Đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy Thiết kế máy đập lúa tại ruộng phục vụ nông dân Khánh Hòa

Đồ án môn học khí ché tạo máy

Đồ án môn học cơ khí ché tạo máy
... thiết đồ án công nghệ ctm ngô bình -cơ tin 2-k44 Ngợc lại , phơng pháp tính toán phân tích dựa sở phân tích yếu tố tạo lớp kim loại cần phải cắt gọt để tạo chi tiết hoàn chỉnh Trong đồ án tính ... hoàn thành đồ án công nghệ chế tạo máy em hiểu thêm đợc nhiều vấn đề công nghệ gia công chi tiết nói chung gia công chi đồ án công nghệ ctm ngô bình -cơ tin 2-k44 tiết em nói riêng, em đợc học thêm ... tiết máy, đồng thời với loại máy em dùng công nghệ chế tạo chi tiết em đợc hiểu sâu sắc em xin trân thành cảm ơn giúp đỡ thầy giáo môn công nghệ chế tạo máy có bảo tận tình em gặp khó khăn làm đồ...
 • 48
 • 869
 • 5

Đồ án môn học khí chế tạo máy

Đồ án môn học cơ khí chế tạo máy
... 30 Cäng bäüi ϕ = z−1 Rn = 18−1 50= 1,26 Tỉì cäng bäüi ϕ = 1,26, v chøi säú vng quay phán bäú theo cáúp säú nhán ta xạc âënh âỉåüc chøi säú vng quay ca mạy cáưn thiãút kãú : n1 ÷ n18 n1 = nmin ... thãø l häüp täúc âäü vä cáúp hay l häüp täúc âäü phán cáúp Dỉûa vo chøi säú vng quay trãn v phảm vi sỉí dủng , åí âáy ta thiãút kãú häüp täúc âäü phán cáúp dng bạnh ràng di trỉåüt SVTH : Lã Mảnh ... lỉåüng dao l cáúp säú nhán Theo u cáưu thç loải häüp chảy dao ny thỉåìng dng våïi mäüt säú ly håüp váúu, ly håüp ma sạt âãø thỉûc hiãûn chùi lỉåüng chảy dao theo cáúp säú nhán Thiãút kãú âäüng hc...
 • 104
 • 428
 • 1

Thuyết minh và tính toán đồ án môn học khí chế tạo máy

Thuyết minh và tính toán đồ án môn học cơ khí chế tạo máy
... Nguyễn Văn Tuân CTM5 - K45 Đồ án CN CTM Nội dung thuyết minh tính toán Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy I Phân tích chức làm việc chi tiết: Dựa vào đặc điểm kết cấu chi tiết ta thấy ... ,tính toán kích thớc định dung sai cho trình chế tạo phôi Chọn phôi toán không dễ dàng Phơng án cuối đợc định sau tính toán giá thành phôi giá thành sản phẩm sau gia công Trong khuôn khổ đồ án ... tham khảo sở công nghệ chế tạo máy tập - NXB KHKT 2003 Bộ môn Công nghệ CTM- Trờng đại học Bách Khoa - HN Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy PGS-TS Trần Văn Địch Hớng dẫn thiết kế đồ án CN CTM-NXB...
 • 38
 • 672
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp khí chế tạo máy trương công phú 09c1a

Báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy  trương công phú  09c1a
... Thực Tập Tốt Nghiệp Bộ Mơn Chế Tạo Máy Hình 4.3: Máy tiện Hình 4.4: Gia cơng máy tiện Trương Cơng Phú Trang 27 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Bộ Mơn Chế Tạo Máy Hình 4.5: Máy tiện đứng Trương Cơng Phú ... nhà máy: Trương Cơng Phú Trang 31 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Bộ Mơn Chế Tạo Máy Hình 4.8: Mũi taro Hình 4.9: Máy cưa tịnh tiến Trương Cơng Phú Trang 32 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Bộ Mơn Chế Tạo ... 28 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Bộ Mơn Chế Tạo Máy Hình 4.6: Luy-nét tĩnh Ụ động máy tiện Hình 4.7: Máy phay ngang X62W Trương Cơng Phú Trang 29 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Bộ Mơn Chế Tạo Máy...
 • 43
 • 3,454
 • 137

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy quy trình công nghệ gia công bàn trượt

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy quy trình công nghệ gia công bàn trượt
... thức học tham khảo, chuẩn bò cho công việc người kỹ thuật viên sau Đồ án tốt nghiệp em dạng thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết BÀN TRƯT DỌC 16K20 Để lập trình này, đòi hỏi người làm ... gá máy phay 6H82 không hợp lí cho lắm, mà theo công nghệ chế tạo ta ưu tiên cho máy 6H12 Vậy ta chọn máy phay 6H12 để gia công mặt A hợp lí - Sau thông số máy phay 6H12 + Bề mặt làm việc bàn máy ... gá máy phay 6H82 không hợp lí cho lắm, mà theo công nghệ chế tạo ta ưu tiên cho máy 6H12 Vậy ta chọn máy phay 6H12 để gia công mặt A hợp lí - Sau thông số máy phay 6H12 + Bề mặt làm việc bàn máy...
 • 62
 • 544
 • 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CHẾ TẠO MÁY

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CHẾ TẠO MÁY
... Page ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bộ môn: Cơ học vật liệu kết cấu Kết đánh giá đồ án tốt nghiệp: Điểm hướng dẫn : …………… Điểm duyệt : …………… Điểm bảo vệ hội đồng : …………… Ngày … Tháng … Năm 2014 Chủ tịch hội đồng ... điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt Đồ án tốt nghiệp Mặc dù em cố gắng tránh sai sót Vậy em mong đóng góp ý kiến thầy, cô để em hoàn thiện GVHD: Page ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bộ môn: Cơ học vật liệu kết ... toán GVHD: Page 12 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bộ môn: Cơ học vật liệu kết cấu CHƯƠNG II GIỚI THIỆU CHUNG GVHD: Page 13 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bộ môn: Cơ học vật liệu kết cấu Trong chương này, Đồ án giới thiệu số...
 • 83
 • 544
 • 11

Đồ án tốt nghiệp :Công nghệ chế tạo máy docx

Đồ án tốt nghiệp :Công nghệ chế tạo máy docx
... khí, đồ án môn học công nghệ chế tạo máy tảng to lớn để vững vàng thực Đồ Án Tốt Nghiệp Công Nghệ Chế Tạo Máy thực đồ án ta phải làm quen nhuần nhiễn với việc tham khảo sách tra bảng tra để so sánh ... Lớp: CĐCK 08B 33 Đồ Án Tốt Nghiệp Công Nghệ Chế Tạo Máy GVHD: Nguyễn Quốc Thanh Chọn máy Đế khoan lỗ ta chọn máy khoan đứng 2A125 với yếu tố kỹ thuật máy sau: ( tra bảng trang 220 chế độ cắt gia ... CĐCK 08B 38 Đồ Án Tốt Nghiệp Công Nghệ Chế Tạo Máy GVHD: Nguyễn Quốc Thanh Chọn máy Đế phay mặt bậc ta chọn máy phay đứng vạn 6H12 với yếu tố kỹ thuật máy sau: ( tra bảng trang 221 chế độ cắt...
 • 51
 • 208
 • 0

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy công nghệ chế tạo pittong

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy công nghệ chế tạo pittong
... đồ án tốt nghiệp CNCTM Máy gia công Máy tiện vạn T616 Máy tiện vạn T616 Máy búa Máy tiện T616 Máy tiện T616 Máy tiện T616 Máy khoan 2M112 Máy mài M125W Máy tiện có trang bị đồ gá Đồng hồ đo Máy ... Trong đó: + Cv, xv, yv, m hệ số số mũ (bảng 5-17 sổ tay công nghệ chế tạo máy 22  - Thuyết minh đồ án tốt nghiệp CNCTM 22  - Công nghệ chế tạo pitông tập II) với vật liệu lưỡi cắt hợp kim cứng ... công1 0: Nghiền siêu tinh mặt dầu Sơ đồ gá đặt, định vị kẹp chặt nguyên công nghiền thô bên Vtt 0.05 n 18  - Thuyết minh đồ án tốt nghiệp CNCTM 18  - Công nghệ chế tạo pitông Chất dùng để đánh...
 • 24
 • 239
 • 0

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết chén dầu chân cọc

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết chén dầu chân cọc
... Đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT CHÉN DẦU CHÂN CỌC I TT Bảng trình tự nguyên công: Tên nguyên công Dụng cụ gia công Tạo phôi Máy Ủ làm nguội ...  Đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy - Lỗ chi tiết lỗ vành khăn lỗ côn trình gia công phải chế tạo dụng cụ định hình - Trên chi tiết có hai lỗ nghiêng ta phải chế tạo đồ gá để gia công ... nguyên công là: 2Z = 0,5 mm b Chương SƠ ĐỒ NGUYÊN CÔNG VÀ CHẾ ĐỘ GIA CÔNG CỦA TỪNG NGUYÊN CÔNG 15 Lớp Chế tạo máy – K43 khí 15 Khoa Cơ  Đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy I Trình tự nguyên công: ...
 • 97
 • 153
 • 0

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy thiết kế quy trình công nghệ gia công trục cán thép vằn - trang thiết bị tự chọn. - sản lượng 10000 chi tiếtnăm

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy thiết kế quy trình công nghệ gia công trục cán thép vằn - trang thiết bị tự chọn. - sản lượng 10000 chi tiếtnăm
... CHƯởNG- đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy Phần IV thiết kế quy trình công nghệ gia công trục cán thép vằn A Phân tích việc chọn chuẩn gia công Chọn chuẩn có ý nghĩa quan trọng việc thiết kế quy ... hình dạng kết cấu loại máy Có nhiều loại trục cán dàn cán nh: trục cán thô, trục cán bán tinh trục cán tinh Mỗi loại trục cán khác cho ta sản định khác Trục cán thô: Có nhiệm vụ cán giảm tiết ... án nói chung đồ án tốt nghiệp nói riêng, làm cho sinh viên trởng thành nhiều công việc, trang bị tự trang bị kiến thức Với đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công trục cán thép vằn" mà tiến...
 • 78
 • 233
 • 0

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy
... Đồ án tôt nghiệp công nghệ chế tạo máy NguyÊn lý LàM VIệC máy thu hoạch mía liên hợp 1.1 giới thiệu máy 1.1.1 Chức máy Máy liên hợp thu hoạch mía loại máy thu hoạch mía kết hợp máy kéo sen Máy ... Lớp CTM3-K48 S mm/ph 45 Đồ án tôt nghiệp công nghệ chế tạo máy e Thời gian nguyên công (Giống nguyên công VI) Nguyên công 8: Phay mặt phẳng lắp nắp tháo dầu a Chọn máy Máy phay đứng 6H13 có thông ... Xuân Hoàng Lớp CTM3-K48 23 Đồ án tôt nghiệp công nghệ chế tạo máy Nguyên công 2: Phay mặt B1 lắp bích chặn ổ a Chọn máy Máy phay đứng 6H13 có thông số kỹ thuật nh nguyên công b Dụng cụ Dao phay...
 • 97
 • 187
 • 0

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy trường đại học bách khoa hà nội-thiết kế quy trình công nghệ gia công tay biên

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy trường đại học bách khoa hà nội-thiết kế quy trình công nghệ gia công tay biên
... THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1.1Nội dung đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy : Đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy bao gồm: - Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi ... theo tỷ lệ khổ giấy A0 1.2 Trình tự thiết kế đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy: Quá trình thiết kế đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy tiến hành theo nội dung trình tự sau đây: 1- Phân ... trục tay biên - Thiết kế đồ gá để gá đặt chi tiết gia công tay biên Như đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy bao gồm phần tính toán vẽ 1.1.1 Khối lượng tính toán: Khối lượng tính toán viết thành...
 • 96
 • 609
 • 0

Đồ án tốt nghiệp điện tử Tự động thiết kế quỹ đạo và điều khiển Robot Scara ứng dụng trong gia công khí.

Đồ án tốt nghiệp cơ điện tử Tự động thiết kế quỹ đạo và điều khiển Robot Scara ứng dụng trong gia công cơ khí.
... Thiết kế điều khiển Robot theo phương pháp Lyapunov 50 CHƯƠNG 53 THIẾT KẾ QUỸ ĐẠO VÀ ĐIỀU KHIỂN ROBOT SCARA 53 4.1 Thiết kế quỹ đạo trình đọc file NC 53 4.1.1 Thiết ... tế Robot sử dụng vào việc hàn, gắp di chuyển vật, Việc thiết kế chương trình điều khiển Robot tự động gia công khí cần thiết giúp giảm bớt khâu giảm thời gian trình gia công Hoàn thành đồ án ... thời gian trình gia công 1.3 Mục đích đề tài Đề tài thực việc thiết kế chương trình điều khiển Robot Scara tự động gia công khí Các chương trình gia công lưu file NC Các chương trình gia công...
 • 79
 • 187
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ chế tạo máy-THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO LÒNG KHUÔN VÔ MÁY GỌT BÚT CHÌ NHỰA POLYPROPYLEN

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ chế tạo máy-THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO LÒNG KHUÔN VÔ MÁY GỌT BÚT CHÌ NHỰA POLYPROPYLEN
... - K47 Đồ án tốt nghiệp Công nghệ chế tạo máy Trang 40 3.4.5.5 Làm nguội lòng khuôn Lòng khuôn làm nguội tốt dễ dẫn nhiệt đến phần khác khuôn Ta đặt kênh làm nguội khuôn xung quanh lòng khuôn ... K47 Đồ án tốt nghiệp Công nghệ chế tạo máy Trang 32 3.4.2.2 Khuôn kênh nguội Khuôn kênh nguội gồm khuôn - Một cố định gọi kênh dẫn, thường có bạc cuống phun nửa kênh dẫn nhựa - Tấm lòng khuôn, ... K47 Đồ án tốt nghiệp Công nghệ chế tạo máy Trang 33 Trong kênh nóng, kênh nhựa giữ nhiệt độ cao để đảm bảo nhựa chảy thể lỏng đúc Trong loại khuôn này, kênh nhựa nằm riêng khuôn Tấm kênh nhựa...
 • 165
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy spktđồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạoluận văn tốt nghiệp cơ khí chế tạo máyđồ án tốt nghiệp chuyên ngành chế tạo máybáo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí chế tạo máyđồ án kiến trúc công nghiệp cơ khí chế tạo máyhướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp cơ khíbáo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí chế tạođồ án tốt nghiệp cơ khíđồ án tốt nghiệp cơ khí ô tôbảo vệ đồ án tốt nghiệp cơ khído an tot nghiep co khiluận văn tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo máy k33 đề tài mô phỏng hộp số xe hơi và lập quy trình gia công chi tiết điển hìnhđồ án tốt nghiệp co khído an tot nghiêp co khiĐề cương chi tiết học phần Thực hành nhiếp ảnh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành phác thảo thời trang (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành đồ hoạ vi tính (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành thiết kế đồng phục (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành thiết kế phụ trang (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành thiết kế thời trang trên mannequin (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Công tác xây dựng và phát triển kho tài liệu địa chí tại Thư viện Tỉnh Thanh hóa thực trạng và giải phápNghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Phục Vụ Nuôi, Bảo Tồn Và Phát Triển Nguồn Lợi Hai Loài Ngao (MERETRIX MERETRIX LINNAEUS, 1785 VÀ MERETRIX LYRATA SOWERBY, 1851)Khai thác kết cấu, tính năng kĩ thuật quy trình chuẩn đoán, kiểm tra sửa chữa hộp số tự động trên xe Tucsson G2.0 2010KHAI THÁC KẾT CẤU, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT, NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHUẨN ĐOÁN, KiỂTRA, SỬA CHỮA CỤM CẦU TUCSON G2.0 2010CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍHỆ THỐNG ĐÁNH LỬA, Designed by LTPBRAKE CONTROL – ANTI-LOCK BRAKE SYSTEMMột Số Biện Pháp Thúc Đẩy Xuất Khẩu Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ ở Công Ty ARTEXPORTQuy Hoạch Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc Gia Cầm Tập Trung Tỉnh Vĩnh Phúc Đến Năm 2020Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn Quan hệ Kinh tế Quốc tếBáo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Thị Xã Phúc Yên Đến Năm 2020 Và Tầm Nhìn Đến Năm 2030Phân tích tình hình lao động, tiền lương và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lương tại công ty cổ phần thủy sản CAFATEXHoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO)Tình Hình Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Tỉnh Nghệ An Giai Đoạn 2009-2014
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập