IT4408 bai 05

Bai 05 - Hàm

Bai 05 - Hàm
... lệnh Chương Hàm Là Gì? Một phương thức để đóng gói trình tính toán  dễ dàng sử dụng Định nghĩa hàm Sử dụng hàm  Khai báo hàm • • •  Tên hàm Các tham số hàm Kiểu trả hàm Định nghĩa hàm •  Các ... Các tham số hàm Kiểu trả hàm Định nghĩa hàm •  Các lệnh Gọi hàm • • •  Tên hàm () Các đối số Nhận kết trả hàm Chương Ví Dụ Về Hàm Tên hàm Các tham số int Power(int base, unsigned int exponent) ... Chương Hàm Mục tiêu  Mô tả cách khai báo, định nghĩa, gọi hàm Nội dung  Khai báo hàm, định nghĩa hàm  Tham số, đối số, phạm vi  Biến tự động, biến...
 • 8
 • 223
 • 0

LTHDT bài 05 kết tập và kế thừa

LTHDT  bài 05 kết tập và kế thừa
... đến kết tập kế thừa • So sánh kết tập kế thừa • Biểu diễn kết tập kế thừa UML • Giải thích nguyên lý kế thừa thứ tự khởi tạo, hủy bỏ đối tượng kế thừa • Áp dụng kỹ thuật, nguyên lý kết tập kết thừa ... nguồn Kết tập (Aggregation) Kế thừa (Inheritance) Kết tập • Ví dụ: ▫ Điểm  Tứ giác gồm điểm  Kết tập Kết tập ▫ Quan hệ chứa/có (“has-a”) phần (is-a-part-of) 2.1 Bản chất kết tập Kết tập (aggregation) ... nguồn Kết tập (Aggregation) Kế thừa (Inheritance) 26 3.1 Tổng quan kế thừa • Ví dụ: ▫ Điểm  Tứ giác gồm điểm  Kết tập ▫ Tứ giác  Hình vuông  Kế thừa 27 3.1.1 Bản chất kế thừa Kế thừa (Inherit,...
 • 54
 • 281
 • 0

Bài 05: VŨ TRỤ. HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT

Bài 05: VŨ TRỤ. HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT
... 09/18/13 Chương II: VŨ TRỤ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CHÍNH CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ CỦA CHÚNG Bài 05: VŨ TRỤ HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT 09/18/13 I VŨ TRỤ HỌC THUYẾT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VŨ TRỤ VŨ TRỤ: 09/18/13 ... quanh Mặt Trời, vừa quay quanh trục 09/18/13 11 III TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI VỊ TRÍ CỦA TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI 09/18/13 12 * Vị trí thứ theo thứ tự xa dần Mặt Trời * Ý nghĩa: Trái Đất nhận ... Thiên hà có Mặt Trời hành tinh có Trái Đất B Mặt Trời hành tinh, vệ tinh, bụi, khí có Trái Đất C Thiên hà chứa Mặt Trời hành tinh có Trái Đất D Các thiên hà Mặt trời với hành tinh có Trái Đất 09/18/13...
 • 24
 • 262
 • 0

Bài giảng slide phương pháp số _ bài 05 _bài toán hồi quy

Bài giảng slide phương pháp số _ bài 05 _bài toán hồi quy
... 1 Bài toán hồi quy Trường hợp hàm hồi quy có dạng đa thức Trường hợp hàm hồi quy có dạng Trường hợp hàm hồi quy có dạng Phương pháp số - Bài 7: Bài toán hồi quy Bài toán hồi quy y Bài toán: ... → Phương pháp số - Bài 7: Bài toán hồi quy Bài toán hồi quy Trường hợp hàm hồi quy có dạng đa thức Trường hợp hàm hồi quy có dạng Trường hợp hàm hồi quy có dạng Phương pháp số - Bài 7: Bài toán ... 0 ,058 0,207 e(x) -0,008 0,021 0,006 -0 ,054 0,042 -0,007 ∑e i =0 Phương pháp số - Bài 7: Bài toán hồi quy i = 0, 0052 7 20 Bài toán hồi quy Trường hợp hàm hồi quy có dạng đa thức Trường hợp hàm hồi...
 • 35
 • 138
 • 0

Tài liệu BÀI 05 :NGUỒN TUYẾN TÍNH VÀ NGUỒN XUNG pdf

Tài liệu BÀI 05 :NGUỒN TUYẾN TÍNH VÀ NGUỒN XUNG pdf
... BÀI 05 :NGUỒN TUYẾN TÍNH VÀ NGUỒN XUNG Nguyên lý hoạt động nguồn tuyến tính Các IC tích hợp nguồn tuyến tính thông dụng Các mạch ổn áp rời thông dụng Nguyên lý nguồn xung Logo Các ... xung Logo Các sơ đồ cấu trúc nguồn xung Một số mạch nguồn xung Phương pháp sửa chữa nguồn xung ATX Khoa Sơ Cấp Nghề www.themegallery.com www.ispace.edu.vn NGUỒN TUYẾN TÍNH Ổn Ổn Ổn Ổn Ổn áp áp áp...
 • 3
 • 841
 • 33

Tài liệu Bài 05: Bộ lệnh MIPS doc

Tài liệu Bài 05: Bộ lệnh MIPS doc
... = 35 45 • MIPS hỗ trợ nhóm lệnh xử lý liệu: Lệnh số học – Lệnh luận lý – Lệnh nạp lưu liệu • Ngoài lệnh xử lý liệu, máy tính (computer) phải hộ trợ lệnh điều khiển trình thực thi lệnh • Trong ... thiết kế lệnh MIPS – Có khả lập trình hợp ngữ MIPS Bộ lệnh • Công việc xử lý xử lý lệnh máy (instruction) • Tập hợp lệnh mà xử lý cài đặt gọi lệnh (Instruction Set) • Các xử lý khác cài đặt lệnh ... • • MIPS hỗ trợ nhiều loại lệnh khác nhau: lệnh tính toán số học, luận lý, lệnh thao tác nhớ, lệnh rẽ nhánh,… Để đơn giản dễ dàng việc truy xuất nhớ, tất lệnh có chiều dài 32 bit – Trong MIPS, ...
 • 94
 • 585
 • 28

CHƯƠNG I : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH - BÀI 05 BỘ NHỚ CHÍNH ppt

CHƯƠNG I : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH - BÀI 05 BỘ NHỚ CHÍNH ppt
... trial version http://www.fineprint.com Logo PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Các dạng Modules nhớ SIPP (Single Inline Pin Package) SIMM (Single Inline ... Pro trial version http://www.fineprint.com Logo PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Các chủng lo i nhớ RAM DDR III SDRAM (Double Data Rate III Synchronous ... (Single Inline Memory Modules ): 30pin 72pin DIMM (Dual In-line Memory Modules ): 72pin (32bit), 168pin (64bit) RIMM (Rambus In-line Memory Modules) 16 bit Logo PDF created with FinePrint pdfFactory...
 • 45
 • 349
 • 6

BÀI 05: Nhân của đồ thị doc

BÀI 05: Nhân của đồ thị doc
... Lõi nhân đồ thị Hình 3.6 Lõi nhân đồ thị Trước hết ta có bổ đề sau Bổ đề 3.9: Mọi đồ thị có lõi Chứng minh: Chứng minh quy nạp theo số đỉnh n đồ thị G n =1 : đỉnh lõi đồ thị (n) ⇒ (n+1): Đồ thị ... không phảI nhân Tập B = {a} tập ổn định cực đại nhân đồ thị Nhưng với đồ thị đối xứng mệnh đề ngược lại Định lý 3.4 Định lý 3.5: Trong đồ thị đối xứng đỉnh nút, tập ổn định cực đại nhân đồ thị Chứng ... sau: V0 = V, Chọn B0 nhân G V1 = V0 \ B0 B1 nhân đồ thị tạo V1 … Vi+1 = Vi \ Bi Bi+1 nhân đồ thị tạo Vi+1 Vì nhân khác rỗng nên đến bước vét hết đỉnh đồ thị ta nhận dãy nhân B0, B1, … , Bk...
 • 8
 • 228
 • 0

BÀI 05

BÀI 05
...
 • 2
 • 258
 • 0

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 05 : BẠN CỦA NAI NHỎ ppsx

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 05 : BẠN CỦA NAI NHỎ ppsx
... đọc -Nhận xét tuyên dương -Cả lớp đồng toàn TIẾT (Chuyển tiết) HOẠT ĐỘNG DẠY TL 15 *Hoạt động : Tìm hiểu ph HOẠT ĐỘNG HỌC Mục tiêu :Hs biết đức tính tốt bạn Nai nhỏ -Y/C hs đọc thầm toàn -Hs ... toàn -Nhận xét tuyên dương Củng cố : (4 phút) +Bài văn muốn nói với điều gì? (Nói lên đức tính tốt bạn Nai nhỏ dám liều để cứu người ) IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1pht) -Dặn dò- nhận xét -Rút kinh ... b)Các hoạt động dạy hoc : HOẠT ĐỘNG DẠY TL HOẠT ĐỘNG HỌC 10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc toàn  Giáo viên đọc mẫu lần -Hs theo dõi -Y/C hs đọc nối tiếp...
 • 4
 • 3,524
 • 8

Bài 05 - Đất nước, Quốc tịch docx

Bài 05 - Đất nước, Quốc tịch docx
... Example: - 我 去 过 美国。 - I have been to the USA - 我 没 去 过 美国。 - I have'nt been to the USA Phrase structure The adverbs are placed before the verb Example: - 我 也 是 中国人。 - I am Chinese too - 我们 都 ... 中国 ma? 吗 - Wǒ 我 méi 没 qù 去 guo 过 Zhōngguó 中国 - Nǐ 你 xiǎng 想 qù 去 Zhōngguó 中国 ma? 吗 - Wǒ 我 hěn 很 xiǎng 想 qù 去 Zhōngguó 中国 Translation - Have you been to China? - I haven't been to China - Do you ... - Wǒ 我 qù 去 Zhōngguó 中国 - Nín 您 shì 是 Zhōngguórén 中国人 ma? shìde yes, all right 吗 - Shìde, 是的 wǒ 我 shì 是 Zhōngguórén 中国人 Translation - Mister, which country are you going to? - I go to China -...
 • 15
 • 62
 • 0

Bài 05 LĂNG KÍNH pps

Bài 05 LĂNG KÍNH pps
... Cấu tạo lăng kính Cấu tạo lăng kính Lăng kính khối suốt, đồng nhất, giới hạn hai mặt phẳng khơng song song Các yếu tố lăng kính - Hai mặt phẳng giới hạn gọi mặt bên lăng kính - Cạnh lăng kính: ... sáng Cấu tạo lăng kính GV : Cho Hs xem lăng kính giới thiệu Quan sát ghi nhớ yếu tố lăng kính Vẽ lăng kính tiết diện - Góc A làm hai mặt lăng kính gọi góc chiết quay hay góc đỉnh lăng kính II Đường ... Đường tia sáng qua lăng kính Đường tia sáng qua lăng kính 5’ Tiến hành thí nghiệm Chỉ rõ đường tia sáng qua lăng kính Quan sát ghi nhớ Thơng báo tên gọi góc lệch tia sáng qua lăng kính Chú ý : Tiến...
 • 6
 • 112
 • 0

MVC Bài 05 razor helper

MVC Bài 05 razor helper
...  Razor MVC Helper HyperLink Helpers Form Helpers Model Helpers  Custom Helper Razor ngôn ngữ ngắn gọn, rỏ ràng hữu ích cho phép bạn tạo giao diện ứng dụng ASP.NET MVC  Trong ... thuộc tính đối tượng ViewData hay ViewBag  Bên cạnh helper dựng sẵn, bạn tạo cho helper có mục đích cho riêng  Trong MVC có phương pháp tạo helper tùy biến  Phương thức tĩnh Sử dụng: @String.Format("{0:F}", ...  Phương thức mở rộng HtmlHelper Sử dụng: @Html.Submit(String label)  Chỉ thị @helper để định nghĩa trực tiếp View Sử dụng: @Trancate(title, 20) Qui ước Sử dụng helper định nghĩa Control sinh...
 • 32
 • 435
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai 05 dia chi iphọc tiếng hàn quốc nhập môn bai 05bài 05 cực trị hàm bậc 3 phần 1bài 05 chứng khoán có thể chuyển đổibài 05 xử lý sự kiện chuộtbài 05 viết chương trình nhập vào giá trị nguyên dương n tính tổngbài tập hóa trộn 300ml dung dịch hcl 0 05m với 200ml dung dịch baoh2 a ml tính a coi baoh2 điện li hoàn toàn 2 nấcbài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ 05bài thu hoạch diễn án hình sự 05tài liệu bài tập số 1 mô hình hồi qui lớp 05qk2 pdfbài giải tiếng việt lớp 05bài 6 dung dịch a gồm agno3 0 050 m và pb no3 2 0 100 mbài 12 cho 8 05 gam kim loi na vo 500 ml dung dch al2 so4 3 0 1m sau khi cỏc phn ng xy ra hon ton ta thu c cht kt ta b cú khi lng lđề thi có 05 trang thời gian làm bài 90 phúttiết 05 bài 5hoc tieng nhat khi di du lichỨng dụng cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu longSlide thuyết trình chủ đề Tổ chức quản lý khoĐánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp qua chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh TP hồ chí minhỨng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán việt namMột vài bàn luận về thời lượng giảng dạy và thực trạng nghiên cứu khoa học của giảng viên tại trường đại học công nghiệp TPHCMHiệu quả của thị trường chứng khoán trước thông tinbài tập ôn tập cấu kiện có lời giảihoc tieng phap du lichmergemin (1) tieng trung du lichtieng tay ban nha khi di du lichHỆ THỐNG BIỂU ĐẠT CỦA HÀM SỐ TRONG NGHIÊN CỨU HÀM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNGHỆ THỐNG KĨ NĂNG THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ BÀI HOÁ HỌC NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU MỚIHỆ THỨC VI-ÉT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN PHỔ THÔNGHIỆN THỰC XÃ HỘI, Ý THỨC DÂN TỘC VÀ KHÁT VỌNG HÒA BÌNH TRONG NHỮNG TRANG VIẾT CỦA LÝ CHÁNH TRUNGHIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN Ở BÌNH DƯƠNG.HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN TỈNH BẠC LIÊUHIỆN TƯỢNG ĐA THANH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC CÓ LIÊN QUAN TRONG TIẾNG VIỆT (LẬP LUẬN, TIỀN GIẢ ĐỊNH)HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI MỚI TRONG VĂN HỌC HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1945-1975 QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN XUÔI TIÊU BIỂUHOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VĂN HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập