De thi thu ki thi quoc gia nam 2015 mon vat ly cua dien dan vat ly pho thong lan 1 (1)

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP QUỐC GIA NĂM 2015 môn địa

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP QUỐC GIA NĂM 2015 môn địa lý
... cấu nội ngành - Trong nông nghiệp: giảm tỉ trọng ngành tồng trọt, tăng chăn nuôi (dẫn chứng) - Trong công nghiệp: giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác, tăng công nghiệp chế biến (dẫn chứng) ... khối khí khác… * Đặc điểm thi n nhiên phần lãnh thổ phía Bắc - Nhiệt độ trung bình 200C-250C, biên độ nhiệt năm lớn, có 2-3 tháng lạnh nhiệt độ < 180C - Cảnh quan thi n nhiên tiêu biểu đới rừng ... xu hướng tăng (dẫn chứng) b) Vì năm qua người lao động nước ta khó tìm việc làm? Học sinh trình bày được: - Nền kinh tế tạo việc làm số lao động gia tăng hàng năm - Nhiều bất cập đào tạo nghề...
 • 3
 • 763
 • 0

Đề thi quốc gia năm 2015 môn toán

Đề thi quốc gia năm 2015 môn toán
... TRƯỜNG THPT LỤC NAM (Đáp án có trang) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 -2015 Câu Ý a Cho hàm số Nội dung y = − x + 2mx + m − (1).Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) với m = a y = − ... + 4x = ⇔  ; y(0) = 0; y(±2) =  x = ±2 lim y = −∞ ; lim y = −∞ x →+∞ Điểm 0,25 x →−∞ Bảng biến thi n x −∞ −2 +∞ y' + − + − y 4 −∞ −∞ Hàm số đồng biến khoảng (−∞;−2) (0;2) Hàm số nghịch biến khoảng ... nghiệm, câu có bốn đáp án có đáp án 0,5 Tính xác suất để An trả lời câu hỏi 10 0,25 Số phần tử không gian mẫu Ω = Chọn câu để có khả trả lời đúng, câu lại trả lời sai có C10 1535 cách chọn 5 Gọi A...
 • 7
 • 82
 • 1

đề ti thử tốt nghiệp quốc gia năm 2016 môn vật

đề ti thử tốt nghiệp quốc gia năm 2016 môn vật lí
... 22: Vật dđđh có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? T T , vật quảng đường 0,5 A B Sau thời gian , vật quảng đường A T C Sau thời gian , vật quảng ... đầu gắn vật khối lượng m Kích thích để vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại 3m/s gia tốc cực đại 30π (m/s2) Thời điểm ban đầu t = vật có vận tốc v = +1,5m/s tăng Hỏi sau vật gia tốc 15π ... Câu 32: Một vật nhỏ, khối lượng m = 100g, treo vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 40N/m Ban đầu giữ vật vị trí cho lò xo giãn đoạn 5cm thả nhẹ nhàng Tốc độ trung bình lớn vật khoảng thời gian ∆t = π...
 • 5
 • 208
 • 1

BỘ ĐỀ THI THỬ THI QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN TOÁN HAY

BỘ ĐỀ THI THỬ KÌ THI QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN TOÁN HAY
... Dành ôn thi cho lớp học thêm Bộ đề ôn thi để đạt 7-9 điểm x3 y 2,0 i m m d:y 3x m x 1 A 1;1 , M, N M,N cos x 1,0 i m 1,0 i m cos 3x sin 2x x cos x cos x x2 I 27 x dx 1,0 i m z i z 2i i.z i 2015 ... 0,5 i m 1,0 i m 3;2 , 3; s ina+cosa= V 7a 11 96 a A 7; , B tan 2a 2015 7; , C 13;12 , D 1; 7 Dành ôn thi cho lớp học thêm Bộ đề ôn thi để đạt 7-9 điểm 2x x y 2,0 i m M M C M 1,0 i m tanx tan x z ... 2016.22013 S k2 V a3 ;d 3a z B,C P 2015. C2014 x 5; 1 1, 2, 3, 4, 1,0 i m m x P G 0,5 i m 0; , : A 0; 0;1 1;1 2 BD : x y BD : 7x y 18 2BD Dành ôn thi cho lớp học thêm Bộ đề ôn thi để đạt 7-9 điểm x4 y 2,0...
 • 30
 • 258
 • 0

Đề THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN HÓA LẦN 1

Đề THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN HÓA LẦN 1
... 37 38 39 40 C C C D B 41 42 43 44 45 A C A B A 46 47 48 49 50 B D C D D TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM HỌC 2 011 - 2 012 HÒN GAI Môn: HÓA HỌC ( khối A, B ) Thời gian làm bài: 90 phút ... 223,6 atm C 207,36 atm D 211 ,968 atm ĐÁP ÁN C A D D A 10 A D C A A 11 12 13 14 15 D C B A B 16 17 18 19 20 C D B B B 21 22 23 24 25 A D D C A 26 27 28 29 30 B D B B B 31 32 33 34 35 A C B A C 36 ... 7D 13 A 19 C 25D 31A 37D 43A 49D 55D 2C 8B 14 C 20A 26D 32B 38C 44B 50D 56D 3B 9D 15 B 21B 27A 33B 39B 45A 51C 57C 4D 10 C 16 B 22D 28A 34C 40B 46B 52B 58A 5D 11 A 17 A 23D 29C 35C 41C 47A 53C 59B 6A 12 B...
 • 14
 • 424
 • 10

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: VẬT

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: VẬT LÍ
... theo phương thẳng đứng với cho kì T Trong chu kỳ khoảng thời gian để trọng lực lực đàn hồi tác dụng vào T vật chiều với Biên độ dao động vật đề 110 Trang 2/7 D Δl C©u 18 : Một chất phát quang ... B.500V – 100Hz C.700V – 50Hz D.900V – 100Hz C©u 26 : Vật dao động điều hòa, gọi t1 thời gian ngắn vật từ VTCB đến li độ x = A/2 t thời gian vật từ li độ x = A/2 đến biên dương (x = A) Ta có A.t1 ... C.0,5s D.0,125s Mã đề 110 Trang 4/7 C©u 35 : Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi Δt khoảng thời gian hai lần tiên tiếp vật cách vị trí cân khoảng cũ Tại thời điểm t vật qua vị tró có...
 • 7
 • 294
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn địa sở GD đt cần thơ

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn địa lý sở GD đt cần thơ
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ NĂM HỌC 2015 MÔN: ĐỊA LÝ Câu Đáp án Điểm I Sự khác biệt khí hậu Đông Trường ... KT giao lưu - Có mạnh tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng, du lịch, nuôi trồng, công nghiệp chế biến số ngành khác c Thực trạng: - Năm 2007, GDP vùng đạt 63587,6 tỉ đồng chiếm 5,6% GDP ... chè: trồng chủ yếu cao nguyên Lâm Đồng, Gia 0,5 Lai Lâm Đồng có diện tích trồng chè lớn nước - Cây cao su: đứng thứ hai sau Đông Nam Bộ, phát triển mạnh Gia 0,5 Lai tỉnh Đắk Lắk - Ngoài trồng...
 • 4
 • 1,981
 • 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh
... D 1000 m Câu 34: Khi mắc vật m vào lò xo k1 vật m dao động điều hoà với chu kì T1 = 0,6s, mắc vật m vào lò xo k2 vật m dao động điều hoàvới chu kì T2 = 0,8s Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1 ... thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 nặng nằm cân bằng, lò xo dãn cm Sau kéo qua nặng xuống cho lò xo dãn 10 cm thả thay để vật dao động điều hoà Biết khối lượng vật 200 g Cơ dao động ... 15: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k, vật nhỏ khối lượng m Khi vật vị trí cân lò xo giãn l  cm Lấy g    m / s  Chu kì dao động vật A 0,04 s B 0,4 s C 98,6 s D s Câu 16: Trong...
 • 6
 • 209
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật trường THPT Tiên Hưng, Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Tiên Hưng, Thái Bình
... không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng - Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu ... liệu Cán coi thi không giải thích thêm Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) =====  ===== Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng ... không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng - Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu...
 • 25
 • 250
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật trường THPT Trảng Bàng, Tây Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THPT Trảng Bàng, Tây Ninh
... R = n2  Trang 2/4 Câu 26: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hoà phương tần số có phương trình x1= 3cos(10t + π/3) cm, x2 = A2cos(10t – π/6) cm Tốc độ vật qua vị trí cân 50 cm/s Biên ... C Màu đỏ, bước sóng 660nm D Màu tím, bước sóng 440nm Câu 24: Đồ thị sau thể thay đổi gia tốc a theo li độ x vật dao động điều hoà với biên độ (A) A B C D Câu 25: Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc ... qua hấp thụ phôtôn môi trường Khoảng cách xa nguồn sáng mà mắt trông thấy nguồn A 27 km B 470 km C km D 274 km   Câu 15: Có ba lắc đơn chiều dài khối lượng treo điện trường có E thẳng đứng...
 • 4
 • 182
 • 0

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật tỉnh Quảng Ninh

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý tỉnh Quảng Ninh
... Mã đề thi 134 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH ĐỀ CHÍNH THỨC mamon THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI ... 26 B 641 27 D mamon THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS made 134 134 ... THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS made 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134...
 • 8
 • 142
 • 1

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật trường THPT Anh Hùng Núp, Gia Lai

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Anh Hùng Núp, Gia Lai
... hệ điện trường từ trường trường điện từ điện tích điểm dao động điều hòa tạo kết luận sau đúng? A Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động biên độ B Vectơ cường độ điện trường ... vectơ cảm ứng từ phương độ lớn C Tại điểm không gian, điện trường từ trường dao động vuông pha D Điện trường từ trường biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kì Câu 29: Tại điểm S mặt nước có ... Câu 35: Trong dao động điều hòa, gia tốc vật chiều với vận tốc vật A vật từ biên dương sang biên âm B vật từ biên vị trí cân C vật từ biên âm sang biên dương D vật từ vị trí cân biên Câu 36: Tia...
 • 6
 • 194
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa - Cụm 11

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa lý - Cụm 11
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ TNTHPT VÀ XÉT VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2015 Câu I.1 I.2 II.1 Nội dung Điểm Chứng minh tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa tự nhiên Việt Nam vị trí địa lí lãnh thổ quy định - Vị trí nội ... chuyên môn hoá khác + HN - Hải Phòng - Hạ Long - Cẩm Phả: Khai thác than, khí + HN – Đáp Cầu - Bắc Giang: Phân hoá học, vật liệu xây dựng + HN – Đông Anh – Thái Nguyên: Luyện Kkim, khí + HN - Việt ... quan thi n nhiên Việt Nam - Nằm rìa phía đông bán đảo Đông Dương, vừa tiếp giáp lục địa Á Âu vừa giáp biển Đông – quy định tính chất bán đảo thi n nhiên Việt Nam - Giáp biển đông – quy định thi n...
 • 5
 • 280
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa Sở GD-ĐT Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa lý Sở GD-ĐT Bắc Ninh
... Đáp án đề thi thử THPTQG môn Địa - Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2015 Câu I (2,0 điểm) Ý Nội dung Trình bày khái quát vùng đất nước ta Điểm ... sách nhà 0,25 nước tạo điều kiện - Khó khăn + Giống gia súc, gia cầm cho suất cao ít, chất lượng chưa cao 0,25 cho xuất + Dịch bệnh hại gia súc, gia cầm thường xuyên đe dọa, hiệu chăn nuôi thấp ... km đường biên giới đất liền với Trung Quốc, Lào, 0,25 Campuchia (diễn giải) - Đường bờ biển dài 3260 km, chạy từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang) 0,25 - Nước ta có 4000 đảo lớn...
 • 6
 • 215
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa tỉnh Bắc Giang

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa lý tỉnh Bắc Giang
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG (HD gồm có 03 trang) CÂU HDC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: Địa lí Thời gian làm bài:180 phút Ý NỘI DUNG ĐIỂM Trình bày ảnh ... hải dương điều hoà - Thi n tai: Mỗi năm trung bình có 9-10 bão xuất biển I Đông, có 3-4 bão trực tiếp đổ vào nước ta Vào cuối mùa đông, gió mùa Đông Bắc gây mưa vùng ven biển Bắc 0.25 Bộ Đồng sông ... hải Nam Trung Bộ tập trung ven biển do: 0.5 - Vị trí địa lí thuận lợi cho giao lưu buôn bán, thu hút đầu tư - Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho giao thông sinh sống - Đây cửa ngõ luồng nhập cư trước...
 • 4
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi quốc gia năm 2015tuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anhđề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anh trường thpt trần phú hà tĩnh kèm đáp án hướng dẫn chấm and đề số 2đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn sinh học trường thpt khánh hưng cà mautuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn hóađè ktcl ôn thi thpt quốc gia năm 2015 môn anh vănđề thi quốc gia english 2015tai lieu viet lai cau dung trong on thi tot nghiep thpt quoc gia nam 2015 mon tieng anhđề thi tốt nghiệp năm 2012 môn địa lýgiải đề thi đại học năm 2010 môn vật lýđề thi đại học năm 2010 môn vật lýđề thi tốt nghiệp năm 2011 môn vật lýđề thi đại học năm 2013 môn địa lýđề thi đại học năm 2011 môn vật lýđề thi đại học năm 2007 môn vật lýĐảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) từ năm 2001 đến năm 2013Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần điện hóa học ở trường trung học phổ thôngPhát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở việt namQuản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện nam sách, tỉnh hải dươngBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcBiện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măngBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường THPT dương quảng hàm, huyện văn giang, tỉnh hưng yênĐồ án Quy hoạch giao thông tĩnh khu đô thị Nhân ChínhKiếm tiền không giới hạnTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sựKhi ngủ bạn cũng có thể kiếm ra tiền50 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp cao PHẦN 250 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp caoNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin Sự vận động của vật chấtBài thuyết trình Hóa học ứng dụng: Sơn và quy trình sản xuất sơnCông nghệ sản xuất dược phẩm kỹ thuật chiết xuất Quinidin từ Cinchona CondamineaĐồ án mạng điện CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNLuận văn Biệt thự Đông DươngÔn tập đại số lớp 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập