Nghiên cứu điều chế dung dịch urefomaldehyt đậm đặc (UFC) sử dụng trong quá trình tạo hạt urê

Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơ

Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơ
... ch m n nickel i t ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 3.1 i t ng nghiên c u: Dung d ch m n nickel 3.2 Ph m vi nghiên c u: - Nghiên c u tính ch t c a dung d ch m n nickel v i tác nhân đ m axit h ... đ m axit h u c ” M c đích nghiên c u Nghiên c u tính ch t c a dung d ch m n nickel v i tác nhân đ m axit h u c : axetic, glixin, asparagine, t rút nguyên t c l a ch n thành ph n t i u cho dung ... c a dung d ch m n nickel ch a tác nhân đ m axit axetic, glixin, asparagine kho ng pH t đ n 12, n ng đ axit bi n thiên kho ng r ng t 0,02M đ n 0,5M Ch ng minh đ c, môi tr ng axit - axit y u nickel...
 • 22
 • 91
 • 0

Nghiên cứu điều chế một số hợp chất trung gian sử dụng trong tổng hợp chlopropamid

Nghiên cứu điều chế một số hợp chất trung gian sử dụng trong tổng hợp chlopropamid
... tolbutamid ngiên cứu tổng hợp chlopropamid Trong khoá luận giao nhiệm vụ: Nghiên cứu điều chê số hợp chất trung gian sử dụng tổng hợp chlopropamid Với mục tiêu cụ thể sau: 1, Tổng quan bệnh, thuốc ... sau: 1, Tổng quan bệnh, thuốc tiểu đường phương pháp tổng hợp chlorpropamid 2, Nghiên cứu điều chế số nguyên liệu trung gian sử dụng tổng hợp chlopropamid Sulfonamid, p-chlorobenzensulfonylchlorid, ... 2.3 Các phương pháp tổng hợp 2.3.1 Phương pháp chung điều chế suiramid hạ đường huyết 2.3.2 Các phương pháp tổng hợp chlopropamid 2.3.3 Điều chế số nguyên liệu trung gian Phần III Thực nghiệm,...
 • 59
 • 144
 • 0

Nghiên cứu ĐIỀU CHẾ KHÓA DỊCH TẦN, BỘ ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ FSK

Nghiên cứu ĐIỀU CHẾ KHÓA DỊCH TẦN, BỘ ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ FSK
... hóa , điều liệu , điều chế tần số , vv Có kỹ thuật điều chế khác Bộ tài liệu để giải thích chức thay đổi tần số keying điều chế kỹ thuật giải điều chế Trong điều chế tần số, kỹ thuật điều chế ... truyền số liệu đại diện kỹ thuật số: Điều chế theo biên độ ( ASK) Điều chế theo tần số (FSK) Điều chế theo pha tín hiệu ( PSK) Kỹ thậut điều chế tần số (FSK) điều chế tần số thông tin kỹ thuật số ... điều chế FSK 20 Hình – B: tín hiệu chân D0, D1, D2, D3 khối liệu tới chân Data input khối điều chế 21 Hình C: tín hiệu đầu khối điều chế FSK 22 Hình D: mô tả tín hiệu đầu vào khối giải điều chế...
 • 24
 • 62
 • 0

Nghiên cứu điều chế và chuẩn hóa cao đặc bài thuốc testin

Nghiên cứu điều chế và chuẩn hóa cao đặc bài thuốc testin
... tài: Nghiên cứu điều chế chuẩn hóa cao đặc thuốc Testin với mục tiêu: Bào chế cao đặc thuốc Sơ xây dựng tiêu chuẩn cao đặc thuốc 2 Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Vài nét thuốc + Công thức thuốc Bá bệnh ... điều chế có tác dụng cao nhất, dùng cao để nghiên cứu cao phải chuẩn hóa, để làm sở cho kiểm soát chất lượng cao điều chế lần sau kết nghiên cứu có ý nghĩa Chính mà tiến hành đề tài: Nghiên cứu ... 2.2.2 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cao đặc Qua thăm dò tác dụng dược lí loại cao thấy cao điều chế từ ethanol 40% 70% có tác dụng rõ rệt tiến hành nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn loại cao điều chế...
 • 65
 • 100
 • 1

Nghiên cứu điều chế cao từ dược liệu địa hoàng di thực trồng tại huyện quản bạ, hà giang và khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng

Nghiên cứu điều chế cao từ dược liệu địa hoàng di thực trồng tại huyện quản bạ, hà giang và khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng
... người tiêu dùng Để trả lời câu hỏi trên, đề tài Nghiên cứu điều chế cao từ dược liệu Địa hoàng di thực Quản Bạ, Giang khảo sát số tiêu chất lượng thực với mục tiêu: - Đánh giá chất lượng dược ... ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG MÃ SINH VIÊN: 1101527 NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ CAO TỪ VỊ THUỐC SINH ĐỊA DI THỰC TRỒNG TẠI HUYỆN QUẢN BẠ, HÀ GIANG VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG KHÓA ... LUẬN Đánh giá chất lượng dược liệu nghiên cứu  Mẫu Địa hoàng vụ 2015 Công ty CPPT Dược liệu Anvy Giang trồng huyện Quản Bạ, Giang theo quy trình GACP đạt chất lượng theo tiêu chuẩn DĐVN...
 • 78
 • 161
 • 1

Nghiên cứuchế giải phóng Asen ra nước ngầm - mô phỏng các quá trình khử yếm khí tự nhiên trong các tầng ngậm nước

Nghiên cứu cơ chế giải phóng Asen ra nước ngầm - mô phỏng các quá trình khử yếm khí tự nhiên trong các tầng ngậm nước
... HCO 3- Nong (M) 1,0.1 0-' 2,4.1 0-' NO3 3,0.10' SO4 2- 5,2.10' 1,2.10' 6,0.1 0-' 6,0.1 0-' Na-glutamat PO4 '- Mg^^ 964 Bang Phuong phap phan tich Thanh phdn Asen Fe, Mn PP Phan tich AAS-HVG AAS NO 3-, ... S04 ^-, S^', As the hien tren hinh ';::,;.' J, • , ; , • , • • ' ,; • ^ ^ ^ „ i - - < >N .• Mi n • " ^ - Series • / -. :- - — • -Series2 Series3 • • • ** Series4 • • • • • « • « • • • n - 10 ... md pyrit ra' t Idn d phia Tay Bdc each Ha Ngi khoang 60 km va ra' t nhieu eae diem md vang rai rae; dd khoang arsenopyrit phan bd kha day Trong nhieu nam gan day vice khai thae vang diln rat manh...
 • 10
 • 71
 • 0

Nghiên cứu các biến đổi của nghêu trắng bến tre (meretrix lyrata) trong quá trình thu hoạch, chế biến và bảo quản tại huyện tiền hải tỉnh thái bình

Nghiên cứu các biến đổi của nghêu trắng bến tre (meretrix lyrata) trong quá trình thu hoạch, chế biến và bảo quản tại huyện tiền hải tỉnh thái bình
... i, t nh Thái Bình" 1.2 M c ñích – yêu c u 1.2.1 M c ñích Nghiên c u bi n ñ i c a nghêu tr ng B n Tre (Meretrix lyrata) trình thu ho ch, ch bi n b o qu n t i huy n Ti n H i, t nh Thái Bình ñ làm ... Theo tác gi , thu ho ch nghêu v i kích thư c 30 con/kg t t nh t [20] 2.4.2 Các bi n ñ i c a nghêu trình thu ho ch b o qu n nghêu nguyên li u Nghêu nguyên li u trình thu ho ch sau thu ho ch lên ... ð i tư ng nghiên c u ð i tư ng nghiên c u nghêu tr ng B n Tre (Meretrix lyrata) có kích c 60 con/kg thu ho ch vùng bi n xã Nam Th nh huy n Ti n H i, Thái Bình vào tháng 5-6/2013 M u thu ho ch...
 • 86
 • 194
 • 0

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý chi phí trong quá trình thi công nhằm giảm giá thành công trình tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng 573 thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý chi phí trong quá trình thi công nhằm giảm giá thành công trình tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng 573 thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5
... ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG 57 3 69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG 57 3 ... chi phí trình thi công xây dựng công trình nói riêng Công ty Cổ phần Đầu & Xây dựng 57 3; - Nghiên cứu, đề xuất số giải quản chi phí trình thi công xây dựng công trình Công ty Cổ phần Đầu ... Xây dựng 57 3 - Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản chi phí trình thi công nhằm giảm giá thành xây dựng công trình Công ty Cổ phần Đầu & Xây dựng 57 3 5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THI CÔNG XÂY DỰNG...
 • 119
 • 127
 • 1

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT BỔ SUNG VÀO QUÁ TRÌNH TẠO BÙN HẠT HIẾU KHÍ ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT BỔ SUNG VÀO QUÁ TRÌNH TẠO BÙN HẠT HIẾU KHÍ ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT
... tài nghiên cứu - Nghiên cứu tuyển chọn số chủng vi sinh vật hữu ích có khả phân hủy tinh bột cao để bổ sung vào trình tạo bùn hạt hiếu khí - Nghiên cứu đặc điểm sinh hóa chủng vi sinh vật tuyển ... nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí áp dụng xử nước thải nước ta hạn chế Trước thực tế đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn số chủng vi sinh vật bổ sung vào trình tạo bùn hạt hiếu ... Nguyễn Ngọc Ánh NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT BỔ SUNG VÀO QUÁ TRÌNH BÙN HẠT HIẾU KHÍ ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trƣờng Mã số: 60 52 03 20...
 • 19
 • 42
 • 0

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT BỔ SUNG VÀO QUÁ TRÌNH TẠO BÙN HẠT HIẾU KHÍ ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT BỔ SUNG VÀO QUÁ TRÌNH TẠO BÙN HẠT HIẾU KHÍ ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT
... tài nghiên cứu - Nghiên cứu tuyển chọn số chủng vi sinh vật hữu ích có khả phân hủy tinh bột cao để bổ sung vào trình tạo bùn hạt hiếu khí - Nghiên cứu đặc điểm sinh hóa chủng vi sinh vật tuyển ... nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí áp dụng xử nước thải nước ta hạn chế Trước thực tế đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn số chủng vi sinh vật bổ sung vào trình tạo bùn hạt hiếu ... NGUYỄN NGỌC ÁNH NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT BỔ SUNG VÀO QUÁ TRÌNH BÙN HẠT HIẾU KHÍ ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trƣờng Mã số: 60 52 03 20...
 • 77
 • 49
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật bổ sung vào quá trình tạo bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải chế biến tinh bột

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật bổ sung vào quá trình tạo bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải chế biến tinh bột
... NGUYỄN NGỌC ÁNH NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT BỔ SUNG VÀO QUÁ TRÌNH BÙN HẠT HIẾU KHÍ ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trƣờng Mã số: 60 52 03 20 ... trình xử nước thải chế biến tinh bột 53 3.5.2 Sự phát triển chủng vi sinh vật tuyển chọn trình tạo bùn hạt hiếu khí 54 3.5.3 Sự hình thành phát triển bùn hạt hiếu khí ... Phương pháp hóa 1.4 Công nghệ vi sinh xử nước thải chế biến tinh bột 16 1.4.1 Cấu tạo trình phân hủy tinh bột 16 1.4.2 Một số vi sinh vật phân hủy tinh bột lợi ích thu...
 • 14
 • 46
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC BIẾN ĐỔI CỦA NGHÊU TRẮNG BẾN TRE (MERETRIX LYRATA) TRONG QUÁ TRÌNH THU HOẠCH, CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN TẠI HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

NGHIÊN CỨU CÁC BIẾN ĐỔI CỦA NGHÊU TRẮNG BẾN TRE (MERETRIX LYRATA) TRONG QUÁ TRÌNH THU HOẠCH, CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN TẠI HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
... 1.2.1 Mục ñích Nghiên cứu biến ñổi nghêu trắng Bến Tre (Meretrix lyrata) trình thu hoạch, chế biến bảo quản huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình ñể làm sở hoàn thiện qui trình chế biến bảo quản ñạt chất ... vùng nuôi nghêu tỉnh Xuất phát từ vấn ñề trên, tiến hành thực ñề tài: Nghiên cứu biến ñổi nghêu trắng Bến Tre (Meretrix lyrata) trình thu hoạch, chế biến bảo quản huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình" ... phẩm chế biến từ nghêu 13 2.4 Các biến ñổi chất lượng nghêu trình thu hoạch, chế biến bảo quản 14 2.4.1 Phương pháp thu hoạch bảo quản nghêu nguyên liệu 14 2.4.2 Các biến...
 • 86
 • 110
 • 0

Luận văn nghiên cứu thực trạng dạy học và những khó khăn cơ bản trong quá trình dạy học môn tiếng việt 1 của học sinh hmông thanh hoá

Luận văn nghiên cứu thực trạng dạy học và những khó khăn cơ bản trong quá trình dạy học môn tiếng việt 1 của học sinh hmông  thanh hoá
... nghe tiếng Việt học sinh Hmông Thanh Hóa 57 Bảng 8: Thực trạng kĩ nói tiếng Việt học sinh Hmông Thanh Hóa 58 Bảng 9: Thực trạng kĩ đọc tiếng Việt học sinh Hmông Thanh Hóa 59 Bảng 10 : Thực trạng ... khăn trình học môn tiếng Việt học sinh Hmông Thanh Hoá 2 .1 Thực trạng đội ngũ GVTH vùng Hmông Thanh Hoá 2.2 Thực trạng hình thành kỹ sử dụng tiếng Việt học sinh Hmông Thanh Hoá cuối lớp 2.3 Những ... Hmông- Thanh Hoá - Thực trạng kỹ sử dụng tiếng Việt học sinh Mông -Thanh Hoá cuối lớp - Thực trạng khó khăn học sinh Mông -Thanh Hoá học môn tiếng Việt Những vấn đề đợc thực nội dung cụ thể sau: 2 .1 Thực trạng...
 • 127
 • 526
 • 0

Nghiên cứu biến đổi chất lượng của surimi từ cá mè hoa trong quá trình bảo quản đông

Nghiên cứu biến đổi chất lượng của surimi từ cá mè hoa trong quá trình bảo quản đông
... gian bảo quản đông đến chất lượng surimi hoa Nội dung đề tài: - Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian bảo quản đông đến chất lượng surimi hoa trình cấp đông bảo quản đông - Tìm thời gian bảo ... công nghệ phù hợp chế độ bảo quản surimi từ hợp lý Xuất phát từ yêu cầu trên, tiến hành làm đề tài Nghiên cứu biến đổi chất lượng surimi từ hoa trình bảo quản đông Mục tiêu đề tài: ... bảo quản surimi cho chất lượng tốt Ý nghĩa đề tài: - Ý nghĩa khoa học: đưa ảnh hưởng thời gian bảo quản đến chất lượng surimi hoa trình bảo quản đông Cụ thể xác định thay đổi chất lượng: ...
 • 73
 • 300
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu điều chế một số phức nội dùng trong thức ăn chăn nuôinghiên cứu điều chế vật liệu bentonit biến tính lantan ứng dụng xử lý phốtpho trong môi trường nướcnghiên cứu điều chế phân npk nhả chậm trên nền copolymer pva paa và sơ khảo ứng dụng phân trên đất cátnghiên cứu điều chế nhiên liệu dme từ khí tổng hợp trên hệ xúc tác cuonghien cuu dieu che com phanghiên cứu điều tra cơ bản phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệpnghiên cứu điều chế thuóc haina điều trị viêm gan b mạn hoạt đồng từ cà gai leonghiên cứu statcom ứng dụng trong truyền tải điện năngvật liệu sử dụng trong quá trình nghiên cứuchat thuoc tuyen dung trong qua trinh nghien cuugiải thuật mở rộng để đơn giản hóa điều kiện dừng của quá trình chọn phát biểu repeat được thay thế bằng phát biểu fornước sử dụng trong quá trình chế biến phải đạt các yêu cầu cụ thể như sau phương pháp áp dụng trong quá trình điều tra hiện trạng và đánh giá tác động môi trường chuẩn bị các trang thiết bị đảm bảo các trang thiết bị được sử dụng trong quá trình phục vụ phải trong tình trạng tốt không hỏng hóc trục trặc chuẩn bị các trang thiết bị đảm bảo các trang thiết bị được sử dụng trong quá trình phục vụ phải trong tình trạng tốt không hỏng hóc trục trặc để tránh gây nguy hiểm cho nhân viên và kháchGIÁO TRÌNH PHỎNG VẤN TÌM VIỆC BÀI 2GIÁO TRÌNH PHỎNG VẤN TÌM VIỆC BÀI 4Câu hỏi ôn tập vật lý 9 HK IIHOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAIGIAO TIẾP ĐỂ THÀNH CÔNGNhững Ý Tưởng Đón Đường Cho Một Tiếp Cận Nhân Học Hướng NghiệpTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ - ĐỘI - NHÓMXLA LQN TUAN 2XLA LQN TUAN 3XLA LQN TUAN 4XLA LQN TUAN 5XLA LQN TUAN 9thiết kế và lập quy trình công nghệ gia công dao chuốt lỗ trụ có file dwglập quy trình công nghệ gia công dao chuốt rãnh thenSANG KIEN KINH NGHIEM chuẩn hóa ngôn ngữ và chữ viết, rèn cho học sinh ý thức, thói quen và hoàn thiện kĩ năng viết đúng chính tả.đồ án thiết kế quy trinh công nghệ gia công trục vítDe tai ung dung dinh ly viet de giai toanLập trình arcgis engine và ứng dụng trong xây dựng công cụ hỗ trợ biên tập bản đồ số1Xây dựng hệ thống ấp trứng tự độngXây dựng giải pháp cân bằng tải và chất lượng dịch vụ trong mô hình mạng ba lớp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập