(Đề tài NCKH) Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng áp của động cơ D243 tại các chế độ làm việc bằng phần mềm AVL_ BOOST

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA HỆ THỐNG KÊNH, RẠCH NỘI ĐỒNG TRONG VÙNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN CHỢ MỚI - AN GIANG

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA HỆ THỐNG KÊNH, RẠCH NỘI ĐỒNG TRONG VÙNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN CHỢ MỚI - AN GIANG
... tài bao gồm: - Mục tiêu tổng quát: Đánh giá khả chịu tải khả tự làm tài nguyên nƣớc vùng đê bao khép kín - Mục tiêu cụ thể: Đánh giá khả chịu tải hệ thống kênh rạch nội đồng vùng đê bao khép kín ... huyện Chợ Mới An Giang Mục tiêu đề tài đánh giá khả chịu tải thông qua việc tính toán tải lƣợng ô nhiễm BOD5, TKN, TP hệ thống kênh rạch, nội đồng vùng đê bao khép kín huyện Chợ Mới An Giang Từ đó, ... hệ thống đê bao khép kín triển khai ĐBSCL nhiều không mang tính nông nghiệp bền vững, gây ô nhiễm môi trƣờng Do đề tài Nghiên cứu đánh giá khả chịu tải hệ thống kênh, rạch nội đồng vùng đê bao...
 • 67
 • 82
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng tương tác của etylen và dẫn xuất đihalogen với cacbonđioxit bằng phương pháp hóa học lượng tử

Nghiên cứu đánh giá khả năng tương tác của etylen và dẫn xuất đihalogen với cacbonđioxit bằng phương pháp hóa học lượng tử
... hiñro, tương tác axit- bazơ Lewis tương tác khác m c ñ phân t T ng quan tài li u nghiên c u Trên th gi i vi c nghiên c u lý thuy t v tương tác c a ch t v i CO2 kh hòa tan scCO2 ñã ñang ñư c nghiên ... 2.4.2 Phương pháp nghiên c u thuy t ñư c ch n MP2/aug-cc-pVDZ tin c y h p lí cho vi c xem xét h nghiên c u 3.2 TƯƠNG TÁC GI A ETYLEN V I CACBONĐIOXIT 3.2.1 C u trúc hình h c lư ng tương tác T t c ... s hình thành tương Đã phát hi n s t n t i liên k t hiñro chuy n d i xanh ki u C- T3.4 có s hình thành tương tác axit-bazơ H···O, tương tác axit-bazơ Lewis, tương tác p···π* tương tác π···π Lewis...
 • 13
 • 216
 • 0

Nghiên cứu đánh giá đặc tính ô nhiễm của động LPG chuyển đổi từ động xăng

Nghiên cứu đánh giá đặc tính ô nhiễm của động cơ LPG chuyển đổi từ động cơ xăng
... nghiên cứu Nghiên cứu đặc tính ô nhiễm động xăng sau chuyển đổi sang dùng LPG, so sánh đường đặc tính CO, CO2, NOX, HC động trước sau chuyển đổi đến kết luận khả ứng dụng động sử dụng LPG vào ... bị chuyển đổi từ động sử dụng xăng sang LPG, đánh giá khả phát triển tương lai động sử dụng LPG, mức độ ảnh hưởng nhiên liệu hóa lỏng đến động cơ, người môi trường Đối tượng nghiên cứu chuyển đổi ... sôi động Năm 2003- 2006 Công ty khí Ngô Gia Tự (Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam) đầu tư thí điểm dự án chuyển đổi xe xăng sang chạy LPG Đến năm 2006 Công ty khí Ngô Gia Tự làm chủ công...
 • 82
 • 328
 • 4

nghiên cứu đánh giá khả năng keo tụ của một số loại thực vật ứng dụng trong xử lý nước

nghiên cứu đánh giá khả năng keo tụ của một số loại thực vật ứng dụng trong xử lý nước
... diện nguồn nước sử dụng ngày, đề tài “ Nghiên cứu đánh giá khả keo tụ số loại thực vật ứng dụng xử nước đời với mong muốn thay hóa chất dùng công tác xử nước nói chung keo tụ nước nói riêng ... nghiệp Nghiên cứu đánh giá hiệu keo tụ số loại thực vật ứng dụng xử nước Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu) - Thu thập tài liệu liên quan đến loài thực vật khả keo tụ - Đánh giá hiệu ... KEO TỤ CỦA MỘT SỐ LOẠI THỰC VẬT TRONG XỬ LÝ NƯỚC 41 4.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC NGHIỆM 41 4.2 VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 41 4.2.1 Giai đoạn 1: nghiên cứu khả keo tụ...
 • 160
 • 373
 • 2

Nghiên cứu đánh giá khả năng keo tụ của một số loại thực vật ứng dụng trong xử lý nước pot

Nghiên cứu đánh giá khả năng keo tụ của một số loại thực vật ứng dụng trong xử lý nước pot
... diện nguồn nước sử dụng ngày, đề tài “ Nghiên cứu đánh giá khả keo tụ số loại thực vật ứng dụng xử nước đời với mong muốn thay hóa chất dùng công tác xử nước nói chung keo tụ nước nói riêng ... nghiệp Nghiên cứu đánh giá hiệu keo tụ số loại thực vật ứng dụng xử nước Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu) - Thu thập tài liệu liên quan đến loài thực vật khả keo tụ - Đánh giá hiệu ... KEO TỤ CỦA MỘT SỐ LOẠI THỰC VẬT TRONG XỬ LÝ NƯỚC 41 4.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC NGHIỆM 41 4.2 VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 41 4.2.1 Giai đoạn 1: nghiên cứu khả keo tụ...
 • 160
 • 170
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM CỦA DẦU RÁI" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... công nghệ chống thấm Kết luận Từ kết nghiên cứu khẳng định dầu rái hợp chất thiên nhiên có độ bền vật lý, hoá học cao đáp ứng tốt yêu cầu chất phụ gia chống thấm Mặt khác, việc sử dụng dầu rái ... tâm Nguyên liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Nguyên liệu hoá chất * Dầu rái sử dụng nghiên cứu mua thị trường tự thành phố Đà Nẵng * Các dung môi hữu lựa chọn để nghiên cứu: - Loại không phân cực: ... hoá học: hữu - 99,4%; vô - 0,1%; nước - 0,5% Trong thành phần hữu cơ, nhựa - 67%; dầu - 33% Kết cho thấy độ bền nhiệt dầu rái cao, đảm bảo tiêu chuẩn phụ gia chống thấm Mặt khác, qua đánh giá...
 • 4
 • 128
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG LPG CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐỘNG XĂNG

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ LPG CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐỘNG CƠ XĂNG
... thạch LPG loại nhiên liệu thay LPG loại nhiên liệu thay kinh tế kinh tế MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Đề xuất phương án sử dụng nhiên liệu LPG cho động đốt Sử dụng máy đo khí thải đánh giá đặc tính ô nhiễm LPG ... thay cho diesel xăng Các xe thương mại dùng LPG nguồn nhiên liệu Bước 1: Tháo chế hòa khí khỏi động Bước 2: Lắp chuyển đổi từ xăng sang LPG lên động Bước 3: Lắp bình ga ống dẫn lên động Bước 3: ... phát thải ô nhiễm thấp • Đưa động chạy nhiên liệu vào thị truờng • Phát lên động phun xăng Diezel • Nhà nước có sách ưu đãi với xe ô chuyển sang chạy LPG • Xây dựng thêm trụ nạp LPG ...
 • 20
 • 106
 • 0

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ đặc TÍNH ô NHIỄM của ĐỘNG LPG

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ đặc TÍNH ô NHIỄM của ĐỘNG CƠ LPG
... sôi động Năm 2003- 2006 Công ty khí Ngô Gia Tự (Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam) đầu tư thí điểm dự án chuyển đổi xe xăng sang chạy LPG Đến năm 2006 Công ty khí Ngô Gia Tự làm chủ công ... nghiên cứu Nghiên cứu đặc tính ô nhiễm động xăng sau chuyển đổi sang dùng LPG, so sánh đường đặc tính CO, CO2, NOX, HC động trước sau chuyển đổi đến kết luận khả ứng dụng động sử dụng LPG vào thực ... xăng động xăng Đặc tính cháy LPG, động thích hợp làm giảm bớt lượng khí thải, kéo dài tuổi thọ dầu bôi trơn bugi đánh lửa 2.2 Lý thuyết động sử dụng LPG 2.2.1 Động sử dụng LPG Về bản, động...
 • 88
 • 114
 • 0

nghiên cứu đánh giá chỉ tiêu an toàn của động tua bin khí sử dụng trên các tàu thuỷ ở việt nam

nghiên cứu đánh giá chỉ tiêu an toàn của động cơ tua bin khí sử dụng trên các tàu thuỷ ở việt nam
... PHÁP ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU AN TOÀN CỦA ĐỘNG CƠ TUA BIN KHÍ TÀU THUỶ 2.1 Chỉ tiêu an toàn động TBK tàu thuỷ 2.1.1 Các tiêu tính an toàn Chỉ tiêu an toàn cho phép ta đánh giá khả làm việc an toàn trang ... - ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU AN TOÀN CỦA ĐỘNG CƠ TUA BIN KHÍ SỬ DỤNG TRÊN CÁC TÀU THUỶ VIỆT NAM 49 3.1 Tình hình sử dụng động TBK tàu thuỷ Việt Nam 49 3.1.1 Đặc điểm chung 49 3.1.2 Các ... giá toàn diện tiêu an toàn động TBK tàu thuỷ Việt Nam Đó lý mạnh dạn đề xuất việc thực đề tài Nghiên cứu đánh giá tiêu an toàn động tua bin khí sử dụng tàu thuỷ Việt Nam 34 Chương CƠ SỞ PHƯƠNG...
 • 155
 • 98
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng lấy nước của các công trình chính của hệ thống thủy lợi tỉnh nam định trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Nghiên cứu đánh giá khả năng lấy nước của các công trình chính của hệ thống thủy lợi tỉnh nam định trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng
... ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LẤY NƯỚC CỦA CÁC CÔNG TRÌNH CHÍNH TRÊN HỆ THỐNG THỦY LỢI TỈNH NAM ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG 49 3.1 Lựa chọn ... Nghiên cứu đánh giá khả lấy nước công trình hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định điều kiện Biến đổi khí hậu Nước biển dâng sẽ tập trung giải phần vấn đề nêu Việc nghiên cứu ảnh hưởng BĐKH Nước biển ... I: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TỈNH NAM ĐỊNH 1.1 Tổng quan Biến đổi khí hậu 1.1.1 Khái niệm nguyên nhân biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu: biến đổi trạng thái khí hậu...
 • 121
 • 262
 • 1

Nghiên cứu đành giá khả năng tải nước của hệ thống đường dẫn trong lưu vực tiêu trạm bơm Yên Sở

Nghiên cứu đành giá khả năng tải nước của hệ thống đường dẫn trong lưu vực tiêu trạm bơm Yên Sở
... tiêu trạm bơm Yên Sở MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu đề tài nghiên cứu đánh giá khả tải nước hệ thống đường dẫn lưu vực tiêu trạm bơm Yên Sở, cụ thể: - Đánh giá khả tiêu úng trạm bơm Yên Sở tăng lưu ... khu vực Yên Sở + Đối tượng nghiên cứu hệ thống tiêu Hà Nội, lưu vực tiêu Yên Sở + Phạm vi nghiên cứu đặc tính hệ thống đường dẫn (cao trình, kích thước, hình dạng mặt cắt, độ nhám, ) NỘI DUNG NGHIÊN ... dựng thêm trạm bơm Yên Sở III với lưu lượng thiết kế 55 m3/s, nâng tổng lưu lượng thiết kế trạm bơm Yên Sở lên 145 m3/s Như vậy, đặt vấn đề cần nghiên cứu đánh giá khả dẫn nước đường dẫn, đặc...
 • 96
 • 160
 • 0

Luận văn thạc sĩ hóa hữu NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TƯƠNG tác của ETYLEN và dẫn XUẤT ĐIHALOGEN với CACBONĐIOXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP hóa học LƯỢNG tử

Luận văn thạc sĩ hóa hữu cơ NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TƯƠNG tác của ETYLEN và dẫn XUẤT ĐIHALOGEN với CACBONĐIOXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP hóa học LƯỢNG tử
... nghiên cứu Xuất phát từ yêu cầu tính cấp thiết nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu đánh giá khả tương tác etylen dẫn xuất đihalogen với cacbonđioxit phương pháp hóa học lượng tử Mục ... lý thuyết liên kết hiđro, tương tác axit-bazơ Lewis, đánh giá khả tương tác etylen dẫn xuất đihalogen với cacbonđioxit phương pháp hóa học lượng tử Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phần mềm Gaussian ... phức nghiên cứu tương tác chất ưa CO với CO2 CO2 với CO2 Điều cho thấy khả tương tác mức độ phân tử khả hòa tan etylen CO tốt, dùng để nghiên cứu dẫn xuất thế, đặc biệt dẫn xuất halogen tương tác...
 • 95
 • 67
 • 0

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TƯƠNG tác của ETYLEN và dẫn XUẤT ĐIHALOGEN với CACBONĐIOXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁPHÓA học LƯỢNG tử

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TƯƠNG tác của ETYLEN và dẫn XUẤT ĐIHALOGEN với CACBONĐIOXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁPHÓA học LƯỢNG tử
... trỳc hỡnh hc ca etylen, dn xut ihalogen v cacbonioxit c ch hỡnh 3.1, hỡnh 3.2 v hỡnh 3.3 Etylen: Hỡnh 3.1 Cu trỳc ca etylen (ti MP2/aug-cc-pVDZ) Bng 3.1 Cỏc thụng s hỡnh hc ca etylen ti MP2/ ... trỳc ca etylen (ti MP2/ aug-cc-pVDZ) 3.2 Cu trỳc ca cỏc dn xut ihalogen (C 2H2X2, X = F, 3.3 3.4 Cl, Br) (ti MP2/ aug-cc-pVDZ) Cu trỳc ca CO2 (ti MP2/aug-cc-pVDZ) Dng hỡnh hc ti u ca phc gia etylen ... xut ca nú tng tỏc vi CO 2, anken c bit etylen l nguyờn liu quan trng tng hp cao su, cht nh PVC, PS, PE, Do vy vic nghiờn cu ỏnh giỏ kh nng tng tỏc ca etylen v cỏc dn xut th ihalogen ca nú vi...
 • 120
 • 80
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GIỐNG CỪU PHAN RANG NHẬP TỪ NINH THUẬN SAU 10 NĂM NUÔI TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GIỐNG CỪU PHAN RANG NHẬP TỪ NINH THUẬN SAU 10 NĂM NUÔI TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM
... 36 10. 8 7.7 7.6 19.3 100 100 1 57 36 100 100 100 100 95 100 1 0 3.8 3.5 0 Trng thnh Hu b Trng thnh Hu b Trng thnh Hu b Trng thnh Hu b 1 48 31 3.5 10. 5 3.5 3.5 10. 7 100 100 1 45 31 100 100 100 100 ... lệ cừu sinh cao cừu đực lần đẻ 5.2 Quản lý giống 5.2.1 Quản lý cừu giống Trong nghiên cứu hay sản xuất việc quản lý giống yếu tố quan trọng nâng cao chất lợng giống nh suất sản xuất chúng Cừu ... Chọn cừu đực giống ảnh hởng trực tiếp tới suất đời sau nh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng công tác giống sau Do đực chọn làm giống trớc hết phải đợc sinh từ cừu có thành tích sản xuất tốt chọn giống...
 • 41
 • 32
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài thực hành 2 làm quen với windows 2Bài thực hành 2 làm quen với windowsBài giảng lý thuyết xác suất và thông kê toán chương 2 đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suấtBài 1 chí công vô tưBài giảng những nguyên lý cơ bản của CN mác lê nin p2 nguyễn khánh vân chương 8 một số vấn đề CT XH trong tiến trình CM XHCNTIỂU LUẬN môn học QUẢN lý môi TRƯỜNG đô THỊ và KHU CÔNG NGHIỆP các TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ QUẢN lý môi TRƯỜNG đô THỊ và KHU CÔNG NGHIỆPTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO dục ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG họcToàn văn bài phát biểu của đồng chí huỳnh đảm chủ tịch UBTWMTTQVN tại đại hội đoàn toàn quốc lần thứ xBài giảng kinh tế vi mô giảng viên nguyễn ngọc hà trần chương 6 mô hình IS LMTIỂU LUẬN môn học QUẢN lý môi TRƯỜNG đô THỊ và KHU CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG bền VỮNGBài 8 vẽ tượng chân dung (tượng thạch cao vẽ đậm nhạt)Bài tập tư duy phần tập làm văn 9ĐÁNH GIÁ sức CHỊU tải và PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG nước mặt để PHỤC vụ cấp PHÉP xả THẢI TRONG đô THỊ KCNTÀI LIỆU môn NGĂN NGỪA ô NHIỄM bài 6 hệ thống sinh học tích hợphai tam giác bằng nhauTIỂU LUẬN đề tài đô THỊ SINH THÁIBài giảng kinh tế vi mô giảng viên phan nữ thanh thủy chương 3 xác ĐỊNH GIÁ TRỊCHÂN DUNG tác GIA văn học nước NGOÀI lớp 7 lí LANBài giảng kinh tế quốc tế giáo viên nguyễn hữu lộc chương 4 cầu và cung , đường cong ngoại thương, và tỷ lệ thương mạiBài giảng kinh tế quốc tế giáo viên nguyễn hữu lộc chương 8 hạn CHẾ THƯƠNG mại THUẾ QUAN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập