Trắc nghiệm lý thuyết NO3

Trắc nghiệm thuyết Vật 12

Trắc nghiệm lý thuyết Vật Lý 12
... nghi m bao gi có ph n : Ki m tra thuy t & th c hành ð i v i ph n tr c nghi m thuy t, theo : N u h c sinh chăm ñ c sách giáo khoa, h c thu c ñ nh nghĩa, ñ nh lý, phát bi u quan tr ng m i ( ... u ch không h c v t ^.^ ) & ð c bi t chăm làm ñ Ph n thuy t s ñư c gi i quy t tr n v n th i gian ng n ( Có nh ng câu h i - n u n m ch c thuy t b n m t chưa t i 10s ñ ñưa k t qu ñúng ^.^) ... t c B ðưa nhi t ñ lên cao C Dùng máy li tâm D Dùng chùm laser c c m nh 12 Ph n ng h t nhân Rơdơpho th c hi n: A Be + He ® 12 C + n B 27 13 C 11 Al + He ® 30 15 P+ 0n B + H ® Be + He D 14 N + He...
 • 41
 • 2,001
 • 32

50 câu hỏi trắc nghiệm thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen

50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen
... HF C H2SO4, HF, HNO3 D HCl, H2SO4, HNO3 Câu 32: Phản ứng I2 H2 xảy điều kiện: A ánh sang.khuyếch tán B Đun nóng C 350 50 0 0C D 350 50 0 0C, xúc tác Pt Câu 33: Nguồn chủ yếu để điều chế iot công ... ứng: A halogen tác dụng với hiđro B halogen mạnh đẩy halogen yếu khỏi muối C halogen tác dụng với kim loại D Cả A B Câu 27: Axit dùng để khắv lên thủy tinh ? A H2SO4 B HNO3 C HF D HCl Câu 28: ... 0, 15 mol C 0,2 mol D 0,3 mol Câu 43: Cho 10 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng Hãy chọn câu phát biểu đúng: 1) Thể tích khí thoát (đktc) là: A 2 ,57 lit B 5, 2 lit C 1 ,53 lit D 3, 75 lit...
 • 7
 • 6,537
 • 289

Trắc nghiệm thuyết phản ứng hạt nhân

Trắc nghiệm lý thuyết phản ứng hạt nhân
... nhiờu? A B 10 C D 21 mà ngời quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch A: phản ứng nhiệt hạch toả lợng lớn phản ứng phân hạch B: phản ứng nhiệt hạch kiểm soát dễ dàng C: phản ứng nhiệt hạch nguồn lợng ... hạch tợng hạt nhân (loại nặng ) bị nơtrôn bán phá vỡ thành hai hạt nhân trung bình B: đồng vị phân hạch, đáng ý là đồng vị tự nhiên U235 đồng vị nhân tạo Plutôni 239 C: Sự phân hạch đợc ứng dụng ... gian 24 ngy ờm lng cũn li l: A m1 = 20g B m1 = 30g C m1 = 50g D m1 = 25g 27 Chọn câu : Trong phản ứng hạt nhân 25 12 22 Mg + x11 Na + A) x prôtôn B) x nơtron C) x pozitron D) X electron 28: Hãy...
 • 2
 • 417
 • 7

Trắc Nghiệm Thuyết Chương I (NC)

Trắc Nghiệm Lý Thuyết Chương I (NC)
... quay v i tốc độ góc ω xác định công thức I A ω= I 1ω1 + I 2ω2 I1 + I B ω= I 1ω1 − I 2ω2 I1 + I C ω= ω ω I1 + I I 1ω1 + I 2ω2 D ω= I 1ω2 + I 2ω1 I1 + I Câu 31: Một nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật ... đứng yên Thả nhẹ đĩa xuống đĩa sau khỏang th i gian ngắn hai đĩa quay v i tốc độ góc : A ω= I1 ω0 I2 B ω= I2 ω0 I1 C ω= I2 ω0 I1 + I D ω = I1 ω0 I2 + I2 Câu 24: (TN 2007, đợt 1) Momen quán tính ... đầu) v i hai tay dang theo phương ngang Ngư i thực nhanh động tác thu tay l i dọc theo thân ngư i A momen quán tính ngư i tăng, tốc độ góc chuyển động quay ngư i giảm B momen quán tính ngư i giảm,...
 • 3
 • 294
 • 1

5 câu trắc nghiệm thuyết lịch sử học thuyết kinh tế

5 câu trắc nghiệm lý thuyết lịch sử học thuyết kinh tế
... 33.Samuelson ng nêu th KT hỗn hợp ND khái quát th 34.Trong CNTB có hình thức nghiệp tự nhiên ko tự nguyện 35. Lạm phát nc ta giai đoạn 86-89 cầu kéo ...
 • 2
 • 2,179
 • 13

80 câu trắc nghiệm thuyết

80 câu trắc nghiệm lý thuyết
... dây pha dây nóng (hay dây lửa) Câu 37: Gia tốc vật dao động điều hòa không A vận tốc cực đại cực tiểu B li độ cực đại C vận tốc không D li độ cực tiểu Câu 38: Chọn câu sai: A Ánh sáng trắng ánh ... thép phát A nhạc âm B hạ âm C siêu âm D âm Câu 76: Sóng sau dùng thiên văn vô tuyến A Sóng cực ngắn B Sóng ngắn C Sóng dài D Sóng trung Câu 77: Chọn câu sai: A Phôtôn có kích thước xác định B ... nguồn gây Phần tử vật chất trung điểm đoạn AB dao động với biên độ A B 2a C a D a/2 Câu 80: Nội dung chủ yếu thuyết lượng tử trực tiếp nói A phát xạ hấp thụ ánh sáng nguyên tử, phân tử B tồn trạng...
 • 7
 • 367
 • 1

TRẮC NGHIỆM THUYẾT THỐNG KÊ

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT THỐNG KÊ
... a tăng 0,02trđ b tăng 1,82% c tăng 0,14trđ d a b Câu 18: Căn vào phạm vi điều tra, điều tra thống bao gồm a Điều tra toàn bộ: chọn mẫu, trọng điểm, chuyên đề b Điều tra toàn bộ, không toàn...
 • 5
 • 1,888
 • 80

TRẮC NGHIỆM THUYẾT VẬT 12-CHƯƠNG I.

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12-CHƯƠNG I.
... LUYỆN LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG I: CƠ HỌC VẬT RẮN Câu 13: Phát biểu sau không đúng? A Mômen quán tính vật rắn trục quay lớn sức ì vật chuyển động quay quanh trục lớn B Mômen quán tính vật rắn ... lên vật khối tâm không D/ bao gồm hai đáp án A C Câu 19: Phát biểu sau đúng? A Trọng tâm vật điểm nằm tâm đối xứng vật B Trọng tâm vật điểm phải nằm vật C/ Trọng tâm vật điểm đặt trọng lực vật ... tiếp tuyến lớn gia tốc hướng tâm ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG I: CƠ HỌC VẬT RẮN C©u 22: Khi vật rắn quay biến đổi quanh trục cố định? Tại điểm M vật rắn có A véc tơ gia tốc tiếp tuyến hướng...
 • 4
 • 988
 • 49

TRẮC NGHIỆM THUYẾT VẬT 12-CHƯƠNG II.

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12-CHƯƠNG II.
... 2 TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG II : DAO ĐỘNG CƠ Câu 16 : Sự cộng hưởng : A Có biên độ tăng không đáng kể lực ma sát lớn; B :Xảy vật dao động có ngoại lực tác ... CAO(lecaoly@gmail.com) TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG II : DAO ĐỘNG CƠ D Trong dao động điều hoà gia tốc li độ chiều Câu 38: Chọn câu Đúng Dao động trì điện tắt dần mà người ta A làm lực cản môi trường vật ... VIÊN:LÊ CAO(lecaoly@gmail.com) TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG II : DAO ĐỘNG CƠ A:Chu kì dao động phụ thuộc vào ngoại lực B:Chu kì dao động phụ thuộc vào vật ngoại lực C:Biên độ dao động...
 • 6
 • 2,714
 • 128

Trắc nghiệm thuyết dao động cơ học

Trắc nghiệm lý thuyết dao động cơ học
... φ) động dao động điều hoà với tần số: A ω’ = ω B ω’ = 2ω C ω’ = ω/2 D ω’ = 4ω Câu 19: Pha dao động dùng để xác định: A Biên độ dao động C Trạng thái dao động B Tần số dao động D Chu kì dao động ... câu câu sau: A Dao động điều hoà dao động tắt dần theo thời gian B Chu kì dao động điều hoà phụ thuộc vào biên độ dao động C Khi vật dao động vị trí biên vật lớn D Biên độ dao động giá trị cực ... Biên độ dao động thay đổi theo thời gian Câu 29: Chu kì dao động điều hoà lắc lò xo phụ thuộc vào: A Biên độ dao động C Cấu tạo lắc B Cách kích thích dao động D Cả A C Câu 30: Biên độ dao động cưỡng...
 • 3
 • 1,738
 • 102

TRẮC NGHIỆM THUYẾT VẬT 12(NC)-CHƯƠNG IV

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12(NC)-CHƯƠNG IV
... TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 10: Người ta dùng cách sau để trì dao động điện ... sức đ.trường xoáy đường cong kín bao quanh đường sức từ từ trường biến thiên TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 20: Phát biểu sau nói điện từ trường? A Đ.trường ... C.Để thu sóng điện từ ta dùng mạch dao động L, C , kết hợp ăng ten D.Cả sai TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 30: Dao động điện từ thu mạch chọn sóng : A:Dao...
 • 4
 • 2,354
 • 85

TRẮC NGHIỆM THUYẾT VẬT 12(NC)-CHƯƠNG V

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12(NC)-CHƯƠNG V
... làm dây biến TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT V T LÝ 12 CHƯƠNG IV:DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU B Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ C Dùng lõi sắt gồm nhiều mỏng ghép cách điện v i D Đặt thép song song v i mặt phẳng ... điện trở giảm TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT V T LÝ 12 CHƯƠNG IV:DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 19: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch phụ thuộc v o A cường độ dòng ... đổi thoả mãn điều kiện ω = TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT V T LÝ 12 CHƯƠNG IV:DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 28: Phát biểu sau không đúng? A Công suất dòng điện xoay chiều phụ thuộc v o cường độ dòng điện hiệu...
 • 9
 • 890
 • 43

TRẮC NGHIỆM THUYẾT 12-CHƯƠNG VI

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT 12-CHƯƠNG VI
... TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG VI: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG Câu 13: Chọn câu trả lời : chiếu chùm tia sáng ... Giao thoa ánh sáng; B Tán sắc ánh sáng; C Khúc xạ ánh sáng D Nhiễu xạ ánh sáng TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG VI: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG Câu 26: Chọn câu sai: A Ánh sáng đơn sắc ánh ... Trong công thức sau, công thức để xác định vị trí vân sáng tượng giao thoa? TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG VI: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG D D D D 2k λ kλ B x = C x = k λ D x = (k + 1)λ...
 • 6
 • 350
 • 3

534 Câu trắc nghiệm thuyết Vật 12

534 Câu trắc nghiệm lý thuyết Vật Lý 12
... lên vật khối tâm không D bao gồm hai đáp án A C Câu 19: Phát biểu sau đúng? A Trọng tâm vật điểm nằm tâm đối xứng vật B Trọng tâm vật điểm phải nằm vật C Trọng tâm vật điểm đặt trọng lực vật ... độ dao động D Bằng với vật qua vị trí cân B Bằng với vật vật li độ cực đại Câu 51 : Gia tốc vật dao động điều hòa không : A Vật hai biên C Hợp lực tác dụng vào vật không B Vật vị trí có vận tốc ... Trong chuyển động vật rắn quanh trục cố định điểm vật rắn chuyển động quỹ đạo tròn D/ Trong chuyển động vật rắn quanh trục cố định điểm vật rắn chuyển động mặt phẳng Câu 12: Một vật rắn quay xung...
 • 39
 • 778
 • 18

153 câu trắc nghiệm thuyết chương dao động cơ lớp 12

153 câu trắc nghiệm lý thuyết chương dao động cơ lớp 12
... A dao động tắt dần có tần số riêng lớn B ma sát tác dụng lên vật dao động nhỏ C dao động tắt dần có biên độ lớn D dao động tắt dần pha với dao động tuần hoàn 146 Chọn câu A Dao động cỡng dao động ... đồng thời hai dao động điều hoà phơng, tần số A dao động tổng hợp dao động điều hoà có biên độ tăng gấp đôi B dao động tổng hợp dao động tần số, biên độ C dao động tổng hợp dao động điều hoà ... pha với x 50 Pha dao động đợc dùng để xác định A Biên độ dao động B Tần số dao động C Chu kì dao động D Trạng thái dao động 51 Trong dao động điều hoà A Khi vật qua vị trí biên động B Khi vật qua...
 • 6
 • 749
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm lý thuyết tiền tệtrắc nghiệm lý thuyếttrắc nghiệm lý thuyết môn vật lý 12trắc nghiệm lý thuyết nguyên lý thống kê kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm lý thuyết môn hóađề thi trắc nghiệm lý thuyết bảo hiểmđề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kê kinh tếđề thi trắc nghiệm lý thuyết kiểm toánđề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kêđề thi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệđề thi trắc nghiệm lý thuyết xác suất thống kêđề thi trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12tuyển chọn 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý ltđh 2014trac nghiem lý thuyet tài chinhtrắc nghiệm lý thuyết hạt nhân nguyên tửNhận thức và thái độ của học sinh trung học phổ thông về biến đổi khí hậu nghiên cứu trường hợp học sinh trrường trung học phổ thông xuân đỉnh, bắc từ liêm, hà nộiNghiên cứu về lao phổimàng phổi ở trẻ mTự học cắt may cơ bản ×khóa học cắt may cơ bảnthu tuc thuyen chuyen giao vienScript 09 12 tiếng anhGiáo trình kế toán tài chính – PGS TS nghiêm văn lợiGIÁO án ôn tốt NGHIỆP bài 3 CÔNG dân BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT, GDCD lớp 12đề thi tốt nghiệp lý 2017 theo chương có đáp ánEBOOK - Hướng dẫn đầu tư chứng khoán (Akira Lê)ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI PHẦN VĂN HÓA XÃ HỘISLIDE BÀI GIẢNG - Ngân hàng trung ương (Nguyễn Thị Minh Hương)SLIDE BÀI GIẢNG - Tối ưu (ThS. Trần Thị Thùy Nương)TÀI LIỆU - Toán kinh tế - HV Tài Chính (Bài giảng Bài tập Đề thi tham khảo)ielts topic speaking band 8+Tổng hợp các dạng bài tập ôn thi công chức thuế năm 2017 có hướng dẫn và lời giảiThực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực chăm sóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện huyện, trạm y tế xã tỉnh đắk lắk, 2013 2016Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (tt)Nghiên cứu các giải pháp nâng cao thông lượng mạng WBAN phân cụm dựa trên chuẩn IEEE 802 15 6Giáo trình Triết học Mác - LêninNghiên cứu lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chuyên môn đối với vận động viên của Trung tâm TDTT Quân đội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập