KHẢO sát điều KIỆN NUÔI cấy nấm MEN RHODOTOR ULA SP TRÊN môi TRƯỜNG bán rắn

khảo sát điều kiện nuôi cấy nấm men rhodotor ula sp trên môi trường bán rắn

khảo sát điều kiện nuôi cấy nấm men rhodotor ula sp trên môi trường bán rắn
... dụng trình lên men bán rắn từ phụ phẩm dồi rẻ tiền ngành công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp,… Đây mục tiêu đề tài Khảo sát điều kiện nuôi cấy nấm men Rhodotorula sp môi trường bán rắn 1.2 NỘI ... beta-caroten chế phẩm từ nấm men đỏ Rhodotorula sp môi trường tối ưu 1.3 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Khảo sát điều kiện tối ưu cho phát triển nấm men đỏ Rhodotorula sp môi trường bán rắn thông qua việc tận dụng ... chọn môi trường bán rắn thích hợp cho việc nuôi cấy nấm men đỏ Rhodotorula sp - Tối ưu hóa thành phần môi trường nuôi cấy - Thử nghiệm sản xuất kiểm tra hàm lượng beta-caroten chế phẩm từ nấm men...
 • 107
 • 264
 • 0

Khảo sát điều kiện nuôi cấy nấm men rhodotorula sp trên môi trường bán rắn

Khảo sát điều kiện nuôi cấy nấm men rhodotorula sp trên môi trường bán rắn
... tố Nhân tố môi trường (MT): nguồn nguyên liệu môi trường nuôi cấy với MT1, MT2, MT3 tương ứng với hỗn hợp môi trường khảo sát môi trường 1, môi trường 2, môi trường Thành phần môi trường Cơm: ... môi trường cho vào ống nghiệm dùng que cấy lấy nấm men hòa vào 0,5 ml môi trường sau cho tất vào lọ môi trường Để yên nhiệt độ từ 28 – 300C 48 cho nấm men phát triển Môi trường nuôi cấy bán rắn ... thí nghiệm A Sơ đồ nuôi cấy bán rắn nấm men Rhodotorula Gạo Hình 3.3 Sơ đồ nuôi cấy bán rắn nấm men Ngâm Giống nấm men Rhodotorula Hồ hóa Phối trộn Hoạt hóa Tiệt trùng Sinh khối Cấy giống Rodotorula...
 • 99
 • 394
 • 0

KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY NẤM MEN RHODOTORULA SP TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN

KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY NẤM MEN RHODOTORULA SP TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN
... dụng trình lên men bán rắn từ phụ phẩm dồi rẻ tiền ngành công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp,… Đây mục tiêu đề tài Khảo sát điều kiện nuôi cấy nấm men Rhodotorula sp môi trường bán rắn 1.2 NỘI ... chọn môi trường bán rắn thích hợp cho việc nuôi cấy nấm men đỏ Rhodotorula sp - Tối ưu hóa thành phần môi trường nuôi cấy - Thử nghiệm sản xuất kiểm tra hàm lượng beta-caroten chế phẩm từ nấm men ... beta-caroten chế phẩm từ nấm men đỏ Rhodotorula sp môi trường tối ưu 1.3 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Khảo sát điều kiện tối ưu cho phát triển nấm men đỏ Rhodotorula sp môi trường bán rắn thông qua việc tận dụng...
 • 20
 • 6
 • 0

Khảo sát quá trình sinh tổng hợp protease từ Aspergillus oryzae trên môi trường bán rắn

Khảo sát quá trình sinh tổng hợp protease từ Aspergillus oryzae trên môi trường bán rắn
... khả sinh tổng hợp protease đặc hiệu dùng để thủy phân protein từ da cá từ A oryzae môi trường bán rắn, nghiên cứu thực Merck Aspergillus oryzae nhận từ Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ sinh ... LUẬN Quá trình nuôi cấy A oryzae sinh tổng hợp protease đạt hoạt tính tổng cao điều kiện môi trường bao gồm 70% cám : 25% trấu : 5% gelatin bổ sung làm chất cảm ứng, bổ sung mL (trên 40 mL môi trường) ... thành phần pH ban đầu môi trường đến hoạt tính protease Thành phần môi trường Môi trường 1: 75% cám, 15% trấu, 10% gelatine Môi trường 2: 75% cám, 20% trấu, 5% gelatin Môi trường 3: 70% cám, 25%...
 • 6
 • 97
 • 0

khảo sát điều kiện nuôi cấy để sản xuất sinh khối nấm men

khảo sát điều kiện nuôi cấy để sản xuất sinh khối nấm men
... tiêu tìm điều kiện nuôi cấy tốt để thu sinh khối nấm men nhằm bổ sung nguồn đạm vào thức ăn gia súc Đề tài Khảo sát điều kiện nuôi cấy để sản xuất sinh khối nấm men sử dụng dòng nấm men Saccharomyces ... lên men nấm men, ảnh hƣởng đến lƣợng sinh khối tạo thành (Nguyễn Đức Lƣợng, 2002) 2.5 Ý nghĩa việc sản xuất ứng dụng sinh khối nấm men 2.5.1 Ý nghĩa việc sản xuất sinh khối nấm men Sinh khối nấm ... hành khảo sát số điều kiện nuôi cấy nhằm tìm môi trƣờng nuôi cấy thích hợp để thu nhận sinh khối cao Ta thực nuôi cấy lắc erlen 250ml chứa 100ml môi trƣờng với điều kiện khảo sát khác nhau, nuôi...
 • 66
 • 147
 • 0

khảo sát điều kiện nuôi cấy để sản xuất sinh khối nấm men

khảo sát điều kiện nuôi cấy để sản xuất sinh khối nấm men
... tiêu tìm điều kiện nuôi cấy tốt để thu sinh khối nấm men nhằm bổ sung nguồn đạm vào thức ăn gia súc Đề tài Khảo sát điều kiện nuôi cấy để sản xuất sinh khối nấm men sử dụng dòng nấm men Saccharomyces ... lên men nấm men, ảnh hƣởng đến lƣợng sinh khối tạo thành (Nguyễn Đức Lƣợng, 2002) 2.5 Ý nghĩa việc sản xuất ứng dụng sinh khối nấm men 2.5.1 Ý nghĩa việc sản xuất sinh khối nấm men Sinh khối nấm ... hành khảo sát số điều kiện nuôi cấy nhằm tìm môi trƣờng nuôi cấy thích hợp để thu nhận sinh khối cao Ta thực nuôi cấy lắc erlen 250ml chứa 100ml môi trƣờng với điều kiện khảo sát khác nhau, nuôi...
 • 66
 • 67
 • 0

Khảo sát điều kiện nuôi cấy và sinh bào tử vi khuẩn bacillus subtilis

Khảo sát điều kiện nuôi cấy và sinh bào tử vi khuẩn bacillus subtilis
... phõn loi ca Bergey, vi khun Bacillus subtilis thuc B: Eubacteriales H: Bacillaceae Ging: Bacillus Loi: Bacillus subtilis 2.1.3 c im phõn b Vi khun Bacillus subtilis thuc nhúm vi sinh vt bt buc ng ... mi sinh hon ton khụng cú vi khun, sau vi gi t chỳng sinh mi thy cú s xut hin ca mt vi vi khun v t ú chỳng bt u sinh sn dn Sau ú mt vi vi khun khỏc s theo thc n, nc ung vo ng tiờu hoỏ, sng v sinh ... Cụng thc tớnh s lng vi khun bng vt bụi: A=axNxHxB Trong ú: A: Tng s vi sinh vt cú ml dch a= : S vi sinh vt trung bỡnh cú hin vi trng n ai: S vi sinh vt cú mi hin vi trng n: S hin vi trng H = 1/ pha...
 • 58
 • 974
 • 18

khảo sát điều kiện nuôi cấy một số dòng vi khuẩn kỵ khí sinh tổng hợp cellulase thủy phân mụn dừa

khảo sát điều kiện nuôi cấy một số dòng vi khuẩn kỵ khí sinh tổng hợp cellulase thủy phân mụn dừa
... có khả sinh tổng hợp cellulase để sản xuất phân hữu từ phụ phẩm Nông – Công nghiệp Đề tài “KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NUỐI CẤY MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN KỴ KHÍ SINH TỔNG HỢP CELLULASE THỦY PHÂN MỤN DỪA” nhằm ... tổng nghiệm thức 150 Chỉ tiêu theo dõi: Hoạt tính thủy phân mụn dừa dòng vi khuẩn sau ngày ủ 3.4.6 Khảo sát thời gian tối ưu cho phát triển dòng vi khuẩn thủy phân mụn dừa Các dòng vi khuẩn kỵ ... nguyên liệu để nuôi vi khuẩn tổng hợp cellulase 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính thủy phân mụn dừa dòng vi khuẩn kỵ khí 4.2.1 Ảnh hưởng chất (CMC mụn dừa) Tất 18 dòng vi khuẩn cấy chuyền vào...
 • 71
 • 165
 • 0

tuyển chọn và khảo sát điều kiện nuôi cấy dõng vi khuẩn hiếu khí có khả năng thủy phân bã mía

tuyển chọn và khảo sát điều kiện nuôi cấy dõng vi khuẩn hiếu khí có khả năng thủy phân bã mía
... tuyển chọn số dòng vi khuẩn hiếu khí khả thủy phân mía cao 4.2.1 Phân lập sơ số dòng vi khuẩn hiếu khí khả thủy phân mía 12 dòng vi khuẩn hiếu khí phân lập từ mẫu mía nhà máy đường ... cellulose chất mía .26 4.2 Phân lập tuyển chọn số dòng vi khuẩn hiếu khí khả thủy phân mía cao 27 4.2.1 Phân lập sơ số dòng vi khuẩn hiếu khí khả thủy phân mía ... khuẩn lạc vi khuẩn Hình 10: Hình Gram vi khuẩn Hình 9: Hình dạng vi khuẩn 4.2.2 Tuyển chọn dòng vi khuẩn hiếu khí khả thủy phân mía mạnh Mười hai dòng vi khuẩn hiếu khí nuôi cấy môi trường...
 • 87
 • 51
 • 0

tuyển chọn và khảo sát điều kiện nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí có khả năng thủy phân rơm

tuyển chọn và khảo sát điều kiện nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí có khả năng thủy phân rơm
... 1998) Đề tài "TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY VI KHUẨN KỴ KHÍ CÓ KHẢ NĂNG THỦY PHÂN RƠM" ý nghĩa thiết thực nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn kỵ khí phân lập từ cỏ bò xử lý rơm rạ sau thu ... cellulose bột rơm 14 3.2.2 TN2: Phân lập vi khuẩn kỵ khí môi trường chất rơm 15 3.2.3 TN3: Tuyển chọn dòng vi khuẩn kỵ khí khả thủy phân rơm cao 15 3.2.4 TN4: Khảo sát nhiệt độ ... dòng vi khuẩn kỵ khí kiểm tra khả thủy phân rơm môi trường thạch rơm 0,5% Trong dòng 43 khả thủy phân rơm tạo đường tròn thủy phân Dòng 43 chọn lựa cho thí nghiệm Dòng vi khuẩn 43 vi khuẩn...
 • 63
 • 76
 • 0

khảo sát điều kiện nuôi cấy một số dòng vi khuẩn kỵ khí sinh tổng hợp cellulase thủy phân mụn dừa

khảo sát điều kiện nuôi cấy một số dòng vi khuẩn kỵ khí sinh tổng hợp cellulase thủy phân mụn dừa
... có khả sinh tổng hợp cellulase để sản xuất phân hữu từ phụ phẩm Nông – Công nghiệp Đề tài “KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NUỐI CẤY MỘT SỐ DÒNG VI KHUẨN KỴ KHÍ SINH TỔNG HỢP CELLULASE THỦY PHÂN MỤN DỪA” nhằm ... tổng nghiệm thức 150 Chỉ tiêu theo dõi: Hoạt tính thủy phân mụn dừa dòng vi khuẩn sau ngày ủ 3.4.6 Khảo sát thời gian tối ưu cho phát triển dòng vi khuẩn thủy phân mụn dừa Các dòng vi khuẩn kỵ ... nguyên liệu để nuôi vi khuẩn tổng hợp cellulase 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính thủy phân mụn dừa dòng vi khuẩn kỵ khí 4.2.1 Ảnh hưởng chất (CMC mụn dừa) Tất 18 dòng vi khuẩn cấy chuyền vào...
 • 71
 • 111
 • 0

tuyển chọn và khảo sát điều kiện nuôi cấy dõng vi khuẩn hiếu khí có khả năng thủy phân bã mía

tuyển chọn và khảo sát điều kiện nuôi cấy dõng vi khuẩn hiếu khí có khả năng thủy phân bã mía
... tuyển chọn số dòng vi khuẩn hiếu khí khả thủy phân mía cao 4.2.1 Phân lập sơ số dòng vi khuẩn hiếu khí khả thủy phân mía 12 dòng vi khuẩn hiếu khí phân lập từ mẫu mía nhà máy đường ... cellulose chất mía .26 4.2 Phân lập tuyển chọn số dòng vi khuẩn hiếu khí khả thủy phân mía cao 27 4.2.1 Phân lập sơ số dòng vi khuẩn hiếu khí khả thủy phân mía ... khuẩn lạc vi khuẩn Hình 10: Hình Gram vi khuẩn Hình 9: Hình dạng vi khuẩn 4.2.2 Tuyển chọn dòng vi khuẩn hiếu khí khả thủy phân mía mạnh Mười hai dòng vi khuẩn hiếu khí nuôi cấy môi trường...
 • 87
 • 136
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập