Khóa luận ứng dụng kỹ thuật RT PCR để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn

Khóa luận tốt nghiệp ứng dụng kỹ thuật rt - pcr để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản hấp lợn

 Khóa luận tốt nghiệp ứng dụng kỹ thuật rt - pcr để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn
... phỏp RT- PCR trờn RNA virus 25 3.5.6 in di sn phm RT- PCR 27 PHN IV: KT QU V THO LUN 28 4.1 Kt qu RT- PCR trờn mu chun ca PRRSV 28 4.1.1 RT- PCR vi Taq beat hot start (Promega) ... 3.2 Thnh phn phn ng RT- PCR 25 Bng 3.3 Chu k nhit cho phn ng RT- PCR 26 Hỡnh 4.1 Sn phm RT- PCR trờn mu RNA chun dựng vi Taq Beat Hot Start 28 Hỡnh 4.2 Sn phm RT- PCR trờn mu RNA chun ... Phn IV KT QU V THO LUN 4.1 Kt qu RT - PCR trờn mu RNA chun ca PRRSV 4.1.1 RT- PCR vi Taq beat u tiờn, thit lp quy trỡnh RT- PCR, chỳng tụi ó tin hnh phng phỏp RT- PCR mt bc trờn mu chun (quy trỡnh...
 • 54
 • 614
 • 1

Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN HẤP LỢN part 6 potx

Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN part 6 potx
... gi| 561 11971|gb|AY6 569 96. 1| gi| 561 11 969 |gb|AY6 569 95.1| gi| 561 11 967 |gb|AY6 569 94.1| gi|45827 261 |gb|AY 569 974.1| gi|45827254|gb|AY 569 973.1| gi|45827247|gb|AY 569 972.1| gi|55792918|gb|AY7 963 16. 1| gi|31747018|gb|AY 262 352.1| ... dựa vào phần mềm Blast trang web http://ncbi.nlm.nih.gov/ Sequences producing significant alignments: gi|38385 769 |gb|AY45 763 5.1| gi| 561 11975|gb|AY6 569 98.1| gi| 561 11973|gb|AY6 569 97.1| gi| 561 11971|gb|AY6 569 96. 1| ... 33 .6 gi|42 560 487|gb|AY5 267 27.1| Classical swine fever virus strain 33 .6 gi|42 560 485|gb|AY5 267 26. 1| Classical swine fever virus strain 33 .6 gi|49349 068 |gb|AF1478 06. 2| Gallid herpesvirus 2, complete...
 • 9
 • 154
 • 0

Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN HẤP LỢN part 5 potx

Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN part 5 potx
... sử dụng quy trình vào việc kiểm tra diện virus PRRS mẫu ly trích sau 4.1.2 RT- PCR với Taq polymerase Biorad ABgene Ngoài để thử nghiệm khả số loại Taq khác kỹ thuật RTPCR bước để phát virus gây ... kết luận mẫu ly trích diện virus gây bệnh PRRS 35 Phần V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5. 1 Kết luận Quy trình RT- PCR sử dụng nghiên cứu hoàn toàn cho phép phát RNA virus PRRS Quy trình ly trích sử dụng ... thiện quy trình ứng dụng RT- PCR việc phát virus PRRS, khử băng phụ giảm thành phần phản ứng nhằm làm giảm giá thành cho phản ứng xét nghiệm Thực phản ứng RT- PCR phát virus gây bệnh PRRS mẫu lấy...
 • 9
 • 222
 • 0

Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN HẤP LỢN part 4 docx

Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN part 4 docx
... bước 40 chu kỳ Hoàn thành 720C Giữ sản phẩm 40 C phút Sau thiết kế thành công quy trình RT- PCR mẫu RNA chuẩn, sử dụng quy trình để phát diện virus PRRS mẫu RNA ly trích 3.5.6 Điện di sản phẩm RT- PCR ... bromide 3 .4 Thiết bị dụng cụ - Tủ cấy vô trùng - Máy ly tâm (Mikro Z2K/ Sigma 3K30C) - Tủ -7 00C ( Sanyo Ultra Low) - Tủ - 200C ( CFC Free Sanyo Brandt) - Tủ mát 40 C - Máy vi sóng (Electrolux) - Máy ... phản ứng TRIzol vào ống - Vortex để trộn đều, sau để ổn định phút điều kiện nhiệt độ phòng Bước 2: Phân tách tinh RNA - Thêm 0.2 ml chloroform vortex để trộn Để ổn định 10 phút nhiệt độ phòng -...
 • 9
 • 195
 • 0

Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN HẤP LỢN part 3 pps

Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN part 3 pps
... máu chứa lượng virus phát RT- PCR Ông kết luận kết phản ứng RT- PCR phụ thuộc nhiều vào mẫu phân tích (7).Wagstrom cộng nghiên cứu chứng minh kỹ thuật RT- PCR trực tiếp có khả phát RNA virus PRRS với ... giống cần kiểm tra để phát tình trạng nhiễm virus PRRS đàn 2.2.4 Kỹ thuật PCR để phát PRRSV Kỹ thuật PCR phát triển để phát RNA virus PRRS mẫu bệnh phẩm Vì không cần phải phân lập virus môi trường ... có ảnh hưởng mạnh đến tính đặc hiệu hiệu suất phản ứng PCR 2 .3. 3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phản ứng PCR DNA mẫu Phản ứng khuếch đại tối ưu xảy DNA thật tinh Nhiều kỹ thuật chẩn đoán PCR đạt kết...
 • 9
 • 242
 • 0

Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN HẤP LỢN part 2 ppt

Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN part 2 ppt
... chứng rối loạn sinh sản hấp lợn (PRRS) 2. 1.1 Giới thiệu Hội chứng rối loạn sinh sản hấp lợn – PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome) bệnh gây virus thuộc nhóm Arteriviridae ... nuôi lợn giới Bệnh phát lần vào năm 1987 Mỹ gọi với nhiều tên gọi khác “bệnh thần bí lợn , “bệnh tai xanh lợn , hội chứng rối loạn sinh sản hấp lợn (2) Đầu tiên, sở hình thái học, tổ chức gene, ... 2 1 .2 Mục tiêu – yêu cầu Mục tiêu Thăm dò khả ứng dụng kỹ thuật RT- PCR (Reverse transcriptase polymerase chain reaction) chẩn đoán virus PRRS Yêu cầu - Thiết lập quy trình phát diện RNA virus...
 • 9
 • 151
 • 0

Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN HẤP LỢN part 1 doc

Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN part 1 doc
... Đề tài: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT- PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP LỢN” Đề tài thực từ ngày 10 /03/2005 đến ngày 15 /08/2005 Trung Tâm Phân Tích Thí Nghiệm Hóa Sinh ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***00*** ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP LỢN Giáo viên hƣớng dẫn: ... phản ứng PCR 13 2.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến PCR 14 2.3.4 Thiết bị dụng cụ cho phản ứng PCR 15 iv Phương pháp RT- PCR 16 2.4 2.4 .1 Nguyên tắc phản ứng RT- PCR ...
 • 9
 • 116
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật RT - PCR để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản hấp lợn

Ứng dụng kỹ thuật RT - PCR để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn
... phỏp RT- PCR trờn RNA virus 25 3.5.6 in di sn phm RT- PCR 27 PHN IV: KT QU V THO LUN 28 4.1 Kt qu RT- PCR trờn mu chun ca PRRSV 28 4.1.1 RT- PCR vi Taq beat hot start (Promega) ... 3.2 Thnh phn phn ng RT- PCR 25 Bng 3.3 Chu k nhit cho phn ng RT- PCR 26 Hỡnh 4.1 Sn phm RT- PCR trờn mu RNA chun dựng vi Taq Beat Hot Start 28 Hỡnh 4.2 Sn phm RT- PCR trờn mu RNA chun ... Phn IV KT QU V THO LUN 4.1 Kt qu RT - PCR trờn mu RNA chun ca PRRSV 4.1.1 RT- PCR vi Taq beat u tiờn, thit lp quy trỡnh RT- PCR, chỳng tụi ó tin hnh phng phỏp RT- PCR mt bc trờn mu chun (quy trỡnh...
 • 54
 • 372
 • 1

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản hấp lợn

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn
... mch nga (EAV: equine arteritis virus) , virus LDV (lactate dehydrogenase elevating virus) v virus gõy st xut huyt kh (SHFV: simian hemorrhagic fewer virus) Nhng h virus ny cú kh nng chộp i thc ... 3.5.5 Phng phỏp RT-PCR trờn RNA virus 25 3.5.6 in di sn phm RT-PCR 27 PHN IV: KT QU V THO LUN 28 4.1 Kt qu RT-PCR trờn mu chun ca PRRSV 28 4.1.1 RT-PCR vi Taq beat ... bnh virus PRRS gõy 2.2 2.2.1 Phõn lp virus sng 2.2.2 Phõn lp virus hoc khỏng nguyờn virus 2.2.3 Phng phỏp phỏt hin khỏng th huyt 10 2.2.4 Phng phỏp RT- PCR phỏt hin virus...
 • 54
 • 336
 • 1

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN HẤP LỢN

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN
... sáng (lux) 150 0-2 000 75 0-1 000 Phòng họp-phòng ăn-tiếp tân 20 0-7 50 Hành lang-cầu thang 10 0-2 00 Lối vào 7 5-1 00 Cửa ngoài-cầu thang 3 0-7 5 May vá 100 0-2 000 Phòng đọc sách-phòng học 50 0-1 000 Phòng trang ... 30 0-5 00 Phòng ăn 20 0-3 00 Giải trí 15 0-2 00 Giặt quần áo 10 0-1 50 Phòng vẽ-phòng thí nghiệm-thư viện 75 0-1 500 Lớp học 30 0-7 50 Phòng thể thao-giảng đường-phòng tắm 7 5-3 00 Cửa vào-thang gác Vi tính-đánh ... 1 2-1 3 1 3-1 4, từ 1 4-1 5 tuổi tăng -Cân nặng nam sinh có tăng trưởng rõ rệt lứa tuổi 1 2-1 3 1 4-1 5, từ 1 3-1 4 tuổi tăng -Cân nặng nữ sinh có tăng trưởng rõ rệt lứa tuổi 1 2-1 3 1 3-1 4, từ 1 4-1 5 tuổi tăng...
 • 53
 • 252
 • 0

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN HẤP LỢN

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN
... phỏp RT- PCR trờn RNA virus 25 3.5.6 in di sn phm RT- PCR 27 PHN IV: KT QU V THO LUN 28 4.1 Kt qu RT- PCR trờn mu chun ca PRRSV 28 4.1.1 RT- PCR vi Taq beat hot start (Promega) ... 3.2 Thnh phn phn ng RT- PCR 25 Bng 3.3 Chu k nhit cho phn ng RT- PCR 26 Hỡnh 4.1 Sn phm RT- PCR trờn mu RNA chun dựng vi Taq Beat Hot Start 28 Hỡnh 4.2 Sn phm RT- PCR trờn mu RNA chun ... Phn IV KT QU V THO LUN 4.1 Kt qu RT - PCR trờn mu RNA chun ca PRRSV 4.1.1 RT- PCR vi Taq beat u tiờn, thit lp quy trỡnh RT- PCR, chỳng tụi ó tin hnh phng phỏp RT- PCR mt bc trờn mu chun (quy trỡnh...
 • 54
 • 289
 • 0

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NESTED RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN HẤP (PRRSV) TRÊN HEO

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NESTED RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP (PRRSV) TRÊN HEO
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NESTED RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ ... Đề tài : Ứng dụng phương pháp nested RT – PCR để phát virus gây hội chứng rối loạn sinh sản hấp (PRRSV) heo thực từ ngày 16/2/2009 đến ngày 16/7/2009, Viện Nghiên Cứu Công nghệ Sinh Học Môi ... dụng phương pháp nested RT-PCR, phương pháp cho nhạy so với phương pháp RT-PCR truyền thống chưa thực Việt Nam việc phát virus PRRS heo Do đó, đề tài: Ứng dụng phương pháp nested RT-PCR để phát...
 • 45
 • 93
 • 0

Phát hiện phân biệt chủng virus gây hội chứng rối loạn sinh sản hấp lợn bằng phương pháp multiplex RT PCR (reverse transcription polymerase chain reaction)

Phát hiện và phân biệt chủng virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn bằng phương pháp multiplex RT PCR (reverse transcription polymerase chain reaction)
... HỌC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT NGUYỄN THỊ THU PHÁT HIỆN VÀ PHÂN BIỆT CHỦNG VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP LỢN BẰNG PHƢƠNG PHÁP MULTIPLEX ... Virus Hội chứng rối loạn sinh sản hấp lợn Virus gây hội chứng rối loạn sinh sản hấp lợn PCV2 Porcine Circovirus type Virus Ciro loại CSFV Classical swine fever virus Virus sốt cổ điển lợn ... tiễn yêu cầu thực đề tài: Phát phân biệt chủng virus gây hội chứng rối loạn sinh sản hấp lợn phƣơng pháp multiplex RT- PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) Mục tiêu: Giải...
 • 79
 • 86
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn ứng dụng kỹ thuật multiplex – pcr để phát hiện các gen độc lực của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ phân bò phân heo tiêu chảy và thịt bò part 6 docứng dụng kỹ thuật multiplex – pcr để phát hiện các gen độc lực của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ phân bò phân heo tiêu chảy và thịt bòluận văn rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo của đào xuân quỳnhứng dụng kỹ thuật rt pcrcác vật liệu thiết bị sử dụng cho kỹ thuật rt pcr để phân lập virus ibtiểu luận ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trên hoa lilynhững thành tựu ứng dụng kỹ thuật phân tử trong phát sinh cá thể và phát sinh chủng loạigiải pháp ứng dụng kỹ thuật logic mờ để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại việt namứng dụng khai thác dữ liệu để phát hiện tấn công xâm nhậpứng dụng kỹ thuật pcr trong nông nghiệpứng dụng kỹ thuật pcr trong chọn tạo giống cây trồngnghiên cứu hiện trạng nhiễm bệnh tswv tomato spotted wilt virus trên cây ớt bằng kỹ thuật elisa và bước đầu xây dựng phương pháp chẩn đoán bằng kỹ thuật rt pcrứng dụng kỹ thuật pcr polymerase chain reaction để chẩn đoán bệnh cầu trùng gàứng dụng kỹ thuật pcr rflp xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo yorkshire1 trương vĩnh lộc ứng dụng kỹ thuật trích ly carotenoids từ thực vật bằng lưu chất siêu tới hạn đồ án chuyên ngành công nghệ thực phẩm đại học bách khoa tp hcm 2011Biên bản kiểm tra điều kiện khởi côngBài dịch bản chất của tài chính doanh nghiệpBài dịch môn tài chính doanh nghiệp chính sách cổ tứcBài dịch môn tài chính doanh nghiệp chính sách nợ có tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệpBài dịch môn tài chính doanh nghiệp phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoánThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp chính sách cổ tứcThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp nới lỏng lý thuyết cấu trúc vốn của MMÁp dụng các tiêu chuẩn vốn theo quy định của Basel II, III nhằm tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt NamChiến lược kinh doanh tại công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền BắcĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Đà NẵngĐánh giá hiện trạng và giải quyết một số vấn đề bất cập về môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng TrDự báo phụ tải và quy hoạch lưới điện 110kV, 220kV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022Giải pháp thiết kế trắc dọc hợp lý đường ôtô cao tốc đoạn KM42 000--KM47+000 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng NgãiHoàn thiện phương pháp tính lương trong xếp dỡ ở cảng Chùa VẽTHAY DANG THAY NHON DE CHUYEN DAI HOC VINH 2Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang hiện nayPhương pháp nghiên cứu tâm lý học Research In Psychology: Methods and Design 6E50 đề thi thử tốt nghiệp môn toán giải chi tiếtTâm lý học phát triển Vũ Thị NhoChính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập