KIEM TRA DANH GIA CHAT LUONG BENH VIEN CUOI NAM CUA SO y TE

BÁO CÁO KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2013

BÁO CÁO KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2013
... BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2013 (ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ) THÔNG TIN HÀNH CHÍNH a b c d e f g h Tên bệnh viện: Bệnh viện Nhi Đồng ... người bệnh 2013 (nội trú) 95% Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện 2013 2.20% Tỷ lệ tử vong 2013 (nội trú) 0.27% Quyết định bệnh viện thành lập đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013 ... tra, đánh giá nội kiểm ngoại kiểm cuối năm 2014 theo tiêu chí chất lượng Bộ Y tế ban hành IX KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG Dựa kết đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013 theo...
 • 15
 • 175
 • 1

Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015

Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015
... 27/12 /2015) BỘ Y TẾ TIẾN HÀNH PHÚC TRA MỘT SỐ BV (01-2/2016) TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN Đoàn tự kiểm tra, đánh giá bệnh viện:      Ban hành định thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá ... ngày 6/11 /2015 V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng BV năm 2015 MỤC ĐÍCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỤC ĐÍCH Ktra, giá thực HĐch.môn, cung cấp DV KCB BV giá thực trạng HĐ KCB chất lượng DV KCB ... tự đánh giá tiêu chí chất lượng (Phụ lục 1), bao gồm Bảng tổng hợp KQ đánh giá chất lượng  Biên đánh giá chất lượng bệnh viện (Phụ lục 2)  Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí chất lượng BV (Phụ lục 3)...
 • 36
 • 64
 • 0

Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử và đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa sinh KTNN, đại học sư phạm hà nội 2

Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử và đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa sinh  KTNN, đại học sư phạm hà nội 2
... Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa Sinh KTNN, Đại học Phạm Nội 2 Mục đích nghiên cứu ... hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa Sinh - KTNN, Đại học phạm Nội 2 Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu khóa luận đƣợc ... thống câu hỏi gồm 100 câu trắc nghiệm khách quan dạng đúng/sai dùng vào khâu kiểm tra đánh giá kiến thức di truyền phân tử đột biến gen sinh viên khoa Sinh KTNN, trƣờng ĐHSP Nội ĐẠI HỌC SƯ PHẠM...
 • 67
 • 209
 • 0

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm
... biểu mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): II - Tổng hợp toàn tổ Đảng: - Số đảng viên đủ tư cách HTTNV = % - Số đảng viên đủ tư cáh HTNV = % - Số đảng viên vi phạm ... NV: HN biểu mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): Họ tên đảng viên - Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức ... kết luận biểu đảng viên tổ: Hội nghị biểu mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: Hội nghị biểu mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: Hội nghị biểu mức độ đảng viên đủ tư cách...
 • 2
 • 173
 • 1

ỨNG DỤNG TRẮC NGHIỆM VÀO VIỆC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

ỨNG DỤNG TRẮC NGHIỆM VÀO VIỆC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
... CỦA VIỆC ỨNG DỤNG TRẮC NGHIỆM VÀO VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP SINH VIÊN (TRƯỜNG CAO ĐẲNG PT-TH II) 10 I.1 Khái quát đo lường đánh giá Giáo dục 10 I.1.1 Khái niệm Kiểm tra, ... khoa học Chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG TRẮC NGHIỆM VÀO VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP SINH VIÊN (TRƯỜNG CAO ĐẲNG PT-TH II) I.1 Khái quát đo lường đánh giá Giáo dục Giáo ... DẠY ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC KIỂM TRA Hình 1.1.1 – Mô hình vị trí kiểm tra, đánh giá GD-ĐT Đánh giá kết học tập sinh viên trình phức tạp đòi hỏi nhiều công sức Vì vậy, để việc đánh giá kết học tập đạt...
 • 107
 • 329
 • 1

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH HÀN NỐI VÀ ĐO KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC TUYẾN CÁP QUANG TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH HÀN NỐI VÀ ĐO KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC TUYẾN CÁP QUANG TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG HÀ NỘI
... tài Nghiên cứu xây dựng qui trình hàn nối đo kiểm tra, đánh giá chất lượng tuyến cáp quang mạng Viễn thông Nội cấp lãnh đạo đồng ý cho tiến hành nghiên cứu xây dựng qui trình Sau tháng nghiên ... định cáp quang sau hàn nối 23 3.5.1 Cố định sợi quang hàn nối vào khay chứa mối hàn 23 3.5.2 Cố định cáp quang sau hàn nối 24 II KỸ THUẬT ĐO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TUYẾN CÁP QUANG ... máy hàn  Đặt xác đầu cuối sợi quang vào máy hàn  Bảo vệ mối hàn tốt với loại ống co nhiệt phù hợp  Cố định cáp quang sau hàn nối hướng dẫn Qui trình hàn nối cáp quang ODF: Công tác hàn nối cáp...
 • 67
 • 876
 • 10

Thiết Lập Qui Trình Kiểm Tra, Đánh Giá Chất Lượng Viên Nén PARACETAMOL 500mg

Thiết Lập Qui Trình Kiểm Tra, Đánh Giá Chất Lượng Viên Nén PARACETAMOL 500mg
... "Thiết lập qui trình kiểm tra, đánh giá chất lượng viên nén Paracetamol 500mg" với mục tiêu bước thiết lập quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng invitro tồn diện cho viên nén Paracetamol 500mg ... chất lượng qui định, chứa lượng dược chất Ví dụ: (cùng dạng viên nén) So sánh hai thuốc theo tiêu chuẩn dược điển so sánh cách bào chế loại viên nén A (hoạt chất Paracetamol 500mg) với viên nén ... biến thơng dụng thị trường; bao gồm việc thiết lập, đánh giá quy trình kiểm tra chất lượng từ ngun liệu đến thành phẩm tương đương sinh học invitro (đánh giá gián tiếp sinh khả dụng chuẩn bị cho...
 • 106
 • 134
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT
... thuật xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cụ thể là: - Ưu, nhược điểm trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn - Cách tiến hành soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn ... lại việc Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá trình độ nắm vững số kiến thức thuộc chương “Các định luật bảo toàn” học sinh lớp 10 THPT (cơ bản)” ... điểm, đánh giá kết trắc nghiệm soạn - Các số thống kê để đánh giá độ tin cậy trắc nghiệm * Tất điều trình bày trên, vận dụng để xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra...
 • 80
 • 661
 • 2

Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh của hiệu trưởng tiểu học khi bỏ thi tốt nghiệp

Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh của hiệu trưởng tiểu học khi bỏ thi tốt nghiệp
... kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh bỏ thi tốt nghiệp tiểu học 5.2 Nghiên cứu thực trạng công tác quản người hiệu trưởng trường tiểu học vấn đề kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh bỏ thi ... trọng kiểm tra, đánh giá cho giáo viên Hiệu trưởng phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh Quản quy trình kiểm tra, đánh giá trường tiểu học Quản nội dung kiểm tra, đánh giá ... đánh giá chất lượng học sinh người hiệu trưởng Quản cách đánh giá, ghi điểm, vào học bạ cho học sinh giáo viên tiểu học Quản lịch trình kiểm tra, đánh giá học sinh Quản chất lượng thông...
 • 148
 • 695
 • 4

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)
... việc Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá trình độ nắm vững số kiến thức thuộc chương “Các định luật bảo toàn” học sinh lớp 10 THPT (cơ bản) ... Đại học sư phạm Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Khoá luận tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” ... “Các định luật bảo toàn” lớp 10 THPT góp phần cải tiến hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng kiến thức học sinh Đối tượng nghiên cứu Kiểm tra, đánh giá kết học tập chương “Các định luật bảo toàn”...
 • 80
 • 1,027
 • 11

kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và các giải pháp khắc phục.

kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và các giải pháp khắc phục.
... thép không gỉ Đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước giải pháp khắc phục Tổ chức thực Công ty TNHH Thép DONG BANG kết hợp với công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường ... công tác giám sát chất lượng môi trường theo định kỳ Việc giám sát chất lượng môi trường nhằm đánh giá khả tác động hoạt động sản xuất đến sức khỏe người ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung ... cứu cố môi trường 20 CHƯƠNG IV: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 22 4.1 Giám sát môi trường không khí 22 4.1.1 Chất lượng không khí xung quanh .22 4.1.2 Chất lượng không...
 • 29
 • 906
 • 2

Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011

Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011
... sôi - Trên sở nội dung đánh giá nêu trên, thân tự xếp loại chất lượng đảng viên sau: Đảng viên đủ tư cách, Hoàn thành tốt nhiệm vụ AN LỤC LONG, ngày tháng năm Người viết kiểm (ký tên) ... tập trung dân chủ, tự phê bình phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng phân công, điều động tổ chức cấp có thẩm quyền lãnh đạo - Tích cực tham gia sinh hoạt đảng đóng đảng phí đầy đủ theo ... lớp,chủ tịch Hội chủ tịch đỏ,tổ trưởng tổ nữ công - Trong trình công tác Bản thân ý thức trách nhiệm công việc nhiệm vụ giao, tự giác ,nhiệt tình công việc.Về công tác giảng dạy thân phấn đấu trau...
 • 2
 • 11,461
 • 70

TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
... thần tự phê bình phê bình số hoạt động chưa cao III Nguyên nhân ưu - khuyết điểm: - Được quan tâm giáo dục Đảng, có đường lối sách, pháp luật nhà nước ý thức trách nhiệm người đảng viên – giáo viên ... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đảng viên tự kiểm điểm Hoàng Thị Thanh Thảo B Ý kiến nhận xét kết phân loại Chi bộ: I Kết biểu Chi xếp loại đảng viên (Bằng phiếu kín): ……………………………………………………………………………………… ... trì thực nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí quy định - Thực tốt nội quy, quy chế tổ chức Đảng, quan, đơn vị, đoàn thể II Khuyết điểm: - Chất lượng học tập học sinh chưa thật đồng...
 • 3
 • 2,017
 • 7

Bản tự kiểm điểm (đánh giá chất lượng đảng viên)

Bản tự kiểm điểm (đánh giá chất lượng đảng viên)
... BỘ (Ký tên, (đóng dấu chi sở)) IV Quyết định Đảng ủy sở xếp loại chất lượng đảng viên (đối với chi bô trực thuộc đảng ủy …………………………………………………………… T/M ĐẢNG ỦY…………… (Ký tên, đóng dấu) ... …………………………………………………………………………………………… III Kết bỏ phiếu Chi Tổng số đảng viên dự họp………., thức…………, dự bị………… ; Số đảng viên bỏ phiếu đồng ý………, tỷ lệ…………… Xếp loại chất lượng đảng viên:……………………………………………………… T/M CHI BỘ ... ngoại khóa Tự nhận loại: Đảng viên đủ tư cách, Hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhơn Hậu, ngày 19 tháng 11 năm 2010 Người viết kiểm điểm Trương Thế Thảo II Ý kiến nhận xét Chi (tóm tắt kết luận đánh giá Chi...
 • 3
 • 25,104
 • 174

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2013đánh giá chất lượng đảng viên cuối nămmau đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2013bản đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2013bảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối nămbiên bản đánh giá chất lượng đảng viên cuối nămmẫu phiếu đánh giá chất lượng đảng viên cuối nămmẫu đánh giá chất lượng đảng viên cuối nămbản đánh giá chất lượng đảng viên cuối nămđánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2012đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2011bản đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2012biểu mẫu đánh giá chất lượng đảng viên cuối nămbản tự đánh giá chất lượng đảng viên cuối nămbáo cáo đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm[FBMạnhĐức] Van-chuyen-BN[FBMạnhĐức] Viem tuy capLATS 2016 hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mạiBài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩmBài 17. Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ănBài 17. Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ănFord training section4 powertrain DTC charts and descriptionsBài 15. Cơ sở của ăn uống hợp líBài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩmFord training section1 description and operationBài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩmBài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩmBài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩmBài 19. Thực hành: Trộn dầu giấm Rau xà láchBài 19. Thực hành: Trộn dầu giấm Rau xà láchBài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩmBài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩmBài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đìnhBài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đìnhBài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập