khảo sát ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng trên sự phát triển của nấm rơm (volvariella volvacea (bull ex fr ) sing) trồng tại cơ sở 3 trường đại học mở tp hcm

ảnh hưởng của dinh dưỡng lên năng suất nấm rơm (volvariella volvacea(bull.ex fr.) sing)

ảnh hưởng của dinh dưỡng lên năng suất nấm rơm (volvariella volvacea(bull.ex fr.) sing)
... hoạch nấm rơm đợt 27 3.2.3 Ảnh hưởng loại dinh dưỡng đến tỷ lệ C/N rơm 28 3.2.4 Ảnh hưởng loại dinh dưỡng đến kích thước nấm rơm 29 3.2.5 Ảnh hưởng loại dinh dưỡng đến suất tổng nấm ... 3.3.3 Ảnh hưởng loại dinh dưỡng đến tỷ lệ C/N rơm đợt 34 3.3.4 Ảnh hưởng loại dinh dưỡng đến kích thước nấm rơm đợt 35 3.3.5 Ảnh hưởng loại dinh dưỡng đến suất tổng nấm rơm (kg/1000 kg rơm khô) ... Thu TÓM LƯỢC Đề tài: Ảnh hưởng dinh dưỡng lên suất nấm rơm (Volvariella Volvacea (Bull.ex Fr.) Sing) tiến hành nhằm mục đích đánh giá hiệu loại dinh dưỡng lên suất nấm rơm đề tài thực trại thực...
 • 67
 • 641
 • 6

Khảo sát ảnh hưởng của suy hao lên quá trình lan truyền soliton trong sợi quang

Khảo sát ảnh hưởng của suy hao lên quá trình lan truyền soliton trong sợi quang
... E H theo trục sợi quang 1.3 Đặc tính truyền dẫn sợi quang 1.3.1 Suy hao sợi Trên khảo sát cấu trúc sợi quang khái niệm truyền ánh sáng sợi Song trình lan truyền xung quang bị suy hao méo tín hiệu ... không sử dụng soliton Sau khảo sát 44 khía cạnh nhỏ trình truyền dẫn thông tin soliton khảo sát dãn xung suy hao 3.2 Phơng trình lan truyền soliton sợi quang tính đến suy hao Nh biết soliton sử ... 3.1: Sự lan truyền soliton sợi quang không tính đến suy hao ( = 0) Hình 3.2 hình 3.3: Mô tả lan truyền soliton sợi quang suy hao = 0, 04 Hình 3.2: Đồ thị chiều lan truyền soliton suy hao = 0,04...
 • 56
 • 163
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngành nông nghiệp trồng lúa và giải pháp thích ứng ở huyện cần đước, tỉnh long an

khảo sát ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngành nông nghiệp trồng lúa và giải pháp thích ứng ở huyện cần đước, tỉnh long an
... đổi khí hậu Chương 2: Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến ngành nông nghiệp trồng lúa huyện Cần Đước tỉnh Long An Chương 3: Xây dựng biện pháp thích ứng cho lúa người nông dân ảnh hưởng biến đổi khí ... nhân ảnh hưởng BĐKH đến ngành nông nghiệp trồng lúa huyện Cần Đước, tỉnh Long An  Hiện trạng lúa địa bàn huyên Cần Đước tỉnh Long An Trang / 128 Đồ án tốt nghiệp  Đề xuất phương án, giải pháp thích ... Trang 46 / 128 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRỒNG LÚA HUYỆN CẦN ĐƯỚC TỈNH LONG AN 2.1 Vị trí địa lý huyện Cần Đước Huyện Cần Đước có tổng số 17...
 • 128
 • 539
 • 8

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NPK (3-6-1) ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA LÁT HOA (Chukrasia tabularis A.Juss) GIAI ĐOẠN 1 - 3 THÁNG TUỔI TẠI VƯỜN ƯƠM SỞ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NPK (3-6-1) ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA LÁT HOA (Chukrasia tabularis A.Juss) GIAI ĐOẠN 1 - 3 THÁNG TUỔI TẠI VƯỜN ƯƠM CƠ SỞ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
... tập chuyên đề Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón NPK 3- 6 -1 đến sinh trưởng Lát hoa giai đoạn 1- 3 tháng tuổi vườn trường sở trường Đại Học Hồng Đức, rút số kết luận sau: - Phân bón NPK có tác dụng ... 16 3 16 3 16 3 16 3 15 1 15 1 15 1 15 1 ft 11 25 50 39 26 48 29 45 60 17 fl = T ai.T bj TS ( f t − f l )2 f l 11 .5 11 .5 11 .5 11 .5 40.75 40.75 40.75 40.75 37 .75 37 .75 37 .75 37 .75 χ n tính toán 0.0 217 39 ... 2. 630 435 4.8 9 13 04 15 .847 83 2.0996 93 0.07 515 3 5 .33 8957 1. 289877 2.02 814 6 1. 39 238 4 13 .11 424 11 .405 63 60 . 13 538 χ2n tra bảng 12 .6 Qua bảng (3 .15 ) cho thấy χ2n tính toán = 60 . 13 538 > χ2n tra bảng = 12 .6...
 • 55
 • 1,010
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón NPK đến sinh trưởng của lát hoa giai đoạn 1-3 tháng tuổi tại vườn ươm sổ 3 trường đại học nông nghiệp

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón NPK đến sinh trưởng của lát hoa giai đoạn 1-3 tháng tuổi tại vườn ươm cơ sổ 3 trường đại học nông nghiệp
... tập chuyên đề Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón NPK 3- 6-1 đến sinh trưởng Lát hoa giai đoạn 1 -3 tháng tuổi vườn trường sở trường Đại Học Hồng Đức, rút số kết luận sau: - Phân bón NPK có tác dụng ... đoạn vườn ươm 2 .3 Nội dung nghiên cứu -Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón NPK (3: 6:1) nồng độ khác đến số tiêu sinh trưởng gieo ươm - Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến chất lượng - Xác định nồng độ phân ... trưởng 3. 2.1 3. 2.2 gieo ươm ……………………………………… Ảnh hưởng phân bón NPK (3: 6:1) đ ến chiều cao 25 Ảnh hưởng phân bón NPK (3: 6:1) đến đường kính cổ 28 3. 2 .3 3 .3 rễ………………………………………………………… Ảnh hưởng phân bón...
 • 55
 • 644
 • 2

Vi chất dinh dưỡngsự phát triển của trẻ pdf

Vi chất dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ pdf
... thiếu vitamin D, trẻ em bị còi xương; trẻ bị còi xương ảnh hưởng đến phát triển chiều cao tầm vóc trẻ sau Vitamin D có thức ăn động vật trứng, sữa, gan bò, gan lợn, cá, đặc biệt gan cá thu Vitamin ... vitamin hòa tan chất béo (dầu, mỡ) Do vậy, để đáp ứng đủ nhu cầu vitamin A cho thể, bữa ăn trẻ cần có đủ thực phẩm giàu vitamin A tăng cường thêm dầu, mỡ giúp trẻ hấp thu tốt vitamin A Vitamin D thể ... Vitamin A có nhiều vai trò thể: trước hết vai trò trình tăng trưởng Trẻ em cần vitamin A để phát triển bình thường Vitamin A cần thiết cho thị giác thành...
 • 3
 • 152
 • 0

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại sở II trường đại học Ngoại thương

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại cơ sở II trường đại học Ngoại thương
... c hài lòng c a sinh viên v v t ch t ng theo h o 73 4.5.10 Ki nh s khác bi t m sinh viên v ch hài lòng c a sinh viên v s hài lòng c a c 74 4.5.11 Ki gi ng viên c hài lòng c a sinh viên ... d ch v giá cao s hài lòng c a sinh viên Gi thi t H2: c sinh viên ánh i v i d ch v l n ng áp ng c a d ch v c a Nhà ánh giá cao s hài lòng c a sinh viên ng o ng i v i d ch v c l i c sinh viên o ... a Nhà ánh giá cao s hài lòng c a sinh viên l n ng ng c sinh viên i v i d ch v o c l i Gi thi t H4: S c m thông c a d ch v cao s hài lòng c a sinh viên Gi thi t H5: Ph c sinh viên ánh giá i v i...
 • 128
 • 83
 • 1

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ ký túc xá tại sở chính trường đại học hồng đức

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ ký túc xá tại cơ sở chính trường đại học hồng đức
... quan đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ túc Đ A 3.2 Đối tượng khảo sát Đối tượng khảo sát sinh viên quy sống sử dụng dịch vụ túc KTX sở trường Đại học Hồng Đức 3.3 Phạm vi nghiên ... học tập sinh hoạt tốt cho sinh viên Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Ế Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ túc túc U sở trường Đại học Hồng Đức Đề ... thể TÊ - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn KTX dịch vụ KTX - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ H kí túc túc sở trường Đại học Hồng Đức IN - Đề xuất số...
 • 81
 • 6
 • 0

động học tập của sinh viên ngành công tác xã hội tại sở ii trường đại học lao động xã hội

động cơ học tập của sinh viên ngành công tác xã hội tại cơ sở ii trường đại học lao động  xã hội
... TRẠNG ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH T 1T 1T CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 39 T 2.1 Vài nét khái quát Trường Đại học Lao động - hội sở II .39 ... trạng động học tập sinh viên ngành Công tác hội sở II T 1T 1T Trường Đại học Lao động - hội 47 T 2.3.1 Lý chọn ngành CTXH sinh viên sở II Trường Đại học Lao T 1T 1T động - hội ... động học tập sinh viên ngành CTXH T 1T 1T sở II Trường Đại học Lao động hội 76 T Chương BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN T 1T 1T NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CƠ SỞ II TRƯỜNG...
 • 128
 • 80
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, chất dinh dưỡng trong quá trình lên men và các điều kiệnxử lýdịch lên men ban đầu đến chất lượng rượu vang thốt nốt

khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, chất dinh dưỡng trong quá trình lên men và các điều kiệnxử lýdịch lên men ban đầu đến chất lượng rượu vang thốt nốt
... kèm sau với tên đề tài “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, CHẤT DINH DƯỠNG TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ DỊCH LÊN MEN BAN ĐẦU ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG THỐT NỐT (Borassus flabellifer)” ... 1: Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ lên men tỷ lệ chất dinh dưỡng đến chất lượng rượu vang nốt 3.2.1.1 Mục đích So sánh ảnh hưởng nhiệt độ lên men đến chất lượng rượu vang nốt xác định tỷ lệ chất dinh ... bình 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN MEN VÀ TỶ LỆ CHẤT DINH DƯỠNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG THỐT NỐT Nhiệt độ yếu tố ảnh hưởng quan trọng trình lên men, nhu cầu dinh dưỡng ảnh hưởng lớn đến sinh...
 • 69
 • 139
 • 1

Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố xử lý đến chất lượng màng gấc cho quá trình trích dầu

Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố xử lý đến chất lượng màng gấc cho quá trình trích dầu
... Luận văn tốt nghiệp Đại Học Trường Đại học Cần Thơ Luận văn đính kèm với tên đề tài “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ XỬ LÝ ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÀNG GẤC CHO QUÁ TRÌNH TRÍCH DẦU” Vũ Hoàng Khánh ... LUẬN 24 4.1 ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI NGUYÊN LIỆU, PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÀNG GẤC 24 4.1.1 Ảnh hưởng phương pháp xử đến chất lượng màng gấc (giống gấc trái tròn) ... chọn nguyên liệu gấc cho trình trích dầu (gồm giống gấc trái tròn trái tròn có…), khảo sát ảnh hưởng phương pháp xử màng gấc (sấy lò sấy chân không) kết hợp với chế độ xử nhiệt (70-80o...
 • 46
 • 458
 • 10

Khảo sát ảnh hưởng của sự chuyển động các nút mạng đến hiệu suất của một số giao thức định tuyến trong manet

Khảo sát ảnh hưởng của sự chuyển động các nút mạng đến hiệu suất của một số giao thức định tuyến trong manet
... nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến mạng MANET Phạm Văn Tứ K51MMT Khảo sát ảnh hưởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET Chương GIAO THỨC MAC CỦA MẠNG LAN ... Tứ 21 K51MMT Khảo sát ảnh hưởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET 3.3 Các giao thức định tuyến mạng MANET Hình 7: Phân loại giao thức định tuyến mạng MANET 3.3.1 ... K51MMT Khảo sát ảnh hưởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET 3.2 Vấn đề định tuyến mạng MANET 3.2.1 Các thuật toán định tuyến truyền thống Các giao thức định tuyến...
 • 72
 • 368
 • 3

Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến động học quá trình lên men rượu vang nho sử dụng nấm men cố định

Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến động học quá trình lên men rượu vang nho sử dụng nấm men cố định
... 3.4 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯNG ĐƯỜNG ĐẾN ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯU VANG SỬ DỤNG NẤM MEN CỐ ĐỊNH TRONG GEL ALGINATE 67 3.4.1 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng đường đến động học ... 3.5 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯNG TANNIN ĐẾN ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯU VANG SỬ DỤNG NẤM MEN CỐ ĐỊNH TRONG GEL ALGINATE 91 3.5.1 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng tannin đến động ... trình lên men rượu vang, sử dụng nấm men tự nấm men cố đònh gel alginate .72 Bảng 4.18: nh hưởng hàm lượng đường ban đầu đến tốc độ sử dụng đường cực đại nấm men trình lên men rượu vang sử dụng...
 • 159
 • 1,234
 • 6

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CÁC NÚT MẠNG ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CÁC NÚT MẠNG ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET
... mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến mạng MANET Khảo sát ảnh hưởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET Chương GIAO THỨC MAC CỦA MẠNG LAN VÀ WLAN 2.1 Mạng LAN mạng ... hiệu suất số giao thức định tuyến MANET Chương ĐÁNH GIÁ BẰNG MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC NÚT MẠNG ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN 4.1 Xác định tham số hiệu suất cần ... động nút mạng đến hiệu suất giao thức định tuyến DSDV, AODV DSR mô mạng NS-2 Từ đưa nhận xét so sánh ba giao thức Khảo sát ảnh hưởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET...
 • 68
 • 268
 • 3

LUẬN VĂN:KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CÁC NÚT MẠNG ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET ppt

LUẬN VĂN:KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CÁC NÚT MẠNG ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET ppt
... nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến mạng MANET Phạm Văn Tứ K51MMT Khảo sát ảnh hưởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET Chương GIAO THỨC MAC CỦA MẠNG LAN ... định tuyến Phạm Văn Tứ 21 K51MMT Khảo sát ảnh hưởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET 3.3 Các giao thức định tuyến mạng MANET Hình 7: Phân loại giao thức định tuyến ... K51MMT Khảo sát ảnh hưởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET 3.2 Vấn đề định tuyến mạng MANET 3.2.1 Các thuật toán định tuyến truyền thống Các giao thức định tuyến truyền...
 • 69
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thuế ở Việt Nam (tt)Nhân sinh quan phật giáo với một số lĩnh vực văn hóa tinh thân của con người việt namBài Giảng Ngoại Khóa Văn Học Dân GianExecutive Summitintro to Documentationrace week spring 2004The Parish Of The Nativity Of The Lord Open Meeting March 2015DSLS 17022013 SSQ setupThe International Association of Emergency Managers Developing and Deploying Data Warehouse and Business Intelligence Solutions Kerr-McGee Information Management GroupWhat A Human Rights Lens Can Bring ToUnfiltered PowerPoint Presentation TemplateVictoria''''s Secret PresentationXây dựng mô hình hỗ trợ việc làm cho sinh viên ngành quản lý công nghiệpChính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới trong các trường đại học ở việt nam theo định hướng đại học nghiên cứu (nghiên cứu trường hợp đại học quốc gia hà nội)HAY Cẩm nang ôn thi học kì 1 môn toán lớp 12 (ôn lý thuyết và bài tập trắc nghiệm có đáp án)Sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở đà lạt trong vòng 10 năm trở lại đâyMột số giải pháp chiến lược phát triển dịch vụ cơ khí phục vụ ngành dầu khí của công ty TNHH MTV hải sản trường sa bộ quốc phòng giai đoạn 2016 2020Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện yên minh, tỉnh hà giangQuản lý nhà nước về du lịch làng nghề ở hà nộiNghiên cứu đánh giá tài nguyên nước vùng hoang mạc ninh thuận có xét đến biến đổi khí hậu, đề xuất các giải pháp thích ứng
Đăng ký
Đăng nhập