1 bài tập chương 1 tập hợp lớp 10

Bài tập Toán lớp 10 chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Bài tập Toán lớp 10 chương 1: Mệnh đề - Tập hợp
... 4x + = 0} Bài 13 Trong tập hợp sau, tập tập tập nào? a A = {1; 2; 3} B = [1; 4) b A = tập ước số tự nhiên B = tập ước số tự nhiên 12 c A = tập hình bình hành B = tập hình chữ nhật Bài 14 Tìm ... (–2; 3) \ (1; 5) q R \ {2} Bài 21 Cho A = (2m – 1; m + 3) B = (–4; 5) Tìm m cho a A tập hợp B b B tập hợp A c A ∩ B = ϕ Bài 22 Tìm phần bù tập sau tập R a A = [–12; 10) b B = (–∞; –2) U (2; +∞) ... + số nguyên tố i n  N, n² + n chia hết cho k n  N, n² – số lẻ Bài Phát biểu mệnh đề phủ định mệnh đề sau xác định xem mệnh đề phủ định hay sai a P: “Phương trình x² – x + = có nghiệm.” b Q:...
 • 4
 • 100
 • 0

BÀI TẬP HÓC LỚP 10 CHƯƠNG 3 HAY

BÀI TẬP HÓC LỚP 10 CHƯƠNG 3 HAY
... BÀI 14 Một oxit cao ngyên tố R có dạng RO2 Biết khí nặng gấp 22 lần hidro Viết công thức phân...
 • 2
 • 454
 • 7

Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai

Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai
... hoành HÀM SỐ BẬC HAI Bài Cho (P): y   x  x  d: y  2 x  3m Tìm giá trị m để: a) d cắt (P) hai điểm phân biệt b) d cắt (P) điểm c) d không cắt (P) Bài tập Chương – Đại số 10 – Ôn tập chương ... m Bài Vẽ đồ thị hàm số cho biết: 1) số giao điểm đồ thị với trục hoành ; 2) số giao điểm đồ thị với đường thẳng y = a y = x(|x| – 2) b y = x² – 2|x – 1| Bài tập Chương – Đại số 10 – Ôn tập chương ... (2m+1; m) b) A ( 2m; - 5), B (0; m), C (2 ; 3) c) A (3; 7), B (m2; m), C (-1 ;-1 ) Bài 3: Cho hai điểm A B có hoành độ (-1 ) và nằm đồ thị hàm số y = (m-1)x + a Xác định tọa độ hai điểm A B b Với...
 • 5
 • 123
 • 0

bai tap on lop 10

bai tap on lop 10
... start/ help 31: "Why don't we go to the cinema tonight?".It means: A How about going to the cinema tonight? B What about going to the cinema tonight? C Let's go to the cinema tonight D All are correct ... for everyone 13 Everyone is living on beans ……… …….… the meat shortage 14 He had to cancel the appointment…… …………………his illness 15 They enjoyed living there ………… ……… the bad condition of the ... picturesque fishing village in Ha Long Bay A pretty B poor C pictured D dangerous 50 Tom is away on holiday now and he hasn’t returned home He to Spain A is gone B has gone C has been D went 51 .her...
 • 4
 • 232
 • 3

Rèn luyện khả năng liên tưởng và huy động kiến thức góp phần bồi dường năng lực giải toán cho học sinh trung học phổ thông (thể hiện trong dạy giải bài tập toán lớp 10 nâng cao) luận văn thạc sỹ giáo dục học

Rèn luyện khả năng liên tưởng và huy động kiến thức góp phần bồi dường năng lực giải toán cho học sinh trung học phổ thông (thể hiện trong dạy giải bài tập toán lớp 10 nâng cao) luận văn thạc sỹ giáo dục học
... nghiên cứu là, “RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG LIÊN TƯỞNG VÀ HUY ĐỘNG KIẾN THỨC GÓP PHẦN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Thể dạy giải tập toán lớp 10 nâng cao) MỤC ĐÍCH NGHIÊN ... cứu triết học vật biện chứng, tâm lý học, giáo dục học cho rằng, lực giải toán học sinh phụ thuộc phần lớn vào khả liên tưởng huy động kiến thức Quả vậy, học sinh khả liên tưởng huy động tốt ... tưởng huy động kiến thức góp phần bồi dưỡng lực giải toán cho học sinh trung học phổ thông GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu người giáo viên quan tâm đến việc tổ chức hoạt động nhằm rèn luyện khả liên tưởng...
 • 81
 • 5,391
 • 7

bài tậplớp 10 toàn tập

bài tập lý lớp 10 toàn tập
... chạm đất là: A v = 10m / s B v = 10m / s C v = 20m / s 25 D v = 10 2m / s Câu 10: Một vật thả rơi tự từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g = 10m/s 2.Tính vận tốc vật chạm đất? v = gs = 2 .10. 45 = 30m / s ... 10m/s lên 30m/s với gia tốc 2m/s2 : a.10s b.20s c.30s d.400s Câu 10: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần Sau 10s,vận tốc ôtô tăng từ 4m/s đến m/s Quãng đường s mà ôtô khoảng thời gian ? A s =100 m ... động với phương trình sau : v = - 10 + 0,5t (m ; s) Phương trình đường chuyển động : A s = -10t + 0,25.t2 B s = – 10t + 0,5.t2 C s = 10t – 0,25.t2 D s = 10t – 0,5.t2 Câu 38 : Cho phương trình...
 • 189
 • 1,537
 • 5

giáo án bài tập elip lớp 10 nc

giáo án bài tập elip lớp 10 nc
... − ); B(−2 5; ) 8 16 ⇒ AB = (−2 + 5) + ( + ) = 3 Củng cố kiến thức - Về nhà làm tập từ 36 41 /108 SGK - Xem trước Bài 7: Đường Hypebol” V.RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh thực tập Nguyễn Văn Bảo Nguyễn Thị Thu Hà ... Gọi HS lên bảng giải Thực yêu cầu GV Bài 2:Viết phương trình tắc (E) biết: a,(E) có tiêu điểm F1 (− 3;0) qua điểm M (1; ) b,(E) qua điểm M ( 5; − c, M ( 10 5 ) N ( −2; ) 3 5 ; ) thuộc (E) M nhìn...
 • 5
 • 1,673
 • 14

CHUYỀN ĐỀ MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP LỚP 10

CHUYỀN ĐỀ MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP LỚP 10
... +Mơtả:Chỉrõcáctínhchấtđặctrưngcácphầntửcủa tập hợp Vídụ Cho tập hợp A = {n | n Ỵ ,1 £ n £ 6}  Tập rỗng: Tập rỗnglà tập hợp khơngchứaphầntửnào Kíhiệu: Ỉ Tập convà tập hợp bằngnhau  Tập con: Tập A đgl tập concủa tập B ... hay b dương Mệnh đề tươngđương Cho mệnh đề P Q Mệnh đề “ P Q ” (hay “ P Q ”) đgl mệnh đề tươngđương Kíhiệu P  Q Nhậnxét: Mệnh đề P  Q đúngkhicảhai mệnh đề P Q đềuđúnghoặcđềusai Vídụ8 ... ngữcủa mệnh đề đó + Phủđịnhcủa mệnh đề “ "x Ỵ X, A(x) ”là mệnh đề “ $x Ỵ X, A(x) ” + Phủđịnhcủa mệnh đề “ $x Ỵ X, A(x) ”là mệnh đề “ "x Ỵ X, A(x) ” Vídụ3 Nêu mệnh đề phủđịnhcủacác mệnh đề sau:...
 • 11
 • 966
 • 3

Bài tập hóa lớp 10 Thăng bằng electron

Bài tập hóa lớp 10 Thăng bằng electron
... Cu(NO3)2 dung dịch ban đầu chúng Biết hiệu suất phản ứng 100 % , số mol Al Fe 0,03mol 0,05 mol Bài 10 cân phản ứng sau theo phương pháp cân ion -electron : a) KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 → MnSO4 + Na2SO4 ... Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mõi muối clorua thu ? Bài 9.cho 3,61g hỗn hợp gồm hai kim loại Al Fe trác dụng với 100 ml dung dịch chứa AgNO3 Cu(NO3)2 , khuấy kĩ tới phản ứng hoàn ... b) tìm a(g) ? Bài lấy 7,88 gam hỗn hợp A gồm kim loại hoạt động ( X , Y) có hóa trị không đổi chia thành hai phần Phần hòa tan hoàn toàn dung...
 • 2
 • 3,409
 • 53

BAI TAP VAO LOP 10

BAI TAP VAO LOP 10
... Eastward Question 30: The weather system over the Pacific Ocean changes _ A Every to 10 years B every 10 years C every year D every years Question 31: the reason why the weather system changes...
 • 3
 • 189
 • 0

Bài tập ôn lớp 10 cơ bản

Bài tập ôn lớp 10 cơ bản
... = 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) ( 102 -1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + 101 01 10 +165 B= 27 198 + Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) ... b.Ta có : AB2 = (-2 0)2 + (0 4)2 =20 AC2 = (-2 1)2 + (0 1)2 =10 BC2 = (0 1)2 + (4 1)2 = 10 AB2 = AC2 + BC2 ABC vuông C 10 10 = ( đơn vị diện tích ) Câu 3: Đkxđ x 1, đặt x = u; x = v ... + = x y z x+ y+z Hãy tính giá trị biểu thức : M = + (x8 y8)(y9 + z9)(z10 x10) Bài 5: Cho x, y, z R thỏa mãn : Đáp án Bài 1: a) Điều kiện để P xác định :; x ; y ; y ; x + y x(1 + *) Rút...
 • 41
 • 228
 • 0

hệ thống bài tập toán lớp 10 nâng cao

hệ thống bài tập toán lớp 10 nâng cao
... A∩ B= ∅ ⇒ Α ∴ Β = Α BÀI TẬP Bài 5: Viết tập hợp sau dạng liệt kê phần tử: b B = {x ∈ N |x ≤ 15 x bội 2} a A = {x ∈ N |x ≥ x < 10} c C = {x ∈ N | x ≤ x bội 3} Bài 6: Viết tập hợp sau dạng đặc ... ƠN TẬP TỐN 10- NC BÀI TẬP: Bài 1: Tìm tập xác định hàm số sau: 3x + x2 − x+ d/ y = 2x + 5x + a/ y = b/ y = ( x − 3) − x ( x − 3).( x − 2) e/ y = − x − c/ y = x − + − 3x (2 x − 3).(1 − x) x− Bài ... {x | x − = 0} c G = {2, 3} H = [2, 3] .Bài 8: Cho tập hợp A = {a, b, c, d, e} a/ A có tập ? b/ Có tập A chúă phần tử ? c/ Có tập A chứa nhiều phần tử ? Bài 9: Tìm A ∩ B ; A ∪ B ; A \ B ; B \...
 • 26
 • 4,457
 • 5

Bài tập toán lớp 10 doc

Bài tập toán lớp 10 doc
... A ⊂ B⊂ C ⇔ A ∪ B∪C =C Câu 29 : Cho tập hợp A = { x ∈ N x < 20 x chia hết cho } a) A = { 0,5 ,10, 15,20} b) A = { 0,2,4,5 ,10, 20} c) A = { 0,5 ,10, 15} d) A = { 5 ,10, 15,20} Câu 30: Điền vào chổ trống ... Cho tập hợp A = { 0,2,4,6,8} B = { x ∈N x < 5} ta có A∩B =C a) C = {0,1,2,3,4} b) C = {0,2,4} c) C = {2,4} d) C = {1,2,3,4,5} Câu 33: Cho tập hợp A = { x ∈N 2 < x ≤ 7} điền vào cho tương ứng tập ... âãưu c män trãn? a/ b/ 10 c/ 11 d/ 12 CÂU 27: Cho mệnh đề sau chọn mệnh đề a) 19 hợp số b) Nếu a số nguyên tố a3 số nguyên tố c) < x < ⇒ x2 < d) Tồn x cho x2 + > Câu 28: Cho tập hợp A,B,C khác rổng...
 • 4
 • 343
 • 2

Bài tập hóa lớp 10 phần đồng phân năm 2015

Bài tập hóa lớp 10 phần đồng phân năm 2015
... Công thức phân tử C10H8 Tính chất hóa học: Tham gia phản ứng tham gia phản ứng cộng BÀI TẬP CƠ BẢN Bài Viết công thức cấu tạo anken đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C 5H10 gọi tên ... toluen Bài 13 Từ CH4 hóa chất vô cần thiết khác, viết phương trình hóa học điều chế benzen Bài 14 Viết công thức cấu tạo đồng phân có chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C8H10 gọi tên đồng phân ... C3H6 C4H8 D A B Câu Số đồng phân ứng với công thức phân tử C4H8 kể đồng phân hình học A B C D Câu Ứng với công thức phân tử C5H10 có đồng phân cấu tạo mạch hở? A B C D 10 Câu X hỗn hợp C4H8 O2...
 • 22
 • 292
 • 0

Bài tập hóa lớp 10 đầy đủ

Bài tập hóa lớp 10 đầy đủ
... hình phức tạp Bài tập Hóa lớp 10 đầy đủ z z z x x y y Obitan s z x x y Obitan px y Obitan py Obitan pz V Lớp phân lớp Lớp - Các electron nguyên tử xếp thành lớp phân lớp - Các electron lớp có mức ... electron ứng với giá trị n = 1, 2, 3, cho biết lớp có phân lớp electron ? 1.18 Hãy cho biết số phân lớp, số obitan có lớp N M Bài tập Hóa lớp 10 đầy đủ 1.19 Vẽ hình dạng obitan 1s, 2s obitan 2px, ... 37 39 1 .10 Hướng dẫn: Gọi tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị Ta có 63 29 Cu x , % đồng vị 65 29 Cu 100 - x 63x + 65 (100 − x) = 63,546 100 ⇒ 63x + 6500 - 65x = 6354,6 15 Bài tập Hóa lớp 10 đầy đủ ⇒ x...
 • 202
 • 1,651
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài tập toán lớp 10 chương 1giai bai tap toan lop 10 chuong 1 bai 2 bai tong va hieu cua hai vectobài tập hóa lớp 10 chương 1giải bài tập hóa lớp 10 chương 1các bài tập hóa lớp 10 chương 1bai tap hoa lop 10 chuong 1 2bai tap hoa lop 10 chuong 1 co dap anbài tập toán lớp 10 nâng cao chương 1giải bài tập toán lớp 10 chương 1bai tap toan lop 10 hinh hoc chuong 1bai tap toan lop 10 chuong 1 co loi giaibài tập hóa lớp 10 nâng cao chương 1giải bài tập toán lớp 10 bài 1 mệnh đềbài tập toán lớp 10 học kì 1giai bai tap hoa lop 10 nang cao bai 1Chai nhuabai giang cad cam cnc phay tien2005CẮT LỚP VI TÍNH ĐỘNG MẠCH PHỔI, BS. Phan Nhân Hiển ,Khoa CĐHA- BV ĐHYHNPHRASAL VERB THÔNG DỤNGCông Ty Cổ Phần Powerpoint (Môn Luật Kinh Tế)Bài tập chọn lọc nguyên hàm tích phân và ứng dụngcác dạng bài tập số phức điển hìnhCHUYÊN ĐỀ trắc nghiệm TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ ôn thi thpt quốc giaĐề tài phân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt NamĐề tài thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụLý luận phương pháp dạy học kỹ thuật nông nghiệp ở trường PTTHPhương pháp đánh giá nông thônSáng tạo toán học tập 3Đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnNhững bài làm văn tiêu biểu 11đồ án công nghệ sản xuất mặt hàng chuối sấy nguyên quả và dạng látHướng dẫn học và làm bài ngữ văn 11TỔNG QUAN VỀ KHỐI PHỔThe impact of perceived leadership styles on organizational commitmentHoàn thiện dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập