bài giảng và bài tập về ma trận đầy đủ

Kĩ thuật phân tích vật liệu rắn - Bài tập về ma trận Jones vector Jones

Kĩ thuật phân tích vật liệu rắn - Bài tập về ma trận Jones và vector Jones
... phải sang trái Giải tập Vector Jones biểu dạng trạng thái phân cực ánh sáng l à: E45o 1 0 Ma trận Jones kính phân cực tuyến tính trục truyền thẳng đứng l à: B Ma trận Jones kính phân cực tuyến tính ... trạng thái phân cực ánh sáng l à: E45o 1 Ma trận Jones ¼ sóng trục nhanh thẳng đứng là: C e i 0 Ma trận Jones ¼ sóng với trục nhanh nằm ngang l à: D ie e i Khi đặt C trước D ma trận Jones tổ hợp ... xạ bề mặt mẫu(yếu tố K) cos P sin P cos P Ma trận Jones yếu tố F: F sin P cos P sin P Ánh sáng đầu là: E out J E 450 Ma trận Jones yếu tố E: E Ma trận Jones yếu tố K: K cos C i sin C (1 i ) sin...
 • 5
 • 132
 • 1

Bài tập về ma trận cách giải

Bài tập về ma trận và cách giải
... vụ nghim Nu a = thỡ h phng trỡnh vụ s nghim PHN 2: + Cỏc phộp toỏn ma trn + Ma trn nghch o + Gii phng trỡnh ma trn Cho hai ma trn = [2 1 1] = [3 2 1] Hóy tỡm: (a) (b) + (c) (d) (2) (3) ... ữ 0 -5 ữ 0 -7 ữứ ữ ữ ữứ 12 (a) ( 27T101) Tỡm ma trn nghch o ca A bng cỏch thc hin bin i Gauss Jordan 0 trờn ma trn [A I]: A 0 (b) Tỡm ma trn X tha phng trỡnh: AX 0 0 s: (a) ... Tỡm a ma trn sau cú nghch o A = 0 1 a s: 14 Cho ma trõn A, B: A 15 12 , B 14 12 Tớnh ( A B ) 1 s: A B 1 , 0 ( A B ) 1 1 15 Gii cỏc phng trỡnh ma trn...
 • 9
 • 447
 • 0

Bài tập về ma trận ppt

Bài tập về ma trận ppt
... Hình 1.1 Bài 1.6 Cho sơ đồ mạch điện hình 1.2 Hình 1.2 Hãy tìm hàm truyền đạt W(p) = Ι(s) mạch biết R = 1Ω, L = 2mH ? U(s) Bài 1.7 Xác định hàm truyền đạt mạch điện hình 1.3 Hình 1.3 Bài 1.8 Tìm ... Bài 1.4 Tìm gốc hàm ảnh sau a A( p ) = p + 13 p + 17 p2 + 4p + b B( p) = p + 19 p + 20 c C ( p) = p + p + 17 p + 17 p + p3 + p + p + ( p + 1)( p + 2) p − 20 p − 75 d D( p) = p + p + 25 p Bài ... hàm truyền đạt hệ thống có sơ đồ khối sau: Hình 1.4 Bài 1.9 Tìm hàm truyền đạt tương đương hệ thống có sơ đồ khối hình : Hình 1.5a Hình 1.5b Bài 1.9 Hình 1.6 Tính: C ( s) R( s) N ( s )=0 , C (...
 • 5
 • 546
 • 3

Bài tập về ma trận định thức

Bài tập về ma trận định thức
... a b ab c 1 c 3 c 2 c1 a bc bca c a b a bc a b 0 ab b c a ca c a b ab 1 1 Bài Tính định thức: 1) 3 2 D a b 1 c d h3 (1)31  a M 31  b M 32  c M 33  d M 34    3 * M ... c d 0 h4 h4 (1) (1) 41 41  d M d M 41 44 a   d  b  abcd c a   d  b  abcd c Bài Tính định thức sau: 1) 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 2 0  1 (2)  (2)  (2)  8 0 2 0 0 2 h1( ... 5 3 5 5 3 30 30 30 30  3  580  360  125  750  435  80   3  (50)  150 BÀI TẬP VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH KRAMER Giải hệ phương trình phương pháp Kramer: 1)  x3  1 2 x1   x1...
 • 15
 • 429
 • 4

Giải bài tập về ma trận nghịch đảo PGS TS mỵ vinh quang

Giải bài tập về ma trận nghịch đảo  PGS TS mỵ vinh quang
... Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 Phiên chỉnh sửa PGS TS Mỵ Vinh Quang Ngày 24 tháng năm 2005 §9 Giải Bài Tập Về Hệ Phương Trình Tuyến Tính 27) Giải hệ phương trình tuyến tính  2x1 + x2 + x3 + ...   −5 (Bạn đọc sử dụng phương pháp biến đổi sơ cấp để giải này) Bài 23 Tìm ma trận nghịch đảo ma trận  −1 1   −1 1 A=  1 −1  1 −1 Giải Ta sử dụng phương pháp       =7 =1 = −5 Xét ... + 16x4 = m + Giải: Lập ma trận hệ số mở rộng A dùng phép biến đổi sơ cấp dòng để đưa ma trận A dạng bậc thang Nhận xét hệ ban đầu tương đương với hệ có ma trận hệ số mở rộng ma trận bậc thang...
 • 11
 • 100
 • 0

Tuyển tập các bài tập về vật rắn(đầy đủ các chủ đề)

Tuyển tập các bài tập về vật rắn(đầy đủ các chủ đề)
... dao động nhỏ lắc vật lí: α G I mgd BÀI TẬP: B1: Một vật rắn có khối lượng m = 1,5kg quay quanh trục nằm ngang Dưới tác dụng trọng lực, vật dao động nhỏ với chu kì T = 0,5s Khoảng cách từ trục quay ... dao động điều hòa lắc vật lí: α = α cos( ωt + ϕ ) Với tần số góc: ω = mgd I đó: M khối lượng vật D khoảng cách từ trục quay O đến Trọng tâm G vật : d = OG I : momen quán tính vật đối Với trục quay ... bao nhiêu? ĐS: - 6N.m; CHỦ ĐỀ 4: CON LẮC VẬT LÍ: Con lắc vật lí : vật rắn quay quanh trục nằm ngang cố định Trục quay qua O vuông góc với mặt phẳng hình vẽ G trọng tâm vật α góc lệch OG so với...
 • 13
 • 618
 • 5

BÀI TẬP VỀ LƯỢNG GIÁC ĐẦY ĐỦ

BÀI TẬP VỀ LƯỢNG GIÁC ĐẦY ĐỦ
... cos x 4sin x cos x − R = cos x(tan x − c otx) + − cos x BÀI TẬP VỀ GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CÁC CUNG LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT 1.13 Tính giá trị lượng giác cung sau đây: a) 150o , 240o , 315o , 3180o , -300o ... ) i) cos( A − B ) + cos(2 B + C ) = j) sin 2 G = cos(π − x) + sin( x − BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC CỘNG 1.21 Tính giá trị lượng giác cung sau đây: a) 150 , 750 , 1050 , 165o , 285o , 3045o b) 7π 13π ... cot cot cot cot A cot B + cot B cot C + cot C cot A = 2 2 2 27 BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI VÀ HẠ BẬC 1.37 Tính giá trị lượng giác cung 2α biết:  3π  a) cosα =- ,  π < α < ÷ 13   1.38 Tính...
 • 10
 • 210
 • 0

Cac dang bai tap ve Andehit AxitCaboxylic(day du)

Cac dang bai tap ve Andehit AxitCaboxylic(day du)
... ứng cộng hợp H2 anđehit không no cho rượu no bậc có tỉ lệ n H pư > 2nandehit -Nếu hidrat hoá hiđrocacbon tạo anđehit hidrocacbon C2H2 CH 2+ Hg 80  CH3 CHO CH + H2O  , B CÁC DẠNG BÀI TẬP ... hợp X b Lấy 0,05 mol andehit A trộn với anđêhit C hỗn hợp Y Hỗn hợp Y tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư cho 25,92g Ag Đốt cháy Y thu 1,568l CO (đktc) Xác định CTPT C Biết C có mạch cacbon khơng phân ... theo khối lượng axit: %mCH3COOH = %mC3H4 O2 = 50% Ví dụ 2: Một hỗn hợp X gồm axit cacboxylic no A, B ngun tử cacbon Nếu trung hòa 14,64g X lượng NaOH vừa đủ thu 20,36g hỗn hợp Y gồm muối Còn...
 • 17
 • 88
 • 0

Bài giảng toán kinh tế - Bài tập phần ma trận pot

Bài giảng toán kinh tế - Bài tập phần ma trận pot
... A khả nghịch tìm ma trận nghịch đảo 1 p  1 0   2 1   HẠNG CỦA MA TRẬN Tìm hạng ma trận :  − 1 1 −  4 2  A= 1  , B = 3  −  2 −      Tìm hạng ma trận : 5 −4  0 ... x x x a1 a2 a3 x x x MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO Tìm ma trận nghịch đảo: 2 1 −   − − 2 5 2 A=  , B =  − 4 , C =   , D = 7 4   2      Tìm ma trận ngịch đảo :  1 − 1  − ... E = 1 1 D= ,   2 0  1 2     Tìm ma trận X biết :  − 2 2 3  3 5 2 X= a)  , b) X    =  − 1 4 1 2 5 0 1 Tìm ma trận X thoả mãn phương trình: − − 3   X ...
 • 5
 • 403
 • 2

BÀI TẬP PHẦN MA TRẬN

BÀI TẬP PHẦN MA TRẬN
... A khả nghịch tìm ma trận nghịch đảo 1 1  2  1 p 0  1  HẠNG CỦA MA TRẬN Tìm hạng ma trận : 3 A =4  −1  −1 ,  3  1 B = 3  2  −1    − 2  Tìm hạng ma trận :  − A = ... a3 an a1 a2 a3 , D= x + a n MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO Tìm ma trận nghịch đảo: 2 1 −  −1 − 2 5 A =  , B =  − 4 , C =   , D = 7  1 2     Tìm ma trận ngịch đảo : 1 A = 2  5 ... −3  2 2 4  2 1  2  1 1  2  Tìm ma trận X biết : −1 2 2 3 1 3 5 2 a)  b) X   X = 4 1 , =  − 1   2 5 0 1 Tìm ma trận X thoả mãn phương trình: −1 − X −  ...
 • 5
 • 656
 • 5

Bài giảng de thi hoc ki 1 co ma tran day du

Bài giảng de thi hoc ki 1 co ma tran day du
... v cõy cú r cc v cõy cú r chựm? Cõu (1, 5 im): Quang hp l gỡ? Vit s quỏ trỡnh quang hp? Cõu 3: (1. 5 im) Ti trng cõy chỳng ta cn chỳ ý n mt v thi v? Cõu 4: (1, 5 im) Ghộp cõy l gỡ? Trỡnh by cỏc ... B A C A A C A II T lun Cõu ( 1, 5 im) - c im r cc: R cc gm r cỏi v cỏc r 0,25 im Vớ d: 0,5 im - c im r chựm: R chựm gm r mc t gục thõn 0,25 im Vớ d: 0,5 im Cõu ( 1, 5 im) - Khỏi nim quang hp 0,75 ... Khớ oxi Cõu ( 1, 5 im) Chú ý đến mật độ thích hợp (không dày, không tha) dày không dủ ánh sáng quang hợp, tha thừa đất không sử dụng 0,75 im Chú ý thời vụ vì: Mỗi thích nghi với điều ki n ánh sáng...
 • 2
 • 224
 • 0

lý thuyết ngữ pháp bài tập về danh từ đếm được không đếm được

lý thuyết ngữ pháp và bài tập về danh từ đếm được và không đếm được
... đếm: a/an (một)hoặc some (một vài) Chú ý: đếm được ở mang tính đặc thù ngôn ngữ, có nghĩa ngôn ngữ thuộc loại đếm được, ngôn ngữ thuộc loại đếm được, dạng đếm nghĩa khác hẳn với nghĩa dạng không ... ngữ thuộc loại đếm được, dạng đếm nghĩa khác hẳn với nghĩa dạng không đếm Ví dụ: danh từ không đếm Þ paper (giấy) > < Danh từ đếm Þ papers (giấy tờ: gồm chứng minh thư, giấy phép lái xe, ) + Policeman ... sau some (nào đó), theo sau a/an (một) số đếm - Danh từ không đếm bao gồm danh từ chỉ: a, Vật liệu, vật thể, vật chất: Bread (bánh mì), cream (kem), gold (vàng), paper (giấy), tea (trà), beer (bia),...
 • 6
 • 8,411
 • 181

li thuyet va bai tap ve kim loai tac dung voi dd muoi

li thuyet va bai tap ve kim loai tac dung voi dd muoi
... nhúng kim loại D hoá trị vào dung dịch A, sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lợng kim loại D tăng 0,16 gam (giả thiết toàn kim loại M thoát bám vào kim loại D) 1- Xác định công thức muối halogenua kim ... hai hoà tan hết dung dịch HNO loãng thu đợc 1,344 lít khí NO không tạo NH4NO3 dung dịch Xác định kim loại M thành phần % theo khối lợng kim loại A Các thể tích đktc Một hỗn hợp gồm kim loại có hoá ... tích dung dịch NaOH 1M cần cho vào dung dịch sau phản ứng để thu đợc lợng kết tủa lớn Bài 14 Cho 19,2 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M, sau thêm 500ml dung dịch HCl 2M thu đợc khí NO dung...
 • 7
 • 110
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về ma trận và định thứccác dạng bài tập về ma trận và định thứccác bài tập về ma trận và định thứcbài tập về ma trận và định thức có lời giảicác dạng bài tập về ma trận và cách giảibài tập về ma trậncác bài tập về ma trận swotbài tập về ma trận swotbài tập về ma trận định thứcbài tập về ma trận swot có lời giảibài tập về ma trận có đáp ánbài tập về ma trận có lời giảibài tập về ma trận gebài tập về ma trận chuyển cơ sởbài tập về ma trận trong cKhao sat dong dien xoay chieuHình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt HàLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)Giáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0Đồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4900 câu trắc nghiệm lớp 10 đại số và giải tíchĐồ án thiết kế bản vẽ thi công chung cư đông hưng 1, thành phố hồ chí minhDe HSG sinh 9 tuyển chọn hayghiên cứu áp dụng khối bảo vệ mái stone block nhật bản cho bờ biển việt nam trường hợp bờ biển xã hải dương, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án cải tạo hệ thống sông trục huyện yên khánh, tỉnh ninh bình nhằm ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặnỨng dụng mô hình toán đánh giá khả năng cấp nước trên dòng chính lưu vực sông vu gia thu bồnWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, áp dụng với dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ anPhân tích ổn định mái dốc trong không gian ba chiều dựa trên phần mềm ansys luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủyNghiên cứu công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng theo dự toán ứng dụng tại tập đoàn hà đôLuận văn thiết kế trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LẮP RÁP, CÀI ĐẶT, SỬA CHỮA MÁY TÍNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập