Nghiên cứu các giải pháp thân thiện với môi trường trong công nghệ bảo quản khoai lang tím.

Nghiên cứu công nghệ bảo quản nấm sau thu hoạch bằng các phương pháp thân thiện với môi trường

Nghiên cứu công nghệ bảo quản nấm sau thu hoạch bằng các phương pháp thân thiện với môi trường
... suốt trình bảo quản sau thu hoạch 27 IV Các phương pháp bảo quản nấm ăn IV.1 Phương pháp bảo quản tươi IV.1.1 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới độ tươi nấm ăn Trong trình bảo quản nấm sảy biến ... đánh giá loại nấm có triển vọng tương lai Xuất phát từ sở khoa học thực tiễn trên, lựa chọn đề tài: “ Nghiên cứu công nghệ bảo quản nấm sau thu hoạch phương pháp thân thiện với môi trường ’’ Mục ... II Nghiên cứu phương pháp bảo quản nấm mỡ 38 II.1 Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đến chất lượng nấm mỡ bảo quản 38 II.2 Nghiên cứu ảnh hưởng độ tuổi thu hái đến chất lượng nấm mỡ bảo quản...
 • 67
 • 183
 • 1

Nghiên Cứu Các Giải Pháp Phát Triển Mô Hình Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trên Địa Bàn Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Các Giải Pháp Phát Triển Mô Hình Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trên Địa Bàn Tỉnh Thái Nguyên
... triển khai hình nông nghiệp công nghệ cao đia bàn tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá thuận lợi khó khăn việc triển khai hình nông nghiệp công nghệ cao - Đề xuất số giải pháp để phát triển hình ... triển khai hình nông nghiệp công nghệ cao đia bàn tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá thuận lợi khó khăn việc triển khai hình nông nghiệp công nghệ cao - Đề xuất số giải pháp để phát triển hình ... hình nông nghiệp công nghệ cao từ đưa giải pháp phát triển hình địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 1.2.2 Mục tiêu - Tìm hiểu thực trạng triển khai hình nông nghiệp công nghệ cao Thái Nguyên - Đưa khó...
 • 56
 • 75
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu khoa học tài liệu lưu trữ tại Cục Lưu trữ Quốc gia Lào

Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu khoa học tài liệu lưu trữ tại Cục Lưu trữ Quốc gia Lào
... thng cụng c tra tỡm TLLT n-ớc nh- thực trạng hệ thống công cụ tra cứu khoa học ti liu l-u trữ Cc Lu tr Quc gia Lo, đề tài đề xuất giải pháp nhm hoàn thiện nâng cấp hệ thống công cụ tra cứu khoa học ... cũn yu Ch-ơng 3: Các giải pháp hoàn thiện nâng cao cht lng hệ thống công cụ tra cứu ti liu lu tr Cc Lu tr Quc gia Lo Đây chng trọng tâm luận văn Xuất phát từ nghiên cứu hệ thống sở lý luận, ... v hệ thống công cụ tra cứu khoa học tài liệu l-u trữ v s cn thit phi hon thin h thng cụng c ny ti Cc Lu tr Nc Cụng hoa Dõn chu Nhõn dõn Lo Ni dung ca chng ny nhm trỡnh by tng quan v h thng cụng...
 • 135
 • 80
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu khoa học tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia III

Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu khoa học tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia III
... KPLTNTTTLLT TT TTKHKT TTLTQG TW UBHC UBND Cụng c tra cu Cụng c tra cu khoa hc Cụng ngh thụng tin Cụng C s d liu Cc Vn th v Lu tr Nh nc Hi ng nhõn dõn Khoa hc k thut Khung phõn loi thụng tin Khung ... ca cụng ngh thụng tin cụng tỏc lu tr, ú ni dung chớnh l xõy dng c s d liu phc v tra tỡm thụng tin ti liu t ng húa Chng Hin trng h thng cụng c tra cu khoa hc ti liu lu tr Trung tõm Lu tr Quc gia ... gii phỏp ú l nghiờn cu, xut cỏc cụng c tra cu khoa hc t ng húa giỳp cho vic tra tỡm thụng tin nhanh nht Chớnh vỡ vy, thi gian qua ó mt s cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc, mt s ti lun ỏn tin s,...
 • 131
 • 369
 • 2

Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ văn phòng chính phủ

Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ văn phòng chính phủ
... quát Văn phòng Chính phủ công tác lưu trữ Văn phòng Chính phủ Chương 2: Cơ sở lý luận, pháp lý thực trạng công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ Văn phòng Chính phủ Chương 3: Các giải pháp ... tài: Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ Văn phòng Chính phủ để làm luận văn cao học Thông qua đề tài này, mong muốn giúp công tác thu thập, bổ sung ... PHÁP LÝ VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU THẬP, BỔ SUNG TÀI LIỆU VÀO LƢU TRỮ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 2.1 Cơ sở lý luận, pháp lý việc thu thập, bổ sung tài liệu vào lƣu trữ 2.1.1 Khái niệm công tác thu thập,...
 • 100
 • 69
 • 0

NGHIÊN cứu các GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác THU THẬP, bổ SUNG tài LIỆU vào lưu TRỮ văn PHÒNG CHÍNH

NGHIÊN cứu các GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác THU THẬP, bổ SUNG tài LIỆU vào lưu TRỮ văn PHÒNG CHÍNH
... tài: Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ Văn phòng Chính phủ” để làm luận văn cao học Thông qua đề tài này, mong muốn giúp công tác thu thập, bổ sung ... thực trạng công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào Lƣu trữ VPCP, vào thực trạng tác giả đƣa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào Lƣu trữ VPCP; - Phƣơng pháp mô tả: ... sung tài liệu vào Lƣu trữ VPCP thời gian qua, lựa chọn Đề tài Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ VPCP” làm luận văn cao học Luận văn vào nghiên cứu...
 • 22
 • 14
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác thu bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác thu bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ninh
... luận tổ chức công tác thu Bảo hiểm hội Chương 2: Phân tích thực trạng tổ chức công tác thu bảo hiểm hội tỉnh Quảng Ninh (2006-2010) Chương 3: Xây dựng số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công ... tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận văn hoạt động có liên quan tới tổ chức công tác thu bảo hiểm hội Bảo hiểm hội tỉnh ... trạng tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh (20062010) Từ rút nguyên nhân ảnh hưởng đến tổ chức công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất số giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện tổ chức công tác...
 • 118
 • 11
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu khoa học tài liệu lưu trữ tại trung tâm lưu trữ quốc gia III

Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu khoa học tài liệu lưu trữ tại trung tâm lưu trữ quốc gia III
... hệ thống công cụ tra tìm khoa học tài liệu l-u trữ nhiệm vụ cấp thiết ngành l-u trữ Việt Nam, Tạp chí Văn th- L-u trữ, số 3+4/1989 [57] Phan Đình Nham Nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ tra ... nghiên cứu hệ thống CCTCKH tài liệu l-u trữ truyền thống có số đề tài khoa học phạm vi ngành nh-: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ tra tìm tài liệu phông l-u trữ quốc gia tiến sỹ 13 Phan Đình ... nhất, hệ thống CCTCKH tài liệu l-u trữ hình thành phát triển đồng hành với phát triển công tác l-u trữ; Thứ hai, công cụ tra cứu khoa học tài liệu l-u trữ chiếm vị trí quan trọng công tác l-u trữ, ...
 • 28
 • 32
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty dệt may xuất nhập khẩu Huy Hoàng.doc

Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty dệt may xuất nhập khẩu Huy Hoàng.doc
... Thành Công Công ty dệt Việt Thắng Công ty dệt Phớc Long Công ty dệt Hoà Thọ Công ty dệt Nam Định Công ty dệt 8-3 Công ty dệt sợi Huế Công ty dệt Thắng Lợi Công ty dệt Nha Trang Công ty dệt Huy ... sản phẩm dệt kim hai công ty công ty dệt may Huy Hoàng Tuy nhiên việc tiêu thụ sản phẩm công ty dệt may Huy Hoàng diễn chủ yếu thị trờng phía bắc, công ty phía nam cha mạnh dạn tung sản phẩm thị ... hàng công ty VI Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp: Lợng sản phẩm tiêu thụ: Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, lợng sản phẩm tiêu thụ sản phẩm xuất kho thành phẩm...
 • 72
 • 362
 • 2

Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt may Huy Hoàng

Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt may Huy Hoàng
... tình hình tiêu thụ sản phẩm số sách áp dụng công ty Dệt may Huy Hoàng Các biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công ty đạt đợc nhiều thành tích nhng khó khăn mà công ty gặp phải trình hoạt ... đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm vấn đề sống doanh nghiệp đợc doanh nghiệp quan tâm Qua thời gian tìm hiểu công ty dệt may Huy Hoàng tình hình tiêu thụ sản phẩm tai công ty em mạnh dạn nghiên cứu đề ... đoạn phát triển thị trờng khác Việc nghiên cứu chu kỳ sống sản phẩm giúp công ty hành động lĩnh vực tiếp thị cách hiệu nhằm kéo dài chu kỳ sống sản phẩm, tăng lợi nhuận mà sản phẩm đem lại cho công...
 • 15
 • 243
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty dệt may xuất nhập khẩu Huy Hoàng

Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty dệt may xuất nhập khẩu Huy Hoàng
... Thành Công Công ty dệt Việt Thắng Công ty dệt Phớc Long Công ty dệt Hoà Thọ Công ty dệt Nam Định Công ty dệt 8-3 Công ty dệt sợi Huế Công ty dệt Thắng Lợi Công ty dệt Nha Trang Công ty dệt Huy Hoàng ... sản phẩm dệt kim hai công ty công ty dệt may Huy Hoàng Tuy nhiên việc tiêu thụ sản phẩm công ty dệt may Huy Hoàng diễn chủ yếu thị trờng phía bắc, công ty phía nam cha mạnh dạn tung sản phẩm thị ... hai công ty sản phẩm dệt kim công ty dệt Nha Trang công ty dệt Thành Công đối thủ cạnh tranh công ty dệt may Huy Hoàng thị trờng nớc giai đoạn năm tới Về quy mô mức độ đại công nghệ sản xuất sản...
 • 73
 • 236
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.doc

Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.doc
... Ne60/2 65/35dt 23 Ne32 cotton chi thụ 16 22 Ne32 cotton chi k thụ Ne30 65/35 chi 21 Ne30 cotton thụ Ne30 83/17 chi kim Ne32/2 cotton 24 chi thụ Ne20/2 cotton chi thụ T sỏu mt hng truyn thng ban ... trn c tin hnh giai on ny Thụ: Cỏc cỳi ghộp c a sang mỏy thụ kộo di to sn, lm nh cỏc cỳi ghộp v tng bn Bỏn thnh phm ca bc cụng vic ny l cỏc qu si thụ Kộo si con: Lm nh si thụ thnh si v xe si sn ... 11 12 15 Ne20 cotton chi thụ Ne30 cotton chi k Ne23 cotton chi thụ Ne60 65/35 chi k Ne45 65/35 chi k Ne32 65/35 chi k Ne3 65/35 chi k 17 thụ Ne20 65/35 chi 18 19 20 thụ Ne10 OE Ne32/2 65/35 Ne42/2...
 • 95
 • 215
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty dệt may xuất nhập khẩu Huy Hoàng

Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty dệt may xuất nhập khẩu Huy Hoàng
... cụng ty dt may H Ni ti th trng TP H Chớ Minh TT 10 11 12 Tờn cụng ty Cụng ty Dt Vnh Phỳ Cụng ty dt ụng Nam Cụng ty dt Thnh Cụng Cụng ty dt Vit Thng Cụng ty dt Phc Long Cụng ty dt Ho Th Cụng ty ... dt may Trong s hn 300 doanh nghip dt may, cụng ty dt may Huy Hong l cụng ty chuyờn sn xut kinh doanh cỏc loi si vi, qun ỏo dt kim Sn phm si ca cụng ty tiờu th ch yu th trng ni a Cỏc cụng ty ... xut sn phm dt kim thỡ hai cụng ty ny hn cụng ty dt may Huy Hong Tuy nhiờn vic tiờu th sn phm ca cụng ty dt may Huy Hong din ch yu th trng phớa bc, cũn cỏc cụng ty phớa nam cha mnh dn tung sn...
 • 70
 • 208
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các vật liệu thân thiện với môi trườngcác loại túi thân thiện với môi trườngcác sản phẩm thân thiện với môi trườnghướng sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường trong các doanh nghiệpchế tạo các sản phẩm thân thiện với môi trườngquảng bá về các sản phẩm thân thiện với môi trườngkhuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trườngnghiên cứu các biện pháp chính sách hiện đại hóa ngành công nghiệp bào chế các thuốc làm từ cây thuốcthực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh thân thiện với môi trường trong các doanh nghiệp ở việt namsử dụng các hóa chất thân thiện với môi trườngphân định nội dung nghiên cứu về giải pháp marketing phát triển thị trường của công ty kinh doanhkhuyến khích xây dựng và phổ biến áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường trong doanh nghiệpđánh giá chung về thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh thân thiện với môi trường trong doanh nghiệp việt namnghiên cứu các giải pháp giảm thiểu sự tác động của gió bão lốc đối với các công trình xây dựngnghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hà tĩnhCác phương tiện ngôn ngữ biểu thị quyền lực trong giao tiếp hành chính tiếng ViệtCác yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại vietnam airlines khu vực miền namGiải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận 2Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt NAm chi nhánh tp hồ chí minhMột số giải pháp nâng cao sự tuân thủ pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh tây ninhNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa quản trị kinh doanh trường đại học văn langCác yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà phố tại thành phố hồ chí minh dự báo xu hướng và giải pháp phát triển bền vững đến năm 2020Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện đầu tư xây dựng các công trình của ngành điện tại thành phố hồ chí minhPhuong phap phan tich kinh te va moi truong thong qua mo hinh input outputKanji Master Vol 3 N2 Kanji 1000Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực khi việt nam tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)Phát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoáNghiên cứu tua bin gió cỡ nhỏ kết hợp tấm solar cho hộ gia đìnhTái cơ cấu tổ chức công ty TNHH SX TM cơ khí hồng kýCác yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu của các công ty sản xuất và cung cấp điện được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namskkn một số biện pháp đưa rối vào trường mầm non cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với tác phẩm văn họcBiến đổi văn hóa của cộng đồng ngư dân vạn chài Hạ Long, tỉnh Quảng NinhNghiên cứu sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình ThuậnNhân vật trẻ thơ trong sáng tác văn xuôi của Trần Hoài DươngĐường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mĩ xâm lược
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập