IT4408 bai 09

Bài 09 : TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC(Vật lý 7)

Bài 09 : TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC(Vật lý 7)
... Vật Bài 09 TIẾT 09 TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC I Tự kiểm tra II Vận dụng III Trò chơi ô chữ I Tự kiểm tra Câu Chọn câu trả lời cho câu h i: “Khi ta nhìn thấy vật ? : A Khi ... 5: Đường thẳng vuông thấy bầu trời Câu 4: Các chấm sắng mà tagóc với mặt 6: Chỗ không nhận ánh sáng Câu 2: Vật hắtnó phát sáng chiếu vào 1: tự lại ánh ánh sáng 7: Cái gương? mà ta ngày vào 3: ... dụng: C1:a) Vẽ ảnh điểm sáng tạo gương S1 S2 A S’2 B S’1 I.Tự kiểm tra: II.Vận dụng: C1:b)Vẽ hai chùm tia tới lớn xuất phát từ S1 S2 hai chùm tia phản xạ tương ứng S2 S1 A S’1 B S’2 II.Vận dụng:...
 • 28
 • 6,472
 • 22

Bài 09: Bản Vẽ Cơ Khí

Bài 09: Bản Vẽ Cơ Khí
... Trường THPT Chu Văn An Lớp 11C8 I BẢN VẼ CHI TIẾT NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT + Bản vẽ chi tiết thể hiện: Hình dạng Kích thước u cầu kĩ thuật Khung tên + Bản vẽ chi tiết dùng để: Chế tạo Kiểm ... DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT + Bản vẽ chi tiết thể hiện: Hình dạng Kích thước u cầu kĩ thuật Khung tên + Bản vẽ chi tiết dùng để: Chế tạo Kiểm tra CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT -Nghiên cứu kỹ cơng dụng, ... lệ bản vẽ Vẽ khung bảng vẽ, khung tên, đường bao hình biểu diễn, đường trục bố trí hình biểu diễn a) B-B A-A B Lần lượt vẽ hình dạng bên ngồi phần bên phận, xác định vị trí vẽ hình cắt mặt...
 • 27
 • 1,307
 • 14

bài 09 thiết lập bios

bài 09 thiết lập bios
... BÀI 09 : THIẾT LẬP BIOS  Nắm rõ chức ROM BIOS, RAM CMOS, PIN CMOS  Mối quan hệ BIOS OS  Nắm vững quy trình POST, cấu hình BIOS, Upgrade BIOS Logo Khoa Sơ Cấp Nghề ... www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ BẢO VỆ Logo www.themegallery.com www.ispace.edu.vn Nâng cấp BIOS Tiến hành nâng cấp BIOS để khắc phục lỗi cho BIOS ROM, Tiến hành nâng cấp BIOS để khắc phục lỗi cho BIOS ... công nghệ cho phép mainboard bạn tích hợp hai chip BIOS Một loại gọi Main BIOS (BIOS chính) loại gọi Backup BIOS (BIOS dự phòng) Logo Thành phần BIOS ROM Logo POST (Power On Self Test) Mô tả trình...
 • 29
 • 159
 • 0

LTHDT - Bài 09. Tổng quan về UML và PTTK HĐT doc

LTHDT - Bài 09. Tổng quan về UML và PTTK HĐT doc
... ìặđữáãẻầ - âààỡ 95 : ơảúèắặđ - âààỡ NT: ở - ử Ôá ẵẵ ơỏ áàă - éẵ áểẵ: - ử ạì àƠèá - ử, ởẵ - - IBM áịẻầãạể: àƠèá - ử, ởẵ - ử Windows95 Window95 Windows95 Use Case ạđ - áđ ơảúèắặđ.EXE ạđ - áđ ... Classification UML l mt ngụn ng thng nht 1.3 Lch s phỏt trin ca UML (3) UML 2.0 (2004) UML 1.5 (March, 03) UML 1.1 UML Partners Expertise (Sept 97) UML 1.0 (Jan 97) UML 0.9 and UML 0.91 (June ... Case Solaris ạđ - áđ Êứ.EXE Alpha UNIX ở - ử.EXE Windows NT IBM Use Case Mainframe àƠèáÊèẵ - ử DocumentList mainWnd fileMgr : document : gFile repository Document FileMgr user Document FileMgr...
 • 25
 • 168
 • 0

BÀI 09: Giả sử G là đồ thị hai phần có n đỉnh ppt

BÀI 09: Giả sử G là đồ thị hai phần có n đỉnh ppt
... đ n đỉnh n m B} B2 = B \ B1 Đặt: C = B2 ∪ h(B1) Chúng ta chứng minh rằng, tập C tập đỉnh tựa đồ thị G Ta chứng minh điều ph n chứng Giả sử tập C tập đỉnh tựa đồ thị hai ph n G, nghĩa cạnh ... công cho n nh n vi n đảm nhiệm n nhiệm vụ Bằng cách thay đổi vai trò V1 V2 suy lực lượng cặp ghép l n |V2| Vậy |V1| = |V2|, nghĩa số nh n vi n số nhiệm vụ Bài to n ph n công giải xong Đồ thị hai ... hai ph n cặp ghép nhiều ứng dụng thực tế Vậy tách từ đồ thị vô hướng đồ thị riêng hai ph n với tập cạnh cặp ghép Ta kết sau Định lý 5.5: Đồ thị vô hướng G = (V, E) với | V| = 2n bậc đỉnh đồ...
 • 5
 • 91
 • 0

Giáo trình đồ thị - BÀI 09 pdf

Giáo trình đồ thị - BÀI 09 pdf
... Cứ tiếp tục sau số bước ta có | E”| = n xây dựng đồ thị hai phần G”  Ví dụ 5.7: a) Hình 5.9 Đồ thị đồ thị riêng hai phần b) Hình 5.10 Đồ thị đồ thị riêng hai phần ... phân công giải xong Đồ thị hai phần cặp ghép có nhiều ứng dụng thực tế Vậy tách từ đồ thị vô hướng đồ thị riêng hai phần với tập cạnh cặp ghép Ta có kết sau Định lý 5.5: Đồ thị vô hướng G = (V, ... | V| = 2n bậc đỉnh đồ thị không n, có đồ thị riêng hai phần G” = (V1, V2, E”) với | V1 | = |V2 | = | E”| = n tập cạnh E’’ cặp ghép lớn đồ thị G Chứng minh: Ta xây dựng đồ thị riêng hai phần G”...
 • 5
 • 127
 • 0

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 09 : CHIẾC BÚT MỰC potx

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 09 : CHIẾC BÚT MỰC potx
... b) Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY TL HOẠT ĐỘNG HỌC 10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc toàn  Giáo viên đọc mẫu lần -Hs theo dõi -Y/C hs đọc nối tiếp ... từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : hồi hộp, nức nở, ngạc -Hs đọc từ khó cá nhân+ nhiên,… đồng -Đọc nối tiếp -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát từ mới, ghi bảng : -Đọc, giải nghĩa từ hồi hộp, ... diện nhóm thi đọc -Nhận xét tuyên dương -Cả lớp đồng toàn TIẾT (Chuyển tiết) HOẠT ĐỘNG DẠY TL 15 *Hoạt động : Tìm hiểu ph HOẠT ĐỘNG HỌC Mục tiêu :Hs biết việc làm tốt Mai -Hs đọc -Y/C hs đọc...
 • 4
 • 1,296
 • 1

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 09 : CHIẾC BÚT MỰC ppsx

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 09 : CHIẾC BÚT MỰC ppsx
... b) Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY TL HOẠT ĐỘNG HỌC 10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc toàn  Giáo viên đọc mẫu lần -Hs theo dõi -Y/C hs đọc nối tiếp ... từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : hồi hộp, nức nở, ngạc -Hs đọc từ khó cá nhân+ nhiên,… đồng -Đọc nối tiếp -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát từ mới, ghi bảng : -Đọc, giải nghĩa từ hồi hộp, ... diện nhóm thi đọc -Nhận xét tuyên dương -Cả lớp đồng toàn TIẾT (Chuyển tiết) HOẠT ĐỘNG DẠY TL 15 *Hoạt động : Tìm hiểu ph HOẠT ĐỘNG HỌC Mục tiêu :Hs biết việc làm tốt Mai -Hs đọc -Y/C hs đọc...
 • 4
 • 2,629
 • 8

Bài 09 - Giờ, Kế hoạch hàng ngày doc

Bài 09 - Giờ, Kế hoạch hàng ngày doc
... shíhou 什么时候 shàngkè? 上课? - Wǒmen 我们 shàngwǔ 上午 bādiǎn 8点 kāishǐ 开始 shàngkè 上课。 Translation - What time you get up in the morning? ( every morning ) - I wake up at half past six - What time you ... bàn a half 上午 shàngwǔ (n) morning 课 kè class, lesson 上课 shàngkè (v) attend class 开始 kāishǐ begin jǐ 几 (n) diǎn 点 qǐ (n) 起 chuáng? 床? - Wǒ 我 liùdiǎn 6点 bàn 半 (v) qǐchuáng 起床。 - Nǐ 你 shàngwǔ 上午 shénme ... afternoon 2:30 晚上 wǎnshang evening shàngwǔ 上午 shénme shíhou 什么时候 shàngkè ? 上课 - Wǒmen 我们 7:30 shàngwǔ 上午 diǎn 8点 kāishǐ 开始 shàngkè 上课 Exercise - Xiūxi 喝茶 hē chá drink tea 去厕所 qù cèsuǒ go to the toilet...
 • 16
 • 42
 • 0

Bài 09 : CÁC TẬT CUẢ MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC pps

Bài 09 : CÁC TẬT CUẢ MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC pps
...  -6 /10 VẬT LÝ PB 1 1: 09  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 Cách khác phục tật viễn thị a Cách khắc phục tật viễn thị Để khắc phục tật viễn thị có hai cách : - Dùng thấu kính hội ... (CC) mắt cận gần mắt so với mắt bình thường Cách khắc phục tật cận thị GV : ĐỖ HIẾU THẢO  -3 /10 VẬT LÝ PB 1 1: 09  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 a Cách khắc phục tật ... đổi nhóm chọn cách giải Muốn ảnh vật qua thấu kính mắt rõ võng mạc phải làm cách ? Thơng báo : Trong thực tế, thường người cận thị hay chọn cách dùng thấu kính phân kì, cách đơn GV : ĐỖ HIẾU THẢO...
 • 10
 • 891
 • 3

Tin 10-Bai 09

Tin 10-Bai 09
... hưởng tin học phát triển xã hội Tin học áp dụng lĩnh vực xã hội Tin học góp phần phát triển kinh tế giúp nâng cao dân trí Tin học thúc đẩy khoa học phát triển ngược lại khoa học thúc đẩy tin ... pháp luật xã hội tin học hoá Trong xã hội tin học hoá, thông tin tài sản chung người người phải có ý thức bảo vệ thông tin Xã hội phải có quy định, điều luật để bảo vệ thông tin xử lí nghiêm ... động từ ứng dụng tin học Nhà Ga Tokyo Hàng trăm chuyến tàu chạy qua nhà ga điều khiển hệ thống tin học đại ánh sáng thành phố đêm Hệ thống đèn điều khiển nhờ ứng dụng tin học Xã hội tin học hoá ...
 • 11
 • 82
 • 0

Lập trình hướng đối tượng bài 09 tổng quan về UML và PTTK hđt

Lập trình hướng đối tượng bài 09 tổng quan về UML và PTTK hđt
... Classification UML l mt ngụn ng thng nht 1.3 Lch s phỏt trin ca UML (3) UML 2.0 (2004) UML 1.5 (March, 03) UML 1.1 UML Partners Expertise (Sept 97) UML 1.0 (Jan 97) UML 0.9 and UML 0.91 (June ... v UML UML l ký phỏp ch khụng phi l phng phỏp UML cú th ỏp dng cho tt c cỏc pha ca quy trỡnh phỏt trin phn mm "Rational Unified Process" - quy trỡnh phỏt trin cho UML 19 Ni dung Tng quan v UML ... Cụng cu UML OOAD Cụng c ma ngun m: EclipseUML UmlDesigner ArgoUML Cụng c thng mi: Enterprise Architect IBM Rational Software Architect Microsoft Visio Visual Paradigm for UML SmartDraw...
 • 25
 • 116
 • 0

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG bài 09 TỔNG QUAN về UML và PTTK

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG  bài 09 TỔNG QUAN về UML và PTTK
... sphỏt trin ca UML (3) UML 2.0 2.3 Cỏc khung nhỡn ca UML Khụng n gin mụ hỡnh húa hthng phc (2004) UML 1.5 (March, 03) UML 1.1 UML Partners Expertise (Sept 97) UML 1.0 (Jan 97) UML 0.9 and UML 0.91 ... trin OOAD UML l ngụn ngtrc quan UML l ngụn ngthng nht trc quan giỳp cụng vic c xlý nht quỏn, gim thiu li xy 10 UML l ngụn ngc t UML xõy dng cỏc mụ hỡnh chớnh xỏc, rừ rng v y 8/24/2011 UML l ngụn ... persistent data 41 Mụ hỡnh húa Tng quan vUML Phõn tớch thit khng i tng Cụng c phỏt tri n OOAD 42 8/24/2011 Cụng cUML OOAD Cụng cmó ngun m: EclipseUML UmlDesigner ArgoUML Cụng cthng mi: Enterprise...
 • 8
 • 31
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 09 bài lý luận chính trị cho đảng viênnhững bài văn hay lớp 4 09bai 1 truyền thống đánh giặc giữ nước của dtvn tiết 2 tuấn anh 0989261334chào mừng q thầy cơ giáo ban giám khảo và các bạn đồng mơn về tham dự bài giảng dự thi lớp nghiệp vụ sư phạm a5 09bài dự thi lớp nghiệp vụ sư phạm a5 09trình khoa học cấp nhà nước kx 09 quản lý và phát triển thăng long hà nội lịch sử và bài họctrình khoa học cấp nhà nước kx 09 bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ giải phóng thăng long hà nộitiết bài tập 093 18 nguyờn nhân thất bại n 09bài tậpsân bay nội bàilàm bàibài toánbài tập vật lýbài tập vật líluận văn thạc sĩ cho vay hộ nghèo tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố hà nộiluận văn thạc sĩ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện mỹ đức, hà nộiluận văn thạc sĩ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện mỹ đức, hà nộiluận văn thạc sĩ đ i ngộ nhân lực tại công ty cổ phần may XNK hoà phátluận văn thạc sĩ đánh giá thực hiện công việc tại khối văn phòng tổng cục hải quanluận văn thạc sĩ chất lƣợng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng việt nam – chi nhánh thanh hóaluận văn thạc sĩ chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam – chi nhánh hải dƣơngGiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thƣơng việt nam chi nhánh sông nhuệGiải pháp nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ tƣ vấn của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT bai 2Giải pháp phát triển mạng lƣới đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trong thƣơng mại bán lẻ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bắc hà nộiGiải pháp phát triển thị trƣờng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế việt nam (VIB)Hiệu quả kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm BSH thăng long thuộc tổng công ty cổ phần bảo hiểm sài gòn hà nộiHIệu quả kinh doanh dịch vụ bảo hiểm con ngƣời phi nhân thọ tại công ty bảo việt hải dƣơngluận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của công ty TNHH xây dựng hoàng hiệpluận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc phát triển thị trƣờng của công ty cổ phần nam tiến lào caiChất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ở thành phố hà nộiNâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh cầu giấyNâng cao mức độ an toàn vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt namPhân tích và dự báo tài chính công ty cổ phần thép bắc việtPhát triển cho vay tín chấp doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng việt nam thịnh vượng chi nhánh trung hòa nhân chính
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập