Quyết định 6870/QĐ-BYT năm 2016 chỉ định Phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV

Đính kèm Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam

Đính kèm Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam
... Điều tra Quốc gia thành niên Thanh niên Việt Nam PHỤ LỤC MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA Nhóm tuổi 14-17 22-25 1020 919 723 255 2407 2662 Nông ... 1.158 Đã sống xa nhà từ tháng trở lên 29,79 0,60837 28,58 31,01 7.584 95 Điều tra Quốc gia thành niên Thanh niên Việt Nam THÀNH THỊ CẢ NƯỚC Giá trò Sai số chuẩn Khoảng tin cậy 95% Số quan sát ... 7.224 Tránh truyền máu không an toàn 94,78 0,10131 94,58 94,98 7.165 94 Điều tra Quốc gia thành niên Thanh niên Việt Nam Đã mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục 0,26 0,00498 0,25 0,27 6.638...
 • 8
 • 145
 • 0

Tài liệu Cho hộ gia đình vay vốn quỹ quốc gia về việc làm pdf

Tài liệu Cho hộ gia đình vay vốn quỹ quốc gia về việc làm pdf
... sách xã hội địa phương có trách nhiệm hướng dẫn người vay vốn xây dựng dự án, tiếp nhận hồ sơ vay vốn; phối hợp với quan thực chương trình địa phương (đối với đối tượng vay vốn ủy thác Bước cho quan, ... doanh, dịch vụ đối tượng hoạt động địa bàn.(Mẫu 1b) Đơn tham gia dự án hộ gia đình có xác nhận UBND cấp xã vè việc cư trú hợp pháp người vay cư trú địa bàn Số hồ sơ: 03 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện ... tư (kèm hồ sơ vay vốn qua thẩm định) gửi 01 cho chủ dự án để thực hiện; Bước 01 quan Ngân hàng Chính sách xã hội nơi tiếp nhận thẩm định dự án; 01 gửi Sở Lao động - Thương binh Xã hội (đối với...
 • 4
 • 163
 • 0

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH TẰM GIỐNG pptx

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH TẰM GIỐNG pptx
... QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH TẰM GIỐNG National technical regulation on experiment, testing breeding silkworms I QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định ... với kiểm định: thực kiểm tra, theo dõi tiêu kỹ thuật yêu cầu Bảng Các tiêu kỹ thuật tằm giống TT Chỉ tiêu kỹ thuật Đơn vị tính Giống tằm đa hệ Giống tằm Giống tằm lưỡng hệ ngoại nhập Giống tằm ... b) Thời gian kiểm định: Tính từ bắt đầu ấp trứng đến kết thúc tiêu kỹ thuật yêu cầu kiểm định 2.2.2 Địa điểm khảo nghiệm, kiểm định Tại sở đăng ký hoạt động khảo nghiệm, kiểm định tằm giống quan...
 • 8
 • 174
 • 0

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM KIỂM ĐỊNH THỎ GIỐNG pot

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM KIỂM ĐỊNH THỎ GIỐNG pot
... 01-75:2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỎ GIỐNG National technical regulation on experiment, testing breeding rabbits I QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định ... với khảo nghiệm, kiểm định thỏ đực giống - Số lượng thỏ đực giống cần cho khảo nghiệm, kiểm định không 10 - Số lượng thỏ sử dụng để phối giống nhảy trực tiếp không 10 thỏ đực giống 2.2 Thời gian, ... tiêu b) Thời gian kiểm định: Tính từ sơ sinh đến kết thúc tiêu kỹ thuật yêu cầu kiểm định 2.2.2 Địa điểm khảo nghiệm, kiểm định Tại sở đăng ký hoạt động khảo nghiệm, kiểm định thỏ giống quan nhà...
 • 8
 • 144
 • 0

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI GÀ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI GÀ
... bao gồm: nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi 1.3.2 Thức ăn chăn nuôi thức ăn lần nhập phát sản ... nghiệm thức ăn chăn nuôi việc đánh giá chất lượng mức độ đảm bảo an toàn vệ sinh thức ăn chăn nuôi cho 1.3.12 Kiểm định thức ăn chăn nuôi việc kiểm tra, đánh giá lại chất lượng thức ăn chăn ... 2.1.1.5 Đối với phụ gia thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đơn Bảng 5: Các tiêu phụ gia thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đơn TT Chỉ...
 • 9
 • 281
 • 2

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG THU HẢI ĐƯỜNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG THU HẢI ĐƯỜNG
... /2014/TT-BNNPTNT, ngày 10 tháng 02 năm 2014 QUY CHUẨN KỸ THU T QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG THU HẢI ĐƯỜNG QCVN 01-157: 2014/BNNPTNT National Technical ... giống tương tư và sư khác biệt so với giống đăng ký khảo nghiệm Bảng B.2 – Sư khác biêêt giống tương tư và giống khảo nghiêêm Tên giống tương tư Những tính trạng khác biệt Trạng thái biểu Giống ... QCVN 01-157:2014/BNNPTNT Phụ lục B Tờ khai kỹ thu t đăng ký khảo nghiệm DUS giống thu hải đường B.1 Loài: B.2 Tên giống: B.3 Tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm - Tên: - Địa chỉ: - Điện thoại...
 • 15
 • 123
 • 0

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cẩm chướng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cẩm chướng
... tháng 02 năm 2014 QCVN 01-155: 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG HOA CẨM CHƯỚNG National Technical Regulation on Testing ... giá tính đồng nhất) 1.4.5 TGP/11/1: Examinning Stability (đánh giá tính ổn định) II QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT Các tính trạng đặc trưng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định giống hoa ... varieties I QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định tính trạng đặc trưng, phương pháp đánh giá yêu cầu quản lý khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định (khảo nghiệm...
 • 20
 • 120
 • 0

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG
... tháng 02 năm 2014 QCVN 01-153: 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG National Technical Regulation on Testing ... giá tính đồng nhất) 1.4.5 TGP/11/1 Examining Stability (Đánh giá tính ổn định) II QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT Các tính trạng đặc trưng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng tính ổn định giống mướp đắng ... Varieties I QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định tính trạng đặc trưng, phương pháp đánh giá yêu cầu quản lý khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng tính ổn định (khảo nghiệm DUS) giống...
 • 18
 • 115
 • 0

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống thanh long

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống thanh long
... tính trạng đặc trưng đề đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định giống long quy định Bảng Trạng thái biểu tính trạng mã hóa điểm Bảng 1- Các tính trạng đặc trưng giống long STT Tính ... thời gian khảo nghiệm tính ổn định rõ ràng tính khác biệt tính đồng Kinh nghiệm cho thấy giống biểu đồng coi ổn định 3.5.4.2 Trường hợp cần thiết có nghi ngờ, kiểm tra lại tính ổn định cách trồng ... vụ vụ khảo nghiệm 3.4.2 Các biện pháp kĩ thuật cụ thể áp dụng theo Quy trình kỹ thuật sản xuất long hành 3.5 Phương pháp đánh giá Phương pháp đánh giá tính khác biệt, tính đồng tính ổn định áp...
 • 18
 • 114
 • 0

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nhãn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nhãn
... Các tính trạng đặc trưng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định giống nhãn quy định Bảng Trạng thái biểu tính trạng mã hóa điểm Bảng - Các tính trạng đặc trưng giống nhãn STT Tính ... 3.5.4.1 Trong thời gian khảo nghiệm tính ổn định rõ ràng tính khác biệt tính đồng Khi giống biểu đồng coi ổn định 3.5.4.2 Trường hợp cần thiết có nghi ngờ, kiểm tra lại tính ổn định cách trồng hệ ... hợp với quy định quốc gia 3.1.2 Giống tương tự 3.1.2.1 Trong Tờ khai kỹ thuật (Phụ lục B), tác giả đề xuất giống tương tự nói rõ tính trạng khác biệt chúng với giống khảo nghiệm Cơ sở khảo nghiệm...
 • 17
 • 105
 • 0

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mía

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mía
... 3.4.3 Đánh giá tính ổn định Tính ổn định đánh giá thông qua tính đồng nhất, giống coi ổn định chúng đồng qua vụ khảo nghiệm Trong trường hợp cần thiết, tiến hành khảo nghiệm tính ổn định việc trồng ... tính khác biệt Tính khác biệt xác định khác tính trạng đặc trưng giống khảo nghiệm giống tương tự - Tính trạng đánh giá theo phương pháp VG: Giống khảo nghiệm giống tương tự coi khác biệt, tính ... giá tính đồng nhất) 1.4.6 TGP/11/1: Examining Stability (Đánh giá tính ổn định) 1.4.7 QCVN 01-131:2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm giá trị canh tác giá trị sử dụng giống mía II QUY ĐỊNH...
 • 20
 • 102
 • 0

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống chè

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống chè
... giá tính đồng nhất) 1.4.5 TGP/11/1 Examining Stability (Đánh giá tính ổn định) II QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT Các tính trạng đặc trưng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng tính ổn định giống chè qui định ... qua tính đồng nhất, giống coi ổn định chúng đồng qua vụ khảo nghiệm Trong trường hợp cần thiết, tiến hành khảo nghiệm tính ổn định việc trồng thể hệ trồng mới, giống tính ổn định biểu tính ... biểu giống Các giống tương tự khác biệt so với giống đăng ký khảo nghiệm Bảng - Sự khác biệt giống tương tự giống khảo nghiệm Tên giống tương tự Những tính trạng khác biệt Trạng thái biểu Giống...
 • 17
 • 123
 • 0

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bông
... giá tính đồng nhất) 1.4.6 TGP/11: Examining Stability (Đánh giá tính ổn định) II QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT Các tính trạng đặc trưng đề đánh giá tính khác biệt, tính đồng tính ổn định giống qui định ... TGP/11) 3.4.1 Đánh giá tính khác biệt Tính khác biệt xác định khác tính trạng đặc trưng giống khảo nghiệm giống tương tự - Giống lai ba, lai kép: Sự khác biệt giống khảo nghiệm giống đối chứng đánh ... thông qua tính đồng nhất, giống coi ổn định chúng đồng qua vụ đánh giá Trong trường hợp cần thiết, tiếp hành khảo nghiệm tính ổn định việc trồng hệ trồng mới, giống tính ổn định biểu tính trạng...
 • 14
 • 116
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cho hộ gia đình vay vốn quỹ quốc gia về việc làmquy định của một số quốc gia về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệpcác quy định của pháp luật quốc gia về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kh amp cnhoàn thiện cơ chế quản lý chi chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạoquá trình tổ chức thực thi chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên theo nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm tại tỉnh đoànnội dung của chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên theo nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm được triển khai tại tỉnh đoàn hải dươngthực trạng kiểm soát sự thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên theo nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm tại tỉnh đoàn hải dươngvăn phòng uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tếquyết định phong tặng nhà giáo ưu tú năm 2012quyết định phong tặng bà mẹ việt nam anh hùngquyết định phòng chống tham nhũngquyết định phòng chông tệ nạn xã hộiquyết định phòng chống dịch bênhquyết định cho trở lại quốc tịch việt namquyết định phong tặng nhà giáo ưu tú 2012quản trị thương hiệuThương mại điện tử Kinh doanh cây cảnh cửa hàng nicetree onlineLuận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỌC VÁN BTCT DỰ ỨNG LỰCNghiên cứu các dạng đột biến gen gây bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu 21-hydroxylase (TT)Nghiên cứu kiểu hình, kiểu gen và kết quả điều trị bệnh thiếu enzym Beta-ketothiolase ở Việt Nam (TT)hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh tại miền đông nam bộ việt nam hiện nay astractThực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự từ thực tiễn tỉnh nghệ an astractBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 12 file word có đáp án chi tiếtHOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU GỖ TỪ CÁC NƯỚC CHÂU PHI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG ANH GIAI ĐOẠN 2014 – 032016: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPTRAC NGHIEM BAO CHE 2 NHIEUHOA DUOC 2 DUNG CHO DAO TAO DUOC SĨBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 16 file word có đáp án chi tiếtHỆ THỐNG lọc SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG FCChương IV lớp 11skkn Một số biên pháp nâng cao kết quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâmBài tập đọc hiểu luyện thi lớp 10 môn tiếng anhĐề đa HSG anh 8 huyện bình xuyên 2016 2017336 câu hỏi THƯỜNG gặp KHI bảo vệ đồ ánĐỀ THI THỬ THPT QG TOÁN 2017 TRÊN TẠP CHÍ THTT NXB GIÁO DỤC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập