Mã hóa băng con và ứng dụng

Đồ án - hóa thông tin ứng dụng

Đồ án - Mã hóa thông tin và ứng dụng
... dụng thông tin khóa… hóa giải tập tin:  Tập tin hóa chứa thông tin đầu file là: thuật toán hóa, thông số thuật toán (padding mode, cipher moder, ), ngày tháng, liệu  Khi ... hash) để hóa private key người dùng ghi vào tập tin XML thông tin khóa tương ứng với người dùng Thuật toán sử dụng việc hóa private key thuật toán hóa đối xứng DES Đường dẫn lưu tập tin ghi ... tập tin trước hóa Các tập tin chọn hóa nén thành tập tin g Xử lý nhiều tập tin lúc  Chương trình cho phép hóa, ký tên lúc nhiều tập tin  Khi hóa, chương trình merge tất tập tin...
 • 8
 • 870
 • 12

hóa tiếng nói ứng dụng trong liên lạc di động

Mã hóa tiếng nói và ứng dụng trong liên lạc di động
... khác hoá kiểu AbS Thuật toán tìm dạng sóng kích thích định tới độ phức tạp hoá III MÃ HOÁ TIẾNG NÓI TRONG LIÊN LẠC DI ĐỘNG Hầu hết tiêu chuẩn hoá tiếng nói liên lạc di động sử dụng phương ... pháp hoá tiếng nói hoá tiếng nói chia thành ba loại hoá dạng sóng, hoá nguồn hoá lai Tốc độ bit chất lượng tiếng nói sau tổng hợp lại hoá biểu di n Hình Hình Chất lượng tiếng nói ... trúc tốt IV MỘT SỐ CHUẨN MÃ HOÁ TIẾNG NÓI THÔNG DỤNG Ứng dụng Điện thoại thông thường Hội nghị qua điện thoại Điện thoại di động số Các ứng dụng có tốc độ bit thay đổi Liên lạc cần bảo mật Điện thoại...
 • 6
 • 678
 • 6

hóa lượng tử ứng dụng

Mã hóa lượng tử và ứng dụng
... mật 1.2.2.2 hóa phi đối xứng (Mã hóa công khai) Hệ hoá khoá công khai: Hệ hoá khoá hoá khác với khoá giải Khoá giải “khó” tính toán đƣợc từ khoá hoá ngƣợc lại Khoá hoá ... vào khoá, để lộ khoá nghĩa ngƣời hoá giải thông báo hệ thống hoá Sự hoá giải hệ hoá đối xứng biểu thị bởi: Ek : P C Dk: C Nguyễn Thanh Tùng P 12 Đồ án tốt nghiệp hóa lượng ... án tốt nghiệp hóa lượng tử ứng dụng 1.1.6 Bộ phần tử sinh (Generator-tuple) {g1, , gk} đƣợc gọi phần tử sinh gi phần tử sinh phần tử khác (gi ≠ gj i ≠ j) Ví dụ: {3, 5} phần tử sinh Z7*, vì:...
 • 78
 • 286
 • 0

hóa lượng tử ứng dụng

Mã hóa lượng tử và ứng dụng
... tốt nghiệp hóa lượng tử ứng dụng MỞ ĐẦU Hiện nay, kết hợp vật lý lượng tử sở toán học đại tạo móng cho việc xây dựng máy tính lượng tử tương lai Theo dự báo máy tính lượng tử xuất vào khoảng ... hệ mật 1.2.2.2 hóa phi đối xứng (Mã hóa công khai) Hệ hoá khoá công khai: Hệ hoá khoá hoá khác với khoá giải Khoá giải “khó” tính toán từ khoá hoá ngược lại Khoá hoá ... Đồ án tốt nghiệp hóa lượng tử ứng dụng TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 Nguyễn Thanh Tùng Đồ án tốt nghiệp hóa lượng tử ứng dụng LỜI CẢM ƠN Người xưa có câu: “Uống...
 • 78
 • 186
 • 0

Tìm hiểu một số thuật toán hóa dữ liệu ứng dụng luận văn tốt nghiệp đại học

Tìm hiểu một số thuật toán mã hóa dữ liệu và ứng dụng luận văn tốt nghiệp đại học
... Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Hình 1.3: Mô hình hóa khóa công khai Trang 13 Tìm Hiểu Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Trong : Khóa hóa giống khóa giải Khóa ... cặp khóa giải liệu hóa khóa Public Key tương ứng [1, 2, 7] Trang 10 Tìm Hiểu Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Thuật toán hóa bất đối xứng tiếng sử dụng nhiều RSA Ngoài số thuật ... Hộp S thứ Trang 28 Tìm Hiểu Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Hộp S thứ Hộp S thứ Hộp S thứ Hộp S thứ Trang 29 Tìm Hiểu Một Số Thuật Toán Hóa Dữ Liệu Ứng Dụng Hộp S thứ Hộp S...
 • 52
 • 583
 • 3

Báo cáo " hoá đồng cấu ứng dụng " pptx

Báo cáo
... nhau, hoá chúng, sau chuyển cho Aj mảnh Khi tất t thành viên trí cần xem tin mật, họ khớp mảnh tin giải Cụ thể tính tích mảnh tin giải (Ta hiểu "mảnh tin" mẩu tin, "mảnh m " mẩu tin ... 93 * 3) Ứng dụng hệ hóa đồng cấu Elgamal cho loại bỏ phiếu có/ không Bài toán: Cần lấy ý kiến việc đó, cử tri phải ghi vào phiếu: đồng ý (1) hay không đồng ý (0) Nội dung phiếu hoá gửi Ban ... gv1+v2) Theo tính chất đồng cấu tích phép nhân kết bỏ phiếu Cụ thể tích giá trị phiếu hóa là: (X, Y) = (∏ixi , ∏iyi) Chọn phần tử sinh g =3, hệ hoá Elgamal sử dụng với khoá sau: = (gk1+k2+k3+k4...
 • 5
 • 352
 • 2

LUẬN VĂN: hóa lượng tử ứng dụng doc

LUẬN VĂN: Mã hóa lượng tử và ứng dụng doc
... mật 1.2.2.2 hóa phi đối xứng (Mã hóa công khai) Hệ hoá khoá công khai: Hệ hoá khoá hoá khác với khoá giải Khoá giải “khó” tính toán đƣợc từ khoá hoá ngƣợc lại Khoá hoá ... vào khoá, để lộ khoá nghĩa ngƣời hoá giải thông báo hệ thống hoá Sự hoá giải hệ hoá đối xứng biểu thị bởi: Ek : P C Dk: C Nguyễn Thanh Tùng P 12 Đồ án tốt nghiệp hóa lượng ... niệm hóa 11 1.2.1 Khái niệm hóa 11 1.2.1.1 Hệ hóa 11 1.2.1.2 Những khả hệ mật 12 1.2.2 Các phƣơng pháp hóa 12 1.2.2.1 hóa đối xứng...
 • 79
 • 245
 • 1

HÓA DỮ LIỆU ỨNG DỤNG TRONG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

MÃ HÓA DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
... thường nữa, hệ hóa khóa công khai bất đối xứng tức hệ hóa sử dụng hai khóa, khóa để hóa để giải mã, đối nghịch với hóa đối xứng truyền thống dùng khóa để hóa giải Việc sử dụng ... sánh hóa đối xứng hóa công khai Tiêu chí đánh giá Khóa hóa đối xứng hóa khóa công khai - Sử dụng khóa chung cho - Sử dụng khóa: khóa hóa giải công khai (public key) - Khóa giữ ... thống 10 10 III TÌM HIỂU VỀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀ CHỮ KÝ SỐ III.1 Chữ điện tử III.1.1 Khái niệm chữ điện tử: Chữ điện tử đoạn liệu gắn liền với văn gốc để chứng thực tác giả văn giúp người...
 • 28
 • 367
 • 0

Điều chế hoá mạng lưới ứng dụng trong truyền dẫn với kênh RAYLEIGH

Điều chế mã hoá mạng lưới và ứng dụng trong truyền dẫn với kênh RAYLEIGH
... I HC QUC GIA H NI TRNG I HC CễNG NGH Lờ Minh Hiu IU CH M HểA MNG LI V NG DNG TRONG TRUYN DN VI KấNH RAYLEIGH Chuyờn ngnh: K thut vụ tuyn in t v thụng tin liờn lc Mó s: 2.07.00 LUN VN THC ... ng dng ca nú truyn thụng qua kờnh fading Rayleigh Khúa lun gm chng: Chng túm tt cỏc lý thuyt c bn m TCM da trờn l mó chp, gii mó Viterbi v kờnh fading Rayleigh Chng trỡnh by chi tit k thut TCM ... sõu gii mó ln hn ln di mó, kt qu tớnh toỏn khụng thay i (vi xỏc sut rt cao) Kờnh fading Rayleigh [3] Trong truyn thụng vụ tuyn, nu khụng xỏc nh trc, ta coi mụi trng l t lý tng, ngha l: khụng...
 • 73
 • 419
 • 2

Xử lý tự thích nghi theo băng con ứng dụng

Xử lý tự thích nghi theo băng con và ứng dụng
... bỏ bớt mẫu liệu (số mẫu bỏ lần lấy mẫu phải nhỏ số băng con) trọng tâm luận văn này: xử tự thích nghi theo băng áp dụng toán cụ thể xử loại bỏ tiếng vang Luận văn trình bày bớc trình ... trúc bao gồm chơng sau: Chơng 1: Tóm tắt thuyết xử tự thích nghi Chơng 2: Trình bày cấu trúc dàn lọc phép toán Chơng 3: Xử tự thích nghi băng áp dụng toán loại bỏ tiếng vang Phần kết luận ... vực xử âm [1] Thông thờng chất lợng âm đợc tốt nhờ lọc tiếng vang thích nghi (AEC) [2] Cấu trúc lọc thích nghi thông dụng thờng cấu trúc LMS RLS Tất nhiên nhà xử tín hiệu số chuyên nghi p...
 • 72
 • 75
 • 1

tổng quan về hóa thông tin ứng dụng của hóa

tổng quan về mã hóa thông tin và ứng dụng của mã hóa
... giải Hệ thống hóa Hệ thống hóa Bảo đảm mẩu tin x hóa luật hóa ek giải xác luật dk Hệ thống hóa đối xứng h óa kh óa công c ộng hóa khóa cộng đối xứng VS bất đối xứng ... trợ việc hóa giải Các máy hóa đời hóa kỷ 19 đầu kỷ 20 Thế chiến thứ 2: chiến lĩnh vực khoa học, có khoa học mật Máy hóa Enigma (của Đức) bị quân đội Anh giải Máy hóa “Purple” ... kiếm chuyên gia mật phá để hóa giải thư Phương pháp hóa giai đoạn thường Thay đa ký tự (PolyAlphabetic Substitution Cipher) Nhiều dụng cụ hóa chế tạo sử dụng Polyalphabetic...
 • 43
 • 324
 • 0

Một số phương pháp hóa thông tin ứng dụng trong xác minh thông tin

Một số phương pháp mã hóa thông tin và ứng dụng trong xác minh thông tin
... định sử dụng trình hóa giải Khóa công khai công bố rộng rãi cho người dùng để hóa Những thông tin hóa khóa công khai giải khóa bí mật tương ứng Nói cách khác, người hóa có người ... giải mã, khóa liệu vô nghĩa Khóa để hóa liệu thực hàm số toán học liệu gốc x khóa hóa hàm f, liệu sau hóa f(x) Giải trình ngược lại hóa, trình lấy liệu hóa khóa giải mã, dịch ... Chương Một số phương pháp hóa thông tin 1.1 Khái niệm hệ mật 1.2 hoá giải 1.2.1 Quy trình hoá giải liệu 1.2.3 Thuật toán hóa phi đối xứng(Puclic-key-Algorithms)...
 • 72
 • 239
 • 0

hóa lượng tử ứng dụng

Mã hóa lượng tử và ứng dụng
... mật 1.2.2.2 hóa phi đối xứng (Mã hóa công khai) Hệ hoá khoá công khai: Hệ hoá khoá hoá khác với khoá giải Khoá giải “khó” tính toán đƣợc từ khoá hoá ngƣợc lại Khoá hoá ... vào khoá, để lộ khoá nghĩa ngƣời hoá giải thông báo hệ thống hoá Sự hoá giải hệ hoá đối xứng biểu thị bởi: Ek : P C Dk: C Nguyễn Thanh Tùng P 12 Đồ án tốt nghiệp hóa lượng ... án tốt nghiệp hóa lượng tử ứng dụng 1.1.6 Bộ phần tử sinh (Generator-tuple) {g1, , gk} đƣợc gọi phần tử sinh gi phần tử sinh phần tử khác (gi ≠ gj i ≠ j) Ví dụ: {3, 5} phần tử sinh Z7*, vì:...
 • 78
 • 97
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mã hóa băng con và cấu trúc dạng cây của bank lọc số qmflọc số và mã hóa băng condàn lọc và mã hóa băng conbank lọc số nhiều nhịp qmf và kỹ thuật mã hóa băng conluận văn mã hóa băng conđề tài mã hóa băng conkỹ thuật mã hóa băng conmã hóa băng con là gìphương pháp mã hóa băng conđề tài tìm hiểu lý thuyết về mật mã hoá thông tin và xây dựng server tạo khóa cho user trong vấn đề bảo mật dữ liệumở bằng xml và ứng dụngkỹ thuật mã hoá băng con subband coding3 27 patch các hàm mã hóa trong dll của ứng dụng pgpý tưởng mã hoá băng conmã hóa băng con sub band codingTương tác thuốc, bài giảng tổng quanĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Order of the PhoenixBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8Kinh tế học cac nuocSử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh trong quá trình giảng dạy tin học lớp 12practical process research and developmentHướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCCOMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSNâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, giai đoạn 20162020GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA học kì IIGIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCĐầu tư cải tạo, nâng cấp hoạt động của các trạm bơm tưới nước ven sông trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc trước tác động của biến đổi khí hậu, giai đoạn 20162020”Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quanBìa sáng kiến kinh nghiệmma trận đề kiểm tra môn toán lớp 10Chuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc giabài giảng luật cạnh tranh 4 chương (tệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập