(Luận án tiến sĩ ngành bảo vệ thực vật) Nghiên cứu hội chứng chổi rồng trên cây Nhãn (Dimocarpus longan Lour.) và biện pháp quản lý tổng hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long

tóm tắt luận án tiến đặc điểm sinh học, sinh thái của loài châu chấu mía hieroglyphus tonkinensis bolivar, 1912 (orthoptera acrididae) biện pháp phòng trừ tại hòa bình.

tóm tắt luận án tiến sĩ đặc điểm sinh học, sinh thái của loài châu chấu mía hieroglyphus tonkinensis bolivar, 1912 (orthoptera acrididae) và biện pháp phòng trừ tại hòa bình.
... cứu đặc điểm hình thái châu chấu mía H tonkinensis - Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học châu chấu mía H tonkinensis - Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học châu chấu mía H tonkinensis - Nghiên cứu biện ... kinh tế châu chấu mía H tonkinensis tỉnh Hòa Bình - Xác định đặc điểm sinh vật học, sinh thái học châu chấu mía H tonkinensis - Xây dựng qui trình phòng chống tổng hợp loài châu chấu mía H tonkinensis ... đoạn phát triển châu chấu mía H tonkinensis Ghi chú: GP - Giao phối 3.4 Đặc điểm sinh thái học loài châu chấu mía H tonkinensis 3.4.1 Đặc điểm phát sinh gây hại châu chấu mía H tonkinensis Sau...
 • 27
 • 338
 • 0

tóm tắt luận án Nghiên cứu thành phần rệp hại mía, đặc tính sinh học, sinh thái học của rệp xơ trắng Ceratovacuna lanigera Zehntner biện pháp quản tổng hợp chúng tại Thọ Xuân, Thanh Hóa phụ cận

tóm tắt luận án Nghiên cứu thành phần rệp hại mía, đặc tính sinh học, sinh thái học của rệp xơ trắng Ceratovacuna lanigera Zehntner và biện pháp quản lý tổng hợp chúng tại Thọ Xuân, Thanh Hóa và phụ cận
... ti n hành ñ tài Nghiên c u thành ph n r p h i mía, ñ c tính sinh h c, sinh thái c a r p tr ng Ceratovacuna lanigera Zehntner bi n pháp qu n t ng h p chúng t i Th xuân, Thanh Hoá ph c n” ... b , m c ñ gây h i c a chúng t i Th xuân, Thanh Hóa ph c n - Xác ñ nh ñư c nh ng ñ c tính sinh h c, sinh thái h c c a loài r p tr ng C lanigera mía t i Th Xuân, Thanh Hóa - Xác ñ nh ñư c di ... nghiên c u - ði u tra thành ph n loài r p h i mía, ñ c ñi m phân b , m c ñ gây h i thiên ñ ch c a chúng t i Th Xuân, Thanh Hóa - Nghiên c u ñ c tính sinh v t h c, sinh thái h c c a loài r p xơ...
 • 27
 • 151
 • 0

Nghiên cứu đề xuất phương án phân bổ tài nguyên nước giải pháp quản tổng hợp tài nguyên nước cho thành phố cần thơ

Nghiên cứu đề xuất phương án phân bổ tài nguyên nước và giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho thành phố cần thơ
... NG NGHIÊN C U XU T PH NG ÁN PHÂN B TÀI NGUYÊN N C VÀ GI I PHÁP QU N LÝ T NG H P TÀI NGUYÊN N C CHO TP C N TH .64 3.1 PH NG ÁN PHÂN B 3.1.1 Quan m đ nh h TÀI NGUYÊN N C .64 ng phân ... GIÁO D C VÀ ÀO T O TR B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NG I H C THU L I MAI VI T B O NGHIÊN C U XU T PH NG ÁN PHÂN B TÀI NGUYÊN N C VÀ GI I PHÁP QU N LÝ T NG H P TÀI NGUYÊN N C CHO THÀNH PH ... u tiên chia s , phân b tài nguyên n 3.3 TÍNH TOÁN PHÂN B C 66 TÀI NGUYÊN N 3.3.1 Các k ch b n phân b tài nguyên n c .67 C .67 c vùng nghiên c u 67 3.3.2 Phân b tài nguyên n c th i...
 • 102
 • 235
 • 0

luận văn tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật đánh giá khả năng đối kháng hiệu quả phòng trừ bệnh chết cây con do nấm rhizoctonia solani gây ra trên cây cải bắp bằng xạ khuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm nhà lưới

luận văn tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật đánh giá khả năng đối kháng và hiệu quả phòng trừ bệnh chết cây con do nấm rhizoctonia solani gây ra trên cây cải bắp bằng xạ khuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới
... Đánh giá khả đối kháng hiệu phòng trừ bệnh chết nấm Rhizoctonia solani gây cải bắp xạ khuẩn điều kiện phòng thí nghiệm nhà lưới Luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ Bảo vệ Thực Vật Bộ môn Bảo vệ Thực Vật ... NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VÀ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH CHẾT CÂY CON DO NẤM RHIZOCTONIA SOLANI GÂY RA TRÊN CÂY ... VỚI NẤM R solani TRONG ĐIỀU KIỆN IN-VITRO 22 3.2 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ BỆNH CHẾT CÂY CON DO NẤM R solani TRÊN CẢI BẮP BẰNG XẠ KHUẨN TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƢỚI 27 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ...
 • 53
 • 374
 • 1

luận văn tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật hiệu quả phòng trị bệnh thối củ gừng do vi khuẩn ralstonia solanacearum gây ra của một số loại nông dược vi khuẩn vùng rễ

luận văn tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật hiệu quả phòng trị bệnh thối củ gừng do vi khuẩn ralstonia solanacearum gây ra của một số loại nông dược và vi khuẩn vùng rễ
... BẢO VỆ THỰC VẬT Chứng nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sư Bảo vệ Thực vật với đề tài: “HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI CỦ GỪNG DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM GÂY RA CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC VÀ VI ... KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Đề tài: HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI CỦ GỪNG DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM GÂY RA CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC VÀ ... BẢO VỆ THỰC VẬT Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Bảo vệ Thực vật với tên: “HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI CỦ GỪNG DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM GÂY...
 • 58
 • 536
 • 1

luận văn tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật hiệu quả phòng, trị bệnh đốm vằn trên lúa do nấm rhizoctonia solani kuhn của vi khuẩn bacillus amyloliquefaciens, brevibacillus brevis một số nông dược

luận văn tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật hiệu quả phòng, trị bệnh đốm vằn trên lúa do nấm rhizoctonia solani kuhn của vi khuẩn bacillus amyloliquefaciens, brevibacillus brevis và một số nông dược
... KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Tên đề tài: HIỆU QUẢ PHÒNG, TRỊ BỆNH ĐỐM VẰN TRÊN LÚA DO NẤM RHIZOCTONIA SOLANI KUHN CỦA VI KHUẨN BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS, ... VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT Chứng nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sư Bảo vệ Thực vật với đề tài: “HIỆU QUẢ PHÒNG, TRỊ BỆNH ĐỐM VẰN TRÊN LÚA DO NẤM RHIZOCTONIA SOLANI KUHN CỦA VI KHUẨN ... KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Bảo vệ Thực vật với tên: “HIỆU QUẢ PHÒNG, TRỊ BỆNH ĐỐM VẰN...
 • 71
 • 292
 • 1

luận văn tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật khảo sát khả năng của một số hóa chất giúp cây ớt chống chịu bệnh khảm do cucumber mosaic virus trong điều kiện nhà lưới

luận văn tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật khảo sát khả năng của một số hóa chất giúp cây ớt chống chịu bệnh khảm do cucumber mosaic virus trong điều kiện nhà lưới
... MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sƣ Bảo vệ Thực vật với đề tài: “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CỦA MỘT SỐ HÓA CHẤT GIÚP CÂY ỚT CHỐNG CHỊU BỆNH KHẢM DO CUCUMBER ... MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT Chứng nhận luận văn tốt nghiệp với đề tài: “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CỦA MỘT SỐ HÓA CHẤT GIÚP CÂY ỚT CHỐNG CHỊU BỆNH KHẢM DO CUCUMBER MOSAIC VIRUS TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƢỚI” Do sinh ... NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Tên đề tài: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CỦA MỘT SỐ HÓA CHẤT GIÚP CÂY ỚT CHỐNG CHỊU BỆNH KHẢM DO CUCUMBER MOSAIC VIRUS TRONG ĐIỀU KIỆN...
 • 62
 • 190
 • 0

luận văn tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật đánh giá khả năng đối kháng của xạ khuẩn đối với bệnh thối nhũn trên cải bắp do vi khuẩn erwinia carotovora trong điều kiện in vitro nhà lưới

luận văn tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật đánh giá khả năng đối kháng của xạ khuẩn đối với bệnh thối nhũn trên cải bắp do vi khuẩn erwinia carotovora trong điều kiện in vitro và nhà lưới
... khỏng ca cỏc chng x khun vi vi khun gõy bnh thi nhn Erwinia carotovora iu kin in vitro Mc ớch: Kho sỏt kh nng i khỏng ca 146 chng x khun i vi vi khun E carotovora iu kin in vitro nhm chn cỏc chng ... vi ti: ỏnh giỏ kh nng i khỏng ca x khun i vi bnh thi nhn trờn ci bp vi khun Erwinia carotovora iu kin in vitro v nh li Do sinh vi n Trn Th Tớm thc hin v np Kớnh trỡnh hi ng chm lun tt nghip ... NGHIP & SINH HC NG DNG Lun tt nghip Ngnh: BO V THC VT Tờn ti: NH GI KH NNG I KHNG CA X KHUN I VI BNH THI NHN TRấN CI BP DO VI KHUN Erwinia carotovora TRONG IU KIN IN VITRO V NH LI Giỏo vi n hng...
 • 54
 • 1,481
 • 3

(Tóm tắt luận án tiến Ngữ văn bằng tiếng anh) NGHIÊN CỨU THƠ ĐI SỨ CỦA ĐOÀN NGUYỄN THỤC ĐOÀN NGUYỄN TUẤN

(Tóm tắt luận án tiến sĩ Ngữ văn bằng tiếng anh) NGHIÊN CỨU THƠ ĐI SỨ CỦA ĐOÀN NGUYỄN THỤC VÀ ĐOÀN NGUYỄN TUẤN
... 1982, the compiling group Dao Phuong Binh, Nguyen Tuan Luong, Tran Duy Volt, presented Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn – Hải Ông thi tập With cautious attitude, detailed comparison of ten texts, the authors ... footnotes of many poems in Hải Ông thi tập Especially 25 poems were named pointed in Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn – Hải Ông thi tập that had been omitted by previous authors So, up to this point, ... sporadic works like: Lịch triều hiến chương loại chí, Tìm hiểu kho sách Hán Nôm (tập 2), Thơ sứ, Sứ thần Việt Nam, Từ đi n nhân vật lịch sử Vietnamese scholars also made initial comments on nature...
 • 25
 • 67
 • 0

(Tóm tắt Luận án tiến Hóa học bằng tiếng anh) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BIỆN PHÁP XỬ LÍ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC SINH HỌC

(Tóm tắt Luận án tiến sĩ Hóa học bằng tiếng anh) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC VÀ SINH HỌC
... are capable of processing handling cyanide, but at average age hyacinth has longer roots, grow stronger and processing capabilities better handle young hyacinth CONCLUSION 1.Have examined the ... determination of cyanide is conducted in steps: -Step Distillation, cyanide enrichment Reactor containing strong acids such as H2SO4, here all forms of cyanide complexes including durable form are breaking...
 • 12
 • 87
 • 0

CÔNG NGHỆ SINH HỌC BẢO VỆ THỰC VẬT Nghiên cứu tình huống trên cây lúa (Oryza sativa L.)

CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT Nghiên cứu tình huống trên cây lúa (Oryza sativa L.)
... hại trồng lúa, chuối, vải, dứa Malaysia Việt Nam II DI TRUYỀN PHÂN TỬ TRONG BẢO VỆ CÂY LÚA (Oryza sativa L.) 2-1 Ứng dụng công nghệ sinh học tin sinh học Bản đồ gen lúa giải mã thành công Trình ... Nghiên cứu ứng dụng marker phân tử để phát gen kháng rầy nâu lúa (Oryza sativa L.) Hội nghị khoa học toàn quốc 2005 Công nghệ sinh học nghiên cứu bản, Hướng 8.2 Bộ Khoa Học CN, Chương trình nghiên ... chế genome lúa Đây xem kiện quan trọng công nghệ sinh học lúa Công trình hợp tác quốc tế IRRI Công ty Perlegen Sciences, Inc., thực SNP cho genome cách chạy sequencing nhiều giống lúa khác nhau,...
 • 15
 • 78
 • 0

Báo cáo "Những vấn đề về tổ chức phát triển quản tổng hợp tài nguyên nước sông Sài Gòn " doc

Báo cáo
... đề rộng phát triển thay đổi xã hội Việt Nam từ thời kỳ đổi ảnh hưởng rào cản liên quan đến vấn đề nước việc quản tổng hợp nguồn tài nguyên nước Việt nam Cụ thể vấn đề quản sông Sài Gòn thành ... UNCED, thiết lập móng cho quản tổng hợp nguồn nước đưa bên • Nước sử đa dạng cần có quản tổng hợp đất đai nước Nước cần phải quản cấp thích hợp nhỏ • Sự phân phối nước cần phải tính đến ... đảm bảo hiệu phối hợp quản nguồn nước vấn đề liên quan đến nguồn nước Kế hoạch quản tổng hợp nguồn nước tạo điều kiện liên kết xây dựng đồng thuận nhà quản cấu quản thống (Simalabwi,...
 • 21
 • 180
 • 0

LUẬN ÁN TIẾN NGÀNH KHÍ TƯỢNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THAM SỐ HÓA ĐỐI LƯU ĐỐI VỚI DỰ BÁO MƯA BẰNG MÔ HÌNH HRM Ở VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KHÍ TƯỢNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THAM SỐ HÓA ĐỐI LƯU ĐỐI VỚI DỰ BÁO MƯA BẰNG MÔ HÌNH HRM Ở VIỆT NAM
... Vũ Thanh Hằng NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THAM SỐ HÓA ĐỐI LƯU ĐỐI VỚI DỰ BÁO MƯA BẰNG MÔ HÌNH HRM VIỆT NAM Chuyên ngành: Khí tượng học Mã số: 62.44.87.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KHÍ TƯỢNG NGƯỜI HƯỚNG ... mục hình vẽ đồ thị 10 MỞ ĐẦU 14 CHƯƠNG 18 VẤN ĐỀ THAM SỐ HÓA ĐỐI LƯU TRONG MÔ HÌNH VÀ DỰ BÁO MƯA BẰNG MÔ HÌNH SỐ 1.1 Tổng quan vấn đề tham số hóa đối lưu 16 hình dự báo số ... tài: Nghiên cứu tác động tham số hóa đối lưu dự báo mưa hình HRM Việt Nam nhằm góp phần vào việc giải nhiệm vụ quan trọng Mục đích luận án Nghiên cứu số sơ đồ TSHĐL áp dụng cho hình dự báo...
 • 151
 • 245
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học ngành bảo vệ thực vật khảo nghiệm ảnh hưởng của các loại môi trường nuôi cấy trên chủng nấm paecilomyces sp. hiệu lực của nấm trên bọ xít nhãn tessaratoma papillosa drury tại thành phố cần thơ

luận văn tốt nghiệp đại học ngành bảo vệ thực vật khảo nghiệm ảnh hưởng của các loại môi trường nuôi cấy trên chủng nấm paecilomyces sp. và hiệu lực của nấm trên bọ xít nhãn tessaratoma papillosa drury tại thành phố cần thơ
... nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Bảo Vệ Thực Vật với đề tài: KHẢO NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TRÊN CHỦNG NẤM Paecilomyces sp VÀ HIỆU LỰC CỦA NẤM TRÊN BỌ XÍT NHÃN Tessaratoma papillosa ... K35 Cần Thơ, 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Bảo Vệ Thực Vật với đề tài: KHẢO NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TRÊN CHỦNG ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Tên đề tài: KHẢO NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TRÊN CHỦNG NẤM Paecilomyces...
 • 55
 • 620
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Lịch sử hình thành và phát triển của tổng công ty bia – rượu – nước giải khát hà nội luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap002Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap006Bài tập hóa học chuyên đề điện phân dung dịchĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKII hóa 10 có đáp ánĐề kiểm tra học kỳ 2 hóa 11, đề chính thức có đáp ánDE KT HKI hóa 10 1015150 câu trắc nghiệm chọn câu đồng nghĩa tiếng Anhđề thi hóa 11 (tham khảo) hóa học 10Ôn thi hóa 10 kỳ 1 ban cơ bảntrắc nghiệm tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học hóa học 10435 câu lý thuyết Vật Lý ôn thi THPT Quốc Gia hay có đáp ánFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap014Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap016Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap018Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh thái nguyên trên nền tảng androidNghiên cứu, đánh giá hiệu năng của giao thức TORA và DSR trong mạng MANETXây dựng một số giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng của công ty TNHH bigdigital việt nam sử dụng tường lửa ASAThiết kế và điều khiển hệ thống ổn định nhiệt độ cho lò ấp trứng loại nhỏ200 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Hóa Este – Lipit có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập