tips for ielts speaking

Tips for IELTS Task 1

Tips for IELTS Task 1
... of various types of cars sold/ purchased; car sales/ purchases ● Use general words for the introduction: information, data, difference(s), similarities, changes, trends, results, percentages, ... steadily ● Add specific information or examples: - (increasing etc) from to - between and - with an increase from to / to from ● Use : .followed by to add more information ● Add time phrases: ... case of / As for/ Turning to (sales), they - Where is/ are concerned, it/ they - When it comes to ., it/ they ● Use the words and phrases to describe predictions: - It is predicted / forecast(ed)/estimated/...
 • 6
 • 1,084
 • 79

Tips for teaching speaking English in Middle school

Tips for teaching speaking English in Middle school
... Story Building người dạy bắt đầu nói câu mệnh đề Người học nói tiếp,mỗi người câu để trở thành câu chuyện +========================================================== http://englishebook.info ... cầu nối quốc gia IV PHẠM VI CHUYÊN ĐỀ: Với chuyên đề chọn đối tượng học sinh THCS học theo chương trình thay sách Học sinh có lực học: giỏi, khá, trung bình yếu B PHÂN TÍCH NỘI DUNG: I CƠ SỞ ĐỀ ... sách, sách giáo khoa tiếng +========================================================== http://englishebook.info Anh 6, 7, 8, Sách bồi dưỡng phương pháp tiếng Anh, chuyên đề bồi dưỡng tiếng Anh giúp...
 • 4
 • 408
 • 11

Tips for IELTS

Tips for IELTS
...
 • 33
 • 195
 • 5

How to prepare for IELTS–Speaking

How to prepare for IELTS–Speaking
... thought about this before but …’ See Helpful Hints for IELTS, p.77 www.just2download.blogspot.com How to prepare for IELTS – Speaking How to prepare for Part How to prepare for IELTS – Speaking ... language together clearly so the examiner understands you www.just2download.blogspot.com Lexical Resource How to prepare for IELTS – Speaking How to prepare for IELTS – Speaking like a prepared ... How to prepare for IELTS – Speaking Details of the Speaking Test How to prepare for IELTS – Speaking www.just2download.blogspot.com Having the vocabulary which enables you to express...
 • 7
 • 212
 • 2

Get ready for ielts speaking

Get ready for ielts speaking
... English for Exams Get Ready for IELTS Speaking Sample lesson plan for Get Ready for IELTS Speaking Unit Teacher preparation: none Part 2: Skills development (45 mins) FOCUS Student preparation for ... (-) They (-) English Readers English for Exams Get Ready for IELTS Speaking Sample lesson plan for Get Ready for IELTS Speaking Unit Student preparation for this class: Have students complete ... for Exams PHOTOCOPIABLES Language development spot check Get Ready for IELTS Speaking English Readers English for Exams Get Ready for IELTS Speaking PHOTOCOPIABLES Language development spot check...
 • 9
 • 275
 • 1

Ace The IELTS Essential tips for IELTS General Training phần 5 ppsx

Ace The IELTS Essential tips for IELTS General Training phần 5 ppsx
... mention: • The nature of the conflict • Why the conflict occurred • What you felt at the time of the conflict • What you had to to resolve it Page 55 Discussion In the third sub-part of the test ... 62 Plan for Situation topic type (5 paragraphs) Introduction – define the situation Write about reason # for the situation Write about reason # for the situation Write about reason # for the situation ... And then there are people like us – we study a little, and then ACE the IELTS! My advice is: if you decided to take IELTS, give yourself a month of studying according to this plan and go ACE the...
 • 12
 • 315
 • 5

Ace The IELTS Essential tips for IELTS General Training phần 4 pdf

Ace The IELTS Essential tips for IELTS General Training phần 4 pdf
... addition to the original idea This should be the biggest paragraph of the whole letter Say what kind of answer you expect or what suggestions you have for the situation It is also a good place to ... Write formal ending for the letter, your name and sign “I look forward to hearing from you.” If you know the name of person you are writing to, sign “Yours sincerely, Mr Smith” If you don’t know the ... situation for a reason My close relative was very sick and I had to go visit him at the hospital I intended to return the books immediately after I get back to the college, but unfortunately I left the...
 • 11
 • 305
 • 5

Ace The IELTS Essential tips for IELTS General Training phần 3 pdf

Ace The IELTS Essential tips for IELTS General Training phần 3 pdf
... to the first gap in paragraph 1, the answer to the second gap will be in the paragraph and so on Page 23 Assumptions are the mother of all mess-ups! Don’t assume you know the answer, search for ... tests and recommend them to you http://www.gday.ru /ielts/ reading/generalreading/ http://www.gday.ru /ielts/ reading/academicreading/ http://www .ielts. org/_lib /pdf/ 1969_IELTSappForm05 .pdf http://www.onestopenglish.com/Exams/pdfs/uffizi_reading .pdf ... on the margins of the first paragraph Now continue and the same for the second paragraph, and so on If some paragraphs are hard to match – leave them alone, keep moving forward Come back to them...
 • 11
 • 310
 • 4

Ace The IELTS Essential tips for IELTS General Training phần 2 pot

Ace The IELTS Essential tips for IELTS General Training phần 2 pot
... 423 - 520 7-0074 628 -20 87 -23 11 5167-8 32- 0155 8746 -22 1-03 02 5337 -29 8-01 32 5900 -23 1-7 621 4348-663-980 11 -26 7-55410 101-9 020 -7 624 413 -25 67-9011 7 82- 6 721 -04 12 479 -20 01-67 92 821 - 628 3-13 82 4 92- 524 1-8 921 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 For those of you who wonder why all the answers have to consist of maximum words – here is the ... 821 - 628 3-13 82 4 92- 524 1-8 921 941 -20 42- 91 42 871-5466-0098 917-5 422 -3333 24 4-1449 -21 00 Page 12 Typical Listening tasks Remember my promise – no surprises in IELTS? The following table shows you every...
 • 11
 • 223
 • 3

Ace The IELTS Essential tips for IELTS General Training phần 1 docx

Ace The IELTS Essential tips for IELTS General Training phần 1 docx
... Ace The IELTS Essential tips for IELTS General Training Module © September 2005 By Simone Braverman All rights reserved No part of this book may be reproduced in any form or by any ... 17 Tips for the Reading Test 18 Test structure 18 Manage your own time 18 Don’t read – scan! 18 Make a map 19 Learn the rules ... listen 11 Keep moving forward 11 Know your clues 12 Spelling tasks 12 Typical Listening tasks 13 Eliminate 14 Gap-fill strategy...
 • 10
 • 382
 • 9

prepare for IELTS speaking

prepare for IELTS speaking
... SAP – speaking Assistance Programme Core A 3/F – Small group help from an ELC teacher with your speaking skills – SAP teachers will give you suggestions for improving your speaking – More information ... Centre for Independent Language Learning Core A 3/F – Help from an ELC teacher with your speaking, reading, speaking and listening – CILL teachers can give you suggestions for improving your speaking ... proof-read – More information at http://elc.polyu.edu.hk/cill /ielts/ References You can find these books in CILL, Room AG305: Cambridge Practice Tests for the IELTS, Books 1, & (with CD-ROM for listening...
 • 19
 • 231
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tips for public speakingtips for public speaking dale carnegietips for public speaking videotips for public speaking pdftips for public speaking in englishtips for public speaking youtubetips for public speaking dale carnegie pdftips for public speaking for studentstips for public speaking nytimestips for public speaking pptpresentation tips for public speaking ppttips for public speaking for middle school studentstips for public speaking high schooltips for public speaking nervoustips for public speaking for high school studentsCơ bản về Hệ số Công suất EnglishTRIỆU TRỨNG HỌC THẦN KINHSỔ TAY LÂM SÀNG NỘI TIẾTTÀI LIỆU THAM KHẢO VAI TRÒ CỦA bộ đội địa PHƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG GIỮ VỮNG ổn ĐỊNH CHÍNH TRỊ VÙNG ĐỒNG BÀO tôn GIÁO HIỆN NAYan toàn trong bảo quản, xếp dỡ,vận chuyển hàng rờiĐề thi học sinh giỏi môn toán 9 thành phố buôn ma thuột đăk lăk năm học 2016 2017(có đáp án)QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNGôn thi thông tin và tin học hành chínhNâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu họcSự khác nhau hiến pháp 1980 và 2013KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠMTÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về tự PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG TÁC PHẨM sửa đổi lối LÀM VIỆC ý NGHĨA đối với CÔNG TÁC xây DỰNG CHỈNH đốn ĐẢNG HIỆN NAYTƯ TƯỞNG CỦA LÊNIN về GIÀNH, GIỮ VÀ xây DỰNG CHÍNH QUYỀN TRONG 3 TÁC PHẨM THÀ ít MÀ tốt CÁCH MẠNG vô SẢN VÀ tên PHẢN bộ CAUXKY HAI SÁCH LƯỢC CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘITác động của ô nhiễm môi trườngNhiễm sắc thể đồTÀI LIỆU THAM KHẢO đề TÀI BIẾN đổi cơ cấu XÃ hội GIAI cấp ở THÀNH PHỐ VŨNG TÀU HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO đời SỐNG văn HÓA TINH THẦN ở CÁC LÀNG NGHỀ HUYỆN NAM SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAYQUAN điểm của v i lê NIN về xây DỰNG đội NGŨ CÁN bộ TRONG TÁC PHẨM THÀ ít MÀ tốt ý NGHĨA đối với xây DỰNG đội NGŨ CÁN bộ TRONG bộ MÁY NHÀ nước ở nước TA HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO một số NGUYÊN NHÂN XUNG đột dân tộc, sắc tộc TRÊN THẾ GIỚI VÀ vấn đề đặt RA đối với BẢO vệ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI ở nước TA HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO ở KHU vực BIÊN GIỚI nước TA HIỆN NAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập