trường THPT Tam Dương, Tam Dương, Vĩnh Phúc (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực của học sinh trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm hình thái thể lực trẻ em lứa tuổi từ 3 5 tuổi tại trường mầm non Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số chỉ số hình thái thể lực và trí tuệ của học sinh trường THPT Tây Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (LV tốt nghiệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập