Xây dựng phần mềm tính toán cự ly vùng biển a2 trong hệ thống thông tin cứu nạn và an toàn hàng hải toàn cầu của việt nam

Xây dựng phần mềm tính toán cự ly vùng biển a2 trong hệ thống GMDSS của việt nam

Xây dựng phần mềm tính toán cự ly vùng biển a2 trong hệ thống GMDSS của việt nam
... 4: Tính bán kính vùng phủ sóng B: Trên sở tính toán cường độ tín hiệu yêu cầu Es,xác định bán kính phủ sóng B vùng biển A2 đài bờ 3 Xây dựng phần mềm tính cự ly vùng A2 hệ thống GMDSS Việt Nam ... cho đài bờ phủ cầu 2.2 Thuật toán tính cự ly phủ sóng Để tích hợp kết tính toán thủ công sử dụng phần mềm, nhằm xây dựng sở liệu thống cho hệ thống, thuật toán tính cự ly phủ sóng đề xuất (hình ... diện hệ thống: Hình Giao diện hệ Như đề cập mục trước, để tính cự ly vùng A2 hệ thống GMDSS thông tin đài cập nhật Nhằm thống chung khuôn dạng liệu cho đài hệ thống, sở liệu cho hệ xây dựng Bảng...
 • 5
 • 44
 • 0

Đề tài xây DỰNG PHẦN mềm TÍNH TOÁN CỐT THÉP BẰNG MATLAB

Đề tài xây DỰNG PHẦN mềm TÍNH TOÁN CỐT THÉP BẰNG MATLAB
... tơng cốt thép “ TCXDVN 356:2005” VI Những đóng góp đề tài vấn đề đề tài chưa thực Những đóng góp đề tài: - Ứng dụng ngơn ngữ Matlab vào việc xây dựng phần mềm tính thép - Việc tính tốn cốt thép ... nước phương Tây, nhóm tác giả nghiên cứu phần mềm Matlab ứng dụng phần mềm Matlab vào việc xây dựng phần mềm tính thép theo tiêu chuẩn Việt Nam MatLab phần mềm chun dụng chạy mơi trường Windows ... thành nên đề tài: Xây dựng phần mềm tính tốn cốt thép Matlab II Tổng quan lịch sử nghiên cứu đề tài Hiện giới có nhiều phần mềm tính thép Sap2000, Etabs…nhưng phần mềm nước ngồi lập trình dựa...
 • 65
 • 555
 • 2

Xây dựng phần mềm tính toán cốt thép bằng MATLAB v2

Xây dựng phần mềm tính toán cốt thép bằng MATLAB v2
... phn mm Matlab v ng dng phn mm Matlab vo vic xõy dng phn mm tớnh thộp theo tiờu chun Vit Nam MatLab l mt phn mm chuyờn dng chy mụi trng Windows hóng MathWork sn xut v cung cp Cú th coi MatLab ... lý hỡnh thnh nờn ti: Xõy dng phn mm tớnh toỏn ct thộp bng Matlab V2 l phn tip theo ca ti: Xõy dng phn mm tớnh toỏn ct thộp bng Matlab m nhúm tỏc gi ó thc hin II Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu ... tit din theo bn Hỡnh 1.7 ng cong ng sut bin dng ngn hn dựng cho thit k i vi bờ tụng thụng thng Hỡnh 1.8 ng cong ng sut bin dng ngn hn dựng cho thit k i vi ct thộp 10 Hỡnh 1.9 Ct chu un theo...
 • 45
 • 632
 • 1

Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán mô phỏng quá trình lan truyền chất

Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán và mô phỏng quá trình lan truyền chất
... - Nghiên cứu module tính toán thủy lực - Nghiên cứu module tính toán lan truyền chất - Nghiên cứu module trình lan truyền chất - Xây dựng phần mềm tính toán MÔ HÌNH DÒNG CHẢY VÀ LAN TRUYỀN ... truyền chất PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU + Thu thập liệu thống kê, xử lý, tổng hợp liệu + Nghiên cứu hình toán tính dòng chảy trình lan truyền chất biển + Xây dựng phần mềm tính toán hình hóa trình ... nhóm nghiên cứu đề mục tiêu cụ thể sau: Xây dựng phần mềm tính toán diễn biến dòng chảy lan truyền chất ô nhiễm theo không gian thời gian - Dùng kĩ thuật GIS động thể kết tính toán trình lan truyền...
 • 11
 • 199
 • 0

ỨNG DỤNG MATLAB TRONG VIỆC xây DỰNG PHẦN mềm TÍNH TOÁN máy LẠNH hấp THỤ sử DỤNG NHIỆT THẢI

ỨNG DỤNG MATLAB TRONG VIỆC xây DỰNG PHẦN mềm TÍNH TOÁN máy LẠNH hấp THỤ sử DỤNG NHIỆT THẢI
... MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TRẦN THỊ NGỌC LIÊN ỨNG DỤNG MATLAB TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MÁY LẠNH HẤP THỤ SỬ DỤNG NHIỆT THẢI NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - 605204 Tp Hồ Chí Minh, tháng 04 ... MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TRẦN THỊ NGỌC LIÊN ỨNG DỤNG MATLAB TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MÁY LẠNH HẤP THỤ SỬ DỤNG NHIỆT THẢI NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Hướng dẫn khoa học: T.S HOÀNG AN QUỐC ... hiệu ứng nhà kính Luận văn trình bày nguyên lý hoạt động máy lạnh hấp thụ NH3 – H2O sử dụng nhiệt thải, nghiên cứu sở lý thuyết tính toán máy lạnh hấp thụ NH3 – H2O từ tác giả ứng dụng Matlab việc...
 • 14
 • 253
 • 0

Ứng dụng matlab trong việc xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ sử dụng nhiệt thải

Ứng dụng matlab trong việc xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ sử dụng nhiệt thải
... - Nghiênăc uăcácăcơăs tính tốnăvềăMLHTăNH3-H2Oăđểăsoăsánhăvàăchọnălựaă cơăs tính tốnăt iă uăchoăviêc xây dựng phần mềm - ngăd ng Matlab trong việc xây dựng phần mềm tính tốnăMLHT NH3-H2O - ... c aă luậnă vĕnă làă ngă d ngă Matlab để xây dựng phần mềm tính tốn MLHT NH3-H2O sử d ng nhiệt th i. Phần mềm nàyăsẽ tính tốnăchuătrìnhăthựcăc aă máy l nhă hấp th ă vớiă cácă thơngă s ă ... tăcấpăhồi nhiệt sử d ng nhiệt th i Theoătàiăliệuă[6],ăchọnăsơăđồăngunălýăMLHT NH3-H2O m tăcấpăhồi nhiệt sử d ngă nhiệt th iă đểă tính tốnă thiếtă kế,ă trênă cơă s ăđóă xây dựng phần mềm tính tốnă...
 • 58
 • 70
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG PHẦN mềm TÍNH TOÁN LƯỢNG KHÍ THẢI KHI THIÊU xác GIA cầm DỊCH BỆNH

NGHIÊN cứu xây DỰNG PHẦN mềm TÍNH TOÁN LƯỢNG KHÍ THẢI KHI THIÊU xác GIA cầm DỊCH BỆNH
... quốc khí - Lần thứ IV phần mềm tính toán lượng khí thải hình thành thiêu xác gia cầm bị dịch bệnh phục vụ cho công tác tính toán thiết kế chế tạo thiết bị đốt, thiết bị xử lý khí thải MÔ HÌNH TOÁN ... nghiên cứu chế tạo, việc xây dựng phần mềm tính toán cách toàn diện mang lại tiện ích thiết thực, mang lại thuận lợi việc tính toán thiết kế chế tạo lò đốt xác gia cầm Phần mềm viết dựa phần mềm ... lò thiêu xác gia cầm Nghiên cứu chế tạo lò đốt xác gia cầm mang tính khoa học, tính cộng đồng, đem lại an toàn môi trường, bảo vệ xã hội khỏi hiểm họa từ dịch bệnh cúm A H5N1 Cùng với việc nghiên...
 • 7
 • 65
 • 0

Ứng dụng matlab trong việc xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ sử dụng nhiệt thải

Ứng dụng matlab trong việc xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ sử dụng nhiệt thải
... Mục tiêu luận văn ứng dụng Matlab để xây dựng phần mềm tính toán MLHT NH3-H2O sử dụng nhiệt thải Phần mềm tính toán chu trình thực máy lạnh hấp thụ với thông số thay đổi nhằm xây dựng mối quan hệ ... MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TRẦN THỊ NGỌC LIÊN ỨNG DỤNG MATLAB TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MÁY LẠNH HẤP THỤ SỬ DỤNG NHIỆT THẢI NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Hướng dẫn khoa học: T.S HOÀNG AN QUỐC ... MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TRẦN THỊ NGỌC LIÊN ỨNG DỤNG MATLAB TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MÁY LẠNH HẤP THỤ SỬ DỤNG NHIỆT THẢI NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - 605204 Tp Hồ Chí Minh, tháng 04...
 • 22
 • 77
 • 0

xây dựng phần mềm tính toán cốt thép cho các cấu kiện btct theo tcvn

xây dựng phần mềm tính toán cốt thép cho các cấu kiện btct theo tcvn
... cứu tính toán cốt thép cho cấu kiện bê tông cốt thép, nghiên cứu trình bày vấn đề sau: Về mặt lý thuyết:  Xây dựng công thức tính toán cốt thép dọc cho cấu kiện dầm  Xây dựng công thức tính toán ... Cường độ chịu cắt cốt thép làm cốt đai (Mpa) N : Lực dọc tính toán cấu kiện (kN) M : Mômen tính toán cấu kiện (kN.m) Q : Lực cắt tính toán cấu kiện (kN) Mx : Mômen tính toán cấu kiện uốn mặt phẳng ... bố trí cốt thép đối xứng  Xây dựng công thức tính toán cốt thép cho cột tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm xiên bố trí cốt thép theo chu vi  Xây dựng công thức tính toán cốt thép cho vách...
 • 84
 • 43
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam
... tác kế tốn nhằm đưa giải pháp tổ chức sử dụng phần mềm kế tốn doanh nghiệp Việt Nam Đồng thời để đồng hóa với giải pháp tổ chức sử dụng, luận án đề xuất giải pháp tổ chức thiết kế phần mềm kế ... pháp nâng cao tổ chức sử dụng phần mềm kế tốn (4) Đề xuất giải pháp thiết kế phần mềm kế tốn (5) Kiến nghị Nhà nước, doanh nghiệp, sở đào tạo hỗ trợ để doanh nghiệp nâng cao chất lượng tổ chức sử ... xuất để nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế tốn Mặt khác nhằm đồng hóa với việc tổ chức sử dụng, luận án đưa giải pháp đơn vị thiết kế phần mềm kế tốn phải nâng cấp phần mềm hữu thị...
 • 28
 • 289
 • 1

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp việt nam

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp việt nam
... giá phần mềm kế toán tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp VN 76 2.4.1 Đánh giá phần mềm kế toán 76 2.4.2 Đánh giá tổ chức sử dụng phần mềm kế toán 102 Chương - MỘT SỐ GIẢI ... Các giải pháp tổ chức thiết kế phần mềm kế toán 148 3.3.1 Giải pháp tổ chức thiết kế phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ vừa 148 3.3.2 Giải pháp tổ chức thiết kế phần mềm kế toán ... trạng phần mềm kế toán thiết kế, sử dụng thò trường Việt Nam - Đề xuất giải pháp tổ chức sử dụng hiệu phần mềm kế toán - Đề xuất giải pháp tổ chức thiết kế phần mềm kế toán - Kiến nghò Nhà nước, doanh...
 • 239
 • 261
 • 2

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin-Module Listening

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin-Module Listening
... Nguyễn Thị Thanh Nhàn-CT702 Trang 33 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh CNTT Chương III Xây dựng chương trình hỗ trợ học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin 3.1 Giới ... người học trình học tiếng Anh chuyên ngành CNTT ứng dụng cách linh hoạt với công cụ hỗ trợ hữu ích Nguyễn Thị Thanh Nhàn-CT702 Trang 12 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh CNTT ... Thanh Nhàn-CT702 Trang 38 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh CNTT Audio: Text: Relationship: Nguyễn Thị Thanh Nhàn-CT702 Trang 39 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng phần mềm hỗ trợ...
 • 51
 • 217
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG TỔ CHỨC SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG TỔ CHỨC SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
... giá phần mềm kế toán tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp VN 76 2.4.1 Đánh giá phần mềm kế toán 76 2.4.2 Đánh giá tổ chức sử dụng phần mềm kế toán 102 Chương - MỘT SỐ GIẢI ... Các giải pháp tổ chức thiết kế phần mềm kế toán 148 3.3.1 Giải pháp tổ chức thiết kế phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ vừa 148 3.3.2 Giải pháp tổ chức thiết kế phần mềm kế toán ... ứng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán 118 3.2 Các giải pháp tổ chức sử dụng hiệu phần mềm kế toán 121 54 3.2.1 Giải pháp tổ chức khảo sát để xây dựng hệ thống thông tin kế toán doanh...
 • 8
 • 65
 • 0

Xây dựng phần mềm kế toán quản tiền lương tại Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Giao thông Ngọc Việt.doc

Xây dựng phần mềm kế toán quản lý tiền lương tại Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Giao thông Ngọc Việt.doc
... động công ty 1.1.2.1 Một số nét chung công ty - Tên công ty: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG NGỌC VIỆT - Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH thành viên - Chủ sở hữu: Công ty TNHH Vấn Thiết ... CHƯƠNG II : Thực tế công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Vấn Thiết Kế Giao Thông Ngọc Việt Phân tích hệ thông thông tin xây dựng chương trình hệ quản trị sở liệu SQL ... cho công ty anh chị phòng kế toán nhân giảm bớt thời gian công sức để làm việc có hiệu Vì vậy, em chọn đề tài tài thực tập "Xây dựng phần mềm quản tiền lương công ty TNHH Vấn Thiết Kế Giao...
 • 107
 • 585
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng phần mềm tính toán và mô phỏngphần 3 xây dựng phần mềm tính toán cho động lực thuận vị trí và ma trận jacobyxây dựng phần mềm tính toán cho động lực thuận vị tríxây dựng phần mềm tính toán cho ma trận jacobyxây dựng phần mềm tính toán chế độ cắt cho mài tròn ngoàiluận án một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp việt namcác công cụ tin học cần thiết để xây dựng phần mềm kế toánxây dựng phần mềm kế toánxây dựng phần mềm kế toán tiền lươngcách xây dựng phần mềm kế toánxây dựng phần mềm kế toán công nợxây dựng phần mềm kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thép và vật tư công nghiệp simcoxây dựng phần mềm kế toán vật tư tại công ty cổ phần cơ khí môi trường công nghệsử dụng phần mềm tính toán maplexây dựng phần mềm dạy học vật lýĐịnh lí không điểm tổ hợp và một vài vận dụngXây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc xã phiêng luôn huyện mộc châu tỉnh sơn laSensory evaluation of food principles and practices 2editionbài tiểu luận về quy trình sản xuất mè xửng truyền thốngNGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIACOLI VÀ BACILLUS_mergedNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHNghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo silic phân lập ở rừng ngập mặn Xuân Thủy_ Nam ĐịNghiên cứu đặc điểm xói lở và bồi tụ đoạn sông Đà từ đập thủy điện Hòa Bình đến xã Tân Đức và Minh NNGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CÁC POLYBROM DIPHENYL ETE TRONG NHỰA VÀ BỤI TẠI MỘT SỐ KHNghiên cứu phát triển hệ thống sắc kí miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu trNghiên cứu phương pháp đánh giá và cải thiện hiệu năng giao thức TCP cho mạng máy tínhNghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tạiNghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nướcNghiên cứu và chế tạo vật liệu cấu trúc nano TiO2 dạng ống ứng dụng trong cảm biến khíNghiên cứu và đề xuất một mô hình thanh toán điện tửNghiên cứu về trắc nghiệm thích nghiNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNHGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànKhảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn lagiao an lop 10 bai 16
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập