03 2014TTLT TTCP BNV 08 9 2014

Xác định tần suất HBsAg(+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003

Xác định tần suất HBsAg(+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003
... TỔNG QUÁT: Xác đònh tần suất HBsAg(+) số yếu tố liên quan mẹ mang thai tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003 2.2 MỤC TIÊU CHUYÊN BIỆT: Xác đònh tần suất HBsAg(+), Xác đònh tần suất HBeAg(+) ... risques élevés Luận Văn Tốt Nghiệp TÓM TẮT TÓM TẮT  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Xác đònh tần suất HBsAg(+) yếu tố liên quan mẹ mang thai tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003  PHƯƠNG PHÁP ... 62 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7.1 Tần suất HBsAg(+) mẹ mang thai .63 7.2 Tần suất HBeAg(+) mẹ mang thai HBsAg(+) 63 7.3 Các yếu tố liên quan 63 7.4 Đề xuất...
 • 99
 • 283
 • 2

Khảo sát tần suất HBsAg (+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003

Khảo sát tần suất HBsAg (+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09/03/2003 đến 30/08/2003
... CHÍ MINH KHẢO SÁT TẦN SUẤT HBsAg (+) VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BÀ MẸ MANG THAI TẠI TỈNH BẠC LIÊU TỪ 09/03/2003 ĐẾN 30/08/2003 BẢO TR: HƯỚNG DẪN: BS NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯNG BS PHAN QUANG HIẾU ... LINH ĐỖ THỊ TUYẾT NGA KHẢO SÁT TẦN SUẤT HBsAg( +) VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BÀ MẸ MANG THAI TẠI TỈNH BẠC LIÊU Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết Bàn luận Kết luận đề xuất ... B mẹ mang thai  có kế hoạch phòng ngừa nhiễm VGSV B cho mẹ cho họ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác đònh tần suất HBsAg( +) số yếu tố liên quan mẹ mang thai tỉnh Bạc Liêu từ...
 • 42
 • 283
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ KT 1TIẾT ANH 7 KÌ 1 LẦN 1 NH 08-9

ĐÁP ÁN ĐỀ KT 1TIẾT ANH 7 KÌ 1 LẦN 1 NH 08-9
... Đáp án KIỂM TRA TIẾT Lần 1d Môn TIẾNG ANH Lớp 1. T 2.T 3.F 4.T II/Reading:(2,5đ) Mỗi câu 0,5đ) 1. T 2.T 3.F 4.T 5F III/Language Focus:(3đ) ( Mỗi câu 0,25đ) 1. C 2.B 3.C 4.C 5.A 6.C 7. B 8.B 9.C 10 .A ... 0,5đ) Đáp án KIỂM TRA TIẾT Lần 1e Môn TIẾNG ANH Lớp 1. T 2.T 3.T 4.F II/Reading:(2,5đ) Mỗi câu 0,5đ) 1. F 2.T 3.T 4.F 5.T III/Language Focus:(3đ) ( Mỗi câu 0,25đ) 1. B 2.C 3.B 4.B 5.C 6.A 7. C 8.B ... 2.T 3.T 4.F 5.T III/Language Focus:(3đ) ( Mỗi câu 0,25đ) 1. B 2.C 3.B 4.B 5.C 6.A 7. C 8.B 9.B 10 .A 11 .C 12 .A IV/Writing:(2,5đ) ( Mỗi câu 0,5đ) Her/ His name is He /She lives on /at /in She / He...
 • 2
 • 190
 • 0

PPCT E8 - 08-9

PPCT E8 - 08-9
... Read Write Language focus + + + Revision Test for the first semester HỌC KÌ II Bài Số tiết Tiết PPCT Unit Unit 10 Unit 11 Unit 12 Unit 13 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75...
 • 3
 • 49
 • 0

PPCT E9- 08-9

PPCT E9- 08-9
... HỌC KÌ II Bài Số tiết Tiết PPCT Unit Unit Unit Unit Unit 10 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59...
 • 2
 • 88
 • 0

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...
... nhiệm cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị Điều 16 Trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực quy định Quy tắc Cán bộ, công chức, viên chức có trách ... đích vụ lợi Điều 15 Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm ứng xử nơi công cộng Cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm quy định nội quy, quy tắc nơi công cộng; không vi phạm ... Quy tắc quan, đơn vị cấp xử lý vi phạm Quy tắc cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quy n theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức Chương V Xử lý vi phạm Điều 19 Đối với cán bộ, công chức, viên...
 • 10
 • 453
 • 1

Đáp án HSG Hóa 9 Gia Lai 08-9 ( mới)

Đáp án HSG Hóa 9 Gia Lai 08-9 ( mới)
... Ag  (4 ) Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu  (5 ) Ta có phương trình : - nCu.64 + nAg 108 = 4 ,94 (* ) Mặt khác, ta có : nZn(5) 65- nCu.64 = nAg.108- nZn(4) 65 Trong : nZn(5) = nCu ; nZn(4) = ... ) = (0 ,0875 .98 + 0,15.1,5.40 - 0,0875.2.18) = 7,2125 g 2 2 Câu Các phản ứng xảy ra: (3 ,5 M + H2O  MOH + H2  (1 ) điểm) MOH + CO2  M2CO3 + H2O (2 ) MOH + CO2  MHCO3 (3 ) M2CO3 + Ca(NO3)2  CaCO3 ... 1 (m H SO + m NaOH - m H O ) = (0 ,1875 .98 + 0,15.1,5.40 - 0,15.1,5.18) = 11,6625 g 2 * Trườg hợp NaOH dư chất rắn gồm Na2SO4 NaOH có khối lượng bằng: 0,25x2 1 (m H SO + m NaOH - m H O ) = (0 ,0875 .98 ...
 • 4
 • 213
 • 1

Đề HSG V2 huyện 08-9

Đề HSG V2 huyện 08-9
... KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2008-2009 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAK PƠ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HOÁ VÒNG: ĐÁP ... 2Cl2+ H2 có màng ngăn - Điều chế Fe: Fe2O3 + 3H2 t0 - Điều chế H2SO4: 2Fe + 3H2O 2SO2 + O2 t0 V2O5 SO3 + H2O - Điều chế FeSO4: Fe + H2SO4 - Điều chế Fe(OH)3: 2Fe + 3Cl2 0,25 2SO3 2Al(OH)3 t0...
 • 5
 • 161
 • 20

bài kiểm tra 1 tiết lần 1 hk2 (08- -9) .

bài kiểm tra 1 tiết lần 1 hk2 (08- -9) .
.. . ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN TIẾNG ANH 6- LẦN I- HKII ( 08- 09) I (3pts)/ 0,25/ a sentence b 2.d a 4.b c c 7.b 8.a d 10 c 11 a 12 b II (2pts)/ 0,5/ a sentence drink is eating have wants III (1pts) .. . eating have wants III (1pts) / 0,25/ a sentence 1+ c; 2+ a; 3+ b; 4+d IV (2pts ) 0,5/ a sentence 1/ a 2/ any 3/ an 4/ some V (2pts ) 0,5/ a sentence 1/ I feel…………………………………………… 2/ I would like………………………………………...
 • 2
 • 206
 • 1

Tài liệu Xuất khẩu thủy sản có tên trong Danh mục tại phụ lục 5 (Quyết định số 15/2006/QĐ-BTS ngày 08/9/2006) docx

Tài liệu Xuất khẩu thủy sản có tên trong Danh mục tại phụ lục 5 (Quyết định số 15/2006/QĐ-BTS ngày 08/9/2006) docx
... Tên phí Mức thu lệ phí cấp giấy chứng Mức phí 40.000 Văn qui định Quyết định số nhận công tác thú y thủy sản đồng/Giấy phép 60/2008/QĐ-BTC Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên ... nghị xuất khẩu; Bản hợp pháp Điều ước Quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập Đối với loài thuộc CITES quản lý thực theo quy định CITES Việt Nam Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin xuất (phụ ... quy định CITES Việt Nam Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin xuất (phụ lục 9) Văn qui định Quyết định số 15/ 2006/QĐ-BTS Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 156
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI NGỮ VĂN LỚP 9 2014

TUYỂN TẬP ĐỀ THI NGỮ VĂN LỚP 9 2014
... đặt dấu ngoặc kép 11 Tuyển tập đề thi HKI – Ngữ văn - Viết đoạn văn: HS viết yêu cầu, chủ đề môi trường, có lời dẫn trực tiếp lời dẫn gián tiếp 0.5 điểm II PHẦN TẬP LÀM VĂN: (7 điểm) Về nội dung: ... sinh vừa trình bày ý vừa đáp ứng yêu cầu kĩ Tuyển tập đề thi HKI – Ngữ văn - Toàn câu không cho điểm đáp ứng yếu yêu cầu kĩ ĐỀ : Câu (3 điểm) : Viết đoạn văn ngắn từ – câu phân tích giá trị nghệ ... chung: - Trình bày rõ ràng, đẹp; ngữ pháp, kết cấu, tả - Bài viết có bố cục chặt chẽ, văn viết có cảm xúc, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc Tuyển tập đề thi HKI – Ngữ văn - Biết kết hợp yếu tố nghị luận,...
 • 18
 • 841
 • 4

Thông tư 03/2011/TT-BNV pptx

Thông tư 03/2011/TT-BNV pptx
... hợp quy định khoản Điều 25 Thông này, công chức phải đền bù 100% chi phí mà sở đào tạo, bồi dưỡng quan chi trả; b) Đối với trường hợp quy định khoản Điều 25 Thông này, công chức phải đền ... hành Thông Trong trình thực có khó khăn, vướng mắc, đề nghị quan, đơn vị phản ánh Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ ng, Phó Thủ ng ... quy định khoản Điều Thông này; g) Ban kiểm phiếu làm việc; Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu; h) Chủ tịch Hội đồng kết luận nội dung họp thẩm định; i) Hội đồng thông qua biên họp...
 • 29
 • 82
 • 0

Giáo án mĩ thuật lớp 9 2014 2015 chuẩn KTKN

Giáo án mĩ thuật lớp 9 2014 2015 chuẩn KTKN
... tiếp xúc với làm rõ nét mặt , thuật châu Âu mở phong thái ung ? Tranh Hội hoạ cho thấy điều hớng cho phát dung triển thuật Việt - Tợng thờ: la Hán, ? nam Thánh - Kiến trúc hài hoà với Kim ... dung tả nh trhế nào? di sản văn hoá ? Các tợng ngời tợng thờ đ- - Tợng thờ: la Hán, Kim giới năm 199 3 Cơng, Thánh mẫu Điêu khắc, đồ hoạ ợc tạc nh tao trang nhã, hiền hậu Hội hoạ đầy vẻ uy nghiêm ... côn cụ đồ Hoạt động 4: Đánh giá dùng Việt Bắc Củng cố: - MT có tiếp ? Bối cảnh lịch sử XH thời xúc với thuật châu Nguyễn ? Âu mở hớng ? Công trình kiến trúc cố đô - Chuẩn bị đồ dùng học cho...
 • 7
 • 538
 • 6

Bài giảng chính sách thuế mới ( 9 2014)

Bài giảng chính sách thuế mới ( 9 2014)
... danh sách DN thuộc loại rủi ro cao thuế Cục thuế có trách nhiệm tổng hợp danh sách DN thuộc loại rủi ro cao thuế Chi cục thuế DN thuộc quản lý Cục thuế Ngày 15 hàng tháng, Cục trưởng Cục thuế ... Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT) + Sửa tên tiêu [27] thành Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26] x thuế suất thuế GTGT” Trước đây: Thuế GTGT ... a) Tờ khai thuế GTGT số 01/GTGT: Sửa tiêu số [40b] Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) thành Thuế GTGT mua vào DAĐT (cùng tỉnh,...
 • 122
 • 269
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Văn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài NCKH cấp Bộ Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn QuốcĐề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài nghiên cứu khoa học Các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm ImexpharmĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNGĐỀ TÀI QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNGĐề tài Quản lý tour du lịch trong nướcĐề tài Quản lý tour du lịchĐề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọĐề tài Quản lý tuyển dụng nhân viên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập