Ứng dụng sóng siêu âm cho trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ rong Mơ Việt Nam.

Nghiên cứu ứng dụng sóng siêu âm để trích ly hoạt chất Fucoidan trong rong Mơ.

Nghiên cứu ứng dụng sóng siêu âm để trích ly hoạt chất Fucoidan trong rong Mơ.
... chất Fucoidan rong Mơ 17 2.3.1 Cơ sở phương pháp trích ly 17 2.3.2 Ứng dụng sóng siêu âm trích ly hoạt chất sinh học Fucoidan 17 2.3.3 Các phương pháp trích ly hoạt chất Fucoidan ... nghệ thực phẩm để phân tích, trích ly sản phẩm thực phẩm Sử dụng sóng siêu âm trích ly Fucoidan kỹ thuật đại góp phần tăng hiệu trích ly hoạt chất Fucoidan nguyên liệu Ứng dụng siêu âm thực phẩm ... nhiệt độ cao để phá vỡ lớp màng, làm hòa tan polysaccharide có Fucoidan 2.3.2 Ứng dụng sóng siêu âm trích ly hoạt chất sinh học Fucoidan 2.3.2.1 Khái niệm sóng siêu âm 18 Siêu âm sóng học, hình...
 • 70
 • 230
 • 2

ứng dụng sóng siêu âm để xử dứa trong sản xuất nước ép trái cây

ứng dụng sóng siêu âm để xử lý dứa trong sản xuất nước ép trái cây
... QUAN ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM ĐỂ XỬ LÝ DỨA TRONG SẢN XUẤT NƯỚC ÉP TRÁI CÂY Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung vào ứng dụng sóng siêu âm để xử dứa quy trình sản xuất nước ép Ảnh hưởng lượng sóng siêu âm, ... đa sản xuất nước dứa ứng dụng sóng siêu âm phương pháp bề mặt đáp ứng Phương pháp bề mặt đáp ứng sử dụng để ước tính hiệu suất trích ly lớn quy trình sản suất nước dứa ứng dụng sóng siêu âm Bề ... Nam) Sau đó, dứa xay nhuyễn sử xử sóng siêu âm Phương pháp thí nghiệm Mẫu 100g dứa xay nhuyễn sử dụng thí nghiệm Mẫu cho vào cốc 250mL Xử sóng siêu âm tạo cảm biến sóng siêu âm (Sonics Materials...
 • 20
 • 275
 • 1

Nghiên cứu chiết rút phlorotannin chống oxy hóa từ rong Sagassum mcclurei bằng phương pháp vi sóng

Nghiên cứu chiết rút phlorotannin chống oxy hóa từ rong mơ Sagassum mcclurei bằng phương pháp vi sóng
... ý Vi n Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang khoa Công nghệ Thực phẩm, em đƣợc giao thực đề tài Nghiên cứu chiết rút phlorotanin chống oxy hóa từ rong Sagassum mcclurei phương pháp vi sóng ... chất có khả chống oxy hóa nhƣ alginate, fucoidan, phlorotanin… Hiện nƣớc có số nghiên cứu rong phlrotanin từ rong Tuy vậy, vi c nghiên cứu rong chủ yếu đƣợc thực Vi n Nghiên cứu Ứng dụng ... Họ tên sinh vi n :TRẦN ĐÌNH TÚ Lớp : 51CBTP-1 Ngành : CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Tên đề tài: Nghiên cứu chiết rút phlorotannin chống oxy hóa từ rong Sagassum mcclurei phƣơng pháp vi sóng Số trang...
 • 91
 • 104
 • 1

ĐỀ TÀI " ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM TRONG TIỀN XỬ BÙN THẢI " ppt

ĐỀ TÀI
... tiên xử kỵ khí WAS siêu âm 42 Ứng dụng sóng siêu âm tiền xử bùn thải ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM TRONG TIỀN XỬ LÝ BÙN THẢI I CƠ SỞ LÝ THUYẾT GIỚI THIỆU Hầu thải sinh hoạt xử trình sinh học Trong ... khối bùn Trong thời gian phút sử dụng sóng siêu âm, khối bùn sợi bị phá 12 Ứng dụng sóng siêu âm tiền xử bùn thải vỡ đáng kể mà không phá hủy tế bào vi khuẩn - hình 6B Khi sử dụng sóng siêu âm ... phút siêu âm 28 Hình 13: Loại bỏ VS đối vời bùn xử siêu âm không xử siêu âm thời gian lưu khác 33 Hình 14: Loại bỏ SCOD đối vời bùn xử siêu âm không xử siêu âm...
 • 57
 • 542
 • 3

Ứng dụng sóng siêu âm trong quá trình thủy phân tinh bột

 Ứng dụng sóng siêu âm trong quá trình thủy phân tinh bột
... động hỗn loạn phân tử tinh bột hỗn hợp tác dụng nhiệt độ làm cho liên kết phân tử tinh bột với nhau, tinh bột với nước trở nên lỏng Trang 21 Ứng dụng sóng siêu âm trình thủy phân tinh bột GVHD: ThS ... dụ cụ thể quy trình xử lí số công ty Trang 18 Ứng dụng sóng siêu âm trình thủy phân tinh bột GVHD: ThS Trần Thị Thu Trà Hình 12: Quy trình thực thủy phân tinh bột Đầu tiên tinh bột trộn với nước ... dụng phân tử nước tham gia phản ứng cắt đứt mạch phân tử có kích thước lớn Trước trình thủy phân tinh bột sử dụng Trang 14 Ứng dụng sóng siêu âm trình thủy phân tinh bột GVHD: ThS Trần Thị Thu Trà...
 • 46
 • 966
 • 22

Nghiên cứu ứng dụng sóng siêu âm trong sấy chất lượng cao sản phẩm nông sản quy công nghiệp

Nghiên cứu ứng dụng sóng siêu âm trong sấy chất lượng cao sản phẩm nông sản quy mô công nghiệp
... phát sóng siêu âm lượng cao làm việc tần số 20 kHz (Hình 1.6) hỗ trợ trình sấy khô, kiểu sấy nóng với dòng không khí cưỡng b c áp dụng cho sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao quy công nghiệp ... m sóng siêu âm Như trình bày sơ lược chương 1, phần sấy, sấy với hỗ trợ c a sóng siêu âm lượng cao có phương pháp: sấy siêu âm gián tiếp sấy siêu âm trực tiếp Đối với sấy gián tiếp, lượng sóng ... hiệu c a ng dụng siêu âm vào sản phẩm cụ thể ảnh hư ng c a hai trình biến sản phẩm Nghiên c u ảnh hư ng siêu âm đến trình chuyển đổi khối lượng phải thực ng dụng siêu âm thiết kế cho sản phẩm cụ...
 • 84
 • 194
 • 1

Ứng dụng sóng siêu âm để nâng cao hiệu quả quá trình thủy phân tinh bột khoai mì (Manihot esculenta crantz)

Ứng dụng sóng siêu âm để nâng cao hiệu quả quá trình thủy phân tinh bột khoai mì (Manihot esculenta crantz)
... 1.1 Quá trình thủy phân tinh bột Về chất, trình thủy phân tinh bột trình phân cắt mạch phân tử tinh bột có tham gia nước Xúc tác sử dụng phổ biến enzyme amylase Quá trình thủy phân tinh bột thường ... gian siêu âm, hàm mu ̣c tiêu là độ thủy phân tinh bột, Y3 (%) 2.2.4 Phần 4: So sánh giải pháp sử dụng sóng siêu âm để nâng cao hiệu thủy phân tinh bột khoai Khảo sát so sánh độ thủy phân tinh ... so với mẫu đối chứng 3.4 Phần 4: So sánh hai giải pháp sử dụng sóng siêu âm để nâng cao hiệu thủy phân tinh bột khoai Sau 24 (1440 phút) thủy phân huyền phù tinh bột khoai có hàm lượng 35%,...
 • 24
 • 88
 • 0

ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM TRONG HÓA HỌC

ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM TRONG HÓA HỌC
... kHz • Sóng siêu âm (Ultrasound): f > 20kHz Các nguồn sóng siêu âm có tự nhiên: Dơi, vài loài cá biển phát sóng siêu âm để định hướng … Nói chung sóng nằm vùng tần số 20 – 100 kHz Sóng siêu âm thấy ... nhiều lần Ảnh hưởng hóa học sóng siêu âm được chia thành ba hướng: âm hóa học đồng pha sử dụng dung dịch lỏng (homogeneous sonochemistry of liquids), âm hóa học dị - Trang - pha sử dụng hệ lỏng–lỏng ... tay), siêu âm hình ảnh thai nhi Trong công nghiệp, siêu âm quan trọng công nghiệp sản xuất mỹ phẩm thực phẩm, hàn plastic, khuấy trộn, làm vật có kích cỡ lớn • • II SÓNG SIÊU ÂM TRONG HÓA HỌC Sóng...
 • 20
 • 621
 • 7

Ứng Dụng Sóng Siêu Âm Trong Thực Phẩm

Ứng Dụng Sóng Siêu Âm Trong Thực Phẩm
... thực phẩm tốt siêu âm có tần số cao CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM I ẢNH HƯỞNG LÊN ENZYM THỰC PHẨM Tác động sóng siêu âm đến enzyme: sóng siêu âm khả làm tăng ... thống siêu âm báo cáo thường sử dụng công nghệ thực phẩm , loại sử dụng siêu âm (horn) máy phát âm loại khác sử dụng bể (bath) Loại bể sử dụng cách truyền thống công nghệ thực phẩm dễ dàng sử dụng ... sử dụng yêu cầu sản xuất thực phẩm III NGUYÊN LÝ TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM Hiện tượng xâm thực khí Khi sóng siêu âm truyền vào môi trường chất lỏng, chu trình kéo nén liên tiếp tạo thành Trong...
 • 42
 • 347
 • 2

Ứng dụng sóng siêu âm để nâng cao hiệu quả quá trình thủy phân tinh bột khoai mì (manihot esculenta crantz )

Ứng dụng sóng siêu âm để nâng cao hiệu quả quá trình thủy phân tinh bột khoai mì (manihot esculenta crantz )
... siêu âm để nâng cao hiệu trình thủy phân tinh bột khoai (Manihot esculenta crantz. ) Mu ̣c đích nghiên cứu nâng cao hiệu trình thủy phân tinh bột khoai giải pháp sử dụng sóng siêu âm để ... đến độ thủy phân tinh bột Phần 4: So sánh giải pháp sử dụng sóng siêu âm để nâng cao hiệu thủy phân tinh bột khoai mì: thông qua độ thủy phân, thời gian thủy phân lượng siêu âm cần sử dụng để tăng ... giải phóng thủy phân tinh bột, làm tăng hàm lượng tinh bột hòa tan hỗn hợp tinh bột enzyme Phần 4: So sánh giải pháp sử dụng sóng siêu âm để nâng cao hiệu thủy phân tinh bột khoai mì: sử dụng enzyme...
 • 176
 • 93
 • 0

nghiên cứu ứng dụng sóng siêu âm trong sấy chất lượng cao sản phẩm nông sản quy công nghiệp

nghiên cứu ứng dụng sóng siêu âm trong sấy chất lượng cao sản phẩm nông sản quy mô công nghiệp
... HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN VĂN THÁI DƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM TRONG SẤY CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM NÔNG SẢN QUY MÔ CÔNG NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ – 60520103 Tp Hồ Chí Minh, ... HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN VĂN THÁI DƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM TRONG SẤY CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM NÔNG SẢN QUY MÔ CÔNG NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ – 60520103 Hướng dẫn khoa ... ẩm sóng siêu âm Như trình bày sơ lược chương 1, phần sấy, sấy với hỗ trợ sóng siêu âm lượng cao có phương pháp: sấy siêu âm gián tiếp sấy siêu âm trực tiếp Đối với sấy gián tiếp, lượng sóng siêu...
 • 93
 • 132
 • 0

Ứng dụng máy tính trong việc quản dữ liệu về thị trường khách Du lịch ở Việt Nam

Ứng dụng máy tính trong việc quản lý dữ liệu về thị trường khách Du lịch ở Việt Nam
... mô hình quản việc bán thuốc cửa hàng tân dợc +Cấp 2:đợc phân rã từ cấp 1 ,trong cấp mô tả chức hệ thống quản việc bán thuốc -Quản thuốc -Quản NCC -Quản khách hàng -Quản hoá đơn ... chính: - Quản thuốc - Quản hoá đơn - Quản nhà cung cấp - Quản khách hàng - Tra cứu tìm kiếm - Tổng hợp Các chức đợc phân rã nh sau: 2.1 Quản thuốc Chức có tác dụng quản chặt ... quan tâm hệ thống Quản NCC thuốc Trong gọi sở liệu hệ thống quản việc bán thuốc cửa hàng tân dợc là: Quản NCCvà Thuốc.Các thuộc tính dễ thấy hai thực thể là: Quản NCC: mã NCC,tên...
 • 79
 • 222
 • 1

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA VIỆC ỨNG DỤNG BIỆN PHÁP “FFS” TRONG QUẢN DỊCH HẠI TỔNG HỢP TRÊN CÂY CÓ MÚI TAII VIỆT NAM - MS2 " docx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... nay, chưa dự án hướng dẫn nông dân “IPM” múi Đây loại ăn trái quan trọng Việt Nam Trong Dự án Đánh giá hiệu lực việc ứng dụng biện pháp “FFS” quản dịch hại tổng hợp múi Việt Nam nầy, ... bệnh hại Việt Nam Việt Nam thực tốt với chương trình Quản dịch hại tổng hợp “IPM” quốc gia Cục Bảo Vệ Thực Vật quản Chương trình nầy thực thông qua huấn luyện nông dân nông dân tham gia nghiên ... cảnh Cây múi trồng Việt nam (Bộ NN & PTNT, 2004) sản lượng múi nguồn quan trọng làm tăng lợii tức cho nhiều nông dân Việt Nam trồng múi Tuy nhiên, sức sản xuất sản lượng múi Việt Nam...
 • 8
 • 284
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng sóng siêu âm trong chiết xuấtnghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm trong trích lysóng siêu âm trong trích ly nấm linh chiứng dụng sóng siêu âm trong y họcnghiên cứu trích ly các hoạt chất sinh học từ nấm linh chisử dụng sóng siêu âm trích ly isoflavonenguyên lý máy hàn dùng sóng siêu âmứng dụng của siêu âm trong y tếứng dụng của siêu âm trong chẩn đoánứng dụng của siêu âm trong điều trịứng dụng của siêu âm trong y họcnghiên cứu quy trình tối ưu hóa quy trình chiết gamma oryzanol từ cám gạo có sử dụng sóng siêu âmnghiên cứu tối ưu hóa quy trình chiết xuất gamma oryzanol từ cám gạo có sử dụng sóng siêu âmthiết kế mạch phát hiện chuyển động dùng sóng siêu âmsử dụng sóng siêu âm trong thực phẩm4 10 using natural resources (earth science)4 14 sound and light (physical science)4 15 objects in motion (physical science)Giải pháp luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học, THCS huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20152020 (LV thạc sĩ)Mẫu đề thi kinh tế lượngMáy dán keo thùng cartonSKKN: Một số biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ ở trường Tiểu học500 tính từ thường gặp nhất được sắp xếp theo độ phổ biến thường gặp trong tiếng anhENZYM CỐ ĐỊNHCông nghệ sản xuất cá khô tẩm gia vịBÁO cáo THỰC HÀNH mô PHỎNG lập TRÌNHCác chất màu, chất mùi trong thực phẩmTHƯ XIN LỖI english NGOCThực tập Pháp chế dượcNâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản tại văn phòng HĐNDUBND huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giangde thi vao lop 10 mon ngu van truong thpt chuyen tran hung daoHình thức dân chủ trực tiếp thông qua các quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013Biện pháp rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo béChuyên đề thực tập tốt nghiệp: Tình hình sử dụng đất tại địa bàn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 20132015ĐÁNH GIÁ kết QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM vụ SAU một năm tốt NGHIỆP của cô đỡ THÔN bản NGƯỜI dân tộc THIỂU số tại 3 TỈNH hà GIANG, NINH THUẬN và KON TUM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập