Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình tẩy màu dịch chiết cỏ ngọt

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình bảo quản măng tây bằng màng polymer sinh học từ thủy sản

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình bảo quản măng tây bằng màng polymer sinh học từ thủy sản
... tối ưu hóa trình xử lý măng tây polymer sinh học Tên đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa trình bảo quản măng tây màng polymer sinh học từ thủy sản Nội dung đề tài: Tổng quan vấn đề: nguyên liệu măng ... pháp bảo quản màng chitosan kết hợp với vitamin C CaCl2 măng tây Đề tài kế thừa kết nghiên cứu đề tài Nghiên cứu khảo sát hiệu bảo quản măng tây số màng polymer sinh học từ thủy sản để nghiên cứu ... quan măng tây thí nghiệm tối ưu hóa 62 Tìm phương trình hồi quy 67 Tối ưu theo đường dốc 68 Đề xuất quy trình bảo quản măng tây 69 4.1 Quy trình bảo quản măng tây...
 • 87
 • 144
 • 3

Luận văn Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất Chitin theo phương pháp sinh học kết hợp hóa học doc

Luận văn Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất Chitin theo phương pháp sinh học kết hợp hóa học doc
... yêu cầu sản phẩm cuối Có hai phương pháp để sản xuất chitin: phương pháp hóa học phương pháp sinh học -Phương pháp hóa học: Quá trình khử khoáng thực việc sử dụng HCl acid hữu khác kết hợp hai ... protein đạt phương pháp hoá học đạt phương pháp sinh học Vì vậy, người ta kết hợp hai phương pháp nhằm khắc phục nhược điểm phương pháp Hiện nay, khó khăn phương pháp hoá học để sản xuất chitin thể ... 49 Hình 19 Kết nghiên cứu tối ưu hóa chế độ ngâm NaOH theo phương pháp đường “lên dốc” BoxWillson 51 Hình 20 Kết nghiên cứu tối ưu hóa chế độ ngâm C6H5COOH theo phương pháp đường “lên...
 • 93
 • 404
 • 1

nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất chitin từ vỏ tôm thẻ chân trắng với sự kết hợp của alkalase – pepsinvà hcl

nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất chitin từ vỏ tôm thẻ chân trắng với sự kết hợp của alkalase – pepsinvà hcl
... tài: Nghiên c u t i ưu hóa trình s n xu t Chitin t v tôm th chân tr ng v i s k t h p c a Alkalase Pepsin HCl ã c th c hi n 2 M c ích c a tài xu t quy trình s n xu t chitin t v tôm th chân ... n d Quy trình s n xu t Chitosan t v tôm Sú b ng phương pháp hóa h c v i m t công o n x lý ki m (Tr n Th Luy n) V tôm khô Ngâm HCl V tôm tươi HCl 10% to phòng t =5h w/v = 1/10 Ngâm HCl HCl 10% ... PHÁP NGHIÊN C U 2.1 NGUYÊN V T LI U NGHIÊN C U 2.1.1 Nguyên li u v tôm V tôm th chân tr ng (Penaeus vannamei) c ch n i tư ng nghiên c u V tôm c l y t ph n nguyên li u l i c a quy trình ch bi n tôm...
 • 66
 • 549
 • 0

Luận văn nghiên cứu tối ưu hóa quá trình điều chế nano tio2 từ nguồn sa khoáng ilmenite việt nam

Luận văn nghiên cứu tối ưu hóa quá trình điều chế nano tio2 từ nguồn sa khoáng ilmenite việt nam
... titan sa khoáng phân bố chủ yếu dọc bờ biển Việt Nam, sa khoáng nội địa có quy mô không đáng kể Sa khoáng ven bờ biển Việt Nam phân bố trải dài suốt dọc bờ biển từ Bắc tới Nam Trữ lượng quặng sa khoáng ... PHÁP NGHIÊN cứu 2.1 Nội dung nghiên cứu Trong phạm vi đề tài, tập trung nghiên cứu điều chế Tiơ2 từ tinh quặng ilmenit Thừa Thiên - Huế phương pháp ílorua Nhằm tìm điều kiện tối ưu để nâng cao ... quốc gia TpHCM Nguyễn Văn Dũng, Hoàng Hải Phong, Phạm Thị Thúy Loan, Cao Thế Hà, Đào Văn Lượng (2005), “ Nghiên cứu điều chế vật liệu xúc tác quang hóa titan ddiooxxit từ sa khoáng ilmenit”, Tạp...
 • 45
 • 361
 • 1

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất Chitin theo phương pháp sinh học

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất Chitin theo phương pháp sinh học
... không cần thiết phụ thuộc vào yêu cầu sản phẩm cuối Có hai ph ương pháp để sản xuất chitin: phương pháp hóa học phương pháp sinh học -Phương pháp hóa học: Quá trình khử khoáng thực việc sử dụng ... .49 Hình 19 Kết nghiên cứu tối ưu hóa chế độ ngâm NaOH theo phương pháp đường “lên dốc” BoxWillson 51 Hình 20 Kết nghiên cứu tối ưu hóa chế độ ngâm C 6H5COOH theo phương pháp đường “lên ... Hình 16 Phương trình đường chuẩn phương pháp Microbiuret .45 Hình 17 Phương trình đường chuẩn phương pháp Biuret 46 Hình 18 Kết nghiên cứu tối ưu hóa chế độ thủy phân enzyme theo phương pháp...
 • 94
 • 90
 • 0

luận văn Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất Chitin theo phương pháp sinh học kết hợp hóa học

luận văn Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất Chitin theo phương pháp sinh học kết hợp hóa học
... yêu cầu sản phẩm cuối Có hai phương pháp để sản xuất chitin: phương pháp hóa học phương pháp sinh học -Phương pháp hóa học: Quá trình khử khoáng thực việc sử dụng HCl acid hữu khác kết hợp hai ... protein đạt phương pháp hoá học đạt phương pháp sinh học Vì vậy, người ta kết hợp hai phương pháp nhằm khắc phục nhược điểm phương pháp Hiện nay, khó khăn phương pháp hoá học để sản xuất chitin thể ... 49 Hình 19 Kết nghiên cứu tối ưu hóa chế độ ngâm NaOH theo phương pháp đường “lên dốc” BoxWillson 52 Hình 20 Kết nghiên cứu tối ưu hóa chế độ ngâm C6H5COOH theo phương pháp đường “lên...
 • 93
 • 173
 • 0

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình tách chiết piceatannlol trong quả sim và làm sạch dịch chiết

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình tách chiết piceatannlol trong quả sim và làm sạch dịch chiết
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - PHẠM THỊ MAI NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT PICEATANNOL TRONG QUẢ SIM VÀ LÀM SẠCH DỊCH CHIẾT CHUYÊN ... khả chiết polyphenol tổng số, piceatannol khả kháng oxy hóa dịch chiết từ sim - Mô hình hóa tối ưu hóa trình tách chiết piceatannol từ sim - Nghiên cứu khả làm dịch chiết piceatannol từ sim phương ... đến khả chiết polyphenol tổng số, piceatannol khả kháng oxy hóa dịch chiết từ sim 22 3.3.3 Mô hình hóa tối ưu hóa trình tách chiết piceatannol từ sim 24 3.3.4 Nghiên cứu khả làm dịch chiết piceatannol...
 • 78
 • 327
 • 0

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình bảo quản tôm biển nguyên liệu bằng chế phẩm sinh học

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình bảo quản tôm biển nguyên liệu bằng chế phẩm sinh học
... loại chế phẩm sinh học (oligochitosan/oligochitin/chitosan) thích hợp cho trình bảo quản tôm biển nguyên liệu; 2) Tối ưu hóa số thông số kĩ thuật trình bảo quản tôm biển nguyên liệu chế phẩm sinh ... chọn chế phẩm sinh học có khả bảo quản nguyên liệu tốt 2.2.4.3 Tối ƣu hóa thông số kĩ thuật bảo quản tôm nguyên liệu chế phẩm Oligochitosan Sau tham khảo đề tài nghiên cứu bảo quản tôm nguyên liệu ... thực đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa trình bảo quản tôm biển chế phẩm sinh học Với mục tiêu đánh giá khả ảnh hƣởng chế phẩm sinh học đến độ tƣơi tôm nguyên liệu theo phƣơng pháp bảo quản lạnh Nội...
 • 112
 • 74
 • 0

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình bảo quản cá biển nguyên liệu bằng chế phẩm sinh học

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình bảo quản cá biển nguyên liệu bằng chế phẩm sinh học
... biển nguyên liệu Tối ưu hóa số thông số kỹ thuật trình bảo quản biển nguyên liệu chế phẩm sinh học lựa chọn Đề xuất quy trình bảo quản biển nguyên liệu chế phẩm sinh học lựa chọn 3 ... ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ DUNG NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN CÁ BIỂN NGUYÊN LIỆU BẰNG CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Mã số sinh ... cứu tối ưu hóa trình bảo quản biển nguyên liệu chế phẩm sinh học Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Sự thành công đề tài số liệu thực tế góp phần khẳng định khả kháng khuẩn chế phẩm sinh học...
 • 99
 • 96
 • 0

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình thu nhận chế phẩm enzyme protease kĩ thuật từ mầm giá đỗ

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình thu nhận chế phẩm enzyme protease kĩ thuật từ mầm giá đỗ
... nhu cầu enzyme Việt Nam Vì vậy, chọn đề tài Nghiên cứu tối ưu hóa trình thu nhận chế phẩm enzyme protease thu t từ mầm giá đỗ đề tài tốt nghiệp Nghiên cứu tối ưu hóa trình thu nhận chế SVTH ... nghiên cứu nghiên cứu tối ưu hóa trình thu nhận enzyme protease từ nguồn nguyên liệu giá đỗ Việt Nam Nghiên cứu tối ưu hóa trình thu nhận chế SVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm phẩm enzyme protease thu t ... LỤC Nghiên cứu tối ưu hóa trình thu nhận chế SVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm phẩm enzyme protease thu t từ mầm giá đỗ Lớp : 09H2A Đồ án tốt nghiệp GVHD: KS Bùi Viết Cường Nghiên cứu tối ưu hóa trình...
 • 60
 • 74
 • 0

NGHIÊN CỨU TỐI ưU HÓA QUÁ TRÌNH CHIẾT TÁCH TANIN TỪ VỎ MỘT SỐ LOÀI CÂY KEO Ở QUẢNG NAM

NGHIÊN CỨU TỐI ưU HÓA QUÁ TRÌNH CHIẾT TÁCH TANIN TỪ VỎ MỘT SỐ LOÀI CÂY KEO Ở QUẢNG NAM
... để chiết tách tanin với quy mô lớn lí chọn đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa trình chiết tách tanin từ vỏ số loài keo Quảng Nam 2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu khảo sát điều kiện tối ưu cho trình ... trình chiết tách tanin từ vỏ keo (keo tràm, keo lai keo tai tượng) Quảng Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Vỏ số loài keo keo tràm, keo lai keo tai tượng - Phạm vi nghiên cứu: ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA HÓA Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TỐI ƢU HÓA QUÁ TRÌNH CHIẾT TÁCH TANIN TỪ VỎ MỘT SỐ LOÀI CÂY KEO QUẢNG NAM Khóa luận tốt nghiệp cử nhân sƣ phạm Sinh viên...
 • 70
 • 124
 • 2

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình lên men dấm bằng phương pháp lên men chìm

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình lên men dấm bằng phương pháp lên men chìm
... phong áp dụng phương pháp lên men chìm sản xuất mở tiềm phát triển trình sản xuất dấm ăn quy mô công nghiệp Lựa chọn đề tài Nghiên cứu tối ưu hóa trình lên men dấm phương pháp lên men chìm để nâng ... Phương pháp nhanh (phương pháp Đức) 3: Phương pháp tổ hợp (là phương pháp kết hợp hai phương pháp Pháp phương pháp Đức) 4: Phương pháp lên men chìm 1.5.2.1 Phương pháp chậm - Thùng lên men: người ... ảnh hưởng tới trình lên men dấm theo phương pháp chìm Lên men dấm trình phức tạp, có nhiều nghiên cứu thực nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng Quá trình sản xuất dấm phương pháp lên men chìm, yếu tố...
 • 72
 • 106
 • 2

NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN CELLULOSE TÁCH TỪ RƠM RẠ THÀNH ĐƯỜNG TAN CỦA NÂM MỐC ASPERGILLUS TERRIUS ĐỂ SẢN XUẤT ETHANOL NHIÊN LIỆU SINH HỌC

NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN CELLULOSE TÁCH TỪ RƠM RẠ THÀNH ĐƯỜNG TAN CỦA NÂM MỐC ASPERGILLUS TERRIUS ĐỂ SẢN XUẤT ETHANOL NHIÊN LIỆU SINH HỌC
... 14 15,388 2,5 15 15,867 (7*) 2,6 15 15.821 Nghiên cứu tối ưu hóa trình thủy phân cellulose tách từ rơm rạ thành đường tan nâm Ta chọn giá trị tối ưu là: ymax = 15,876 thí nghiệm số bảng y 7* ... (m g /m l) Nghiên cứu tối ưu hóa trình thủy phân cellulose tách từ rơm rạ thành đường tan nâm Nồng độ glucose (mg/ml) 24 48 72 96 120 144 168 Thời gian lên men (giờ) Hình Nồng độ đường glucose ... Độ hấp thụ (OD) 0,253 0,289 0,4 0,566 0,656 0,783 0,949 Nghiên cứu tối ưu hóa trình thủy phân cellulose tách từ rơm rạ thành đường tan nâm y = 1.19x + 0.1996 OD R2 = 0.9826 0.8 0.6 Độ hấp thụ...
 • 10
 • 125
 • 0

Nghiên cứu quy trình tẩy màu dịch chiết cỏ ngọt bằng than hoạt tính tại bộ môn Quá trình – Thiết bị Công nghệ Hóa học trường đại học Bách Khoa Hà Nội

Nghiên cứu quy trình tẩy màu dịch chiết cỏ ngọt bằng than hoạt tính tại bộ môn Quá trình – Thiết bị Công nghệ Hóa học trường đại học Bách Khoa Hà Nội
... nhà trường Ban chủ nhiệm khoa CNSH-CNTP, tiến hành đề tài: “ Nghiên cứu quy trình tẩy màu dịch chiết cỏ than hoạt tính môn Quá trình Thiết bị Công nghệ Hóa học trường đại học Bách Khoa Nội ... trình tẩy màu dịch chiết cỏ than hoạt tính Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ, thời gian hàm lượng than hoạt tính đến trình tẩy màu dịch chiết cỏ 3.1.6 Phương pháp nghiên cứu Trên sở nội ... tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu khảo sát quy trình nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ, thời gian, hàm lượng than hoạt tính đến trình tẩy màu dịch chiết cỏ 1.3 Mục đích nghiên cứu Loại bỏ tạp chất màu...
 • 50
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tối ưu hóa quy trình tách và dung hợp protoplast giữa các dòng khoai tây dại với giống khoai tây trồng atlantic phục vụ chương trình chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh virus và bệnh mốc sươngnghiên cứu tối ưu hóa quy trình chiết xuất gamma oryzanol từ cám gạo có sử dụng sóng siêu âmtối ưu hóa quá trìnhthí nghiệm tối ưu hóa quá trìnhtối ưu hoá quá trình cắttối ưu hóa quá trình gia côngtối ưu hóa quá trình sản xuấttối ưu hóa quá trình nhận thức của con ngườitối ưu hóa quá trình sản xuất là gìgiáo trình tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiêntối ưu hóa quá trình ngẫu nhiêntối ưu hóa quá trình cắt gọttối ưu hóa quá trình gia công cắt gọttối ưu hóa quá trình màibài tập tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiênNăng lực giao tiếp và phát triển năng lực giao tiếp trong giảng dạy môn ngoại ngữNghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước.Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọĐánh giá diễn biến môi trường trong giai đoạn xây dựng Dự án Thủy điện Trung Sơn và đề xuất các biện pháp quản lýNghiên cứu quá trình hấp phụ Asen và một số chất ô nhiễm trong nước trên quặng Laterit biến tính La.Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến quá trình di cư con người tại vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên HuếPháp luật về quản lý chất thải rắn khu dân cư qua thực tiễn trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh PhúcTình trạng nhiễm Norovirus ở trẻ khỏe mạnh dưới 3 tuổi tại một trường mầm non ở Hà Nam năm học 2014 – 2015Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông HồngKhả năng tích lũy photphovà tạo biofilm của chủng Bacillus licheniformisA4.2 phân lập tại Việt NamMô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt NamMô hình TOPSIS-AHP sử dụng bộ tiêu chí ICT Newhouse đánh giá bài giảng với trợ giúp ra quyết định thông minhMô hình Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung QuốcMở rộng Liên minh châu Âu lần 5 - tiến trình, đặc điểm và tác độngMôi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt NamMorpho- structure characteristics of some karst caves in Yen Mo- Tam Diep area, Ninh Binh provinceMột số lỗi thông thường khi sử dụng câu hỏi có - không trong tiếng Anh nguyên nhân và cách khắc phụcMột số nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội tựnguyện của người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ AnMột số vấn đề về cơ cấu công nghiệp Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập