De trac nghiem tham khao BHXH

Đề trắc nghiệm tham khảo phần CTCT hữu cơ

Đề trắc nghiệm tham khảo phần CTCT hữu cơ
... gam hỗn hợp hai muối hữu khan Công thức phân tử hai axit A, B thành phần phần trăm theo khối lượng A, B hỗn hợp X là: Chọn đáp án A B C D Bài Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam chất hữu A dẫn sản phẩm ... B, C sai Bài phân tích hợp chất hữu (X) có thành phần sau%C=52,17% ;%H= 13,04% VÀ %O=34,78% Tìm công thức phân tử X Chọn đáp án A B C D Bài Đốt cháy 3,7 gam chất hữu X cần dùng 3,92 lít oxi (đktc) ... B, C sai Bài 33 Đốt cháy hoàn toàn 0,377g hợp chất hữu người ta thu 0,351g nước 0,4368 lít (đktc) Biết tỉ khối chất hữu so với không khí Chất hữu có công thức cấu tạo sau đây? Chọn đáp án A B...
 • 27
 • 230
 • 0

CÁC DẠNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHAO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ( ĐỀ SỐ 17)

CÁC DẠNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHAO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ( ĐỀ SỐ 17)
... Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 ==================================================================== A ... ==================================================================== Giáo viên : phan khánh linh Tiền Hải Thái Bình Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 ==================================================================== 44.The ... putting it out but (5 2) paid any attention to it Even the woman (5 3) next to the man with the cigareet didnt notice Soon, however, there was (5 4) smoke Suddenly flames (5 5) up into the air,...
 • 3
 • 270
 • 0

CÁC DẠNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHAO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ( ĐỀ SỐ 18)

CÁC DẠNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHAO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ( ĐỀ SỐ 18)
... Tiền Hải Thái Bình Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 ==================================================================== 47 Excuse me, sir, but there is something about that I ... Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 ==================================================================== 24 ... the (5 4) occurred Unfortunately, few of the miners have (5 5) A lot of people were also working in the citys (5 6) Regrettably, most were (5 7) under falling concrete when the buildings (5 8)...
 • 3
 • 417
 • 1

CÁC DẠNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHAO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ( ĐỀ SỐ 19

CÁC DẠNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHAO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ( ĐỀ SỐ 19
... Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 =================================================================== 23.Do you think there wouldnt be so many conflicts ... =================================================================== Giáo viên : phan khánh linh Tiền Hải Thái Bình Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 =================================================================== 45.If ... people (5 7) live in cities and farmers who grow crops are worried that there (5 8) not enough rainfall The solution (5 9) be in space In a few years time, scientists will have bases on the moon (6 0)...
 • 3
 • 267
 • 0

CAC DANG DE TRAC NGHIEM THAM KHAO THI TUYEN SINH VAO LOP 10.

CAC DANG DE TRAC NGHIEM THAM KHAO THI TUYEN SINH VAO LOP 10.
... Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 ================================================================== A on ... working A B C D 42.Tom uses to wear glasses, but he doesnt now A B C D 43.This book consists about three parts: introduction, development and conclusion =================================================================== ... =================================================================== Giáo viên : phan khánh linh Tiền Hải Thái Bình Các dạng đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 ================================================================== A B...
 • 4
 • 223
 • 0

Đề trắc nghiệm tham khảo dao động điều hòa môn vật lý 12 ppsx

Đề trắc nghiệm tham khảo dao động điều hòa môn vật lý 12 ppsx
... đại vật vị trí biên Câu 96: Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi B động vật vật tới vị trí cân C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động ... = D x = 0, v = -4π cm/s Câu 72: Một vật dao động điều hòa thực 600 dao động toàn phần phút Chu kì dao động vật : A s B 1 /120 s C 0,5 s D 120 s Câu 73: Treo vật nặng 240g vào lò xo có độ cứng k ... 63: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc rad/s Cơ vật dao động A 0,036 J B 0,018 J C 18 J D 36 J π  Câu 64: Một vật thực dao động điều hòa xung...
 • 10
 • 223
 • 12

Đề thi trắc nghiệm tham khảo

Đề thi trắc nghiệm tham khảo
... động dạy học A.Kiểm tra chuẩn bị HS B Tiến hành kiểm tra : 1.Giới thi u 2.Nội dung:GV phát đề kiểm tra,HS đọc đề làm i.phần trắc nghiệm : (6 điểm- Mỗi câu trả lời đợc 0,5 điểm) Hãy ghi lại chữ...
 • 4
 • 137
 • 0

Trắc nghiệm tham khảo môn quản trị doanh nghiệp

Trắc nghiệm tham khảo môn quản trị doanh nghiệp
... ( doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào vị trí cần thiết mà doanh nghiệp cần tuyển C Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia ứng thi vào chức danh doanh ... DIỄN ĐÀN HUI.VN B Sự tăng giá trị MMTB tiến hành lý C Lượng giá trị tiêu hao dần trình phục vụkinh doanh doanh nghiệp khả thu hồi lại D Sự giảm giá trị MMTB mà doanh nghiệp phải bù đắp cách đầu ... nước quản trị DN A Nghiên cứu thị trường B Chuẩn bị vốn, nhân lực C Tìm kiếm cơhội KD D Kinh nghiệm, kiến thức, đoán Câu 69: Có phẩm chất khác mà nhà quản trị cần có A B C D Câu 70: Hoạt động quản...
 • 33
 • 1,711
 • 21

ĐỀ TRẮC NGHIỆM CỤC KHẢO THÍ

ĐỀ TRẮC NGHIỆM CỤC KHẢO THÍ
... mantozơ, etyl axetat D benzanđehit, anđehit oxalic, saccarozơ, metyl fomiat Câu 31 Cu(OH)2 điều kiện thích hợp, phân biệt tất dung dịch dãy: A glucozơ, mantozơ, glixerol, ancolmetylic B glucozơ, lòng ... 6,104 lít hỗn hợp khí NO NO2 (đkc) Cô cạn Y số gam muối thu A 75,150g B 62,100g C 37,575g D 49,745g Thí sinh làm phần (A B) Câu 41 Trong công nghiêp , axeton điều chế từ phản ứng oxi hoá không hoàn...
 • 3
 • 125
 • 0

cau hoi trac nghiem tham khao thuong mai dien tu

cau hoi trac nghiem tham khao thuong mai dien tu
... kinh doanh B2C Chương 6: Mô hình kinh doanh C2C Chương 7: Mô hình tiếp thị trực tuyến Chương 8: Thanh toán trực tuyến Chương 9: Bảo mật an toàn mạng Chương 10: Bộ phần mềm EC xếp hạng website...
 • 120
 • 425
 • 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tham khảo cuộc thi Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tham khảo cuộc thi Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội
... Câu Là thành phần du lịch trách nhiệm, khách du lịch nhận lợi ích nào? a) Xác định mục tiêu cụ thể; trở với thi n nhiên b) trải nghiệm đích thực c) Trở thành người du lịch tâm d) ... du lịch trách nhiệm là: a) b) c) d) Phát triển dựa vào tự nhiên văn hoá địa Được quản lý chặt chẽ môi trường sinh thái Cả Cả sai Câu 30 Một số đặc điểm du lịch trách nhiệm: a) b) c) d) Du ... công Tất A, B, C Câu 45 Chuỗi cung ứng ngành du lịch trách nhiệm gồm lĩnh vực nào? a) b) c) d) Kinh tế, môi trường, hội Kinh tế, tài nguyên, sở hạ tầng Môi trường, hội, giải trí Tài...
 • 22
 • 120
 • 0

NỘI DUNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG

NỘI DUNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
... Đường lối xuyên suốt toàn trình lịch sử Đảng kể từ Đảng đời đến nay? a Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân b Đường lối chiến tranh nhân dân c Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa d Đường ... Đảng đời đến nay? a Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân b Đường lối giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội c Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa d Đường lối chiến tranh nhân ... 25/11/1945 Trung ương Đảng xác định tính chất cách mạng Việt Nam gì? a Cách mạng tư sản dân quyền b Cách mạng dân tộc giải phóng c Cách mạng dân tộc dân chủ d Cách mạng xã hội chủ nghĩa 146 Bản thị “Kháng...
 • 36
 • 171
 • 0

công thức giải nhanh hóa 12 kèm bài tập trắc nghiệm tham khảo có đáp án

công thức giải nhanh hóa 12 kèm bài tập trắc nghiệm tham khảo có đáp án
... khử Đáp án B Câu hỏi 177 Trong chất sau : Cl2, KMnO4 , HNO3 , H2S, FeSO4 , chất tính oxi hóa , chất tính khử A Cl2, KMnO4 tính oxi hóa ,H2S tính khử B KMnO4 tính oxi hóa ,H2S ... Na tính khử mạnh Chọn lý A Chỉ B Chỉ C D Đáp án C Câu hỏi 232 Cho ion Al3+, Zn2+, Cu2+, Pt2+ chọn ion tính ơxy hóa mạnh Pb2+ A Chỉ Cu2+ B Chỉ Cu2+, Pt2+ C Chỉ Al3+ D Chỉ ... phản ứng với 10,6 gam C6H5CH2CH2CH3 A 5 ,12, 16,5,5 ,12, 6,26;0,1lit B 5 ,12, 18,5,5 ,12, 6,24,;0,1lit C 6 ,12, 18,6,6 ,12, 6,28,;0,2lit D 5 ,12, 18,5,5 ,12, 6,28;02lit Đáp án D Câu hỏi 201Cho phản ứng sau : MnO2...
 • 130
 • 143
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm tham khảođề trắc nghiệm thẩm định dự ánđề trắc nghiệm thẩm định dự án đầu tưtrac nghiem tham khao y kien hoc sinh ve mon toan o tieu hocđề thi trắc nghiệm thẩm định dự ánsoạn thảo khảo sát phân tích bảy đề trắc nghiệm môn thống kê xã hộiđề trắc nghiệmđề thi toeic tham khảođề thi toefl tham khảođề trắc nghiệm tiếng anh 2014đề trắc nghiệm văn học 6đề trắc nghiệm tiếng phápđề trắc nghiệm môn lýđề trắc nghiệm môn toán lớp 7đề trắc nghiệm môn địa lý lớp 7Phát triển đội ngũ giáo viên tại trường phổ thông liên cấp olympia trong giai đoạn hiện nayQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở liên việt, huyện xín mần, hà giang trong bối cảnh hiện nayCông Thức Thống Kê Kinh DoanhTạo động lực lao động tại Khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội (LV thạc sĩ)Đào tạo nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bioseed Việt Nam(LV thạc sĩ)Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Nam Định (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo hướng chuẩn hóaTrả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút SơnTạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung ương (LV thạc sĩ)Tích hợp các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong dạy học môn Lịch sử lớp 7, lớp 9 ở Trường THCSMỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGA THẠCHMột số giải pháp đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn trường THCS Nga ThủyPHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ CỦA MÔN TOÁN 7 Ở TRƯỜNG THCSMô phỏng, tối ưu hóa và xử lý sự cố cho xưởng tổng hợp amoniac ở công ty phân đạm và hóa chất hà bắcnghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hydrotanxit trên cơ sở các thành phần oxyt kim loại và ứng dụng cho quá trình decacboxyl hóa dầu dừa tạo hydrocacbon xanh“Nghiên cứu quá trình deoxy hóa dầu ăn thải trên xúc tác hydrotalcite nhằm thu nhiên liệu xanhCác thành phần tài sản thương hiệu trái cây tươi tại thị trường việt nam trường hợp thanh long bình thuậnTổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tảiCác yếu tố ảnh hưởng đến chậm tiến độ và vượt dự toán dự án đầu tư công tại việt namthuyết minh đồ án bê tông cốt thép 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập